ARIYANNUR AKSHARASLOKAKALAKSHETHRAM

അരിയന്നൂര്‍  

 

സെപ്തംബര്‍ 2018 ലക്കം 78   

പത്രാധിപര്‍ : അരിയന്നൂര്‍ ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണന്‍ 

 

[മാസികയുടെ പഴയ ലക്കങ്ങള്‍ കാണുവാന്‍ ഹോംപേജില്‍ Archives ക്ലിക്കു ചെയ്യുക] 

തത്വമുക്തകം  74

 

ഉദ്യോഗേ നാസ്തി ദാരിദ്ര്യം

ജപതോ നാസ്തി പാതകം

മൌനേ ച കലഹോ നാസ്തി

നാസ്തി ജാഗരിതോ ഭയം

 

അദ്ധ്വാനിയായ ഒരള്‍ക്ക് ദാരിദ്ര്യം ഉണ്ടാവില്ല,

ഈശ്വരവിശ്വാസിക്ക് ദോഷഭയം ഉണ്ടാവില്ല,

നിശബ്ദനായിരുന്നാല്‍ കലഹത്തിനും സാധ്യതയില്ല.

ജാഗ്രതയുണ്ടായാല്‍ ഭയത്തിനും സാധ്യതയില്ല‌ 

 

ശ്ലോക‍വും ലോകവും

അക്ഷരശ്ലോക വിദഗ്ദ്ധനും കവിയും സൈറ്റിലെ അംഗവുമായിരുന്ന‌ നാമംഗലം മാധവന്‍ കാറപകടം പറ്റി ദീര്‍ഘകാലത്തെ ആസ്പത്രിവാസത്തിനു ശേഷം 2018 ജൂലൈ 1 നു അന്തരിച്ചു)


നാമംഗലപ്പൊല്‍പ്രദീപം

 

ശ്ലോകം : അരിയന്നൂര്‍ ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണന്‍

 

എന്നാലൊന്നിച്ചു പോകാം വഴിമുഴുവനിരു

ട്ടെന്നൊരാ പേടി വേണ്ടാ

വന്നാലും; വെട്ടമായി ത്തെളികമിഴികളില്‍

"പ്രീതിദേ ധാതൃജായേ!"

ചൊന്നാനീവണ്ണമേറ്റം ധൃതിയൊടു നടകൊ

ള്ളുമ്പൊഴാ മാര്‍ഗ്ഗമദ്ധ്യേ

നിന്നാരാല്‍ ഹാ! പൊലിഞ്ഞൂ, വിധിഹിത,മുട'നാ

മംഗല'പ്പൊല്‍പ്രദീപം

 

പ്രീതിദേ ധാതൃജായേ = മരണദിനത്തിലെ കലി 

 


സംസ്ക്കൃതത്തില്‍ നിന്നൊരു മുത്ത് 76

 

അഹോ ഖലഭുജംഗസ്യ

വിചിത്രോऽയം വധക്രമഃ

കര്‍ണ്ണേ ലഗതി ചൈകസ്യ

പ്രാണൈരന്യോ വിയുജ്യതേ

 

അര്‍ത്ഥം:

അഹോ                                         : ഭയങ്കരം തന്നെ

ഖല ഭുജംഗസ്യ                                 : ഏഷണിക്കാരന്‍ എന്ന പാമ്പിന്റെ 

അയം വധക്രമഃ വിചിത്രഃ                 : ഈ വിചിത്രമായ കൊലയുടെ                                                                        രീതി
ഏകസ്യ കര്‍ണ്ണേ ലഗതി ച          : ഒരുത്തന്റെ ചെവിയില്‍                                                                                കടിക്കും, 
അന്യഃ പ്രാണൈഃ വിയുജ്യതേ         : വേറൊരുത്തന്‍ പ്രാണന്‍ വെടിയും 
 
 

advt.

ഭാഷാനാരായണീയം 
 
അര്‍ത്ഥം അറിഞ്ഞു പഠിയ്ക്കുവാനും പഠിപ്പിയ്ക്കുവാനും റെഫറന്‍സിനും ഉതകുന്ന വിധത്തില്‍ നാരായണീയം മൂലവും ലളിതമായ ഭാഷാവൃത്തത്തിലുള്ള പരിഭാഷയും

പരിഭാഷകന്‍ അരിയന്നൂര്‍ ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണന്‍


വില : 350 രൂപ‌


പുസ്തകം ലഭിയ്ക്കാന്‍ ബന്ധപ്പെടേണ്ട ഫോണ്‍/വാട്ട്സ് ആപ്പ് 

നമ്പര്‍ : 9447129500

advt.

 

പുതിയ കവിതകള്‍

 

മുക്തകമാല‌
രാമന്‍ നമ്പീശന്‍ കേശവത്ത്
പട്ടാമ്പി  പുലാമന്തോള്‍ റോഡ്‌ 
പാരംപെരുത്ത പൊടിയൊക്കെയഴുക്കുചാലിന്‍
നീരില്‍ക്കുഴച്ചു ചളികെട്ടിയ ഗഹ്വരങ്ങള്‍;
ഘോരാതപത്തിലവ വീണ്ടുമുണങ്ങി, കാറ്റില്‍
പാറുന്ന പാംസുപടലം മിഴിമൂക്കടച്ചു
എലിപ്പനി 
പണ്ടുമാറുകള്‍ നിറഞ്ഞു പൊങ്ങുമാ-
റുണ്ടവക്കു ചളിയില്ല ഗന്ധവും
തെണ്ടിടുന്നെലികള്‍ ചത്തുവീണതും
കണ്ടതന്നിവിടെയില്ലെലിപ്പനി
വ്യാകരണം
കഷ്ടം ! മദീയം കവിതാലതക്കി-
ന്നൊട്ടൊട്ടു പൂമൊട്ടുകളങ്കുരിക്കേ
ദുഷ്ടേറിടും വ്യാകരണാതപത്തില്‍-
ചുട്ടും കരിഞ്ഞും കൊഴിയുന്നിതയ്യോ
സൈകതം 
കാര്‍കൊണ്ടല്‍ പെയ്തുമറയുന്നു, നിളക്കു തിങ്ങും
കാകോളവും കടലിനുള്ളിലമുഴ്ന്നിടുന്നു
ശ്രീകാന്തിചേര്‍ന്ന പുതുവെണ്മണല്‍ രണ്ടു തീര-
ത്താകെത്തെളിഞ്ഞു നറുവെള്ളിനിലാവു പോലെ
യാക്കോബായക്കാര്‍ 
ന്യായം വിടാത്ത വഴിതന്നെ ചരിച്ചിടും കൃ-
സ്തീയര്‍ക്കിടയ്ക്കപരവങ്ങള്‍ വരുത്തിടാതെ
ശ്രേയസ്സു, വിദ്യ, വിനയം നിറയുന്ന യാക്കോ-
ബായര്‍ക്കു തന്നെയഭിവന്ദ്യത കേരളത്തില്‍
പാലങ്ങള്‍
പാലങ്ങളെല്ലാമിളകുന്നു കാലി-
ന്നാലംബമാകും മണല്‍ വിറ്റുപോകെ
പാലിച്ചിടുന്നോര്‍ക്കിനി നാടുചുറ്റും
കോലാഹലം തെല്ലിട നിര്‍ത്തിവെക്കാം
ചിന്ത‌
ദാമോദരപ്പണിക്കര്‍ 
ഓരോരോ പുതുവത്സരപ്പിറവിയും
ഘോഷിപ്പു ഗംഭീരമാ-
യോരോന്നും മരണത്തൊടുന്മുഖമടു-
പ്പിക്കുന്നുവെന്നാകിലും;
നേരോർത്താൽ മൃതിതന്നെയാണു മനുജ-
ന്നാഘോഷ,മിജ്ജീവിത
ത്തേരോട്ടത്തിനിടക്കു നിർഭയമവൻ
തേടുന്നതാം മൃത്യുവെ.
സത്യത്തെ ത്തിരയാതിരിക്കുകിലതും
നീതിക്കു ചേർന്നീടുമോ
കൃത്യം ദുഷ്ക്കരമെന്നുവെച്ചവഗണി-
ക്കാമോ തിരക്കെങ്കിലും
സത്യാന്വേഷണവും വെടിഞ്ഞിടുകിൽ നാം
പ്രത്യാശപോലും നശി-
ച്ചത്രത്തോളമിരുട്ടിലേക്കമരുമെ-
ന്നോർത്താൽ ഭയം തോന്നിടാം
മണ്ണിൽത്തന്നെയുറച്ചു നില്ക്കുക നിറം
മങ്ങാത്ത സത്യങ്ങളുൾ-
ക്കണ്ണാൽ തൊട്ടറിയാം വളർത്തിവലുതാ-
ക്കീടാം ത്യജിച്ചീടിലാം
വിണ്ണോളം വളരുന്നവക്കു വളവും
നീരും കരുത്തേകുമെ-
ന്നെണ്ണാം,വെട്ടിയെറിഞ്ഞിടാം തടിയി-
ലിത്തിക്കണ്ണിയണ്ടാകിലാം

മുക്തകങ്ങള്‍
പീതാംബരന്‍ നായര്‍
വാട്ടം കൂടാത്ത ഭക്ത്യാ, കഠിനതപമനുഷ്ഠിച്ച പാർത്ഥന്നു പണ്ടാ-
ക്കാട്ടിൽപ്പൂകീ കിരാതച്ചമയമൊടു, വെറും നാട്യയുദ്ധം നടത്തീ
കാട്ടി,ത്തൻ രൂപ, മസ്ത്രം* പുനരരുളി, മുദാ നമ്പിയങ്കാവിൽ** വാഴും
കാട്ടാളാ, കാലകാലാ, തവചരണമെനിക്കാശ്രയം, ശ്രീ മഹേശാ.
വാടാനെന്താണു മൂലം, മതിമുഖി, ദയിതേ,യാനനം തേ,യടുപ്പിൻ
ചൂടേറ്റോ, വേല ചെയ്തോ കൊടിയ വെയിലിൽ നീ,യേറെ നേരം ശുഭാംഗീ?
കൂടാനിന്നൊത്തതില്ലേ സഖികളൊടു തിരക്കാകമൂലം, പഴിച്ചോ,
ചൂടായോ ശ്വശ്രു, കാന്തേ, കളയുക കദനം വന്നു ഞാനെത്തിയില്ലേ?
വേറെച്ചെല്ലുവോളം സമയ,മതിരസം പൂണ്ടു ഫോണിൽക്കളിച്ചീ-
ട്ടാലസ്യത്തോടെ കാലത്തമിതസുഖമുറങ്ങുന്ന കാന്തന്റെ കാതിൽ
നേരം പത്തായി ചേട്ടാ,യിനിയുണരുക നീ, ചായ വേണ്ടേ?ന്നൊരോമൽ,-
പ്രേമം തൂകുന്ന രംഗം സകുതുകമിവനും കണ്ടു തീവണ്ടി തന്നിൽ.
 
