ARIYANNUR AKSHARASLOKAKALAKSHETHRAM

അരിയന്നൂര്‍  

 

ഒക്ടോബര്‍ 2018 ലക്കം 79   

പത്രാധിപര്‍ : അരിയന്നൂര്‍ ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണന്‍ 

 

[മാസികയുടെ പഴയ ലക്കങ്ങള്‍ കാണുവാന്‍ ഹോംപേജില്‍ Archives ക്ലിക്കു ചെയ്യുക] 

തത്വമുക്തകം  75

വരം പ്രാണ പരിത്യാഗോ

മാനഭംഗേന ജീവനാല്‍

പ്രാണത്യാഗോ ക്ഷണം ദു:ഖം

മാനഭംഗേ ദിനേ ദിനേ 

അപമാനിക്കപെട്ട ജീവിതത്തിനേക്കാള്‍ അവസാനിപ്പിക്കപ്പെട്ട ജീവിതമാണ് നല്ലത്. ആദ്യത്തേത് മരിച്ചു കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നു. രണ്ടാമത്തേതില്‍ ജീവിച്ചിട്ട് മരിക്കുന്നു

 

ശ്ലോക‍വും ലോകവും

ആദരാഞ്ജലികള്‍!

ഒരു ചെറിയ കാലയളവില്‍ അക്ഷരശ്ലോകകലാരംഗത്തിനു വലിയ നഷ്ടമുണ്ടായ വേര്‍പാടുകള്‍ ഞെട്ടിപ്പിയ്ക്കുന്നു. ശ്രീമാന്മാര്‍ പീറ്റര്‍ ചെറുവത്തൂര്‍, മങ്ങത്തായ കൃഷ്ണന്‍ നമ്പൂതിരി, വി.വിശ്വനാഥന്‍ നമ്പ്യാര്‍, ആലയ്ക്കാട്ടൂര്‍ നാരായണന്‍ നമ്പൂതിരി എന്നിവരുടെ തിരോധാനം ഈ രംഗത്തുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള വിടവു എന്നെങ്കിലും നികരുമെന്നു പ്രതീക്ഷിയ്ക്കാന്‍ തന്നെ ആവുന്നില്ല. ഈ മഹാത്മാക്കളുടെ ഓര്‍ മ്മ‌യ്ക്കു മുമ്പില്‍ ആദരപൂര്‍വ്വം പ്രണമിയ്ക്കുന്നു.


ആദരാഞ്ജലികള്‍!

 

ഒരു ചെറിയ കാലയളവില്‍ അക്ഷരശ്ലോകകലാരംഗത്തിനു വലിയ നഷ്ടമുണ്ടായ വേര്‍പാടുകള്‍ ഞെട്ടിപ്പിയ്ക്കുന്നു. ശ്രീമാന്മാര്‍ പീറ്റര്‍ ചെറുവത്തൂര്‍, മങ്ങത്തായ കൃഷ്ണന്‍ നമ്പൂതിരി, വി.വിശ്വനാഥന്‍ നമ്പ്യാര്‍, ആലയ്ക്കാട്ടൂര്‍ നാരായണന്‍ നമ്പൂതിരി എന്നിവരുടെ തിരോധാനം ഈ രംഗത്തുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള വിടവു എന്നെങ്കിലും നികരുമെന്നു പ്രതീക്ഷിയ്ക്കാന്‍ തന്നെ ആവുന്നില്ല. ഈ മഹാത്മാക്കളുടെ ഓര്‍ മ്മ‌യ്ക്കു മുമ്പില്‍ ആദരപൂര്‍വ്വം പ്രണമിയ്ക്കുന്നു.

 

 

അക്ഷരശ്ലോകസദസ്സ്


30/09/2018 നു ഗുരുവായൂരിനടുത്തു കാവീട്ടിൽ പ്രസന്നന്റെ ഗൃഹത്തിൽ നടന്ന അക്ഷരശ്ലോക അഹസ്സ്‌. മുതുപറമ്പ്‌ നാരായണൻ, കല്പക്, ജയൻ വാരിയർ, എൻ ഡി ശങ്കരനാരായണൻ, കെ എസ്‌ രാജൻ,ദാമോദരപ്പണിക്കർ, പുരുഷോത്തമൻ നായർ,അരിയന്നൂർ ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണൻ,ടി കെ പ്രസന്നൻ,കൊ ങ്ങൂർപ്പിള്ളി, അയിരിൽ നാരായണൻ എന്നിവര്‍ പങ്കെടുത്തു 

 


സംസ്ക്കൃതത്തില്‍ നിന്നൊരു മുത്ത് 77

 

ഹസ്തിസ്ഥൂല തനുഃ സ ചാങ്കുശവശഃ

കിം ഹസ്തിമാത്രോങ്കുശോ

ദീപേ പ്രജ്വലിതേ പ്രണശ്യതി തമഃ

കിം ദിപമാത്രം തമഃ

വജ്രേണാപിഹതാഃ പതന്തി ഗിരയഃ

കിം വ്രജമാത്രോ ഗിരിം

തേജോ യസ്യ വിരാജതേ സ ബലവാന്‍

സ്ഥൂലേഷു കാ പ്രത്യു കഃ 

 

ഭീമാകാര ജീവിയായ ആനയെ നിയന്ത്രിക്കാന്‍ തുലോം ചെറുതായ ആനക്കാരന് കഴിയും. അന്ധകാരത്തെ അകറ്റാന്‍ ഒരു കൈത്തിരിക്ക് കഴിയും. നിരന്തരമായ അടിയേറ്റാല്‍ പര്‍വ്വതങ്ങള്‍ തകരും. ആകാരമല്ല , ആശയമാണ് വലുത് 

 

advt.

ഭാഷാനാരായണീയം 
 
അര്‍ത്ഥം അറിഞ്ഞു പഠിയ്ക്കുവാനും പഠിപ്പിയ്ക്കുവാനും റെഫറന്‍സിനും ഉതകുന്ന വിധത്തില്‍ നാരായണീയം മൂലവും ലളിതമായ ഭാഷാവൃത്തത്തിലുള്ള പരിഭാഷയും

പരിഭാഷകന്‍ അരിയന്നൂര്‍ ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണന്‍


വില : 350 രൂപ‌


പുസ്തകം ലഭിയ്ക്കാന്‍ ബന്ധപ്പെടേണ്ട ഫോണ്‍/വാട്ട്സ് ആപ്പ് 

നമ്പര്‍ : 9447129500

advt.

 

പുതിയ കവിതകള്‍

 

പുല്ലിനോട്
കൈതയ്ക്കല്‍ ജാതവേദന്‍
മമ മുറ്റമടിച്ചുവാരുവോൾ
ക്ഷമ വിട്ടാശു പറിച്ചുനീക്കവേ
രമണീയചരിത്രപാത്രമാം
വിമലേ! പുൽക്കൊടി !നിന്നെ നോക്കി ഞാൻ
ഘൃണയാൽ ഹിമബിന്ദുപങ്ക്തിയെ
ക്ഷണമുദ്യന്മണിജാലമാക്കി ഹാ!
തൃണമേ! തവ നാമ്പു തോറുമ -
ഗ്ഗുണവാനാം രവി ചാർത്തുമിച്ഛപോൽ.
ഒരു പുല്ലിലനേകദേഹമാർ -
ന്നരുളും കൊച്ചുരവിസ്ഫുരദ്ദ്യുതി
ഒരുപാടൊരുപാടു വിസ്മയം
പെരുമാറുംകരളൊത്തു കണ്ടു ഞാൻ.
ഹരിദശ്വകരങ്ങളൂഴിതൻ
പരിതാപത്തിനു ഹേതുവാകവേ.
ഹരിതാഭയെഴും പുതപ്പു നീ
പരിരക്ഷയ്ക്കരുളുന്നതില്ലയോ?
ജഗതി സ്വസുഖം സമസ്തവും
വിഗണിച്ചെൻ തൃണവല്ലി നീ ചിരം
മൃഗഭക്ഷണമാകകൊണ്ടുതാ-
നഗദം ജീവനിരിപ്പു ഭൂമിയിൽ.
വിന വിട്ടൊരുനെല്ലു ചാമയും
തിന മുത്താറി യവം സമസ്തവും
അനവദ്യതൃണാന്വയം പെറും
തനതാംസന്തതി ധാന്യമത്രയും.
ക്ഷിതിയിൽത്തൃണമറ്റു പോവുകിൽ
പതിനെട്ടാണ്ടിനിടയ്ക്കു ജീവനും
ക്ഷതി നേരിടുമെന്നുരച്ചു പോൽ
മതിമാനാമൊരു ശാസ്ത്രവിത്തമൻ.
ഭുവനം നിലനിന്നുപോരുവാൻ
ശിവമെങ്ങും തൃണമേ!വിളങ്ങുവാൻ
തവ സേവനമത്യമൂല്യമെ-
ന്നെവനോ സ്വാർഥത വിട്ടു കാണുവോൻ!'
കറുകച്ചെറുനാമ്പു ദർഭയും
പുരുമാന്യസ്ഥിതി പൂണ്ടിരുന്നതായ്
ഒരു സംസ്കൃതിയിക്ഷിതിക്കകം 
പെരുമാറീടിന കാലമെങ്ങു പോയ്?
 