അമ്പത്തൊന്നക്ഷരത്തിൻ മധുരിമ ചൊരിയും ഭാഷയെത്തള്ളിമാറ്റീ-
ട്ടിമ്പത്തോടാംഗലം നാം പ്രതിദിനമിവിടെക്കാച്ചിമൂപ്പിച്ചിടുന്നൂ!
അമ്പോ! പെറ്റമ്മയോടീവിധമവഗണനക്കെന്തു മൂലം നിനച്ചാ,-
ലമ്പേ സൗന്ദര്യമറ്റോ, മികവുടയ ശരീരം മെലിഞ്ഞോ, തളർന്നോ?
ഉണ്ണിയപ്പമവനേറെയിഷ്ട,മതുകൊണ്ടു തായയതിമോദമോ-
ടുണ്ണി നാട്ടിലവധിക്കു വന്നളവു ചെന്നടുക്കളയിലേറിനാൾ;
കണ്ണിനിത്തിരി കുറഞ്ഞു കാഴ്ച, പടുവൃദ്ധയാ,യവശയെങ്കിലും,
കണ്ണനാമമുരുവിട്ടരിപ്പൊടി കുഴച്ചിടുന്നു കുതുകത്തൊടേ.
ചന്തം തെല്ലു കുറഞ്ഞിവൾക്കണയവേ വാർദ്ധക്യമെന്നോ, ഭവാ-

നെന്തേ കാട്ടുവതിന്നകൽച്ചയിവളോടിക്കാലമിമ്മട്ടെടോ?
കാന്താ ചൊല്ലുക, നീ സദാ പുണരുമീ ശ്ലോകാംഗനക്കൊക്കുമോ,
സന്തോഷം, വ്യഥ,യാദി പങ്കിടുവതിന്നെന്നോളമീയൂഴിയിൽ?
മരണമെങ്ങനെ,യെപ്പൊഴു,താകിലും,
ത്വരിതമാക്കണമെന്നൊരപേക്ഷ മേ
നരകതുല്യമനേകദിനം കിട-
ത്തരു,തതാം ദുരിതം പരനും ഹരേ.
വള കിലുക്കി നടന്നു വരുന്നൊരീ
നളിനലോചനയാളിവളേതെടോ?
വളയുമോ മധുരോക്തിയിലിന്നു, മെയ്-
വളവു നല്ലളവുള്ളിവളേതുമേ?"
സാന്ത്വനം
വിനോദ് വര്‍മ്മ‌
മഴ പെയ്തു, വലഞ്ഞു കേരളം
പുഴ ചുറ്റും പ്രളയം വിതച്ചഹോ
അഴലേകിയടുത്തു വന്നുവ-
പ്പൊഴുതെല്ലാം തുണയായി മുക്കുവര്‍
അഴലാലവരിന്നു വാഴ്വിലാ-
യുഴലുമ്പോളൊരുമാര്‍ഗ്ഗമേകുവാന്‍
കഴിയേണ, മതിന്നു നമ്മളെ-
പ്പൊഴുതും സ്നേഹമൊടോര്‍ത്തിരിക്കണം
അറിവെന്നതു പുസ്തകങ്ങളില്‍
നിറയും വാക്കുകളോര്‍മ്മ വച്ചു നാം
പറയുന്നതിലല്ല, യന്ത്രവും
പറയാമതിലെന്തു മേന്മ താന്‍
അഴലാലുഴലുന്നവന്നു നേര്‍
വഴികാട്ടാനുതകേണ്ടതല്ലയോ
കഴിയില്ലതിനെങ്കിലീവിധം
കഴിവെല്ലാമൊരു മിഥ്യയല്ലയോ
ഒരു സാന്ത്വനമേകിടുന്നതി-
ന്നൊരുനാളും കഴിയില്ലയെങ്കിലോ
ഒരു പേപ്പറു തന്നെ തന്‍ ധനം
പറയും വാക്കുകളൊക്കെ ജല്പനം
നമഃ ശിവായ
ശ്രീ ഗിരി വാര്യര്‍
നമഃശിവായയോയതൊക്കെ പിന്നെയാട്ടെ ചൊല്ലിടാം
ചെളിക്കുളത്തിലാണ്ടയെൻ മനം മദിച്ചിടുന്നിതാ
ഹരിച്ചിടേണമിന്നു തോന്നലൊക്കെയും സദാശിവാ 
നമഃശിവായയെന്നു തോന്നിടാനനുഗ്രഹിക്കണം.
 
മദിച്ചുനിന്നിടുന്ന വാസനാക്ഷയത്തിനായ് സദാ
മഹാഗുരോ കനിഞ്ഞിടേണമെന്നിലും മഹാമതേ
മദം പിടിച്ച മൻമഥന്റെ മദമറുത്തനായകാ
മതംഗസേവ്യദേവ പാദമേകമാശ്രയം വിഭോ.
ശിവാ ശിവാ വിളിച്ചിടുന്ന നേരമങ്ങുമാനസേ
ശിവാസമേതനായി വന്നിടേണമീശ്വരാ ഗുരോ
ശുഭസ്വരൂപമായിടുന്ന ' ദേവദേവയെന്നെയും
അനുഗ്രഹിക്കവേണമിന്നു ശങ്കയില്ലതാകുവാൻ.
വിശാലനേത്ര വിശ്വമൂർത്തി വിശ്വനാഥ വാമന
വൃഷാദിപൂജ്യ വിശ്വവന്ദ്യ വാമദേവ വാക്പതേ
വിശേഷരൂപ വാഞ്ഛിതാർത്ഥദായകാ വിശാരദ
വൃഷേശ്വരേശ വാരണാനനപ്രിയാ നമോസ്തുതേ.
ശെം ഉണ്ട്; കുടി ഇല്ല.  
ഡോ ആര്‍ രാജന്‍
ശെമ്മാംകുടിപ്രവരനല്ലി ഭവാനതെന്നു
ചോദിച്ചയാളൊടു മുഷിച്ചിലശേഷമെന്യേ
ശെമ്മൊക്കെയുണ്ടു കുടിയില്ലിതി ചൊല്ലിനാന്‍ പോല്‍
ചെമ്പൈ ദ്വിജന്‍ മഹിതഭാഗവതാഗ്രഗണ്യന്‍
ആഗ്രഹം 
പി എസ് നമ്പീശന്‍
എന്തെന്നില്ലാത്ത മോഹംകവിതയിലുളവായ് 
ക്കൊണ്ടുകാലം കഴിക്കെ
തിണ്ടാടുന്നുണ്ടു ശങ്കാവിഷമതുശരിയായ് 
ത്തീരുമോയെന്നിവണ്ണം
ഉണ്ടോ ബാക്കിക്കു വല്ലോം തിരയുകിലകമേയുള്ള 
കോശങ്ങൾപാർത്താൽ_
ക്കണ്ടേക്കാംശിഷ്ടമായിച്ചിലതുപദമതും 
വെച്ചു ഞാനും കളിക്കാം
♥♥♥

കവിസദസ്സ്

 

കവികളുടെ അക്ഷരശ്ലോകസദസ്സാണ്, ഇത്. അപ്രകാശിതങ്ങളായ സ്വരചിതശ്ലോകങ്ങള്‍ മാത്രം അനുവദനീയമായ ഇങ്ങനെ ഒരു സദസ്സു സൈറ്റില്‍ നടക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ ലക്കങ്ങളില്‍ സ്രഗ്ദ്ധര, ശാര്‍ദ്ദൂലവിക്രീഡിതം ,മന്ദാക്രാന്ത, മാലിനി, വസന്തതിലകം , രഥോദ്ധത, ദ്രുതവിളംബിതം, പുഷ്പിതാഗ്ര, മഞ്ജുഭാഷിണി, വസന്തമാലിക, വിയോഗിനി, ഭുജംഗപ്രയാതം, ശാലിനി, വംശസ്ഥം, ഇന്ദ്രവജ്ര/ഉപേന്ദ്രവജ്ര/ഉപജാതി, സമ്മത, അപരവക്ത്രം, പ്രഹര്‍ഷിണി, സ്രഗ്വിണി, സ്വാഗത, തോടകം, പഞ്ചചാമരം, ശിഖരിണി, പൃത്ഥ്വി,ശങ്കരചരിതം, ഹരിണി, മല്ലിക, കുസുമമഞ്ജരി, മത്തേഭം,ശംഭുനടനം എന്നീ വൃത്തങ്ങള്‍ അഞ്ചു റൌണ്ടു വീതം പൂര്‍ത്തിയായി.

അടുത്ത അഞ്ചു റൌണ്ടു ' ശ‍ംഭുനടനം ' വൃത്തം സ്വീകരിക്കാമെന്നു നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു.

സ്രഗ്ദ്ധര‌ വൃത്തം രണ്ടാമതും ആരംഭിക്കുന്നു.. സൈറ്റില്‍ സദസ്സു ഇപ്പോഴും തുടര്‍ന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. 