ദശപുഷ്പമിറുത്തു ചൂടി,യ -
ക്കൃശഗാത്രീമണിമാർ നിരന്തരം
വിശദസ്മിതമൊത്തു കൂടിടും
ദശയിന്നുള്ളിലൊരോർമ മാത്രമായ്.
വിലയിത്രയുമുള്ള നിന്റെയ-
ന്നില തെല്ലും ഗ്രഹിയായ്ക മൂലമോ
വിലയറ്റതിനെപ്പലപ്പൊഴും
ചിലർ പുല്ലെന്നു കഥിപ്പു പുച്ഛമായ്.
തവ നിന്ദ നടത്തുകില്ല മേ -
ലിവനെന്നോതി വിചിത്രചാരുതേ!
ജവമൻപൊടു ജാതവേദനി -
ങ്ങവസന്നൻ കുറി നിർത്തിടാമെടോ !'
നാരായണീയം ദശകം 38
രാമന്‍ നമ്പീശന്‍ കേശവത്ത്
ബ്രഹ്മസ്വരൂപ ! ഭുവി നിന്‍ പിറവിക്കു മുന്നം
ദീപ്തങ്ങളാമവയവങ്ങളിലുത്ഭവിക്കും
കാന്തിവ്രജത്തിനു സമം മുകില്‍മാല മാനം
മൂടുന്നതാം രുചിരവര്‍ഷമണഞ്ഞു ദേവ ! 1
തൂവുന്നു മാരി, കുളിരിട്ടു ദിഗന്ത, മാശ
കൈവന്നു, മോദവിവശീകൃതസജ്ജനങ്ങള്‍ ,
രാവിന്നു പാതിയിലുദിച്ച ശശാങ്കനൊത്തി -
ങ്ങാവിര്‍ഭവിച്ചുലകു മൂന്നിനുമാര്‍ത്തിഹാരീ ; 2
ബാല്യം തലോടുമിളമേനി വിഭൂതി തിങ്ങും
ഹാരം കിരീടകടകാംഗദവും ധരിച്ചും
ശംഖം രഥാംഗഗദപങ്കജഭൂഷയാര്‍ന്നും
കാര്‍കൊണ്ടലിന്‍ നിറവിലീറ്ററയില്‍ തിളങ്ങീ . 3
വക്ഷസ്ഥലത്തു സുഖമായി ലയിച്ചു മന്ദ-
വീക്ഷാവിശേഷമെറിയും സഹചാരിണി ശ്രീ
രൂക്ഷാശയന്‍ നൃപതി ചേര്‍ത്തൊരലക്ഷ്മി ദൂരേ
വിക്ഷിപ്തമാക്കി ഗൃഹശുദ്ധിവരുത്തി കൃഷ്ണ ! 4
ധ്യാനിച്ചിടും മുനിമനസ്സുകള്‍പോലുമെത്തി-
ച്ചേരാത്ത രൂപമകരന്ദമണഞ്ഞു കണ്ണില്‍
സന്തോഷബാഷ്പപുളകത്തൊടു ശൌരസേനി
വാഴ്ത്തീടിനാനിടറിടും കരുണസ്വരത്തില്‍ ! 5
മുക്തകങ്ങള്‍
ദാമോദരപ്പണിക്കര്‍
ഓർക്കുംതോറുംമനസ്സിൻസമനില തകരു-
മ്മാറു വിടാക്കടങ്ങൾ- 
ക്കാക്കംവർദ്ധിച്ചിടുന്നു,ണ്ടവശത,ഹൃദയം 
ശാന്തമല്ലൊന്നുകൊണ്ടും
പൂക്കാലംതീർന്നുപോയീ,ശിശിര,മിലകൊഴി- 
ഞ്ഞീമരം കാണ്മവർക്കും
പേക്കോലംമട്ടുതോന്നാം,തളരരുതുമനം,
നീണ്ട യാത്രക്കൊരുങ്ങാം.
പാലക്കാടിൻപ്രസിദ്ധിക്കരിയുടെവിഹിതം
മട്ട,യാരും കൊതിക്കും
രാമശ്ശേരിഡ്ഡലിക്കുള്ളതിരുചി, തസറാ-  
ക്കിന്നെഴും നൂതനത്വം;
പേരേറുംകോട്ട,തുഞ്ചൻമഠ,മതിവിപുലം
ഡാമു,മുദ്യാനവും മാ
റ്റേറുംകാഴ്ചക്കുവേറിട്ടിനിയു മൊരിടമെ 
ങ്ങുണ്ടുമറ്റൊന്നുമന്നിൽ
സൌകര്യംപോലെപോയിത്തൊഴുവതിനൊരു പെ
ണ്ണാഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ-
പ്പോകാൻസംരക്ഷണംതന്നരുളുകിലപരർ-
ക്കെന്തിനാണട്ടഹാസം
സ്ത്രീക്കുംതുല്യാവകാശംഭരണഘടനയിൽ-
പ്പണ്ടുമുണ്ടെങ്കിലിപ്പോ-
ളാർക്കുംനിന്നെത്തടുക്കാനിനിയൊരുവഴിയെ-
ന്തുള്ളു മറ്റൊന്നു മുന്നിൽ
ചേർത്തുനിർത്തുക
കാവനാട് രവി
ബാല്യസ്മൃതികളോടല്പം 
കുശലംചൊല്ലി നീങ്ങവേ
കൂര്‍ത്തമുള്ളുകളില്‍ത്തട്ടി 
ഹൃത്തടം മുറിയുന്നുവോ
വ്യഥചൂഴുമനാഥത്വ -
ഗഹ്വരത്തിന്‍റെ മൂലയില്‍ 
പരിഹാസക്കൊടുംചൂടേ -
റ്റുരുകുന്നവരെത്രയോ
അവിവേകം തെഴുപ്പിച്ചോ -
രടയാളങ്ങളെന്നപോല്‍
മുളപൊട്ടിക്കുരുക്കുന്നു 
ദുരിതപ്പാഴ്നിലങ്ങളില്‍ 
സ്നേഹം പൂക്കും കളിത്തട്ടും 
കരുതല്‍ക്കൈതലോടലും 
കനവില്‍പ്പോലുമേ പൂകാന്‍ 
വിധിയറ്റു പിറന്നവര്‍ 
അമ്മിഞ്ഞമധുരം, വെള്ളി -
ക്കസവിട്ടുള്ളൊരാര്‍ദ്രത 
അവര്‍ക്കരികിലില്ലല്ലോ
ലാളനപ്പൂസുഗന്ധവും. 
ഒരുകയ്യു പിടിച്ചൊന്നു 
നേര്‍വഴിക്കാക്കിടാത്ത നാം 
മടിവിട്ട,വരില്‍ച്ചേര്‍ക്കും 
പഴിവാക്കിൻ വിഴുപ്പുകള്‍
ലയമോ രാഗമോ പൂര്‍ണ്ണ -
ശ്രുതിയോ ദൂരെയെങ്കിലും 
പടുപാട്ടുകളും ഗാന -
ക്കടലിന്‍നുരയല്ലയോ 
മുരടിച്ചമനം മാത്രം 
വഴിയില്‍ക്കൂട്ടിനുള്ളവര്‍ 
വളഞ്ഞവഴിയും നേരും 
വേറിട്ടറിവതെങ്ങിനെ ?
ഓർമ്മയാം ചുമരിൻ മീതെ
അഴലാമിരുൾമൂടിയാൽ
കരിയാൽ കോറിടും ചിത്രം
മിഴിവേല്ക്കുക സാധ്യമോ?
അഭിമാനക്കുടയ്ക്കുള്ളിൽ
ഇടമേകുക നിൽക്കുവാൻ.
വെറുപ്പിൻതീമഴപ്പെയ്ത്താൽ
വാടിയോരാശ്വസിച്ചിടും
സ്നേഹഗീതം
ദീപ കരുവാട്ട്
പറന്നു വന്നെത്തിയതെങ്ങു നിന്നൊരാൺ-
കുയിൽ, മനസ്സിൻറെയകത്തളത്തിലായ്
ഒരേയൊരാത്മാവൊടലിഞ്ഞിതാ യിരു-
കരങ്ങളാൽ ചേർത്തുവണച്ചുയെന്നെയും
നിരാശഭാവങ്ങളൊഴിഞ്ഞു രാഗമാർ-
ന്നൊരെൻ മനപ്പുഞ്ചിറകിന്നനാമയം
പരാർദ്ധ്യസുസ്നേഹമെനിക്കു നല്കി നീ-
യൊരേയൊരുസ്സൗഹൃദതോഴനായിടും
യഥാർത്ഥസന്തോഷമറിഞ്ഞു ജീവനിൽ
കൃതിക്കെഴും സ്നേഹരസത്തൊടേയിവൾ
അതുല്യമാം പ്രേമപരാഗരേണുവായ്
പതിച്ചിടുമ്പോളലിയുന്നിതങ്ങയിൽ
പിടച്ചുവോ പൂംത്തളിരായി മാനസം
ഇടഞ്ഞു കൺകോണിലുണർന്നു ലാസ്യവും
അറിഞ്ഞു ഞാൻ സ്വർഗ്ഗമിഹത്തിലെന്നതും
മരന്ദമാധുര്യമിയഞ്ഞ ജീവിതം
മൃദംഗശൈലേശ്വരീ പഞ്ചകം.
കുട്ടന്‍ ഗോപുരത്തിങ്കല്‍
അടഞ്ഞു വാതിലൊക്കെയും സഹായമോതിടാനൊരാള്‍
അടുത്തുമില്ല, ദൂരെയും, സുസാന്ത്വനം പകര്‍ന്നിടാന്‍
പിടഞ്ഞിടുന്നിതുത്തരങ്ങള്‍ കിട്ടിടാതെയെന്‍ മനം
മൃദംഗശൈലമേലെയുള്ള പോര്‍ക്കലീ! തൊഴുന്നു ഞാന്‍
ഇരുട്ടുമൂടിടുന്നപാതതന്നിലേകനായി യി-
ന്നിരിക്കയാണു, പോയിടേണ്ട ദിക്കറിഞ്ഞിടാതെ ഞാന്‍
കരഞ്ഞു കണ്ണുനീരുതോര്‍ന്നിടാത്തൊരെന്നെ കാക്കണേ
മൃദംഗശൈലമേലെയുള്ള പോര്‍ക്കലീ! തൊഴുന്നുഞാന്‍
ഉടഞ്ഞശംഖുപോലെയുള്ളൊരെന്നില്‍ നിന്നുയര്‍ക്കുമീ
യടഞ്ഞൊരീ യപശ്രുതിക്കു മോക്ഷമെന്നു കിട്ടിടും
പടര്‍ന്നിടും വ്യഥയ്ക്കുനീയൊരാശ്രയം തരേണമേ
മൃദംഗശൈലമേലെയുള്ള പോര്‍ക്കലീ! തൊഴുന്നു ഞാന്‍
എനിക്കപൂര്‍ണ്ണമായൊരെന്റെ ബുദ്ധിയിന്നു ശൂന്യമാ
ണെനിക്കു ശക്തിയില്ലയെന്‍ രിപുക്കളേ ഹനിച്ചിടാന്‍
തനിച്ചു തീരുമാനമില്ലെനിക്കു നീ തുണയ്ക്കണേ
മൃദംഗശൈലമേലെയുള്ള പോര്‍ക്കലീ! തൊഴുന്നു ഞാന്‍
 
ഒരിക്കലങ്ങു വന്നു ഞാന്‍ കഴല്‍ക്കു കുമ്പിടാന്‍ തൊഴാന്‍
വരങ്ങള്‍ വേണമെന്നു ചൊല്ലിടാന്‍ മറന്നു നിന്നുപോയ്
നിറഞ്ഞകണ്‍കളോടെനിന്നൊരെന്നില്‍ നീ കനിഞ്ഞുവോ
മൃദംഗശൈലമേലെയുള്ള പോര്‍ക്കലീ! തൊഴുന്നു ഞാന്‍
ദാനത്തിൽക്കർണ്ണന ഗ്ര്യൻ.
പി എന്‍ വിജയന്‍
അർത്ഥംഞാൻവേണ്ടുവോളംദ്വിജരുടെകുലധർമ്മങ്ങളെപ്പോറ്റുവാനായ്
സ്വാർത്ഥംനോക്കാതെചെയ്യു,ന്നതിനൊരുകുറവുംവന്നതില്ലിന്നു,മെന്നാൽ
വ്യർത്ഥംമൽദ്ദാനമെല്ലാ,മതിരഥസുതനോദാനധർമ്മപ്രസിദ്ധൻ"
പാർത്ഥൻ ദുഃഖിച്ചുചൊല്ലീ,ദയയുടെകടലാംദ്വാരകേശങ്കലേവം
ദാനത്തിൽശ്രേഷ്ഠനാരെന്നറിവതിനുതകാം,നൽകിടാംതങ്കശൈലം;
ദാനംനീചെയ്തിടേണംമുഴുവനുമതുമൂവന്തിയാവുന്നതിൻമുൻ
ഊനംവന്നീടിൽ,മൊത്തംപഴയതുപടിയാപ്പാറയുംകല്ലുമാവും
ഞാനുംനീയുംപിണങ്ങും,വിജയമിതിൽ വരിച്ചീടണം",കൃഷ്ണനോതി.
നേരംപാഴാക്കിടാതെപ്പലപലകഷണംതങ്കശൈലത്തിൽനിന്നും
വീരൻവെട്ടിപ്പൊളിച്ചൂവിരവൊടുപലരെക്കൂട്ടി,ദാനംകൊടുത്തു;
സൂരൻനിന്നില്ല,സന്ധ്യക്കിനിയൊരുനിമിഷംമാത്രമേബാക്കിയുള്ളൂ
പാരംശേഷിച്ചുകണ്ടിട്ടവശതവളരേ,യർജ്ജുനൻഖിന്നനായീ .
ശ്രീഭൂതനാഥസ്തവം
ഗിരി വാര്യര്‍
യോഗാധീശം മുനീന്ദ്രം ഹരിഹരതനയം യോഗപട്ടാസനസ്ഥം
ചിൻമുദ്രാജാനുസംസ്ഥം ദ്വയകരകമലം ഭൂതനാഥം ശുഭാംഗം
സത്യജ്ഞാനപ്രദീപ്തം കലിയുഗവരദം തത്ത്വമസ്യാദിലക്ഷ്യം
നിത്യാനന്ദം പരേശം  പരമഗുരുവരം മാനസേ ഭാവയേ‌ƒഹം.1
ഭൂതനാഥ കലിദോഷനാശക മുരാന്തകാത്മജ ജടാധര
ലോഭമോഹമദകാമനാശക മഹാഗുരോ പരമശാന്തിദ
ജ്ഞാനപേയു പരമാർത്ഥദായക സുരേശപൂജ്യ ഭവനാശക
താപസേന്ദ്ര ശബരീശ വേദപതി ദീനരക്ഷക നുമോവയം.. 2
ദേവദേവ ഹരിശങ്കരാത്മജ സുരാദിവന്ദിത തപോനിധേ  
യോഗപട്ടധര ചിത്സുഖാമൃത മഹാവിഭൂതി മഹിഷീഹര
കോമളാംഗ നിഗമാഗമാദിനുത വേദതത്ത്വപരിശോഭിത
ജ്ഞാനദായക  മഹാഗുരോ കലിമലക്ഷണാപഹ! നുമോവയം. 3
 
ദേവാധീശ്വര ശങ്കരാത്മജവിഭും യോഗീശഭാവസ്ഥിതം
വാജ്യാരൂഢസുശോഭിതം ഗുണനിധിം വാത്സല്യതോയാകരം
സഹ്യോത്തുംഗ മഹീധ്രവാസിതഗുരും വേദാന്തവാക്യേസ്ഥിതം
ശാസ്താരം പ്രണതോസ്മ്യഹം സുരനിധിം ശങ്കാപഹം ശാശ്വതം.4
ആനന്ദരൂപ ഹരിശങ്കരനന്ദ നാഥ
വേദാന്തസാര സുവിഭാസമഹാസ്വരൂപ
ശക്രാദിഭിർന്നുത മഹാതപ ദേവദേവ
ഭൂതാധിനാഥ ശബരീശ ഗുരോ നമസ്തേ.5
 
പുണ്യാതിപുണ്യ മഹിഷീഹരപാദയുഗ്മം
മോക്ഷാദിദം സകലതാപഹരം പവിത്രം
ദേവാധിദേവ, ദനുജാരി മഹേശസൂനോ
ഭൂതാധിനാഥ ശബരീശ ഗുരോ നമസ്തേ.6
 
രുദ്രാക്ഷഹാര തുളസീമണി ശോഭിതാംഗ!
നീലാംബരാവൃത സുശോഭിതമദ്ധ്യഭാഗ!
കാലാരിപുത്ര കരുണാജലധേ സുരേശ!
ഭൂതാധിനാഥ ശബരീശ ഗുരോ നമസ്തേ.7
പട്ടാസനേസ്ഥിത തപോനിധി വേദരൂപ!
ചിൻമുദ്രയാ പ്രകടിതം പരമം സുതത്ത്വം
ജ്ഞാനേശ്വരാഖിലഗുരോ ഹരിപുത്രദേവ!
ഭൂതാധിനാഥ ശബരീശ ഗുരോ നമസ്തേ ! .8
ഭാനോഃ സമാനന സുഫാല സുഗണ്ഡയുഗ്മ!
ശോണാധരാമൃത സുഹാസ വിഭോ മഹാത്മൻ!
നേത്രം ദിവാകര നിശാകര ഭാസമാന!
ഭൂതാധിനാഥ ശബരീശ ഗുരോ നമസ്തേ .9
 