പങ്കെടുക്കുന്ന കവികള്‍  1.അരിയന്നൂര്‍ ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണന്‍ ,2.കൈതയ്ക്കല്‍ ജാതവേദന്‍, 3.രാമന്‍ നമ്പീശന്‍ കേശവത്ത്, 4.ശ്രീലകം വേണുഗോപാല്‍,5.വാരിയത്ത് കുട്ടി,6.അനിരുദ്ധ വര്‍മ്മ,  7.ജോയ് വാഴയില്‍, 8.ശ്രീജ പ്രശാന്ത്, 9.മധുരാജ് പി സി, 10.നാമംഗലം മാധവന്‍, 11.ആത്രശ്ശേരിശ്രീദാസന്‍, 12.ജയകൃഷ്ണന്‍, 13.ഹരിദാസ് മംഗലപ്പള്ളി, 14.ദാമോദരപ്പണിക്കര്‍ , 15.സുബ്രഹ്മണ്യന്‍ കുറ്റിക്കോള്‍, 16.രാജേഷ് വര്‍മ്മ, 17.പി എന്‍ വിജയന്‍, 18.ഗീത വാസുദേവന്‍, 19.തൃക്കഴിപ്പുറം രാമന്‍, 20.സന്തോഷ് വര്‍മ്മ, 21അനില്‍ക്കൃഷ്ണന്‍ അരിയന്നൂര്‍ 

 

2137
തോരാതുള്ളോരു കണ്ണീര്‍പെരുമഴ, കദനം
ചീര്‍ത്തു നീര്‍കെട്ടി വീര്‍ക്കും
സ്ഫാരാകാശാനനം, നെഞ്ചുടയുമിടിരവം,
ദീര്‍ഘനിശ്വാസവാതം
തീരാദുഃഖം ചുമന്നിട്ടിതുവിധമിടവ
പ്പാതി തന്‍ നേര്‍പകര്‍പ്പാ
യാരാല്‍ നില്പാണു പത്നീവിരഹവിധുരതാ
ബദ്ധനായ് സ്തബ്ദ്ധനായ് ഞാന്‍
അരിയന്നൂര്‍ ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണന്‍ 
2138
ത്രാതാവായ് ദാസനായ് വമ്പുടയധനികനാ
യങ്ങെരപ്പാളിയായ് സ-
മ്പൂതം ധർമ്മിഷ്ഠനാ,യക്ഖലകുലപതിയായ്
ഭീരുവായ് ധീരനായും '
സ്ഫീതംവൈരുദ്ധ്യമാർന്നോരനുഭവശതമി
ങ്ങേകജന്മത്തിലേൽക്കാ-
നാതങ്കം വിട്ടു ഭാഗ്യം നിപുണനൊരഭിനേ
താവിനൊത്തേവനുണ്ടാം!!'
കൈതയ്ക്കല്‍ ജാതവേദന്‍
2139
സാമാന്യപ്രീതി നേടും കളികളിലിഹ കാല്‍-
പ്പന്തടിക്കൊന്നുതാനുള്‍-
പ്രേമം ചേര്‍ക്കുന്നതെന്നും യുവജന,മഖിലാ-
ഗോളമാം ടൂര്‍ണമെന്റില്‍
സാമര്‍ത്ഥ്യം പാദസഞ്ചാലനവിരുതുകളും
 ട്രോഫിനേടികൊടുക്കും
നാമിങ്ങോ വ്യര്‍ത്ഥമാകും കശപിശ ബഹളം 
വാതുവെയ്പും നടത്തും
രാമന്‍ നമ്പീശന്‍ കേശവത്ത്
2140
സാരസ്യം വ്യക്തമാകുംപടി പലവിധമാം വര്‍ണ്ണമുത്തൊത്തുചേര്‍ത്തി-
ട്ടോരോരോ മുക്തകങ്ങള്‍ സരസലളിതമായ് തീര്‍ത്തുവയ്ക്കുന്നനേരം
നേരോതാം മാനസത്തില്‍ നിറയുമൊരു സുഖം ചൊല്ലുവാനാവതില്ലാ
നേരേ നീതാന്‍ തരുന്നൂ രചനയില്‍ മികവെന്‍ ശാരദാംബേ, നമിപ്പൂ.
ശ്രീലകം വേണുഗോപാല്‍
2141
നിത്യം ഞാൻ കാത്തുനിൽക്കുന്നിവിടെയരികിലായെത്തുവാൻ വെമ്പലോടേ
ചിത്രം നന്നായ്പ്പതിഞ്ഞേനിനിയൊരു വിരഹം താങ്ങുവാൻ വയ്യയെന്നായ്
താലോലിക്കാൻ തലോടാൻ ചൊടികളിൽ നിറയെച്ചുംബനപ്പൂക്കളേകാ-
നുള്ളിൽപ്പീയൂഷമേകാൻ വരികയനുദിനം കാവ്യമാം സുന്ദരീ നീ
ഋഷി കപ്ലിങ്ങാട്
2142
താലോലിച്ചാത്തമോദം നറുമൊഴിയുതിരും ചുണ്ടിൽ ചുംബിച്ചുകൊണ്ടും
പാലേകും നേരമെന്നും മുടിയിഴമൃദുവായ് ഒന്നൊതുക്കാൻ തുനിഞ്ഞും
ചേലായിട്ടാദ്യപാദം ഭയമൊടുമിടറും മട്ടു മുന്നോട്ടു വയ്ക്കേ
തായേ നീ തന്ന ധൈര്യം തുണ,യിവളറിവൂ ജീവിതപ്പാതതന്നിൽ .
ജ്യോതിര്‍മയി ശങ്കരന്‍
2143
ചേലായിപ്പുഞ്ചിരിക്കും സുമതതിയിലിതാ 
മണ്ടിവന്നെത്തിയിഷ്ടം - 
പോലോരോ വണ്ടുമന്ദം മധുനുകരുവതായ് 
കണ്ടുവോ കാമിനീ നീ 
മാലാര്‍ന്നീടുന്നു ഞാനും തവ മുഖ കമലം
തന്നിലെത്തേന്‍ കൊതിച്ചെന്‍ 
നീലാംഭോജാക്ഷി, വൈകീടുവതിനി കൊലചെയ്-
തെന്ന ദുഷ്പേരിനാവും   
ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണന്‍ ശ്രീലകം
2144
മുന്നെപ്പോലല്ല മേലാലഖിലവനിതകൾ
ക്കും വയോഭേദമെന്യേ
ചെന്നീടാമീഷൽവിട്ടശ്ശബരിമലയിലെ
സ്സന്നിധാനം വരേക്കും;
എന്നുണ്ടായ് ജഡ്ജിമാർ തൻവിധി,യബലകളേ!
നിങ്ങളദ്ദിക്കിലുണ്ടായ്
വന്നീടാവുന്ന തിക്കിൽപ്പെടുവതുമൊഴിവാ
ക്കീടുവാൻ നോക്കുമല്ലോ.
തൃക്കഴിപ്പുറം രാമന്‍
2145
എട്ടുഗ്രൻ ഹസ്തവജ്രങ്ങളിലമിതരസം
പൂണ്ടു കൈക്കൊണ്ടു വാളും
ഖട്വാംഗം, ശൂലവും, വട്ടക,മണി,ഫണിയും,
ദൈത്യശീർഷം, ചിലമ്പും
കട്ടക്കാർ കപ്പമേകും തനുവൊടിഹ മഹാ-
കോടിലിംഗേ വസിക്കും
ശിഷ്ടത്രാണൈകശീലേ മമ ഹൃദയസുമേ
സന്തതം വാഴ്ക ഭദ്രേ
ദിലീപ്
2146
കൊട്ടാരക്കെട്ടിലെന്നും സുഖകരസമയം വര്‍ദ്ധിതാമോദഭാഗ്യം
നാട്ടാര്‍ക്കായ്ത്തീറുനല്‍കീ നിലമതുമുഴുവന്‍, ഭൂമിയില്ലാതെയായീ
വട്ടായിപ്പോയിടാതീ യവനിയിലിനിയും വാഴുവാനുണ്ടുയോഗം
കൂട്ടത്തില്‍ ഞാനുമുണ്ടേ, കനിവരുളിടണേ മാരുതാഗാരനാഥാ
അനിരുദ്ധ വര്‍മ്മ‌
2147
വാനോളം ചെന്നുമുട്ടും നിരവധി മണിഹർമ്മ്യങ്ങളെത്തീർത്ത മന്നർ,
വാളിൻ സീൽക്കാരരൗദ്രപ്രചരിതമഹിമാവാൽ സ്വയം പ്രൗഢിയാർന്നോർ,
വാർതിങ്കൾക്കാന്തി ചൂഴ്ന്നോ,രതിധനിക,-ളിവർ സർവ്വരും പോയ്മറഞ്ഞൂ,
വാക്കിൻ സൗന്ദര്യമൊന്നേ ഭുവിയനപചയം; നിത്യഭാസ്സാം കവിത്വം.
ജോയ് വാഴയില്‍
2148
വാനേറും വന്മരത്തിൻ സകല ദുരിതവും കാറ്റുവന്നേൽക്കയാലോ
തേനഞ്ചും പൂക്കളാകേയലസമധുരമായ് കൊഞ്ചിനിൽക്കുന്നു ചുറ്റും!
ഞാനാകട്ടിറ്റുയർന്നാൽ ചൊടികളിലുഴറും പുഞ്ചിരിത്തുണ്ടടർത്തി-
ത്താനീറൻ മേഘമെല്ലാമിടറി മൊഴികളും തട്ടിമുട്ടിത്തകർപ്പൂ
ശ്രീജ പ്രശാന്ത്
2149
ഞാലിപ്പൂവന്‍ പഴത്തിന്‍ രുചിയൊടെതിരിടാാന്‍ തോഴരേ പാര്‍ത്തു കണ്ടാ-
ലീ ലോകത്തെന്തിരിപ്പൂ പ്രകൃതിജവിഭവം പോഷകം തോഷദം ച?
ചേലോടൂണിന്നു ശേഷം പഴമിതു പരിചോടൊന്നു ഭക്ഷിച്ചുവെന്നാല്‍
ചാലേ കിട്ടുന്ന സൗഖ്യം സുരവരനമൃതുണ്ണുമ്പൊഴും ലഭ്യമാണോ?
ഡോ രാജന്‍
2150
ചുണ്ടെന്നിൽച്ചേർത്തു നീയെന്നുടലിലുയിരുണർ
ത്തീടുമാറൂതിടുമ്പോൾ
വൃന്ദാരണ്യത്തെ വംശീനിനദസുധപകർ
ന്നേകി വിണ്ണാക്കിടുമ്പോൾ
കൊണ്ടാടീടേണ്ടതിപ്പാഴ്മുളയുടെ വിരുതും
കൂടിയാണെന്ന തണ്ടി-
ത്തണ്ടിൽക്കണ്ടോ?നിറുത്തീ കുഴൽവിളി,യതുകൊ
ണ്ടാകുമോ കൊണ്ടൽവർണ്ണാ?
പി സി മധുരാജ്
2151
കാറും കോളും നിറഞ്ഞോരിടവഴിയിലെഴും പേടമാൻകണ്ണി നെഞ്ഞിൽ -
പ്പേറും മായാപതംഗം കപട പടമദം ചാർത്തിടുന്നാദ്യരാവിൽ
കൂറും വീറും കലർന്നോനൊരുദിനമവനീ ഗന്ധഗന്ധർവ്വ ഗർവ്വാ -
ലാറാടുന്നന്ത്യ യാമക്കുളിരിനു മദനൻ ദിവ്യരാഗം പകർന്നോ!
ആത്രശ്ശേരിശ്രീദാസന്‍
2152
കാര്‍മേഘത്തിന്‍കറപ്പാടകലെയകലെയായ് തേഞ്ഞുമാഞ്ഞന്തരീക്ഷം
നേര്‍ത്തെന്നല്‍ കൈയ്യടക്കീ കുരുവികളഖിലം പാട്ടുപാടിപ്പറന്നൂ
കാര്‍കൂന്തല്‍കോതിമെല്ലെപ്പുലരിവരികയായ് ബാലസൂര്യന്റെകൂടെ-
ത്തേര്‍ത്തട്ടില്‍ലാസ്യഭാവക്കരിമിഴിയിണയും പുഞ്ചിരിച്ചോപ്പുമായീ
ജിനന്‍ 
2153
കാലം വിശ്വാസപൂർവ്വം തവ ചുമതലയെ-
ന്നെണ്ണിയേല്പിച്ച കൃത്യം
ചേലോടേ ചെയ്വതിന്നായ് മനുജനു വരമാ-
യേകുമായുസ്സുമല്പം
മാലേറെത്തിന്നു ദൌത്യംശരിവഴികളിലൂ-
ടൊട്ടു നീക്കുമ്പൊഴേക്കും
ശീലം മാറ്റുന്ന ദുഷ്ടൻ പെരുമകൾ മുഴുമൻ
വന്നു തട്ടിപ്പറിക്കും
ദാമോദരപ്പണിക്കര്‍ 
2154
മാലേയം ചന്ദനം നൽ കളഭ,മൊളിയെഴും
ലേപമൊക്കെപ്പുരട്ടീ
ആലോലം പാടിയെത്തും കടലിനലകളിൽ
മെല്ലെ മുങ്ങുന്നനേരം
മേലോളം കൈതലോടാൻ കുളിരുവിരലുമായ്
ത്തെന്നലും കൂടെവന്നൂ.
മാലേറും ചന്ദ്രികയ്ക്കന്നരുണകിരണമേ
റ്റേറെ നാണം തുടുത്തൂ.
സുബ്രഹ്മണ്യന്‍ കുറ്റിക്കോല്‍
2155
മണ്ണിൻ കട്ടയ്ക്കുതുല്യം ധനം, അതിലുളവാ
കുന്നതല്ലോർക്ക സൗഖ്യം
ദണ്ഡിച്ചുണ്ടാക്കിയെങ്കിൽ കളയണം, അതിനെ
ക്കുട്ടിവെച്ചാൽ കുഴപ്പം
ഭണ്ഡാരത്തിന്റെയുള്ളിൽ ചൊരിയുക പതിവായ്
ച്ചെന്നു ദേവാലയത്തിൽ
പുണ്യം കൈവന്നുകൊള്ളും, ഭഗവദനുചരർ
ക്കോ മുദാ കീശ വീർക്കും
രാജേഷ് ആർ. വർമ്മ
2156
ഭർത്താവോടൊത്തിറങ്ങാൻ,വനമതിലലയാൻ,
ചോലയിൽപ്പോയ്ക്കുളിക്കാൻ
വേർത്താലുംകോച്ചിയാലുംമരവുരിയണിയാൻ,
ലങ്കയിൽച്ചെന്നുപറ്റാൻ....
പാർത്തട്ടിൽപ്പണ്ടൊരാളുംപരമസുഖമെഴും
ജീവിതംവിട്ടതുണ്ടോ?
പാർത്താലേകഷ്ടമല്ലേ,ജനകസുതവരി
ച്ചുള്ളദുഃഖങ്ങളെല്ലാം
പി എന്‍ വിജയന്‍