നീലാഞ്ജനാചലസമാന ജടാതിരമ്യം
രുദ്രാക്ഷഭൂഷണ സുകേശ, രമേശപുത്ര
ഹംസാദിനാഥ, പരമാത്ഭുത ദേവദേവ
ഭൂതാധിനാഥ ശബരീശ ഗുരോ നമസ്തേ .10
അജ്ഞാനവൈരിഗണനാശക രാജരാജ
ദുർമ്മോഹ ലോഭമദകാമവിനാശദേവ 
ശങ്കാപഹാ,മരനുതേ പരമേശപുത്ര
ഭൂതാധിനാഥ ശബരീശ ഗുരോ നമസ്തേ .11
ജ്ഞാനാദി സത്വഗുണദായക ദേവദേവ 
സംസാരദുഃഖഹര ശോഭന പുണ്യമൂർത്തേ
ചിദ്രൂപദേവ പരമാത്മ വിശുദ്ധമൂർത്തേ 
ഭൂതാധിനാഥ ശബരീശ ഗുരോ നമസ്തേ .12
സിദ്ധേശ,താപസ, മുനീശ്വര,പൂർണ്ണരൂപ
ജ്ഞാനേശ, ശാശ്വത സുഖാമൃത ദേവദേവ
യോഗീന്ദ്ര ചിത്തഹര, ശോഭന പുണ്യമൂർത്തേ 
ഭൂതാധിനാഥ ശബരീശ ഗുരോ നമസ്തേ .13
മായാവിലാസിതഭവാർണ്ണവനാശഹേതോ
കൈവർത്തകാമല വിഭോ കരുണാംബുരാശേ
മോഹാദിദോഷഹര വൈരിവിനാശദേവ
ഭൂതാധിനാഥ ശബരീശ ഗുരോ നമസ്തേ . 14
യോഗീന്ദ്രം ഹരിശങ്കരാത്മജവിഭും പട്ടാസനസ്ഥം ശിവം
ചിൻമുദ്രാങ്കിത ജാനുസംസ്ഥിതകരം നീലാംബരം ശോഭനം
ഗാത്രം ഭസ്മവിഭൂഷിതം സുരനുതം  ദേവം ജടാധാരിണം
സഹ്യോത്തുംഗ മഹീധ്രവാസിതഗുരും ശ്രീഭൂതനാഥം ഭജേ.15
തിരുവുംപ്ലാവുമാഹാത്മ്യം
ജിനദേവൻ വെളിയനാട്
ആനന്ദചിത്തമൊടുകേൾക്കൂ,മഹേശ -
കൃപയിപ്പാരമർന്ന കഥകൾ
ത്രേതായുഗത്തിലവതാരംധരിച്ച
ശിവ ശിഷ്യത്തിലെത്തുമവയും.
ക്ഷത്രാന്തകപ്പരശുവാഴിക്കു നൽകി
പുതുഭൂനേടി ഭാർഗ്ഗവപദം -
ഭക്ത്യാഭജിച്ചു തിരുവുംപ്ലാവിലെത്തി
ബലിയിട്ടീടു, മോക്ഷമണയും.
ആഭൂമി കേരളമതായീ പ്രശസ്തി -
യുലകാകെപ്പരന്നയളവിൽ
ഗ്രാമങ്ങളിൽ പ്രമുഖ നാടായ്ക്കഴി, ഞ്ഞ -
യനി യുദ്യാനമായൊരിവിടം.
യാഗാദി കർമ്മഗതി നിത്യേന ചെയ്തു
പരിപാലിച്ച വിപ്രരവരെ
ഭക്ത്യാഭജിച്ചു തിരുവുംപ്ലാവിലെത്തി
ബലിയിട്ടീടു, മോക്ഷമണയും.
കാശിക്കുപോകുവതിനീവീഥിതന്നി-
ലിരു വൃദ്ധദ്വിജാതബുധരോ
വന്നെത്തിയന്നു നിജതാപംക്ഷയിപ്പ -
തിനുവേണ്ടിക്കഴിച്ചസമയേ
ദൂരത്തു, ധേനു രുജയാലേപിടഞ്ഞതൊരു
വിപ്രന്നുഗോചരവുമായ്
ഭക്ത്യാഭജിച്ചു തിരുവുംപ്ലാവിലെത്തി
ബലിയിട്ടീടു,മോക്ഷമണയും.
ഗോവിന്റെദുഃഖമതു തീർപ്പാൻ നിനച്ച-
വിടെനിന്നത്രെ വിപ്രരിലൊരാൾ
ഏറെശ്രമിച്ചു പരിഹാരംവരുത്തി
മനമാകെക്കുളിർത്ത സമയം
ധേനുക്കുളമ്പു ശിലതന്നോടമർന്നു
നവതീർത്ഥംജനിച്ചകഥയും
ഭക്ത്യാഭജിച്ചു തിരുവുംപ്ലാവിലെത്തി
ബലിയിട്ടീടു,മോക്ഷമണയും.
കാശിക്കുചെന്നുപിതൃകർമ്മംകഴിപ്പ -
തിനുതീർത്ഥത്തിൽ മുങ്ങുവതിനായ് -
പ്പറ്റാത്തതോർത്തമിതദുഃഖം സഹിച്ചു
ശിവപാദംസ്മരിച്ചുകഴിയേ
ചിൽക്കാതലായപുരഹന്താ ശിവാസ-
 ഹിതമാഭക്തനേകിവരവും
ഭക്ത്യാഭജിച്ചു തിരുവുംപ്ലാവിലെത്തി
ബലിയിട്ടീടു,മോക്ഷമണയും.
കാശിപ്രയാഗ തിരുളുമ്പായിയായി
ശിവതേജസ്സുനേടിയവിടം
സ്ഥാണുപ്രഭാകിരണ വീചീതരംഗ
ശുഭയോഗീ തപസ്സുമതുലം
ശ്രീശൈലനാഥ, നുമ, പുത്രൻ വിശാഖ
നിവരൊന്നിച്ചു വാഴുമൊരിടം
ഭക്ത്യാഭജിച്ചു തിരുവുംപ്ലാവിലെത്തി
ബലിയിട്ടീടു, മോക്ഷമണയും.
മുക്തകശ്രീ
അനിരുദ്ധ വര്‍മ്മ‌
പ്രായം കൂടി വരുന്നതോര്‍ത്തു വിഷമം 
തോന്നേണ്ടതില്ലെങ്കിലും
ന്യായം കേട്ടു നടക്കുവാനിനിമുതല്‍ 
പറ്റാതെയായ്, കൂട്ടരേ
സായംസന്ധ്യ കഴിഞ്ഞു ജീവിതമിതില്‍ 
നാളെത്രയുണ്ടെന്നറി-
ഞ്ഞായുസ്സിന്‍റെ ബലത്തിനിത്ര മധുരം 
തോന്നീടുകില്‍ കുറ്റമോ
ഹിന്ദുക്കള്‍ക്കൊരു ഭാവമുണ്ടു, ശരിയേ 
ചെയ്യുള്ളുവെക്കാലവും
തെറ്റീയെന്നു പറഞ്ഞുവെങ്കിലുടനേ 
വാദിക്കുവാന്‍ വന്നിടും
ദേവീക്ഷേത്രനടയ്ക്കലും, മലയിലും 
ക്ഷേത്രക്കുളം തന്നിലും
തര്‍ക്കം, തര്‍ക്കമതൊന്നുമാത്രമനിശം 
കേള്‍ക്കുന്നു ഞാനെപ്പൊഴും
മാരിക്കാര്‍മ്മുകിലേ, തിരിച്ചു വരുമോ ? 
പൂമാരിയായ് പെയ്യുമോ ?
ആരോടാണിനി കോപമെന്നു പറയൂ, 
പൂന്തേന്‍ കുളിര്‍ത്തെന്നലേ !
വാരിക്കോരി നനച്ച ഭൂതലമിതാ 
വീണ്ടും, വരണ്ടൂ, ജനം
തീരാമോഹവുമായി നിന്‍റെ വരവും 
കാത്തിങ്ങു നില്‍പ്പൂ വൃഥാ
നവനിശാദീപിക
അത്തിപ്പറ്റ രവി
പ്രളയം വിതച്ചൊരിരുളാകെ നീക്കിയുൾ-
പ്പുളകം പകർന്നു നവരാത്രിദീപികേ!
കളഗാനസുസ്വരസുധാപ്രവാഹമാ-
യിളയിൽ പ്രഹർഷമരുളാൻ തൊഴുന്നു ഞാൻ
പരധർമ്മോ ഭയാവഹഃ
ഡോ. ആർ. രാജൻ
ആചാരകാര്യമതിലന്തിമവാക്കു ചൊല്ലാൻ
തന്ത്രിക്കു തന്നെയധികാരമസംശയം കേൾ
ബാരിസ്റ്റർ ജഡ്ജി മുതലായവരായതിൽച്ചെ
ന്നെൻക്രോച്ചു ചെയ്യുവതു നല്ലതിനല്ല നൂനം

പുഴ!! 
ഹരിദാസ് മംഗലപ്പിള്ളി
അന്നെല്ലമൊരു മന്ദഗാമിനി കൊടും 
വർഷത്തിലും സൌമ്യയായ് 
തെന്നും തെന്നലുമായ് കളിച്ചു കടലിൽ
ച്ചായാൻ ഗമിക്കുന്നവൾ 
കുന്നും വിട്ടു നടന്നിറങ്ങിവരുമാ 
ചന്തം നുകർന്നെത്രയോ 
നിന്നില്ലെന്മിഴിനീട്ടിയെന്റെ ഭവനം 
പൂകാൻ മറന്നങ്ങനേ!!
മലയാള കാർട്ടൂൺ 
ജ്യോതിര്‍മയി ശങ്കരന്‍
കാലത്തിൻ മാറ്റമേകും പ്രഹരവു,മതുതീർ
ക്കുന്ന നഷ്ടങ്ങ,ളൊപ്പം
നാടിൻ പ്രശ്നങ്ങൾ,നേട്ടം,കടിപിടി,പല നേ
താക്കൾ,കുറ്റങ്ങൾ,വേഷം.
മാറുന്നൂ കാവ്യമായ്ത്താൻ വരകളിൽ,വരിയി
ല്ലാതെ,കാർട്ടൂണിനിന്നായ്
നൂറായുസ്സോതിടുന്നൂ,ഹരമിതുസമമേ
കില്ല മറ്റൊന്നു മന്നിൽ.
മീ റ്റൂ പ്രളയം
പീതാംബരന്‍ നായര്‍
'മീ റ്റൂ'വെന്ന ചുഴിയ്ക്കകത്തു വഴുതി
പ്പെട്ടെന്നു വീണീ,ട്ടതാ-
കൂറ്റന്മാർ പലരും കയത്തിലധുനാ, 
ശ്വാസം വലിയ്ക്കാൻ പണി;
കാറ്റെങ്ങോട്ടു തിരിഞ്ഞു വീശി,യെവനെ
ത്തള്ളിപ്പതിപ്പിക്കുമീ-
യാറ്റിൻ കുത്തിയൊഴുക്കിലെന്നു വിവശൻ, 
ചിന്താകുലൻ പൂരുഷൻ !
ദേവി അന്നപൂർണ്ണ
മോഹനന്‍ കാരണത്ത്
അനന്തനിശ്ശബ്ദനിഗൂഢ രാഗം
നിരന്തരം മീട്ടിയ വീണ നിന്നോ!
വിശേഷസംഗീതമയാന്നപൂർണ്ണ
ഈ വിശ്വവും വിട്ടു പിരിഞ്ഞുപോയോ!!
പ്രേമോന്മാദം 
രമേശന്‍ തമ്പുരാന്‍
വൃന്ദാരണ്യവിലാസലാസ്യനടനം, 
മാരാധിയാൽ രാധികാ-
മന്ദാക്ഷസ്മിതവീക്ഷണം, പ്രമുദിത- 
പ്രേമാങ്കിതാലിംഗനം
ചെന്താർസായകമേറ്റ സന്ധ്യകളിലെ 
ക്രീഡാവിനോദങ്ങ, ളാ-
നന്ദം പൂത്തു തളിർത്ത മാധവമദോ-
ന്മാദം  മദാലംബനം
അതുല്യം
മധുരാജ് പി സി
മുല്ലപ്പൂചുറ്റ'ലെന്നുള്ളൊരു നടനമെഴും 
ദിവ്യമാം കൃഷ്ണനാട്ടം,
കല്ലോലം കാറ്റു തീർക്കും നിളയൊഴുകുവതിൻ
മട്ടു സോപാനഗീതം,
വില്വാദ്രീശന്റെ സത്വസ്ഫുടതയുടെ ജയം 
കൊട്ടിനാൽ വേദ്യമാക്കും
പല്ലാവൂരിന്റെ തായമ്പക -പകരമിവ
യ്ക്കില്ല മറ്റൊന്നു മന്നിൽ !
♥♥♥

കവിസദസ്സ്

 

കവികളുടെ അക്ഷരശ്ലോകസദസ്സാണ്, ഇത്. അപ്രകാശിതങ്ങളായ സ്വരചിതശ്ലോകങ്ങള്‍ മാത്രം അനുവദനീയമായ ഇങ്ങനെ ഒരു സദസ്സു സൈറ്റില്‍ നടക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ ലക്കങ്ങളില്‍ സ്രഗ്ദ്ധര, ശാര്‍ദ്ദൂലവിക്രീഡിതം ,മന്ദാക്രാന്ത, മാലിനി, വസന്തതിലകം , രഥോദ്ധത, ദ്രുതവിളംബിതം, പുഷ്പിതാഗ്ര, മഞ്ജുഭാഷിണി, വസന്തമാലിക, വിയോഗിനി, ഭുജംഗപ്രയാതം, ശാലിനി, വംശസ്ഥം, ഇന്ദ്രവജ്ര/ഉപേന്ദ്രവജ്ര/ഉപജാതി, സമ്മത, അപരവക്ത്രം, പ്രഹര്‍ഷിണി, സ്രഗ്വിണി, സ്വാഗത, തോടകം, പഞ്ചചാമരം, ശിഖരിണി, പൃത്ഥ്വി,ശങ്കരചരിതം, ഹരിണി, മല്ലിക, കുസുമമഞ്ജരി, മത്തേഭം,ശംഭുനടനം എന്നീ വൃത്തങ്ങള്‍ അഞ്ചു റൌണ്ടു വീതം പൂര്‍ത്തിയായി.

അടുത്ത അഞ്ചു റൌണ്ടു ' ശ‍ംഭുനടനം ' വൃത്തം സ്വീകരിക്കാമെന്നു നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു.

സ്രഗ്ദ്ധര‌ വൃത്തം രണ്ടാമതും ആരംഭിക്കുന്നു.. സൈറ്റില്‍ സദസ്സു ഇപ്പോഴും തുടര്‍ന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. 