 

 

♥♥♥ 

സമസ്യ 

(സൈറ്റില്‍ കൊടുക്കുന്ന സമസ്യകളും പൂരണങ്ങളും )

 

സമസ്യ നമ്പർ 287
കരങ്ങൾനീട്ടിയെത്തവേ പരന്നു ഭീതി മേൽക്കുമേൽ
സമസ്യാകാരൻ: കൈതയ്ക്കല്‍ ജാതവേദന്‍
വൃത്തം: പഞ്ചചാമരം
1
വരണ്ടു ഭൂമിയാകെയും തളർന്നു ജീവജാലവും
നിരന്തരം ജലത്തിനായ് തിരഞ്ഞിഴഞ്ഞു വേരുകൾ
ധരയ്ക്കകം പ്രഭാകരൻ ഗിരിക്കുമേലുയർന്നു തൻ
കരങ്ങൾനീട്ടിയെത്തവേ, പരന്നു ഭീതിമേൽക്കുമേൽ
ദേവദാസ് മായന്നൂര്‍
2
നരം നരം നരം നിരന്നു പഞ്ചചാമരം വരും
പറഞ്ഞു തന്നിരുന്നതാണു ഞാൻ, ഹൃദിസ്ഥമാക്കുവാൻ.
മറന്നു വന്നിരിക്കയോ?" തുറിച്ചു നോക്കി ജോർജ്ജുസാർ
കരങ്ങൾനീട്ടിയെത്തവേ പരന്നു ഭീതി മേൽക്കുമേൽ
മനോജ് വർമ്മ
3
മനസ്സശാന്തമായിടുന്ന നാളിലെന്റെ ചിന്തയെൻ
കരത്തിലുള്ള പട്ടുനൂലുവിട്ടുയർന്നു പോകവേ
നിറങ്ങളൊക്കെയൊത്തുകൂടി നൃത്തമാടിയെന്തിനോ
കരങ്ങൾനീട്ടിയെത്തവേ പരന്നു ഭീതി മേൽക്കുമേൽ.
ജ്യോതിര്‍മയി ശങ്കരന്‍
4
ഇരുള്‍‌പരന്നപാത, സന്ധ്യ, വീട്ടിലേയ്ക്കുപോകവേ-
യൊരാളുമില്ല കൂട്ടിനായിയെങ്കിലും നടന്നു ഞാന്‍
നിരന്നുനിന്നൊരായിരുള്‍പ്പരപ്പില്‍നിന്നരൂപിതന്‍
“കരങ്ങൾനീട്ടിയെത്തവേ പരന്നു ഭീതി മേൽക്കുമേൽ“
കുട്ടന്‍ ഗോപുരത്തിങ്കല്‍
5
എരിഞ്ഞിടുന്നു ഭൂമി, മേ തുടങ്ങി, നീറ്റിടുന്ന ക-
ത്തിരിക്കു കാലമായി, വേര്‍പ്പിലാണ്ടു ഞങ്ങളൊക്കെയും
ഇരിക്കവേയുദിച്ചിടുന്ന സൂര്യനിങ്ങു രശ്മിയാം
കരങ്ങൾ നീട്ടിയെത്തവേ പരന്നു ഭീതി മേൽക്കുമേൽ
വിനോദ് വര്‍മ്മ‌
6
അരിഞ്ഞുവീഴ്ത്തിയെത്രജീവിതങ്ങളിന്നുകാലമേ
തെറിച്ചുവീണചോരയിൽക്കുതിർന്നകണ്ണുനീരുമായ്
കരിഞ്ഞുനിന്നിടാതെയാ കണക്കുതീര്‍ക്കുവാനവര്‍
"കരങ്ങൾ നീട്ടിയെത്തവേ പരന്നുഭീതി മേൽക്കുമേൽ"
ദീപ കരുവാട്
7
നിരത്തിലും ഗൃഹത്തിലും നിറഞ്ഞ തോഷമോടെയീ
നരന്‍ കഴിഞ്ഞുകൂടുവാന്‍ കൊതിച്ചു നിത്യമെന്‍ സഖേ
മരങ്ങള്‍ വെട്ടി വീഴ്ത്തുവാനൊരുങ്ങിടുന്ന കശ്മലര്‍
"കരങ്ങൾ നീട്ടിയെത്തവേ പരന്നുഭീതി മേൽക്കുമേൽ"
അനിരുദ്ധ വര്‍മ്മ
8
കരുത്തനായൊരുത്തനെത്തിയെന്നടുക്ക,ലേകഞാന്‍ 
ഇരിപ്പതാണ് വണ്ടിവൈകി ,ദുഷ്ട്ടലക്ഷ്യമായയാള്‍ 
ഉരച്ചിടുന്നതൊക്കെയും ദുരര്‍ഥമാ,യിരുട്ടതാ 
കരങ്ങള്‍ നീട്ടിയെത്തവേ പരന്നുഭീതീ മേല്‍ക്കുമേല്‍
ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണന്‍ ശ്രീലകം
9
കറണ്ടുപോയരാത്രിയില്‍നിറഞ്ഞു വാരി മാരിയാല്‍
കനത്തനക്തഭീതിയില്‍വിളക്കു തേടിയോടവേ
തുറന്നുവാതിലന്ധതയ്ക്കുടുപ്പുചാര്‍ത്തി നിന്നൊരാള്‍
കരങ്ങള്‍നീട്ടിയെത്തവേ പരന്നു ഭീതി മേല്‍ക്കുമേല്‍
ശ്രീകല നായര്‍
10
അറേബ്യവിട്ടൊഴിഞ്ഞുപോയഭാരതീയലോകരേ
തിരിഞ്ഞുനോക്കിടേണ്ടയുദ്ധഭൂമിതന്‍ സുഖങ്ങളെ
പിശാചുകള്‍തൊടുത്തിടുന്നപായമാം മിസൈലുകള്‍
കരങ്ങള്‍ നീട്ടിയെത്തവേപരന്നുഭീതി മേല്‍ക്കുമേല്‍
ശ്രീകല നായര്‍
11
മരങ്ങളേറെ വെട്ടിവീഴ്ത്തി, മൊട്ടയായി കുന്നുകൾ,
കുറഞ്ഞു മാരി, മഞ്ഞു, ശൈത്യ,മൊക്കെ ഭൂതലേ തുലോം
പൊരിച്ചിടുന്ന ചൂടുമായ്ക്കടുത്ത വേനലിന്നു തൻ
കരങ്ങൾ നീട്ടിയെത്തവേ പരന്നു ഭീതി മേൽക്കുമേൽ.
പീതാംബരന്‍ നായര്‍
12
ചലിച്ചിടുന്ന ചിത്രമൊന്നു കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കവേ
വയസ്സു പത്തെഴുന്ന ബാലികയ്ക്കു നേരെ കശ്മലന്‍
ഉളുപ്പെഴാതെ സ്നേഹനാട്യമോടു മെയ് തലോടുവാന്‍
കരങ്ങള്‍ നീട്ടിയെത്തവേ പരന്നു ഭീതി മേല്‍ക്കുമേല്‍
ഡോ രാജന്‍
13
ഇരുണ്ട ലോകയുദ്ധനാളിലന്നു ‘നാഗസാക്കി’യെ
കരിമ്പുതപ്പിനാൽ മറച്ചിതാണവോഗ്രബോംബുടൻ.
തരിച്ചു നിന്നു ലോകമാകെ, താണ്ഡവോൽക്കനായ് മൃതി
കരങ്ങള്‍ നീട്ടിയെത്തവേ പരന്നു ഭീതി മേല്ക്കുമേൽ
ജോയ് വാഴയില്‍
14
പരാപരൻ, നിരാമയൻ, ജഗൽപിതാവിനില്ല പേർ;
പുരാനനേകമേകി നാമ,മെന്നുമല്ലതേപ്രതി
പരസ്പരം ഹനിച്ചിടുന്നു മർത്ത്യ,രീ മതിഭ്രമം
കരങ്ങള്‍ നീട്ടിയെത്തവേ പരന്നു ഭീതി മേല്ക്കു മേൽ.
ജോയ് വാഴയില്‍
15
കരഞ്ഞു വാടി ദാഹനീരിരന്നുകൊണ്ടു വാഴ്കയാം
നിരന്നു ചാതകവ്രജം വരണ്ടതൊണ്ടയോടിതാ
നിരന്തരം മനുഷ്യരും; ചിരം വിയത്തിലംശുമാൻ
കരങ്ങൾനീട്ടിയെത്തവേ പരന്നു ഭീതി മേൽക്കുമേൽ
കൈതയ്ക്കല്‍ ജാതവേദന്‍
16
നിരന്ന വൃക്ഷജാലവും, വിരിഞ്ഞ പുഷ്പവൃന്ദവും
കരിഞ്ഞിടുന്നു,കാറ്റിനും കടുത്ത ചൂടുതന്നെയായ്
ധരയ്ക്കു നേര്‍ക്കു താപവും വഹിച്ചൊരര്‍ക്ക രശ്മികള്‍
കരങ്ങള്‍ നീട്ടിയെത്തവേ പരന്നു ഭീതി മേല്‍ക്കുമേല്‍
ഗീത വാസുദേവന്‍
സമസ്യ നമ്പർ 288
ചിരിച്ചെത്തിയെന്നോ കൊഴിഞ്ഞോ രു ബാല്യം
സമസ്യാകാരൻ: ദേവി പ്രകാശ്
വൃത്തം: ഭുജംഗപ്രയാതം
1
ഇരിക്കുന്നു ചിത്രം വരയ്ക്കുന്നു വേഗം -
ചരിക്കുന്നു തുമ്പിക്കു പിന്നാലെ വീണ്ടും
തെരിക്കെന്നു പേരക്കിടാവെത്തവേ മേ
ചിരിച്ചെത്തിയെന്നോ കൊഴിഞ്ഞോരു ബാല്യം.
കൈതയ്ക്കല്‍ ജാതവേദന്‍
2
മഴത്തുള്ളി മെയ്യിൽ പതിച്ചോരുനേരം
നടുങ്ങിത്തുടിച്ചോരു രോമാഞ്ചമേൽക്കേ
നിനച്ചെന്റെയുള്ളം കൊതിച്ചോരു കാര്യം
ചിരിച്ചെത്തിയെന്നോ കൊഴിഞ്ഞോരു ബാല്യം
സുബ്രഹ്മണ്യന്‍ കുറ്റിക്കോല്‍
3
ചിരം സ്നേഹമാർന്നമ്മ!, ലീലാവിലാസം,
മരംകേറ,ലോരോപഠി,പ്പിപ്രകാരം
ഹരം തന്ന രാവിൻകിനാവിന്നകത്തായ്
ചിരിച്ചെത്തി - എന്നോ കൊഴിഞ്ഞോരു ബാല്യം!!
ദേവദാസ് മായന്നൂര്‍
4
അലച്ചെത്തിയാ  കാലവര്‍ഷം  കുടയ്ക്കും
തടുക്കാവതല്ലാത്ത  മട്ടില്‍ക്കനക്കെ 
നനഞ്ഞേകനായൂടുമാര്‍ഗ്ഗേ ഗമിക്കേ
ചിരിച്ചെത്തിയെന്നോ  കൊഴിഞ്ഞോരു ബാല്യം 
ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണന്‍ ശ്രീലകം
5
നരച്ചൂ, ബലം പോയി കൈകാലുകള്‍ക്കും
തരിപ്പും കഴപ്പും വിടാതുണ്ട് പക്ഷേ,
കരഞ്ഞെന്റെ പേരക്കിടാവെത്തിടുമ്പോള്‍
“ചിരിച്ചെത്തി, യെന്നോ കൊഴിഞ്ഞോരുബാല്യം.”
കുട്ടന്‍ ഗോപുരത്തിങ്കല്‍
6
വിറയ്ക്കുന്ന കൈ തട്ടി കണ്ണാടി പൊട്ടി _
ത്തെറിയ്ക്കെ , പ്പകയ്ക്കുന്നിതെൻ വൃദ്ധ ചിത്തം
ചെറുപ്പത്തിലുണ്ടായതാവർത്തനം ഹാ !
" ചിരിച്ചെത്തിയെന്നോ കൊഴിഞ്ഞോരു ബാല്യം "