പങ്കെടുക്കുന്ന കവികള്‍  1.അരിയന്നൂര്‍ ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണന്‍ ,2.കൈതയ്ക്കല്‍ ജാതവേദന്‍, 3.രാമന്‍ നമ്പീശന്‍ കേശവത്ത്, 4.ശ്രീലകം വേണുഗോപാല്‍,5.വാരിയത്ത് കുട്ടി,6.അനിരുദ്ധ വര്‍മ്മ,  7.ജോയ് വാഴയില്‍, 8.ശ്രീജ പ്രശാന്ത്, 9.മധുരാജ് പി സി, 10.നാമംഗലം മാധവന്‍, 11.ആത്രശ്ശേരിശ്രീദാസന്‍, 12.ജയകൃഷ്ണന്‍, 13.ഹരിദാസ് മംഗലപ്പള്ളി, 14.ദാമോദരപ്പണിക്കര്‍ , 15.സുബ്രഹ്മണ്യന്‍ കുറ്റിക്കോള്‍, 16.രാജേഷ് വര്‍മ്മ, 17.പി എന്‍ വിജയന്‍, 18.ഗീത വാസുദേവന്‍, 19.തൃക്കഴിപ്പുറം രാമന്‍, 20.സന്തോഷ് വര്‍മ്മ, 21അനില്‍ക്കൃഷ്ണന്‍ അരിയന്നൂര്‍ 

 

2137
തോരാതുള്ളോരു കണ്ണീര്‍പെരുമഴ, കദനം
ചീര്‍ത്തു നീര്‍കെട്ടി വീര്‍ക്കും
സ്ഫാരാകാശാനനം, നെഞ്ചുടയുമിടിരവം,
ദീര്‍ഘനിശ്വാസവാതം
തീരാദുഃഖം ചുമന്നിട്ടിതുവിധമിടവ
പ്പാതി തന്‍ നേര്‍പകര്‍പ്പാ
യാരാല്‍ നില്പാണു പത്നീവിരഹവിധുരതാ
ബദ്ധനായ് സ്തബ്ദ്ധനായ് ഞാന്‍
അരിയന്നൂര്‍ ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണന്‍ 
2138
ത്രാതാവായ് ദാസനായ് വമ്പുടയധനികനാ
യങ്ങെരപ്പാളിയായ് സ-
മ്പൂതം ധർമ്മിഷ്ഠനാ,യക്ഖലകുലപതിയായ്
ഭീരുവായ് ധീരനായും '
സ്ഫീതംവൈരുദ്ധ്യമാർന്നോരനുഭവശതമി
ങ്ങേകജന്മത്തിലേൽക്കാ-
നാതങ്കം വിട്ടു ഭാഗ്യം നിപുണനൊരഭിനേ
താവിനൊത്തേവനുണ്ടാം!!'
കൈതയ്ക്കല്‍ ജാതവേദന്‍
2139
സാമാന്യപ്രീതി നേടും കളികളിലിഹ കാല്‍-
പ്പന്തടിക്കൊന്നുതാനുള്‍-
പ്രേമം ചേര്‍ക്കുന്നതെന്നും യുവജന,മഖിലാ-
ഗോളമാം ടൂര്‍ണമെന്റില്‍
സാമര്‍ത്ഥ്യം പാദസഞ്ചാലനവിരുതുകളും
 ട്രോഫിനേടികൊടുക്കും
നാമിങ്ങോ വ്യര്‍ത്ഥമാകും കശപിശ ബഹളം 
വാതുവെയ്പും നടത്തും
രാമന്‍ നമ്പീശന്‍ കേശവത്ത്
2140
സാരസ്യം വ്യക്തമാകുംപടി പലവിധമാം വര്‍ണ്ണമുത്തൊത്തുചേര്‍ത്തി-
ട്ടോരോരോ മുക്തകങ്ങള്‍ സരസലളിതമായ് തീര്‍ത്തുവയ്ക്കുന്നനേരം
നേരോതാം മാനസത്തില്‍ നിറയുമൊരു സുഖം ചൊല്ലുവാനാവതില്ലാ
നേരേ നീതാന്‍ തരുന്നൂ രചനയില്‍ മികവെന്‍ ശാരദാംബേ, നമിപ്പൂ.
ശ്രീലകം വേണുഗോപാല്‍
2141
നിത്യം ഞാൻ കാത്തുനിൽക്കുന്നിവിടെയരികിലായെത്തുവാൻ വെമ്പലോടേ
ചിത്രം നന്നായ്പ്പതിഞ്ഞേനിനിയൊരു വിരഹം താങ്ങുവാൻ വയ്യയെന്നായ്
താലോലിക്കാൻ തലോടാൻ ചൊടികളിൽ നിറയെച്ചുംബനപ്പൂക്കളേകാ-
നുള്ളിൽപ്പീയൂഷമേകാൻ വരികയനുദിനം കാവ്യമാം സുന്ദരീ നീ
ഋഷി കപ്ലിങ്ങാട്
2142
താലോലിച്ചാത്തമോദം നറുമൊഴിയുതിരും ചുണ്ടിൽ ചുംബിച്ചുകൊണ്ടും
പാലേകും നേരമെന്നും മുടിയിഴമൃദുവായ് ഒന്നൊതുക്കാൻ തുനിഞ്ഞും
ചേലായിട്ടാദ്യപാദം ഭയമൊടുമിടറും മട്ടു മുന്നോട്ടു വയ്ക്കേ
തായേ നീ തന്ന ധൈര്യം തുണ,യിവളറിവൂ ജീവിതപ്പാതതന്നിൽ .
ജ്യോതിര്‍മയി ശങ്കരന്‍
2143
ചേലായിപ്പുഞ്ചിരിക്കും സുമതതിയിലിതാ 
മണ്ടിവന്നെത്തിയിഷ്ടം - 
പോലോരോ വണ്ടുമന്ദം മധുനുകരുവതായ് 
കണ്ടുവോ കാമിനീ നീ 
മാലാര്‍ന്നീടുന്നു ഞാനും തവ മുഖ കമലം
തന്നിലെത്തേന്‍ കൊതിച്ചെന്‍ 
നീലാംഭോജാക്ഷി, വൈകീടുവതിനി കൊലചെയ്-
തെന്ന ദുഷ്പേരിനാവും   
ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണന്‍ ശ്രീലകം
2144
മുന്നെപ്പോലല്ല മേലാലഖിലവനിതകൾ
ക്കും വയോഭേദമെന്യേ
ചെന്നീടാമീഷൽവിട്ടശ്ശബരിമലയിലെ
സ്സന്നിധാനം വരേക്കും;
എന്നുണ്ടായ് ജഡ്ജിമാർ തൻവിധി,യബലകളേ!
നിങ്ങളദ്ദിക്കിലുണ്ടായ്
വന്നീടാവുന്ന തിക്കിൽപ്പെടുവതുമൊഴിവാ
ക്കീടുവാൻ നോക്കുമല്ലോ.
തൃക്കഴിപ്പുറം രാമന്‍
2145
എട്ടുഗ്രൻ ഹസ്തവജ്രങ്ങളിലമിതരസം
പൂണ്ടു കൈക്കൊണ്ടു വാളും
ഖട്വാംഗം, ശൂലവും, വട്ടക,മണി,ഫണിയും,
ദൈത്യശീർഷം, ചിലമ്പും
കട്ടക്കാർ കപ്പമേകും തനുവൊടിഹ മഹാ-
കോടിലിംഗേ വസിക്കും
ശിഷ്ടത്രാണൈകശീലേ മമ ഹൃദയസുമേ
സന്തതം വാഴ്ക ഭദ്രേ
ദിലീപ്
2146
കൊട്ടാരക്കെട്ടിലെന്നും സുഖകരസമയം വര്‍ദ്ധിതാമോദഭാഗ്യം
നാട്ടാര്‍ക്കായ്ത്തീറുനല്‍കീ നിലമതുമുഴുവന്‍, ഭൂമിയില്ലാതെയായീ
വട്ടായിപ്പോയിടാതീ യവനിയിലിനിയും വാഴുവാനുണ്ടുയോഗം
കൂട്ടത്തില്‍ ഞാനുമുണ്ടേ, കനിവരുളിടണേ മാരുതാഗാരനാഥാ
അനിരുദ്ധ വര്‍മ്മ‌
2147
വാനോളം ചെന്നുമുട്ടും നിരവധി മണിഹർമ്മ്യങ്ങളെത്തീർത്ത മന്നർ,
വാളിൻ സീൽക്കാരരൗദ്രപ്രചരിതമഹിമാവാൽ സ്വയം പ്രൗഢിയാർന്നോർ,
വാർതിങ്കൾക്കാന്തി ചൂഴ്ന്നോ,രതിധനിക,-ളിവർ സർവ്വരും പോയ്മറഞ്ഞൂ,
വാക്കിൻ സൗന്ദര്യമൊന്നേ ഭുവിയനപചയം; നിത്യഭാസ്സാം കവിത്വം.
ജോയ് വാഴയില്‍
2148
വാനേറും വന്മരത്തിൻ സകല ദുരിതവും കാറ്റുവന്നേൽക്കയാലോ
തേനഞ്ചും പൂക്കളാകേയലസമധുരമായ് കൊഞ്ചിനിൽക്കുന്നു ചുറ്റും!
ഞാനാകട്ടിറ്റുയർന്നാൽ ചൊടികളിലുഴറും പുഞ്ചിരിത്തുണ്ടടർത്തി-
ത്താനീറൻ മേഘമെല്ലാമിടറി മൊഴികളും തട്ടിമുട്ടിത്തകർപ്പൂ
ശ്രീജ പ്രശാന്ത്
2149
ഞാലിപ്പൂവന്‍ പഴത്തിന്‍ രുചിയൊടെതിരിടാാന്‍ തോഴരേ പാര്‍ത്തു കണ്ടാ-
ലീ ലോകത്തെന്തിരിപ്പൂ പ്രകൃതിജവിഭവം പോഷകം തോഷദം ച?
ചേലോടൂണിന്നു ശേഷം പഴമിതു പരിചോടൊന്നു ഭക്ഷിച്ചുവെന്നാല്‍
ചാലേ കിട്ടുന്ന സൗഖ്യം സുരവരനമൃതുണ്ണുമ്പൊഴും ലഭ്യമാണോ?
ഡോ രാജന്‍
2150
ചുണ്ടെന്നിൽച്ചേർത്തു നീയെന്നുടലിലുയിരുണർ
ത്തീടുമാറൂതിടുമ്പോൾ
വൃന്ദാരണ്യത്തെ വംശീനിനദസുധപകർ
ന്നേകി വിണ്ണാക്കിടുമ്പോൾ
കൊണ്ടാടീടേണ്ടതിപ്പാഴ്മുളയുടെ വിരുതും
കൂടിയാണെന്ന തണ്ടി-
ത്തണ്ടിൽക്കണ്ടോ?നിറുത്തീ കുഴൽവിളി,യതുകൊ
ണ്ടാകുമോ കൊണ്ടൽവർണ്ണാ?
പി സി മധുരാജ്
2151
കാറും കോളും നിറഞ്ഞോരിടവഴിയിലെഴും പേടമാൻകണ്ണി നെഞ്ഞിൽ -
പ്പേറും മായാപതംഗം കപട പടമദം ചാർത്തിടുന്നാദ്യരാവിൽ
കൂറും വീറും കലർന്നോനൊരുദിനമവനീ ഗന്ധഗന്ധർവ്വ ഗർവ്വാ -
ലാറാടുന്നന്ത്യ യാമക്കുളിരിനു മദനൻ ദിവ്യരാഗം പകർന്നോ!
ആത്രശ്ശേരിശ്രീദാസന്‍
2152
കാര്‍മേഘത്തിന്‍കറപ്പാടകലെയകലെയായ് തേഞ്ഞുമാഞ്ഞന്തരീക്ഷം
നേര്‍ത്തെന്നല്‍ കൈയ്യടക്കീ കുരുവികളഖിലം പാട്ടുപാടിപ്പറന്നൂ
കാര്‍കൂന്തല്‍കോതിമെല്ലെപ്പുലരിവരികയായ് ബാലസൂര്യന്റെകൂടെ-
ത്തേര്‍ത്തട്ടില്‍ലാസ്യഭാവക്കരിമിഴിയിണയും പുഞ്ചിരിച്ചോപ്പുമായീ
ജിനന്‍ 
2153
കാലം വിശ്വാസപൂർവ്വം തവ ചുമതലയെ-
ന്നെണ്ണിയേല്പിച്ച കൃത്യം
ചേലോടേ ചെയ്വതിന്നായ് മനുജനു വരമാ-
യേകുമായുസ്സുമല്പം
മാലേറെത്തിന്നു ദൌത്യംശരിവഴികളിലൂ-
ടൊട്ടു നീക്കുമ്പൊഴേക്കും
ശീലം മാറ്റുന്ന ദുഷ്ടൻ പെരുമകൾ മുഴുമൻ
വന്നു തട്ടിപ്പറിക്കും
ദാമോദരപ്പണിക്കര്‍ 
2154
മാലേയം ചന്ദനം നൽ കളഭ,മൊളിയെഴും
ലേപമൊക്കെപ്പുരട്ടീ
ആലോലം പാടിയെത്തും കടലിനലകളിൽ
മെല്ലെ മുങ്ങുന്നനേരം
മേലോളം കൈതലോടാൻ കുളിരുവിരലുമായ്
ത്തെന്നലും കൂടെവന്നൂ.
മാലേറും ചന്ദ്രികയ്ക്കന്നരുണകിരണമേ
റ്റേറെ നാണം തുടുത്തൂ.
സുബ്രഹ്മണ്യന്‍ കുറ്റിക്കോല്‍
2155
മണ്ണിൻ കട്ടയ്ക്കുതുല്യം ധനം, അതിലുളവാ
കുന്നതല്ലോർക്ക സൗഖ്യം
ദണ്ഡിച്ചുണ്ടാക്കിയെങ്കിൽ കളയണം, അതിനെ
ക്കുട്ടിവെച്ചാൽ കുഴപ്പം
ഭണ്ഡാരത്തിന്റെയുള്ളിൽ ചൊരിയുക പതിവായ്
ച്ചെന്നു ദേവാലയത്തിൽ
പുണ്യം കൈവന്നുകൊള്ളും, ഭഗവദനുചരർ
ക്കോ മുദാ കീശ വീർക്കും
രാജേഷ് ആർ. വർമ്മ
2156
ഭർത്താവോടൊത്തിറങ്ങാൻ,വനമതിലലയാൻ,
ചോലയിൽപ്പോയ്ക്കുളിക്കാൻ
വേർത്താലുംകോച്ചിയാലുംമരവുരിയണിയാൻ,
ലങ്കയിൽച്ചെന്നുപറ്റാൻ....
പാർത്തട്ടിൽപ്പണ്ടൊരാളുംപരമസുഖമെഴും
ജീവിതംവിട്ടതുണ്ടോ?
പാർത്താലേകഷ്ടമല്ലേ,ജനകസുതവരി
ച്ചുള്ളദുഃഖങ്ങളെല്ലാം
പി എന്‍ വിജയന്‍

 

2157
പാരാവാരം കണക്കെദ്ധന, മതിസുഖമായ്
മാളികയ്ക്കുള്ളിൽവാസം
ചാരെത്താഴത്തുകൂടീട്ടൊഴുകുമൊരു ,പുഴ
ക്കാറ്റുമേറ്റൂയലാടീ
ആരും ചിന്തിച്ചിടാതുള്ളളവൊരുദിനമ
ങ്ങാറ്റിൽ വെള്ളം കവിഞ്ഞൂ
വേരോടേ കൊണ്ടുപോയീ സകലതു ,മൊടുവിൽ
ത്തോളിൽ മാറാപ്പു കേറീ
ഗീത വാസുദേവന്‍
2158
അമ്പോടാനമ്പി നാരായണനുടയ ബൃഹദ്
ജ്ഞാനസമ്പത്തിനെത്താൻ
മുമ്പേകണ്ടാമഹാനായ് ബഹുമതി ബഹുധാ
നല്കുവാൻ നോക്കിടാതെ
അമ്പോ! ചെയ്യാത്ത ചാരപ്പണിയവനുടെമേൽ
കെട്ടിവെച്ചീടുവാനായ്
തുമ്പില്ലാതെത്തുനിഞ്ഞൊർ, ഭരതധരണിതൻ
വിട്ടുമാറാത്ത ശാപം
തൃക്കഴിപ്പുറം രാമന്‍
2159
അത്യന്തം ഭീതിയേകും പ്രളയവികൃതിയാൽ
കേരളം മൊത്തമായും
മർത്യന്മാർക്കുള്ള ഗേഹം പലതുമൊരുവിധം
നഷ്ടമായ് തീർന്നു കഷ്ടം!
നൃത്യത് സംഹാരഭാവം പ്രകൃതി തുടരികിൽ
ഭൂതലേ ജീവിതം ഹാ!
നിത്യം ദു:ഖത്തിലാകും ദുരിതമകലുവാൻ
കാലകാലൻ തുണയ്ക്ക
സന്തോഷ് വര്‍മ്മ‌
2160
നീറുന്നൂ ചിത്തമിന്നും, മിഴികളിലിനിയും
കണ്ണുനീര്‍ തോര്‍ന്നിടാതൊ-
ന്നൂറുന്നൂ, ദുഃഖമൊന്നായിവനിലലയടി
ച്ചെങ്ങുമേ പൊങ്ങിടുന്നൂ
ചാറുന്നൂ പിന്നെയും ഹാ!സ്മൃതികളിടവിടാ
തെപ്പൊഴും, നോവെനിക്കാ-
യേറുന്നൂ, മാറ്റമില്ലാതിവിടെ മരണവും
കാത്തു ഞാന്‍ നിന്നിടുന്നൂ
അനില്‍ക്കൃഷ്ണന്‍ അരിയന്നൂര്‍

 

♥♥♥ 

സമസ്യ 

(സൈറ്റില്‍ കൊടുക്കുന്ന സമസ്യകളും പൂരണങ്ങളും )

 

സമസ്യ നമ്പർ 291
തരുന്നു ദുഃഖം വിധി വൈപരീത്യം
സമസ്യാകാരൻ : മോഹനന്‍ കാരണത്ത്
വൃത്തം : ഉപേന്ദ്രവജ്ര‌
1
കരഞ്ഞിടേണ്ടാ മലയാളി, നീ യി-
ന്നിരന്നുതിന്നേണമതാണു യോഗം 
വിരേചനം‌ പോല്‍ പ്രകൃതീശ്വരീ നീ
“തരുന്നു ദു:ഖം, വിധി വൈപരീത്യം!“
കുട്ടന്‍ ഗോപുരത്തിങ്കല്‍
2
ബ്രഹ്മാവു തന്‍ രീതികളാരറിഞ്ഞു?
പുണ്യങ്ങള്‍ മാത്രം ഭുവി ചെയ്തു കൊണ്ടു
ശ്രീരാമതുല്യം മരുവുന്നവര്‍ക്കും
തരുന്നു ദുഃഖം വിധിവൈപരീത്യം
ഡോ രാജന്‍
3
ഒരാണ്ടിലാമന്നവനെത്തുമത്രേ
ഒരിക്കലന്നാള്‍ തിരുവോണമെന്നായ്
സ്മരിപ്പു പക്ഷേയതു കാത്തിരിക്കേ
തരുന്നു ദുഃഖം വിധി വൈപരീത്യം
വിനോദ് വര്‍മ്മ‌
4
മരുന്നിനും വെള്ളമൊരിറ്റു കിട്ടാ-
തിരുന്നിടും വൻ മരുഭൂവിലും താൻ
വരുന്നു മേഘം പ്രളയത്തി, ലേറ്റം
തരുന്നു ദു:ഖം വിധിവൈപരീത്യം.
തൃക്കഴിപ്പുറം രാമന്‍ 
5
തിരിഞ്ഞു നോക്കാൻ കഴിയാതെ മർത്യൻ
തരിച്ചു നിൽക്കുന്നു ജലപ്പരപ്പിൽ
വരുന്ന പൊന്നിൻ തിരുവോണ നാളിൽ
"തരുന്നു ദുഃഖം വിധിവൈപരീത്യം.."
ദേവി പ്രകാശ്
6
വിരുന്നുകാരായുലകത്തിലേക്കു
വരുന്നു പിന്നെച്ചിരസൗഖ്യവാനായ്‌
ഇരുന്നു കഷ്ടം തിരിയെഗ്ഗമിയ്ക്കേ
തരുന്നു ദു:ഖം വിധിവൈപരീത്യം
അരിയന്നൂര്‍ ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണന്‍
7
താനാണു ലോകത്തിനു നാഥനെന്ന
തണ്ടാൽ മനുഷ്യൻ ഞെളിയുന്നനേരം
തലയ്ക്കൊരല്പം വെളിവേകുവാനായ്
തരുന്നു ദു:ഖം വിധിവൈപരീത്യം.
ജോയ് വാഴയില്‍
8
തരംലഭിച്ചാലപരന്റെ ദു:ഖം
തെളിഞ്ഞുകാണാൻ നടകൊണ്ടിടുമ്പോൾ
തലയ്ക്കു വീഴുന്നൊരു നാളികേരം;
തരുന്നു ദു:ഖം വിധിവൈപരീത്യം!
ജോയ് വാഴയില്‍
9
താൻ കാമദേവൻ, തരുണീകടക്കൺ-
തല്ലേല്ക്കുകിൽ ഭാഗ്യമിതോർത്ത മണ്ടൻ
തല്ലേറ്റു; പക്ഷേ, കവിളിൽക്കരത്താൽ;
തരുന്നു ദു:ഖം വിധിവൈപരീത്യം!
ജോയ് വാഴയില്‍
10
കരുത്തൊടാ വേനലെരിയ്ക്കവേ നാ -
മിരുന്നിരന്നൂ മഴയോടു പെയ്യാൻ
വിരുദ്ധമായിന്നു;മതെന്തിതേവം
തരുന്നു ദുഃഖം? വിധിവൈപരീത്യം!
അത്തിപ്പറ്റ രവി
11
നിരന്തരം പ്രാര്‍ത്ഥനയോതിമാരി
ചൊരിഞ്ഞിടാനായ് മലയാളി നിത്യം
പെരുത്തുപെയ്തൂ മതിയായിടും പോല്‍
തരുന്നു ദുഃഖം? വിധിവൈപരീത്യം!
അനില്‍ക്കൃഷ്ണന്‍ അരിയന്നൂര്‍
12
വരുന്നതെല്ലാം ശുഭമെന്നു ചിന്തി~
ച്ചിരുന്നിടും ശുദ്ധ മനസ്സുകൾക്കും
മരുന്നിനോളം ദയയെന്നിയേ ഹാ!
തരുന്നു ദു:ഖം വിധി, വൈപരീത്യം
മോഹനന്‍ കാരണത്ത് 
സമസ്യ നമ്പർ 292
.......കുലട പോൽ കുലീന പെരുമാറുമോ
സമസ്യാകാരൻ : അരിയന്നൂര്‍ ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണന്‍
വൃത്തം : കുസുമംഞ്ജരി
1
ചില്ലുമേടതകരുന്നപോലെയൊരു
മോഹമെന്നിലുടയുമ്പൊഴും,
ഇല്ലഞാന്‍‌കരയുകില്ലനിന്നെ
യകതാരിലോര്‍‌ത്തൊരുദിനത്തിലും.
തെല്ലുനേരമൊരുവിഭ്രമത്തിനടിപെട്ടു
ചെയ്‌തപിഴവൊക്കെ ഞാന്‍
ചൊല്ലി, മാപ്പുതരുമായവള്‍,
കുലട പോൽ കുലീന പെരുമാറുമോ?”
കുട്ടന്‍ ഗോപുരത്തിങ്കല്‍
2
ഇന്ദ്രിയങ്ങളിഹ ചൊല്ലിടുന്ന പടിയാടിടുന്ന മനമേ നിന-
ക്കെന്നുമേ വിഷമമേകിടുന്നതവരാണിതോര്‍ക്കണമഹര്‍നിശം
നന്മ കൈവരുവതിന്നു ചഞ്ചലത മാറ്റിടൂ ചപലചിന്തകൊ-
ണ്ടെന്തു കാര്യമൊരുനാളിലും "കുലട പോൽ കുലീന പെരുമാറുമോ"
വിനോദ് വര്‍മ്മ‌
3
ഭാര്യയത്രെ, ദലനീലമാർന്ന നയ
നങ്ങളും മുഖസരോജവും
കാര്യനിർവ്വഹണവേളയിൽ മഹതി
മന്ത്രിപോലെ പെരുമാറിടാം
ആര്യയെന്നുമവൾ ദാസിയായി നിര
തം സമസ്ത ഭരമേറ്റിടാം
തുര്യമർദ്ദശയനത്തിലുംകുലട
പോൽ കുലീന പെരുമാറുമോ?
സുബ്രഹ്മണ്യന്‍ കുറ്റിക്കോല്‍
4
സീതയെത്തിരയുവാന്‍ ഗമിപ്പതിനു താമസം കപികുലോത്തമന്‍
സൂര്യപുത്രനധികം വരുത്തി മഴയെന്ന കാരണമുരച്ചഹോ
ലക്ഷ്മണന്‍ കുപിതനായപോതു ഹനുമാനുരച്ചു പതിഭക്തയാം
സീതയെപ്രതി വിഷാദമോ? കുലട പോല്‍ കുലീന പെരുമാറുമോ?
ഡോ രാജന്‍
5
എത്തിനാൾ കണവനൊത്തു ഗേഹമതിലാത്ത മോദമൊടു നാരിയാ-
ളൊ,ത്തുചേർന്നു സസുഖം വസിച്ചു പതിപൂജ ചെയ്തു കുതുകാദരാൽ
പത്തു വത്സരമതും കഴിഞ്ഞു നിജ പുത്രരില്ലതിനു രൂക്ഷമായ്
ഭർതൃ പീഡയവളേൽക്കിലും "കുലട പോൽ കുലീന പെരുമാറുമോ?"
ദേവി പ്രകാശ്
6
പൂർവ്വകാലകവിതാകലാവിമുഖനായൊ-
രാധുനികനേറ്റവും
ഗർവ്വമാർ,ന്നവ രസാനുഭൂതി പകരാത്ത-
തെന്നു പഴിചാരിനാൻ!
സർവ്വപുച്ഛമിതു നല്ലത,ല്ലവ രുചി-
പ്പതിൻ വിഷമകാരണം
നിർവ്വചിപ്പതിനെളുപ്പമാം: 'കുലടപോൽ
കുലീന പെരുമാറുമോ?'
അത്തിപ്പറ്റ ര‌വി
7
നൈഷധേന്ദ്രനൊരുഖേദമാർന്നളവു,
കൂടെ നിന്നു ദമയന്തിതാൻ,
ഈഷൽ വിട്ടു നിജകാന്തനേയനുഗ
മിച്ചു,കാട്ടിൽ ജനകാത്മജാ
തോഷമെന്നതു സതിക്കു ഭർത്തൃ സവി
ധത്തിലെന്നതു നിനച്ചവർ
ഭൂഷണാദികൾ വെടിഞ്ഞിതേ കുലട
പോല്‍ കുലീന പെരുമാറുമോ
ഗീത വാസുദേവന്‍
8
തുച്ഛമായ വരുമാനമുള്ള ഗൃഹനാഥനാണു
നിജ കുട്ടികള്‍-
ക്ക‌ച്ഛ,നിത്തിരി ഞെരുങ്ങിയാണു ദിവസം
പുലര്‍ന്നിടുവതെങ്കിലും
ഇച്ഛ പോല്‍ പണമെടുത്തൊരന്യപുരുഷന്‍
ത‌രുന്നളവിലാര്‍ത്തി പൂ-
ണ്ട‌ച്ഛശീലയതു വാങ്ങുമോ? കുലട പോല്‍ കുലീന
പെരുമാറുമോ?
അരിയന്നൂര്‍ ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണന്‍
9
കൂടു തേടിജനസഞ്ചയംപ്രളയ
രിയാർത്തലറിയെത്തവേ
കാത്തുവെച്ചമുതലൊന്നുമന്നുപക
രിച്ചതില്ലൊരുവിധേനയും
സ്വാർത്ഥചിന്തകൾ വെടിഞ്ഞു, ജാതിമത
വൈരവും;സമയമെത്തിയെ-
ന്നോർത്തുപിന്നെ വിലപിച്ചു ഹാകുലട
പോൽ ക്കുലീന പെരുമാറുമോ
ദാമോദരപ്പണിക്കര്‍
10
ചിത്രഭാനു ചിരിതൂകിവന്നു കരമങ്ങു
നീട്ടിയണയുന്നക -
ണ്ടത്രയുത്സൂകത  തോന്നിടാഞ്ഞു  മിഴി പൂട്ടി
നിന്നു   കുമുദം ക്ഷണാല്‍, 
ചിത്രമെന്തതില്‍ നിനക്കുകില്‍ ചപല വൃത്തി
യല്ലവള്‍ മറന്നിടാ, 
സൂത്രമോടൊരുവനെത്തിയാല്‍  കുലട പോല്‍
കുലീന പെരുമാറുമോ 
ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണന്‍ ശ്രീലകം
11
തെറ്റതത്രയധികം വരാതെ ബത
വൃത്തമൊന്നു ശരിയാക്കി ഞാൻ
പറ്റിടുന്നവിധമര്‍ത്ഥമോടെഴുതി
വെച്ചിടും കവിതയൊക്കെയും
ഊറ്റമോടപഹരിച്ചെടുത്തതിനു
ഹാ! പിതൃത്വമിഹ‌ നല്‍കിടും
കുറ്റമേന്തിടുകയെന്തിനായ്?
കുലട പോൽകുലീന പെരുമാറുമോ
അനില്‍ക്കൃഷ്ണന്‍ അരിയന്നൂര്‍
സമസ്യ നമ്പർ 293
കരുതണമിവയൊന്നും കാണുകില്ലന്ത്യകാലേ
സമസ്യാകാരൻ : ഋഷി കപ്ലിങ്ങാട്
വൃത്തം : മാലിനി
1
ഒരുവനിവിടെയുണ്ടാമേറെയായ് സ്വത്ത, താര്‍ക്കി-
ങ്ങരുളുവതു സുഖത്തെ, ജ്ഞാനവും നല്കയില്ലാ
ഗുരുവരകൃപയില്ലെ-ന്നാകിലേ പാഴിലെന്നേ
"കരുതണ, മിവയൊന്നും കാണുകില്ലന്ത്യകാലേ
വിനോദ് വര്‍മ്മ‌
2
ഒരു വടി, വഴിതാണ്ടാന്‍, പട്ടി പാമ്പൊക്കെയെത്താം; 
ഒരു കുട, വെയിലാറ്റാന്‍; മൂക്കുകണ്ണാടി, പിന്നേ, 
ഒരു പൊതിയതില്‍ ആധാര്‍, ഏടിയെം കാര്‍ഡു, മെല്ലാം 
കരുതണമിവയൊന്നും കാണുകില്ലന്ത്യകാലേ..
കുട്ടന്‍ ഗോപുരത്തിങ്കല്‍
3
ഗുരുപവനപുരത്തില്‍ വാഴുമെന്‍ ദേവദേവാ
കരുണചൊരിയണേ നീ യെന്നിലെന്നും മുകുന്ദാ
നിരവധി ധന,ധാന്യം വേണ്ടെനിക്കെന്‍റെ കണ്ണാ
"കരുതണമിവയൊന്നും കാണുകില്ലന്ത്യകാലേ"
അനിരുദ്ധ വര്‍മ്മ
4
വിരുതൊടു നിജനാരീപുത്രപൗത്രാദിയോടൊ-
ത്തൊരുമയിൽ മരുവീടാം ബന്ധുമിത്രാദിയോടും
പുരുസുഖമൊരുവന്നായൗവനത്തിങ്ക, ലെന്നാൽ
കരുതണമിവയൊന്നും കാണുകില്ലന്ത്യ കാലേ
തൃക്കഴിപ്പുറം രാമന്‍
5
രു പടി ധനമേറ്റം കേമരാം ബന്ധുവര്‍ഗ്ഗം
പെരിയൊരു മണിസൗധം വാഹനം നേടിയെല്ലാം
ശരി,യതില്‍ ഗമ വേണ്ടാ സര്‍വ്വവും പുല്ലിനെപ്പോല്‍
കരുതണമിവയൊന്നും കാണുകില്ലന്ത്യകാലേ
ഡോ രാജന്‍
6
നിരവധി ധനവും,ബന്ധുക്കളും,മക്കളും,ന-
ല്ലഴകൊടു പണിതീർത്താ ഗേഹവും സ്വത്തുമെല്ലാം
പെരുകിയ സുഖമായിത്തോന്നിടാമെങ്കിലും, നാം
കരുതണമിവയൊന്നും കാണുകില്ലന്ത്യകാലേ",
ദേവി പ്രകാശ്
7
വരുവതൊരു സുദീർഘം യാത്ര, വിത്തം തുണയ്ക്കാ
പെരുവഴിയതി,ലെന്നാൽ രക്ഷ സൽക്കർമ്മഭാണ്ഡം.
അരുതതിനു വിളംബം നേടുവാൻ, നന്മ ഹൃത്തിൽ
കരുതണമിവയൊന്നും കാണുകില്ലന്ത്യകാലേ.
ജോയ് വാഴയില്‍
8
തരുണനു കൊതിയേറും മോഹമാര്‍ന്നുള്ളതെല്ലാം 
വരുതിയില്‍ വരുവാനായ് ,മാര്‍ഗമെന്താകിലാട്ടെ , 
ചെറിയൊരു ഭിദ  ധര്‍മ്മാധര്‍മ്മമെന്നില്ല,യെന്നാല്‍ 
കരുതണമിവയൊന്നും  കാണുകില്ലന്ത്യകാലേ   
ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണന്‍ ശ്രീലകം
9
നിരവധി സഖിമാരും രമ്യഹർമ്മങ്ങളുണ്ടാം
പരിചരണമതിന്നായ് സേവകന്മാരുമുണ്ടാം
പരിധികവിയുമാറാ/യുള്ള ഭൂസ്വത്തു വേറേ
കരുതണമിവയൊന്നും കാണുകില്ലന്ത്യകാലേ
ഋഷി കപ്ലിങ്ങാട്
സമസ്യ നമ്പർ 294
പേരെന്തുമാട്ടെ, മകനാണു ധരയ്ക്കു നൂനം
സമസ്യാകാരൻ : രമേഷ് മേനോന്‍
വൃത്തം : വസന്തതിലകം
1
കാളും വിശപ്പു സഹിയാതെയൊരാദിവാസി
മോഷ്ടിച്ചിതല്പമരി; പേരവനാര്‍ന്നു "കള്ളന്‍"
ശിക്ഷിച്ചു മാന്യരവിളംബമഹോ വധത്താല്‍
പേരെന്തുമാട്ടെ, മകനാണു ധരയ്ക്കു നൂനം.
ഡോ രാജന്‍
2
വീരാഗ്രിമൻ കരളുറപ്പെഴുവോൻ ,ചരിപ്പോൻ
പോരാളിയായ് ക്ഷിതിയിതിന്നൊരുകാവലാളായ്
തീരെക്കളങ്കമിയലാത്തവനാഭടന്നു
പേരെന്തുമാട്ടെ,മകനാണു ധരക്കു നൂനം
ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണന്‍ ശ്രീലകം
3
തീരാക്കുടിപ്പകവളർന്നു മനുഷ്യജന്മം
തീരുന്നു കത്തിമുനയിൽ ദ്ദിവസേന യിന്നും
ചേരുന്നുഹൈന്ദവർ,യഹൂദർ മഹമ്മദീയർ
പേരെന്തുമാട്ടെ മകനാണു ധരക്കു നൂനം
ദാമോദരപ്പണിക്കര്‍ 
4
ചോരത്തിളപ്പിലിഹ തമ്മിലടിച്ചിടുന്നോ-
-രാരാനു വേണ്ടി മരണം ബത !പുൽകിടുന്നോർ.
ഹാ! രക്തസാക്ഷി,ബലിദാനി,ജിഹാദി,യെന്നാ
പേരെന്തുമാട്ടെ, മകനാണു ധരയ്ക്കു നൂനം".
രമേഷ് മേനോന്‍
5
ചോരച്ചുകപ്പുനിറമാ,ണവനാറിലെങ്കി-
ലാരാകിലും വരണമാല വരാൻ ഞെരുക്കം
ക്രൂരസ്വഭാവ, മതു ജന്മവിശേഷമാക്കും
പേ, രെന്തുമാട്ടെ മകനാണു ധരയ്ക്കു നൂനം
മധുരാജ്
6
ആരാകിലെന്ത് ദയതേടി വിശന്നുവന്നാൽ
പാരാതവന്റെ പശിമാറ്റിയയച്ചിടും ഞാൻ
ആരായുകില്ല കുല,ജാതി,ജനിച്ച ദേശം
പേരെന്തുമാട്ടെ, മകനാണു ധരയ്ക്കു നൂനം
സുബ്രഹ്മണ്യന്‍ കുറ്റിക്കോല്‍
7
പാരം പരിസ്ഥിതി മറന്നു, ധനാർത്തി മൂത്തു,
തീരാത്തൊരീ പ്രകൃതി ചൂഷണ ദൂഷണത്തെ
ഓരാത്തതെന്തു , മനുജാ, മതിയാക്കു , നീയും
"പേരെന്തുമാട്ടെ, മകനാണ് ധരയ്ക്കു നൂനം."
ദേവി പ്രകാശ്
8
രാഷ്ടീയമോതി മതമോതിവധിച്ചിടുന്നാ
കാടത്തമോര്‍ത്തു ഹൃദയം വിറകൊണ്ടിടുന്നൂ
തീരാത്ത ദുഃഖമിതു, മൃത്യുവരിച്ചൊരാള്‍ തന്‍
പേരെന്തുമാട്ടെ, മകനാണു ധരയ്ക്കു നൂനം
അനില്‍ക്കൃഷ്ണന്‍ അരിയന്നൂര്‍
9
നേരറ്റ മാർഗ്ഗ,മതിലാശു ചരിക്കുവോനെ-
ച്ചേരാത്ത പേരുകൾ വിളിച്ചു ജനം പഴിയ്ക്കും
ആരാകിലെന്ത്? ,ഭുവി ജന്മമെടുത്തവന്റേ
പേരെന്തുമാട്ടെ,മകനാണു ധരയ്ക്കു നൂനം
ഗീത വാസുദേവന്‍
10
തീരെത്തെളിഞ്ഞ മതിയും ഗുണദോഷമോതു-
ന്നോരെത്തരിമ്പു ബഹുമാനവുമില്ല ഭീയും
ആരെന്തു ചൊൽകിലുമെതിർത്തിടുവോനിവന്നു
പേരെന്തുമാട്ടെ; മകനാണു ധരയ്ക്കു നൂനം
അത്തിപ്പറ്റ രവി