MKC മേയ്ക്കാട്
7
മനസ്സാകുമെൻ പുസ്തകത്താളിനുള്ളിൽ
മയിൽപ്പീലി ഞാനൊന്നൊളിപ്പിച്ചു വെച്ചു
മറിച്ചൊന്നു നോക്കുന്ന നേരത്തു മുന്നിൽ
"ച്ചിരിച്ചെത്തിയെന്നോ കൊഴിഞ്ഞോരു ബാല്യം."
ദേവി പ്രകാശ്
8
തിരിഞ്ഞീടുകിൽക്കാലചക്രം റിവേഴ്സിൽ
തിരശ്ശീല മാറ്റിത്തെളിഞ്ഞോരു ചിത്രം
വരയ്ക്കുന്നു, താരുണ്യകൗമാരമോടി -
ച്ചിരിച്ചെത്തിയെന്നോ കൊഴിഞ്ഞൊരു ബാല്യം
രാധാദേവി
9
വരുന്നിന്നുനാളൊട്ടൊരേറേ കഴിഞ്ഞി
ട്ടൊരീ പൂട്ടിയിട്ടെന്‍ പഴേവീട്ടിനുള്ളില്‍
ഇരുന്നുമ്മറത്തിണ്ണമേലപ്പൊഴുള്ളില്‍
ച്ചിരിച്ചെത്തിയെന്നോ കൊഴിഞ്ഞോരു ബാല്യം
അനില്‍ക്കൃഷ്ണന്‍ അരിയന്നൂര്‍
സമസ്യ നമ്പർ 289
നേരിട്ടാലേ സസുഖമിവിടെ ജ്ജീവിതം സാദ്ധ്യമാകൂ
സമസ്യാകാരൻ : ദാമോദരപ്പണിക്കര്‍
വൃത്തം : മന്ദാക്രാന്ത‌
1
ഓരോന്നായിച്ചപല ഹൃദയം പേറിടും ചിന്തയാൽ നാം
തീരാശോകക്കടലിനലയിൽജ്ജീവിതംതാഴ്ത്തിടാതേ
സ്ഫാരാമോദം വരുവതഖിലം നല്ലതിന്നെന്നതോർത്തും
നേരിട്ടാലേ സസുഖമിവിടെജ്ജീവിതം സാദ്ധ്യമാകൂ
ദേവി പ്രകാശ്
2
പാരില്‍ പ്പൊങ്ങും പ്ലെയിനിനെതിരായ് 
കാറ്റു വീശുന്നു, തെല്ല-
ന്നേരത്തെഞ്ചിന്‍ കനിവൊടരുളും 
ശക്തിയാല്‍ പൊങ്ങിടേണം 
നേരായുള്ളില്‍ ത്തെളിയുമൊളി ചി-
ത്ജ്യോതിയേകും കരുത്താല്‍ 
നേരിട്ടാലേ സസുഖമിവിടെ 
ജ്ജീവിതം സാദ്ധ്യമാകൂ
വിനോദ് വര്‍മ്മ‌
3
ആരെല്ലാമോ വരുവതിവിടെ,സ്വീകരിക്കുന്നു നമ്മള്‍
ഊരോ, പേരോ മതമിവകളേ നോക്കിനില്‍ക്കാതെ, പക്ഷേ,
പാരില്‍ ദ്വേഷം, ചതി, കൊലകളും ചെയ്യുമീ ദുഷ്ടരേ നാം
നേരിട്ടാലേ സസുഖമിവിടെ ജ്ജീവിതം സാദ്ധ്യമാകൂ..
കുട്ടന്‍ ഗോപുരത്തിങ്കല്‍
4
പാരില്‍ നിത്യം പലവിഷമവും കൂടിവന്നെന്നിരിക്കും
നേരില്‍ക്കാണും പലതുമൊടുവില്‍ കാണുവാന്‍ കിട്ടുകില്ലാ
വൈരീവൃന്ദം നിരവധിതരം ബാധയായെങ്കിലെല്ലാം
നേരിട്ടാലേ സസുഖമിവിടെ ജ്ജീവിതം സാദ്ധ്യമാകൂ"
അനിരുദ്ധ വര്‍മ്മ
5
നേരെന്നോരുംമൊഴിചിലതു നാം വിശ്വസിച്ചെന്നുവന്നാല്‍
ചേരുംദോഷം പലപടി ,വൃഥാ പേരുദോഷംഭവിക്കും
ആരായാലും കരുതലധികംവച്ചവിശ്വാസപൂര്‍വ്വം
നേരിട്ടാലേ സസുഖമിവിടെജ്ജീവിതം സാധ്യമാകൂസാധ്യമാകൂ
ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണന്‍ ശ്രീലകം
6
നേരിന്നില്ലാ വില, കപടതപ്പൊയ്മുഖം  വച്ചുവാഴു -
ന്നോരിങ്ങേറീ, കരുണ മറവായ്,സ്വാര്‍ത്ഥരായ് നേതൃവൃന്ദം
പാരി,ന്നീമട്ടഴുകി;യിനിയച്ചക്രി വാളേന്തിയെല്ലാം
നേരിട്ടാലേ സസുഖമിവിടെജ്ജീവിതം സാദ്ധ്യമാകൂ
അത്തിപ്പറ്റ രവി
7
നേരിട്ടേക്കാം പരിമിതി പല പ്പോഴുമീ മർത്ത്യ ജന്മം
വേറിട്ടേക്കാം സുഖ,മനുദിനംഭാവഹാവങ്ങൾ മാറാം;
ഓരാതുണ്ടാം വലകൾ പലതും പാതയിൽത്തട്ടിവീഴ്ത്താൻ
നേരിട്ടാലേ സസുഖമിവിടെ ജ്ജീവിതം സാദ്ധ്യമാകൂ
ദാമോദരപ്പണിക്കര്‍
8
വാരിക്കോരിദ്ധനമഖിലവും കുന്നുകൂടും ചിലർക്ക~
ന്നേരം താഴേക്കിടയമരുവോരത്ര കുണ്ടിൽപ്പതിയ്ക്കും
നേരില്ലാതാം ഭരണമിതുപോലാകിലെല്ലാരുമൊന്നായ്
നേരിട്ടാലേ സസുഖമിവിടെജ്ജീവിതം സാദ്ധ്യമാകൂ.....
മോഹനന്‍ കാരണത്ത്
സമസ്യ നമ്പർ 290
ഒത്തുപോയിടുകിലെത്രയുത്തമം
സമസ്യാകാരൻ : കുട്ടന്‍ ഗോപുരത്തിങ്കല്‍
വൃത്തം : രഥോദ്ധത‌
1
പത്തുപേരൊരിടമെത്തിയാൽ വെറും -
കുത്തു വാക്കു പറയാതെ സത്വരം
സത്തയാർന്ന വചനങ്ങൾ കേട്ടു കൊ-
ണ്ടൊത്തുപോയിടുകിലെത്രയുത്തമം
ദേവി പ്രകാശ്
2
പത്തുനൂറുജനമൊത്തുകൂടുകിൽ-
പ്പുത്തനാകുമൊരു പാർട്ടിവന്നിടും
ഇത്തരത്തിലൊരു ചിന്ത മാറ്റിവ-
ച്ചൊത്തുപോയിടുകിലെത്രയുത്തമം
ഋഷി കപ്ലിങ്ങാട്
3
ഭക്തി, വാക്‌പടുത, യുക്തിചിന്ത, സത്‌-
കീർത്തിയും വിനയവും പ്രയത്നവും
വ്യർത്ഥമായ് വരികയില്ലയൊക്കെയി-
'ങ്ങൊത്തു പോയിടുകിലെത്രയുത്തമം
വിനോദ് വര്‍മ്മ‌
4
വിത്തമുള്ളവരവര്‍ക്കെഴും ധനം
പത്തു പേര്‍ക്കു ഗുണമായിടും വിധം
ശ്രദ്ധയോടെ ചെലവാക്കിയന്യരോ
ടൊത്തു പോയിടുകിലെത്രയുത്തമം!
ഡോ രാജന്‍
5
പത്തു പാർട്ടിക,ളതിന്നണിക്കകം
കുത്തുവാക്കു, കുതികാലുവെട്ടലായ്
ഇത്തരം ചതി നിറുത്തി നിങ്ങളൊ-
ന്നൊത്തുപോയിടുകിലെത്രയുത്തമം
ദേവദാസ് മായന്നൂര്‍
6
ചത്തുപോവുമൊരു നാളിലേവനും,
കത്തുമിജ്ജഡമതിന്റെ മോടിയും.
ഓർത്തു നാം സഹജരോടു മൈത്രിയോ-
ടൊത്തുപോയിടുകിലെത്രയുത്തമം
ജോയ് വാഴയില്‍
7
നിർത്തുമോ കപടനാടകം സഖേ?
വാർത്തു നക്രമിഴിനീരനല്പമായ്.
ഓർത്തുകൊൾക വിനയാം മദം, നരർ-
ക്കൊത്തുപോയിടുകിലെത്രയുത്തമം.
ജോയ് വാഴയില്‍
8
വൃത്തഭംഗി തുടികൊട്ടി നിൽക്കുമീ
മുഗ്ദ്ധഗാത്രിയുടെ കാവ്യകേളിയിൽ
അർത്ഥബോധമൊളി വെട്ടി ഭംഗിയാ-
യൊത്തുപോയിടുകിലെ ത്രയുത്തമം
ജയൻ വാരിയർ 
9
കുത്തുകേസുകൾ വളർത്തി രാഷ്ട്രിയാ -
പത്തുകൾക്കു വഴി വെട്ടുവോരുടൻ
പോത്തുവാഹനനികേതനത്തില -
ങ്ങൊത്തുപോയിടുകിലെത്രയുത്തമം!
അത്തിപ്പറ്റ രവി
10
എത്തുമോ,യിനി ശരീര മെൻ മന-
സ്സെത്തിടുന്നസമയത്തു,ദിക്കിലും
ഓർത്തിടുന്നിതൊരുവേള രണ്ടുമൊ-
ങ്ങൊത്തുപോയിടുകിലെത്രയുത്തമം!
ദാമോദരപ്പണിക്കര്‍ 
11
പത്തു കെട്ടണമതിങ്കലൊക്കെയും
പത്തു മക്കളുളവാകണം മമ‌
ഓത്തു പള്ളി നിറയേണമെന്‍ കിനാ
വൊത്തു പോയിടുകിലെത്രയുത്തമം
അരിയന്നൂര്‍ ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണന്‍ 
12
മത്തരാം ഭരണകക്ഷിയും തരം
പാർത്തുതാൻ ഭരണഭാരമേൽക്കുവാൻ
ഓർത്തിടുന്നൊരെതിർകക്ഷിയും കുറ-
ച്ചൊത്തുപോയിടുകിലെത്രയുത്തമം.
തൃക്കഴിപ്പുറം രാമന്‍
13
മര്‍ത്ത്യരൊക്കെയൊരുതായതന്‍ സുതര്‍
പൃഥ്വിയെന്ന ജനയിത്രി പെറ്റവര്‍
ഇത്ഥമോര്‍ത്തതി വിശുദ്ധിയോടെ നാ
മൊത്തുപോയിടുകിലെത്രയുത്തമം
കാവുങ്കല്‍ നാരായണൻ
14
ഉത്തരങ്ങളറിയാത്തചോദ്യമി-
ങ്ങെത്തിടുന്നു മനതാരിലെപ്പൊഴും....
അത്തലൊന്നുമറിയാതെതന്നെയ-
ങ്ങൊത്തുപോയിടുകിലെത്രയുത്തമം.
കുട്ടന്‍ ഗോപുരത്തിങ്കല്‍
15
ആര്‍ത്തിരമ്പിടുകയാണു മാരി ഹാ
നിര്‍ത്തിടാതെ നടനം തുടര്‍ന്നു നാം
അത്തലാറ്റുവതിനായ് ശ്രമിച്ചിടാന്‍
ഒത്തുപോയിടുകിലെത്രയുത്തമം
അനില്‍ക്കൃഷ്ണന്‍ അരിയന്നൂര്‍