 

 

 

കാവ്യകേളി


(ഭാഷാവൃത്തകവിസദസ്സ് )

ഭാഷാവൃത്തത്തിലുള്ള സ്വരചിതങ്ങളായ കവിതാഖണ്ഡങ്ങള്‍ കവികള്‍ കാവ്യകേളിയുടെ നിയമമനുസരിച്ചു പോസ്റ്റു ചെയ്യുന്ന സദസ്സാണ് ഇത്. ഇതില്‍ പങ്കെടുക്കുന്ന ഏഴു കവികള്‍ ഈ ക്രമത്തിലാണ്, ഇരിക്കുന്നത്:

1.അരിയന്നൂര്‍ ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണന്‍ , 2..രാമന്‍ നമ്പീശന്‍ കേശവത്ത്, 3. ശ്രീലകം വേണുഗോപാല്‍, 4.അനില്‍ക്കൃഷ്ണന്‍ അരിയന്നൂര്‍ ,  5. വാരിയത്ത് കുട്ടി, 6.പൊതാളൂര്‍ വിജയന്‍ 8. ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണന്‍ ശ്രീലകം 9. തൃക്കഴിപ്പുറം രാമ‍ന്‍ 10. സന്തോഷ് വര്‍മ്മ

ഈ സദസ്സ് 01-01-2013 നു ആരംഭിച്ചു

830
നിഴലു നീളുന്നു സന്ധ്യയായ് നേര,മീ
നിലയിലെത്രയിത്തീരത്തിരിയ്ക്കണം
അര വിനാഴിക പോലും യുഗങ്ങള്‍ ത‌
ന്നകലമാക്കും വിരസവിരക്തികള്‍
ഇരുളിലാഴുന്നു ലോകങ്ങള്‍ കയ്യില്‍ ഞാന്‍
കരുതി വച്ച വിളക്കുമണഞ്ഞു പോയ്
ഇനിയുമന്തിനു താമസമാ തമഃ
പ്പൊരുളിലെന്നെയും ചേര്‍ത്തലിച്ചീടുക‌
അരിയന്നൂര്‍ ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണന്‍
831
ഇന്ദിര തന്നുടെ ചെന്താരടികളാം
പൊന്നരക്കില്‍ മുങ്ങും മാറുള്ളോനേ
മന്നു തീര്‍ക്കുന്നതും കാത്തഴിക്കുന്നതും
നിന്നുടെ ലീലതാന്‍ തമ്പുരാനേ
തൂമഴ തൂകുന്ന കാര്‍മുകിലാം നിന്റെ
തൂമ നിറഞ്ഞീടും കാലടിയാല്‍  
ഈരേഴുപാരുമളന്നവനാം ജഗ -
ദീശ്വരാ നീയെന്‍ മനസി വാഴ്വൂ
രാമന്‍ നമ്പീശന്‍ കേശവത്ത്
832
തീവ്രതയേറേ പകരും പകലിന്റെ
സംവൃതഭാവമല്ലാ ഞാനതോര്‍ക്ക നീ
നിന്‍ ദൃഷ്ടിതന്നിലദൃഷ്ടമായ് നില്‍ക്കുന്ന
സമ്പുഷ്ടികള്‍ വഹിക്കുന്ന സംശുദ്ധി ഞാന്‍
ഭാവനാലോകം തുറന്നുതന്നീടുന്ന
പാവനദൃശ്യങ്ങള്‍ നീ കാണ്മതില്ലയോ?
പൂര്‍ണ്ണേന്ദു താരാഗണങ്ങളോടൊന്നിച്ചു
വാനിനെ പൂവനമാക്കുന്നു ധന്യമായ്
ശ്രീലകം വേണുഗോപാല്‍
833
ഭാവിയെന്തെന്നറിഞ്ഞിടാതുള്ളോ-
രൂർവ്വിയിൽ കഷ്ടം! ഞാനിദം
മോഹമാം മണി മുത്തിനാലിന്നും
ആഹാ! മാലകൾകോർക്കയായ്‌
ജീവിതം ഹന്ത ! നശ്വരം നാളെ-
ഈവിധം വാഴ്‌വു സാധ്യമോ?
മൃതുവിൻ ആ, തണുത്ത കൈകൾ, വ
ന്നെത്തുമെന്നെയും പുൽകുവാൻ!!
അനില്‍ക്കൃഷ്ണന്‍ അരിയന്നൂര്‍
834
ജതമാം ശാസ്ത്ര ബോധത്തിലേറി നാം 
വാസ്തവങ്ങളറിഞ്ഞതായ്  ഭാവിച്ചോര്‍ 
നേര്‍ത്തൊരു പ്രകൃതി പ്രതിചാലനം 
തീര്‍ത്തുനേരിടാന്‍ ശക്തിനെടാത്ത്രവര്‍
ആര്‍ത്തിടുന്നു  മനുഷ്യനാണെല്ലാമെ-
ന്നാത്ത ഹുങ്കാല്‍ ഹസിക്കുന്നു ദൈവത്തെ 
ഏതൊരു ജ്ഞാനവും മഹാ ശക്തിതന്‍ 
ദാനമെന്നതുപോലും  സ്മരിക്കാതെ 
ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണന്‍ ശ്രീലകം
835
ആണ്ടു കേരളം ദു:ഖക്കടലിലീ
യാണ്ടു വര്ഷം പ്രളയമായ് മാറവെ;
ഏറെ നാശം വിതച്ചൂ കരകവി
ഞ്ഞാറുതോടുപാടങ്ങളൊന്നിയ്ക്കവെ
നാട്ടുകാർ വീടുവസ്തുവകകൾവി
ട്ടോട്ടമായ് ദുരിതാശ്വാസകേന്ദ്രത്തിൽ
എല്ലാം പോകിലും ജീവൻലഭിച്ചതി
ലുള്ള മോദം പുറത്തുകാട്ടീടിനാർ.
തൃക്കഴിപ്പുറം രാമന്‍ 
836
നദികളിലെല്ലാം ജലം പെരുകി
കദനത്തിലായി ജനങ്ങളെല്ലാം
മദമൊക്കെ നീങ്ങി മനസ്സിലെല്ലാം
ഉദിതമായ് ഊഷ്മള സ്നേഹഭാവം
ശ്രീമന്തരെന്നോ ദരിദ്രരെന്നോ
ക്ഷമയിതിലെന്തുണ്ട് ഭേദമോർത്താൽ
ക്രമമായ് മനശ്ശുദ്ധി കൈവരിക്കാൻ
ക്ഷമത മനുഷ്യനു സിദ്ധമല്ലോ?
സന്തോഷ് വര്‍മ്മ‌

 

പുതിയ കവിതകള്‍

പ്രളയം
ഋഷി കപ്ലിങ്ങാട്
മഴവന്നു, വീശിയടിച്ചു കാറ്റും
മലകൾ പിളർന്നുഗ്രരൂപിണിയായ്
തോടുകൾ പുഴകളെപ്പോലെയായി
പുഴകളോ കടലിൻ സമാനമായി
മനുജരും പക്ഷിമൃഗാദികളും
ഒഴുകിയൊലിച്ചു നടക്കയായി
വീടുപേക്ഷിച്ചു ചിലരുപിന്നെ
മേൽക്കൂര വീടാക്കി മാറ്റിടുന്നൂ
ജാതിമതങ്ങളെനോക്കിടാതെ
ക്യാമ്പുകളിൽക്കഴിഞ്ഞേറെനാളിൽ
മാനം തെളിഞ്ഞൊരു നേരത്തിലും
മാനസം തേങ്ങിക്കരഞ്ഞിടുന്നു
നീരാണു സർവ്വത്രയെങ്കിലിറ്റു-
ദാഹനീരിനായോടിനടന്നിടുന്നൂ
ജീവനോപാധികൾത്തേടിനമ്മൾ
കണ്ണുകൾ പായിച്ചു നാലുപാടും
ഒന്നു പഠിപ്പിച്ചിതീപ്രളയം
ജാതി, മതം, പണമെന്നിവയും
വർണ്ണഭേദങ്ങളും നോക്കിടാതെ
ഒന്നിച്ചുറങ്ങുവാനുണ്ടിടുവാൻ
തിരിച്ചറിവ് 
രാധാദേവി
തോൽക്കില്ല,  ഘോരപ്രളയക്കെടുതിതൻ-
കാൽക്കീഴിലാകാൻ വിടില്ലെന്റെ മണ്ണിനെ 
കാളും വയറിന്റെ രോദനംകേട്ടൊരാ 
നാളുകൾതാണ്ടും മലയാളിയിന്നിമേൽ 
ആളുംജഠരാഗ്നിയാൽ ച്ചെയ്ത മോഷണം 
വാളാലമർച്ചചെയ്തീടാൻ തുനിയുമോ ?
പാടില്ല ജാതിതൻപേരിൽക്കൊലകളീ
നാടിന്റെ നന്മയിന്നസ്തമിച്ചീടൊലാ
നീട്ടുന്ന കൈകളിലള്ളിപ്പിടിയ്ക്കവേ- 
യോർക്കുമോ നമ്മളാ ജാതിപ്പിശാചിനെ?   
രാഷ്ട്രീയ വർഗ്ഗീയ വൈരങ്ങളില്ലിനി 
ക്കേവലം മാനുഷരായി നാം മാറിടാം   
ജാതിബോധങ്ങളും താൻപോരിമകളും  
പെയ്തപേമാരിയോടൊപ്പമൊലിച്ചുപോയ് 
രണ്ടുദിനങ്ങളും വേണ്ടാ കുബേരനെ-
ത്തെണ്ടിയാക്കീടാനുമെന്നുമറിഞ്ഞു നാം  
മാനുഷരെല്ലാരുമൊന്നുപോലെന്നതു
മാനിച്ചിടാതുള്ള ചെയ്തികൾകാൺകവേ
കേവലം മർത്യനെന്നോർക്കുവാൻ നമ്മൾക്കു
മാവേലി നല്കിയോരോണസന്ദേശമോ? 
വീണ്ടുമുയർത്തെഴുന്നേൽക്കാം ഭൃഗുരാമ –
വൃന്ദമായ് മാറി ടാം കേരളംകാക്കുവാൻ 
ഒത്തൊരുമിച്ചു മുന്നേറാം നമുക്കിന്നു
സത്വരംകാക്കാമനഘ പ്രകൃതിയെ  
ഈഷലകന്നു മുഖം തെളിഞ്ഞീടുവാൻ 
സാഷ്ടാംഗമാകും പ്രണാമങ്ങളേകിടാം  
മാപ്പിന്നു കേണു കരയുന്ന  മക്കളെ –
ത്തോൽപ്പിച്ചിടാതമ്മ കാത്തു രക്ഷിച്ചിടും  
കാട്ടാളൻ
സുബ്രഹ്മണ്യന്‍ കുറ്റിക്കോല്‍
മരംമറഞ്ഞ് 
കാടുകേറി
മരാമരങ്ങളിൽ വലവിരിച്ച്
ഇണപ്പക്ഷികളെ വേട്ടയാടുന്ന
കാട്ടാളനാണു ഞാൻ
മാനിഷാദ
മന്ത്രിച്ചുകെട്ടിയ
കാല്പനികക്കൂട്ടിലടച്ച്
കടൽകടത്തി
കാശുണ്ടാക്കാനല്ല
നിരക്ഷരമായ
കുക്ഷികൾ നിറയ്ക്കാൻ
രുചികരമായി
പൊരിച്ചുവിളമ്പാം
എന്നിട്ടുമെന്നെ
കാട്ടാളനെന്നുതന്നെ
വിളിച്ചോളൂ
തല്ലിച്ചതച്ച്
ചിതല്‍പുറ്റിലേക്കെറിയരുത്
പൊരിച്ചുനല്‍കാനല്ലാതെ
പൊലിച്ചുപാടാനെനിക്കാവില്ല
വേരു കാക്കുവാന്‍! 
ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണന്‍ ശ്രീലകം
''ആരൊരാളെന്‍കുതിരയെക്കെട്ടുവാന്‍''
ഏറിവന്നതാമീധൂര്‍ത്തചിന്തയില്‍
മൂഢരായ്സ്വയം ദൈവമായ് വാഴുവാന്‍
ചോടുവച്ചന്നു, കൈവിട്ടു ധാത്രിയെ
മാനുഷന്‍ മഹാമാന്ത്രികന്‍,ഭൂമിയും
വാനവും കരംതന്നിലൊതുക്കുവാന്‍
പോരുവോനെന്ന ധിക്കാരമേറവേ 
മാറി യെല്ലാം തലകീഴ്മറിഞ്ഞുപോയ്
ഹന്ത പര്‍വ്വതം,സൈകതം സാഗരം
ജന്തുവര്‍ഗ്ഗം പുലരുന്ന സാനുവും   
ഭീകരം മഹാരണ്യങ്ങള്‍ പോലുമേ
തന്‍റെ പാദത്തിനുള്ളിലെന്നാക്കുവാന്‍
എന്തുസാഹസം കാട്ടി നാ മോര്‍ക്കണം,
അന്തമറ്റ മനുഷ്യദുഷ്ചെയ്തിയാല്‍!
ഭൂവിലുള്ളതേതും തന്‍റെയിങ്ഗിതം
താവിടാനായ് രചിച്ചതെന്നാര്‍ത്തവര്‍‍
ജന്തുജാലങ്ങളാവസിച്ചീടുന്ന
വന്യതക്കു വിലയറിയാത്തവര്‍
എന്തിനേറെ ശ്വസിക്കുന്നവായുവും 
മണ്ണുമെല്ലാംമലീമസമാക്കി നാം
വന്നിടുന്നൂ മഹാപ്രഹരങ്ങളായ്  
മഞ്ഞു,മാരിയും,തീക്ഷ്ണമാം വേനലും,
ആഞ്ഞടിക്കും ചുഴലിയും ഭീകര
മൃത്യുഗര്‍ത്തമായ് മാറുന്ന രോഗവും
സര്‍വ്വസംഹാരകങ്ങള്‍പ്രളയവും!
നിര്‍ണ്ണയം മനുഷ്യാര്‍ജ്ജിതപീഡയായ്!
വെന്നിടാന്‍ നിനക്കാവില്ലയെന്നെയെ-
ന്നുന്നയിക്കുന്നമട്ടില്‍ പ്രകൃത്യംബ  
നിന്നുതുള്ളുകയാണെന്നു കണ്ടുവോ?
കണ്ടുവോമഹാ സംഹാരതാണ്ഡവം!
ഉണ്ടു നിന്നശ്വമേധം തടയുവാന്‍
നുണ്ടു ഞാനെന്നതട്ടഹാസംപോലെ
ഉള്ളിലേറ്റുവോ,യന്യമാമെന്തിനും
ഉള്ളതേ നിനക്കുള്ളൂധരണിയില്‍
എന്നുചൊന്നതാം സത്യവും കേട്ടുവോ
നേരറിയുവാന്‍ വൈകുന്നുവെങ്കിലോ
വേരുകാണില്ലയെന്നു വന്നീടുമോ?
♥♥♥

 

 

www.aksharaslokam.com

 

സൈറ്റില്‍ അംഗമാകാന്‍  ഇപ്പോള്‍ തന്നെ റജിസ്റ്റര്‍   ചെയ്യുക.(ഹോം പേജില്‍

റജിസ്റ്റെര്‍ ഇന്‍ ക്ലിക്കു ചെയ്തു കോളങ്ങള്‍ പൂരിപ്പിക്കുക)

 

സൈറ്റില്‍ ലഭ്യമായ പുസ്തകങ്ങള്‍ 

 

 
1.സഹസ്രദളം :


ഗ്രന്‍ഥകര്‍ത്താവ് : അരിയന്നൂര്‍ ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണന്‍

അഷ്ടപ്രാസം ,യമകവിദ്യ, ഗോഹത്യയും ബ്രഹ്മഹത്യയും എന്ന മണി
പ്രവാള ഖണ്ഡകാവ്യം ,കറുത്ത ചേകവന്‍ എന്ന പച്ചമലയാളം കാവ്യം,
രസരാജന്‍, കുറിമാനം (എഴുത്തുകുത്തുകള്‍ , ആശംസകള്‍ , ചരമശ്ലോക
ങ്ങള്‍), അക്ഷരശ്ലോകമാഹാത്മ്യം (നൂറു പൂക്കള്‍, അംബോപദേശം) , തിരു
ശേഷിപ്പ് എന്നിങ്ങനെ എട്ടു അദ്ധ്യായങ്ങളിലായി ആയിരത്തിലധികം 
ശ്ലോകങ്ങള്‍ അടങ്ങുന്ന കൃതി. 2000ത്തില്‍ കൂനംമൂച്ചി അക്ഷരശ്ലോകവേദി 
പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.


2.അരിയന്നൂര്‍ :


അരിയന്നൂര്‍ ഗ്രാമത്തിന്റെ സാംസ്ക്കാരിക ചരിത്രം . ക്ഷേത്രത്തെക്കുറി
ച്ചുള്ള വിശദവിവരങ്ങള്‍ . ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിലെ സം ഭവങ്ങളുടെ 
വിവരണം . കൂടാതെ നൂറോളം സരസശ്ലോകങ്ങള്‍ editor അരിയന്നൂര്‍ 
ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണന്‍


3.അക്ഷരശ്ലോക ഡയറക്ടറി 2000:


ഗ്രന്‍ഥകര്‍ത്താവ് : അരിയന്നൂര്‍ ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണന്‍

അക്ഷരശ്ലോകകലാരംഗത്തുള്ള സംഘടനകളുടെയും വ്യക്തികളുടെയും 
വിവരങ്ങള്‍ അടങ്ങുന്ന ഇത:പര്യന്തമുണ്ടായിട്ടുള്ള ഏക കൃതി.


4.ഉപനയനം :

ഗ്രന്‍ഥകര്‍ത്താവ്: ആദരേടത്ത് നീലകണ്ഠന്‍ ഭട്ടതിരിപ്പാട്
ആദരേടത്തിന്റെ ശ്ലോകങ്ങളുടെ സമാഹാരം .'മയൂരദൂത്' എന്ന സന്ദേശ
കാവ്യത്തിന്റെ പരിഭാഷ പൂര്‍ണ്ണ രൂപത്തില്‍ ഈ പുസ്തകത്തില്‍ഉണ്ട്.

5.കണ്ണോക്ക് :

ടി.എം . പോള്‍ മാസ്റ്റര്‍ സ്മരണിക. കേരളത്തിലെ പ്രഗത്ഭരായ അക്ഷര
ശ്ലോകപ്രവര്‍ത്തകരുടെ പ്രൌഢലേഖനങ്ങള്‍,പഴയ നൂറു കവികളുടേതാ
യി നൂറു ശ്ലോകങ്ങള്‍ ,കൊച്ചുണ്ണിത്തമ്പുരാന്റെ 'കാന്തവൃത്തം ' എന്ന 
പുസ്തകത്തിന്റെ പൂര്‍ ണ്ണരൂപം എന്നിവ ഉള്ളടക്കത്തില്‍ പെടുന്നു.

6.തിലാഞ്ജലി:

പണ്ഡിതവര്യനും ബഹുമുഖപ്രതിഭയുമായിരുന്ന കാര്യാട്ടുശങ്കുണ്ണിനായര്‍
കൂനമ്മൂച്ചി അക്ഷരശ്ലോകവേദി അദ്ധ്യക്ഷനായിരിക്കെ 1989ല്‍ അന്തരിച്ചു. 
അക്കാലത്തു പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഒരു സ്മരണികയാണു 'തിലാഞ്ജലി'. മാട
മ്പു കുഞ്ഞുകുട്ടന്റെ അനുസ്മരണലേഖനം, മണ്മറഞ്ഞു പോയ എന്‍.ഡി. 
കൃഷ്ണനുണ്ണി,കെ.എന്‍ഡി., ആദരേടം ,നെല്ലുവായ് കെ.എന്‍ നമ്പീശന്‍ തു
ടങ്ങി പലരുടെയും ശ്ലോകരചനകള്‍ എന്നിവ ഉള്ളടക്കത്തില്‍ പെടുന്നു.

7.ശിവൊള്ളിക്കൃതികള്‍ :

ശിവൊള്ളിയുടെ ലഘു ജീവചരിത്രക്കുറിപ്പു, ദാത്യൂഹസന്ദേശം കാവ്യം, 
തെരഞ്ഞെടുത്ത 60 ശ്ലോകങ്ങള്‍ എന്നിവയാണ് ഉള്‍ക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ളത്.

8.ശ്ലോകമേവ ജയതേ :

മണ്മറഞ്ഞ ശ്ലോകപ്രതിഭകളെ പരിചയപ്പെടുത്തുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെ 
ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പംക്തിയാണു ഇത്.