 

 

 

കാവ്യകേളി


(ഭാഷാവൃത്തകവിസദസ്സ് )

ഭാഷാവൃത്തത്തിലുള്ള സ്വരചിതങ്ങളായ കവിതാഖണ്ഡങ്ങള്‍ കവികള്‍ കാവ്യകേളിയുടെ നിയമമനുസരിച്ചു പോസ്റ്റു ചെയ്യുന്ന സദസ്സാണ് ഇത്. ഇതില്‍ പങ്കെടുക്കുന്ന ഏഴു കവികള്‍ ഈ ക്രമത്തിലാണ്, ഇരിക്കുന്നത്:

1.അരിയന്നൂര്‍ ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണന്‍ , 2..രാമന്‍ നമ്പീശന്‍ കേശവത്ത്, 3. ശ്രീലകം വേണുഗോപാല്‍, 4.അനില്‍ക്കൃഷ്ണന്‍ അരിയന്നൂര്‍ ,  5. വാരിയത്ത് കുട്ടി, 6.പൊതാളൂര്‍ വിജയന്‍ 8. ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണന്‍ ശ്രീലകം 9. തൃക്കഴിപ്പുറം രാമ‍ന്‍ 10. സന്തോഷ് വര്‍മ്മ

ഈ സദസ്സ് 01-01-2013 നു ആരംഭിച്ചു

823
എങ്ങു പോയി മറഞ്ഞു നീയെന്‍റെ
മംഗലമണിദീപികേ!
എന്മനോവാനവീഥിയിലെന്നും
വെണ്മയായ് നിന്ന താരകേ
എന്തു ചെയ്യണമെന്നറിയാതീ
യന്ധകാരത്തില്‍ നില്പു ഞാന്‍
ഏകനായി മജ്ജീവിതപഥ
മെങ്ങനെ താണ്ടിക്കേറും ഞാന്‍
അരിയന്നൂര്‍ ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണന്‍
824
എന്തെന്തിതെന്‍ മനസ്സെന്നും വിമാനത്തില്‍
പൊന്തുന്നു റഷ്യയിലെത്തീടുന്നൂ
താന്താന്‍തനിക്കെന്നുതുല്യം നിനപ്പവര്‍
പന്തടിക്കുന്നതും നോക്കിനില്പൂ
ടൂര്‍ണ്ണമെന്റിന്നെന്നും റിപോര്‍ട്ടെഴുതുന്നു
ജേര്‍ണലിസ്റ്റാണെന്നും ഭാവിക്കുന്നു
സ്വര്‍ണ്ണക്കപ്പാര്‍ക്കുലഭിക്കുമവരെത്താന്‍
വര്‍ണ്ണിക്കും വായ്ത്താരിചൊല്ലിച്ചൊല്ലി.
രാമന്‍ നമ്പീശന്‍ കേശവത്ത്
825
ടിട്ടിഭം വാനില്‍നോക്കിയീവിധം വ്യഥപൂണ്ടി-
ട്ടൊട്ടുനേരമായ് മേലേ കമ്പിമേലിരിക്കുന്നു
ഒന്നവള്‍ പറക്കുന്നു,പിന്നെ വന്നിരിക്കുന്നു
മിന്നലില്‍ വിറയ്ക്കുന്നു,ദീനമായ് കരയുന്നു
മുറ്റത്തു മാവിന്‍കൊമ്പിലുള്ളൊരു കൂട്ടില്‍നിന്നും
കുട്ടികള്‍ കരയുന്ന ശബ്ദംകേട്ടുഴലുന്നു
കൂട്ടിലേക്കവളൊന്നു പറന്നൂ,വെക്കംവന്നു
നോട്ടമാ വാനത്തിലേക്കൊന്നെറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു
ശ്രീലകം വേണുഗോപാല്‍
826
മമ മനസ്സേ നീ കരഞ്ഞിടായ്ക, മണ്ണി
ലമരുവോര്‍ക്കീ മൃതി നിശ്ചയം താന്‍
അമരത്വമീ ഭൂവിനന്യമല്ലേ? ദേഹം
സമയമെത്തുമ്പോള്‍ വെടിഞ്ഞിടേണ്ടേ?
അരികിലായ് നീയില്ലറിഞ്ഞിടുമ്പോള്‍, മനം
ഉരുകുന്നു, ഹൃദയം തകര്‍ന്നിടുന്നൂ
വിധിയെ പഴിച്ചു ഹാ! ഞാന്‍ നിസ്തുല,സ്നേഹ‌
നിധി നിനക്കെന്‍ വിടയോതിടട്ടേ
അനില്‍ക്കൃഷ്ണന്‍ അരിയന്നൂര്‍
827
അല്ലലിന്നാഴിയില്‍ മുങ്ങിത്തുടിക്കുകില്‍ 
തെല്ലും നിലയില്ലാതാവുകില്ലേ 
കല്ലായിരിക്കുവാനാവുകില്ലെങ്കിലും 
നല്ലൊരു മാര്‍ഗ്ഗം  തെളിഞ്ഞിടെണം  
രാവാണിരുട്ടുണ്ട് താരകളെങ്കിലും   
ആവുന്ന തേജസ്സൊഴുക്കിടുന്നു 
നോവും മനസ്സിന്നു ശാന്തി നല്കീടുവാന്‍ 
ഭാവിക്കയീശപാദാംബുജത്തെ
ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണന്‍ ശ്രീലകം
828
അല്ലലിന്നാഴിയില്‍ മുങ്ങിത്തുടിക്കുകില്‍ 
തെല്ലും നിലയില്ലാതാവുകില്ലേ 
കല്ലായിരിക്കുവാനാവുകില്ലെങ്കിലും 
നല്ലൊരു മാര്‍ഗ്ഗം  തെളിഞ്ഞിടെണം  
രാവാണിരുട്ടുണ്ട് താരകളെങ്കിലും   
ആവുന്ന തേജസ്സൊഴുക്കിടുന്നു 
നോവും മനസ്സിന്നു ശാന്തി നല്കീടുവാന്‍ 
ഭാവിക്കയീശപാദാംബുജത്തെ
തൃക്കഴിപ്പുറം രാമന്‍ 
829
ഉദയം മുതൽക്കു ദിനം കഴിവോളം
പദവിക്കു ചേരാത്ത കർമ്മങ്ങളെല്ലാം
മദമുള്ളിൽ വർദ്ധിക്കും മട്ടത്രേ ചെയ്വു
ഹൃദയത്തിൽ ലാളിത്യമില്ലായ്ക മൂലം
നരജന്മം കിട്ടുവാൻ ഭാഗ്യമുണ്ടായി-
ട്ടൊരുവനീ ലോകത്തിൽ ജാതനാമപ്പോൾ
ഹരിപാദം ചിന്തയിൽ വന്നില്ലായെങ്കിൽ
കരുതേണം പാഴെന്നു മറ്റെന്തു ചൊല്ലാൻ?
സന്തോഷ് വര്‍മ്മ‌

 