9.രാമകൃഷ്ണവിലോമകാവ്യം :

ഗ്രന്‍ഥകര്‍ത്താവ് : സൂര്യകവി
ജലജ എന്ന വാക്കു അനുലോമമായും പ്രോമമായും ഒരേ പോലെ വാ
യിക്കാവുന്ന പദമാണ്. മോരു തരുമോ എന്ന വാക്യം ഇപ്രകാരം തന്നെ. 
വിലോമപദം ,വിലോമവാക്യം എന്നിങ്ങനെ ഇവയെ വിളിക്കാം. വാക്യം
വലുതാകും തോറും ഇത്തരം ​ഘടന ക്ലിഷ്ടമാകുന്നു. ഇംഗ്ലീഷില്‍ ഒരു ആ
ശയം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വിലോമവാക്യം a man, a plan, a 
canal, panama എന്നാണെന്നു ഗിന്നസ് ബുക്കില്‍ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്.
ഇവിടെ ഇതാ ഒരു സംസ്ക്കൃത കാവ്യം. എല്ലാ ശ്ലോകങ്ങളും വിലോമ
ങ്ങള്‍! മാത്രമല്ല, രണ്ടു ഇതിവൃത്തങ്ങള്‍ ഒരേസമയം പറഞ്ഞു പോകുക
യും ചെയ്യുന്നു. ശ്ലോകങ്ങളുടെ പൂര്‍വ്വാര്‍ദ്ധങ്ങള്‍ ശ്രീരാമകഥ പറഞ്ഞു 
പോകുമ്പോള്‍ ഉത്തരാര്‍ദ്ധങ്ങള്‍ ശ്രീകൃഷ്ണകഥ പറഞ്ഞു പോകുന്നു. കാ
വ്യകാരന്റെയും സംസ്ക്കൃത ഭാഷയുടെയും മഹത്വം! നമ്മുടെയെല്ലാം 
സുകൃതവും .
രാമകൃഷ്ണവിലോമകാവ്യത്തിനു മലയാളവ്യാഖ്യാനം തയ്യാറായിട്ടുള്ള
തു ഖണ്ഡശ: പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു. ആദ്യശ്ലോകത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാനംകൊടു
ത്തിട്ടുണ്ട്.പണ്ഡിതോത്തമനായശ്രീ.മച്ചട്ട് ടി.നീലകണ്ഠന്‍ നമ്പീശനാണു 
വ്യാഖ്യാതാവ്.

10.ഗോശാല:

ഗ്രന്‍ഥകര്‍ത്താവ് : ഉണ്ണി എടക്കളത്തൂര്‍
ഉണ്ണി എടക്കളത്തൂര്‍ എന്ന തൂലികാനാമത്തില്‍ അറിയപ്പെടുന്ന കെ.പി.
നാരയണന്‍ നമ്പീശന്റെ ശ്ലോകരചനകള്‍ സമാഹരിച്ചതാണു കൃതി. 1994 
ലെ കവനകൌതുകം പുരസ്ക്കാരജേതാവാണു കവി. പുരസ്ക്കാരത്തിന
ര്‍ഹമായ കവിതയും ഇതില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

11.ഒറവങ്കര ശ്ലോകങ്ങള്‍:

ഒറവങ്കരയുടെ തെരഞ്ഞെടുത്ത കുറെ ശ്ലോകങ്ങള്‍

12.വൃത്തങ്ങളിലെ താളഘടന:

ഗ്രന്‍ഥകര്‍ത്താവ് : അത്തിപ്പറ്റ രവി. 
പരമ്പരാഗതരീതിയില്‍ നിന്നു വ്യത്യസ്തമായി, താളത്തെ അടിസ്ഥാനഘട
കമാക്കി വൃത്തങ്ങളെ വിശകലനം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ശ്രമം. സംസ്ക്കൃത
വൃത്തമായാലും ,ഭാഷാവൃത്തമായാലും , ചലച്ചിത്രഗാനമായാല്‍ പോലും 
അവയിലെല്ലാം പൊതുവായ ഒരു താളഘടനയെ കണ്ടെത്തുന്ന ഒരു .
സൈദ്ധാന്തികഗ്രന്‍ഥം

13. ശ്രീരാഘവയാദവീയം:

രാമകൃഷ്ണവിലോമകാവ്യം പോലെ തന്നെ മറ്റൊരു വിലോമകാവ്യം. 
വെങ്കിടാധ്വരി എന്ന കവിയാണ് ഇതിന്റെ രചയിതാവ്. രാമകഥ പറ
ഞ്ഞു പോകുന്ന ഓരോ ശ്ലോകത്തിനും കൃഷ്ണകഥ പറഞ്ഞു പോകുന്ന 
പ്രതിലോമശ്ലോകം എന്നാണു രചനയുടെ രീതി. ഓരോ ജോടി ശ്ലോകവും
വിലോമമാണെന്നര്‍ത്ഥം . പദച്ഛേദം കൂടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്.

14.നാരായണീയം ഭാഷാവൃത്തത്തില്‍ :

അരിയന്നൂര്‍ ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണന്റെ പരിഭാഷ.

15.ഭര്‍ത്തൃഹരി എന്ന  ഫോറം:

ഭര്‍ത്തൃഹരിയുടെ ശതകത്രയം ഭാഷാവൃത്തത്തിലേക്കു പരിഭാഷപ്പെടു
ത്തുക എന്നതാണു ലക്ഷ്യം

16.അരിയന്നൂര്‍  E-Magazine :

ശ്ലോക വിവരങ്ങളടങ്ങുന്ന ഒരു മാസികപ്രസിദ്ധീകരണം.  എല്ലാ 10-ആം 
തിയ്യതിയും പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു.

17.ശയനപ്രദക്ഷിണം:

ശ്രീ.രാധാകൃഷ്ണന്‍ കാക്കശ്ശേരിയുടെ കവിതാസമാഹാരമാണു. സാഹിത്യ
ത്തിന്റെ വിവിധ ശാഖകളിലായി നിരവധി പുസ്തകങ്ങള്‍ രചിച്ചിട്ടുള്ള
ഗ്രന്‍ഥകര്‍ത്താവിന്റെ ഈ കൃതി ശ്ലോകങ്ങളും ഭാഷാവൃത്തത്തിലുള്ള
കവിതകളും ഉള്‍ക്കൊള്ളുന്നതാണ്.

18.കഥാത്രയീ ശ്ലേഷകാവ്യം: സമ്പൂര്‍ണ്ണമലയാളവ്യാഖ്യാനത്തോടുകൂടി.

രാമായണ-ഭാരത-ഭാഗവത കഥകള്‍ ഒരുമിച്ചു പറഞ്ഞു പോകുന്ന വിശി
ഷ്ടമായ ഒരു സംസ്ക്കൃതകാവ്യമാണ്. ഓരോ ശ്ലോകവും മൂന്നു രീതിയില്‍ 
അര്‍ത്ഥം ഉള്‍ക്കൊള്ളുന്നു. ചിദംബരകവിയുടെ ഈ കാവ്യത്തിനു മലയാ
ളവ്യാഖ്യാനം രചിച്ചിട്ടുള്ളതു മച്ചാട്ടു ടി. നീലകണ്ഠനാണ്.
വന്ദനശ്ലോകത്തിനു 10 അര്‍ത്ഥമാണു വ്യാഖ്യാതാവു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്.

19. അഷ്ടപ്രാസം :

സമ്പാദകന്‍ : അനില്‍ക്കൃഷ്ണന്‍ പി.യു.
ശാര്‍ദ്ദൂലവിക്രീഡിതം  വൃത്തത്തില്‍ ഓരോ ശ്ലോകത്തിലും എട്ടു സ്ഥല
ത്തു കൃത്യമായ താളത്തില്‍ ഒരേ പദം ആവര്‍ത്തിച്ചു വരുന്ന വിധം 
പദകുബേരന്മാര്‍ക്കു വിഹരിക്കാനുള്ള രചനാസങ്കേതമാണു അഷ്ടപ്രാസം. 
നാല്പതോളം കവികള്‍ ;നൂറ്റിഅമ്പതില്പരം ശ്ലോകങ്ങള്‍ ; ശ്ലോകസദസ്സു
കളിലൂടെയും കയ്യെഴുത്തു പുസ്തകങ്ങളിലൂടെയും മാത്രം തലമുറകള്‍ 
താണ്ടിയ നിരവധി രചനകള്‍. കുറെ പുതിയ രചനകളും.

20. പെട്ടരഴിയം കൃതികള്‍

പെട്ടരഴിയം വലിയ രാമനെളയതിന്റെ തെരഞ്ഞെടുത്ത കൃതികള്‍ ശ്ലേ
ഷം,പരല്‍ ഘടന,ശയ്യാഗുണം തുടങ്ങിയവയില്‍ അദ്വിതീയനായിരുന്നു 
ഗ്രന്‍ഥകര്‍ത്താവ്. വള്ളത്തോള്‍ പോലും പേട്ടരഴിയത്തിനെപ്പോലെ ശ്ലോകം
എഴുതാന്‍ കഴിയണമെന്നു കൊതിച്ചിട്ടുണ്ടത്രേ . സപ്തപ്രാസം ദീക്ഷിച്ചു 
രചിച്ചിട്ടുള്ള വഞ്ചിപ്പാട്ടു (നതോന്നത) രീതിയിലുള്ള ഒരു കവിത കൂടി .
ഇതില്‍ ചേര്‍ത്തിട്ടുണ്ട്

21.  കാതുകുത്ത്  

ഗ്രന്‍ഥകര്‍ത്താവ് : കുറുവല്ലൂര്‍ മാധവന്‍ 
കഴിഞ്ഞ രണ്ടു പതിറ്റാണ്ടു കാലമായി കൂനമ്മൂച്ചി അക്ഷരശ്ലോകവേദി
യുടെ അദ്ധ്യക്ഷനായി തുടരുന്ന  ശ്രീ കുറുവല്ലൂര്‍ മാധവന്റെ ശ്ലോകസ
മാഹാരം . കൂനമ്മൂച്ചി അക്ഷരശ്ലോകവേദി 1994 ല്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതാണ് 
ഈ കൃതി.

22. പച്ചമലയാളം

സാധാരണപ്രയോഗത്തിലുള്ള മണിപ്രവാളമലയാളത്തിന്റെ നിഷേധമാണ് 
പച്ചമലയാളം.സംസ്ക്കൃതപദങ്ങള്‍ ഒഴിവാക്കിയുള്ള മലയാളമെന്നാണ് 
ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. മനസ്സ്, ദുഃഖം ,വിഷമം ....തുടങ്ങി സമ്സ്ക്കൃതത്തില്‍ നി
ന്നു സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പദങ്ങളെല്ലാം നിഷിദ്ധം . ഇങ്ങനെയുള്ള 
കാവ്യങ്ങളുടെ ഒരു ശേഖരം .

23. അക്ഷരശ്ലോക സദസ്സ്  ഫോറം

അംഗങ്ങള്‍ക്കു  ശ്ലോകങ്ങള്‍ പൊസ്റ്റു ചെയ്തു സദസ്സില്‍ പങ്കെടുക്കാം .

24.  സ്തവപുഷ്പമാലിക

ഗ്രന്‍ഥകര്‍ത്താവ് : പണ്ഡിതഭൂഷണം പി.കെ.രാമന്‍ നമ്പ്യാര്‍ 
ശിഖരിണി വൃത്തത്തില്‍ 50 സംസ്ക്കൃതശ്ലോകങ്ങള്‍ വ്യാഖ്യാനത്തോടു 
കൂടി . തട്ടകത്തമ്മയായ പനങ്ങാട്ടുകര ഭഗവതിയെ സ്തുതിച്ചുള്ളതാണ് 
ഇതിവൃത്തം .കൊല്ലവര്‍ഷം 1106 ല്‍ പ്രസിദ്ധീകൃതമായത്.

25. .ശ്രീവിജയോദയം മഹാകാവ്യം

ഗ്രന്‍ഥകര്‍ത്താ : മഹാകവി പന്തളം കേരളവര്‍മ്മ
മഹാകവിയുടെ രണ്ടു മഹാകാവ്യങ്ങളില്‍ കൂടുതല്‍ പ്രശസ്തമായതു 
രുഗ്മാംഗദചരിതം ആണ്. എന്നാല്‍ വിജയോദയം കാവ്യവും കാവ്യമേന്മ 
കൊണ്ടും പന്തളത്തിന്റെ സ്വതസ്സിദ്ധമായ ശബ്ദാലങ്കാരവൈദഗ്ദ്ധ്യം  
കൊണ്ടും അതീവ മനോഹരമാണ്.
 
26. കളിയോഗത്തില്‍ 

ഗ്രന്‍ഥകര്‍ത്താവ് : ഉണ്ണി എടക്കളത്തൂര്‍ 
 
ഗ്രന്‍ഥകര്‍ത്താവിന്റെ ആദ്യത്തെ കാവ്യ സമാഹാരമാണ്‍ 1990 ല്‍ പ്രസി
ദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട ഈ പുസ്തകം ..

27. ഉഷയുടെ ശയനഗൃഹം

ഗ്രന്‍ഥകര്‍ത്താവ് : മഹാകവി കുട്ടമത്ത്
 
മഹാകവിയുടെ മുഖമുദ്രയായ രചനയിലെ  ശബ്ദസൌന്ദര്യവും ശാലീന
തയും നിറഞ്ഞു നില്‍ ക്കുന്ന ഒരു കൃതി.
 
28.  ആന്തര സാമ്രാജ്യങ്ങള്‍

 
കവിതാസമാഹാരം 
ഗ്രന്‍ഥകര്‍ത്താവ് : രാധാകൃഷ്ണന്‍ കാക്കശ്ശേരി 
 
29.  കേരളം


ഗ്രന്‍ഥകര്‍ത്താവ് : മഹാകവി കൊടുങ്ങല്ലൂര്‍ കുഞ്ഞിക്കുട്ടന്‍ തമ്പുരാന്‍ 
കേരളത്തിന്റെ ചരിത്രവും ഐതിഹ്യങ്ങളും ക്രോഡീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള
കാവ്യം . ഈ വിഭാഗത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തവും സമഗ്രവും , അതേ
സമയം മനോഹരവുമായ മലയാളകാവ്യം .  
 
30. പുലരി 
 
കവിതാ സമാഹാരം 
ഗ്രന്‍ഥകര്‍ത്താവ്: : ടി വി ജോസ്മാസ്റ്റര്‍ 
 
കൂനംമുച്ചി അക്ഷരശ്ലോക വേദിയുടെ സെക്രട്ടറി ആയിരിക്കേ 1997ല്‍ അ
ന്തരിച്ച ടി വി ജോസ് മാസ്റ്റരുടെ കാവ്യ രചനകള്‍ സമാഹരിച്ച കൃതി.


♥