പുതിയ കവിതകള്‍

കൂടെ
ജോയ് വാഴയില്‍
ചിറകടിച്ചരികിലെന്നിണക്കിളിയേ!
പറക്കിലോ, പുലരി വന്നുദിക്കുമല്ലോ.
അരികിൽ നീ പാറുമ്പോളീ,യനന്തവാനം
ഒരു നീഡക്കരുതലായൊതുങ്ങിടുന്നൂ.
പറന്നു നാമിരുട്ടിലും, കൊടും തണുപ്പിൽ
പകലോനും വിറച്ചതാമിടങ്ങളിലും.
അറിവൂ നാം സഖി, രണ്ടുവശങ്ങളിലും
ചിറകുകൾ വിരുത്തണം പറന്നുപോകാൻ.
ഇവിടെയീ നിലാത്തെളി പതഞ്ഞൊഴുകാൻ
ഇരുൾക്കൂന വളർന്നെങ്ങും പരന്നിടേണം.
ഗഗനത്തിൽ മിന്നൽപ്പിണരുദിച്ചു കാണാൻ
കരിമേഘച്ചെളിയെങ്ങുമൊഴുകിടേണം.
കമനീയസംഗീതിക പൊഴിഞ്ഞിടുവാൻ
കലപിലാക്കുരവകൾ മുഴങ്ങിടേണം.
ഒരു സത്യമിളം കൂമ്പായ് മുളച്ചുപൊങ്ങാൻ
ഒരായിരമിലകൾ വീണഴുകിടേണം.
ഒരു പനീർപ്പൂവിൻ സ്മേരം വിരിഞ്ഞിടുവാൻ
ഒരായിരം മുൾമുനകൾ കുരുത്തിടേണം.
കതിരോന്റെ മുഖതേജസ്സുതിർന്നൊഴുകാൻ
കഠിനമായ് കൊടുംതാപം വളർന്നിടേണം.
അകം നിറഞ്ഞൊരു രാഗസുധ വഴിയാൻ
അലമാലക്കടലുകൾ കടഞ്ഞിടേണം.
സ്ഥലകാലങ്ങളെക്കടന്നൊളി പുണരാൻ
മനസ്സിന്റെ ചിരാതൊന്നു തെളിച്ചിടേണം.
പ്രപഞ്ചത്തെയറിയുവാൻ, ശ്രവിച്ചിടുവാൻ
മനസ്സിന്റെ മതിലുകളിടിഞ്ഞിടേണം.
അവിടത്തിൽ സ്വർഗ്ഗം കനിഞ്ഞിറങ്ങുമല്ലോ,
അനവദ്യചിദാനന്ദം ലസിക്കുമല്ലോ.
ഒരു യാത്രയിവിടെ നാം തുടങ്ങിവെയ്ക്കാം,
ഒരുമിച്ചു പറന്നങ്ങു മറഞ്ഞുപോകാം.
വേരു കാക്കുവാന്‍!
ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണന്‍ ശ്രീലകം
''ആരൊരാളെന്‍കുതിരയെക്കെട്ടുവാന്‍''
ഏറിവന്നതാമീധൂര്‍ത്തചിന്തയില്‍
മൂഢരായ്സ്വയം ദൈവമായ് വാഴുവാന്‍
ചോടുവച്ചന്നു, കൈവിട്ടു ധാത്രിയെ
മാനുഷന്‍ മഹാമാന്ത്രികന്‍,ഭൂമിയും
വാനവും കരംതന്നിലൊതുക്കുവാന്‍
പോരുവോനെന്ന ധിക്കാരമേറവേ
മാറി യെല്ലാം തലകീഴ്മറിഞ്ഞുപോയ്
ഹന്ത പര്‍വ്വതം,സൈകതം സാഗരം
ജന്തുവര്‍ഗ്ഗം പുലരുന്ന സാനുവും
ഭീകരം മഹാരണ്യങ്ങള്‍ പോലുമേ
തന്‍റെ പാദത്തിനുള്ളിലെന്നാക്കുവാന്‍
എന്തുസാഹസം കാട്ടി നാ മോര്‍ക്കണം,
അന്തമറ്റ മനുഷ്യദുഷ്ചെയ്തിയാല്‍!
ഭൂവിലുള്ളതേതും തന്‍റെയിങ്ഗിതം
താവിടാനായ് രചിച്ചതെന്നാര്‍ത്തവര്‍‍
ജന്തുജാലങ്ങളാവസിച്ചീടുന്ന
വന്യതക്കു വിലയറിയാത്തവര്‍
എന്തിനേറെ ശ്വസിക്കുന്നവായുവും
മണ്ണുമെല്ലാംമലീമസമാക്കി നാം
വന്നിടുന്നൂ മഹാപ്രഹരങ്ങളായ്
മഞ്ഞു,മാരിയും,തീക്ഷ്ണമാം വേനലും,
ആഞ്ഞടിക്കും ചുഴലിയും ഭീകര
മൃത്യുഗര്‍ത്തമായ് മാറുന്ന രോഗവും
സര്‍വ്വസംഹാരകങ്ങള്‍പ്രളയവും!
നിര്‍ണ്ണയം മനുഷ്യാര്‍ജ്ജിതപീഡയായ്!
വെന്നിടാന്‍ നിനക്കാവില്ലയെന്നെയെ-
ന്നുന്നയിക്കുന്നമട്ടില്‍ പ്രകൃത്യംബ
നിന്നുതുള്ളുകയാണെന്നു കണ്ടുവോ?
കണ്ടുവോമഹാ സംഹാരതാണ്ഡവം!
ഉണ്ടു നിന്നശ്വമേധം തടയുവാന്‍
നുണ്ടു ഞാനെന്നതട്ടഹാസംപോലെ
ഉള്ളിലേറ്റുവോ,യന്യമാമെന്തിനും
ഉള്ളതേ നിനക്കുള്ളൂധരണിയില്‍
എന്നുചൊന്നതാം സത്യവും കേട്ടുവോ
നേരറിയുവാന്‍ വൈകുന്നുവെങ്കിലോ
വേരുകാണില്ലയെന്നു വന്നീടുമോ?
ഒരു പ്രളയ കാലം....
ഗീത വാസുദേവന്‍
പുഴയൊഴുകീ പലവഴിയേ
മനമിളകീ കടലലപോൽ
വഴിനിറയേച്ചെളിയൊഴുകീ
കരചിതറീ,മലയൊഴുകീ
മരമിളകീ,കടപുഴകീ
തരിശുനിലത്തരുവിയിതാ !
മണിമേടകൾ മറിയുന്നൂ
മുകിൽനിരകളുമലറുന്നൂ
വയലു കൾ കായലു പോലേ
വലയെറിയാം മുറികളിലും
മുകൾനിലയിൽ ക്കയറിയവർ-
ക്കിരുളറിയാ പൊരുളറിയാ
ചുവടെ നിരന്നൊരു തോയം
അതിലൊഴുകീ പല ജീവൻ
പലദിനമായ്പ്പലവഴിയേ
പലതോണികൾ പായുന്നൂ
കടലമ്മയ്ക്കരുമസുതർ
ഒരു കൈത്താങ്ങവർ തന്നേ
.................
വാൽക്കഷണം
കരകയറിക്കഴിയുമ്പോൾ 
പഴയതു പോലെലി,യെലിതാൻ
ഇതു മലയാളികളല്ലോ
മറവിക്കുറവിടമല്ലോ
വന്ദനം
വിനോദ് വര്‍മ്മ‌
അരുവിസമമൊഴുകിവരുമനവധി പദങ്ങളാ-
ലായാസമെന്നിയേതീർത്ത പോൽ തോന്നിടും
വരികളതികുതുകമിവനരുളു, മതു പോലെ ഞാൻ
ചെയ്യുവാനായ്‌ തുനിഞ്ഞേ, നറിഞ്ഞേനിതും
ലളിതമിതി പറയുവതിനിവനു കഴിയി, ല്ലയീ
വൃത്തത്തിലായ്‌ കുറിക്കാൻ മാനസേ സദാ
പദമൊഴുകി വരണമതു വരുവതിനു നല്ല പോൽ
പാണ്ഡിത്യവും വേണ്ടതാണെന്നു കാണ്മു ഞാൻ
ഇതുപലതുമടിയനുടെയകമലരിലോർത്തഹം
കൂപ്പുന്നു വന്ദ്യനാം കൊച്ചുണ്ണിഭൂപനേ
അറിവുമതുപകരുമതിവിനയവുമതേ പോലെ
സൂക്ഷ്മമായെല്ലാംകുറിക്കുന്ന ശീലവും‌
നിറയുമൊരുകവനമതുകരുതിയെഴുതട്ടെ ഞാൻ
വാക്കുകളാലെയിമ്മട്ടിലായ്‌ വന്ദനം
കൊടുങ്ങല്ലൂർ കൊച്ചുണ്ണി തമ്പുരാന്റെ ഭദ്രോത്പത്തിയിലും 
അതിവാതവർഷത്തിലും കണ്ട കളകാഞ്ചിയിൽ എഴുതിയ
 വരികൾ ഓർത്ത്‌ എഴുതിയത്‌
കുഞ്ഞേ മാപ്പ്
പീതാംബരന്‍ നായര്‍
കാറിലിത്തിരിയെണ്ണയൊഴിക്കാനായിപ്പമ്പിൽ-
ക്കേറിയ നേരം വന്നൂ വാതിലിന്നടുക്കലായ്
ബാലികയൊരഞ്ചാറു വയസ്സായിടും പ്രായം
കോലമൊട്ടലങ്കോലം, കീറി, നാറിയ വസ്ത്രം
കരഞ്ഞൂ പറ"ഞ്ഞന്നം കഴിച്ചീട്ടു രണ്ടായ് നാൾ,
പൊരിഞ്ഞീടുന്നൂ വയ,റിത്തിരിപ്പണം തരൂ"
കൊടുക്കാറുണ്ടെന്നാളും ഭിക്ഷ ഞാനാർക്കായാലും
തിടുക്കത്തിൽക്കീശയിൽ കയ്യിട്ടൂ പണത്തിനായ്
പെട്ടെന്നെൻ മനസ്സിലേക്കോടിവന്നുവിന്നലെ-
ക്കിട്ടിയോരു സാമൂഹ്യമാധ്യമ 'സുസന്ദേശം'
തട്ടിക്കൊണ്ടു പോയ് പിഞ്ചു ബാലരെത്തെണ്ടാനായി
വിട്ടീടുന്നഹോ കഷ്ടം! ദുഷ്ടരാമൊരു വർഗ്ഗം
വ്യവസായമാണിതു ചെറുത്തീടണം ചില്ലി-
യെവർക്കും കൊടുക്കൊലാ മേലിൽ നാമെന്നാഹ്വാനം
ശരിയാണല്ലോയെന്നൊട്ടോർത്തു ഞാനാക്കുഞ്ഞിന്റെ
കരച്ചിൽ ശ്രവിക്കാതെ, കൊടുക്കാതെ പോയൊന്നും.
രാത്രിയിലെപ്പോഴോ ഞാൻ ഞെട്ടിയങ്ങെഴുന്നേറ്റു,
ഗാത്രവും വിയർത്തേറെ,ത്തുടിച്ചൂ ഹൃദയവും
കണ്ടു ദുസ്സ്വപ്നം കാറിന്നടുക്കൽ നിന്നീട്ടേറ്റ-
മിണ്ടലോടെ യാചിക്കുന്നെന്റെ പൊൻകുഞ്ഞിൻ മുഖം
ഉറങ്ങാനായില്ലെനിക്കൊട്ടുമേയതിൻശേഷം
പറഞ്ഞെൻ മനം "കുഞ്ഞേ, മാപ്പു, മാപ്പു, മാ"പ്പെന്ന്.
പുഴയുടെ മൊഴികള്‍.
ശ്രീലകം വേണുഗോപാല്‍
ഞാനൊരു പുഴയാണെന്‍ പൂര്‍വ്വകാലത്തില്‍ ലോകര്‍-
ക്കാനന്ദനിഷ്യന്ദിയായ് മന്ദമായൊഴുകിയോള്‍
ഏവര്‍ക്കും ജീവന്‍ നല്‍കും നിര്‍മ്മലജലം വഹി-
ച്ചാവോളമാമോദത്തില്‍ നിര്‍വിഘ്നമൊഴുകിയോള്‍
എന്‍ ജീവസ്പര്‍ശംകൊണ്ടു മന്നിലെ ചരാചര-
മൊന്നുപോല്‍ ഹര്‍ഷംപൂണ്ടു ജീവനം നടത്തുമ്പോള്‍
ധന്യമായ് മനസ്സിന്റെയുള്ളിലേയുള്ളില്‍നിന്നു
മൌനസംഗീതം പൊഴിച്ചുല്ലസിച്ചൊഴുകിയോള്‍
കാലങ്ങള്‍ പലവിധം കോലത്തില്‍ മനുഷ്യന്റെ
മൌലികഭാവങ്ങളില്‍ സ്വാര്‍ത്ഥത നിറച്ചപ്പോള്‍
നിങ്ങളെന്‍ പഥങ്ങളെ ബന്ധിച്ചാ വഴികളില്‍
രമ്യഹര്‍മ്മ്യങ്ങള്‍ തീര്‍ത്തൂ,സ്തംഭിച്ചൂ പ്രകൃതിയും
അത്യാര്‍ത്തി മുഴുത്തെത്ര കുന്നുകള്‍,തടാകങ്ങള്‍
വിസ്തൃതവയലുകളൊക്കെ നീ തകര്‍ത്തപ്പോള്‍
മര്‍ത്ത്യാ,നീയറിഞ്ഞില്ലാ സ്പഷ്ടമാം വിനാശത്തിന്‍
വിത്തുകളദൃഷ്ടമായ് നീ വിതച്ചല്ലോ,കഷ്ടം !
ചൊല്ലുവാനാവില്ലല്ലോ രാഷ്ട്രീയശിഖണ്ഡികള്‍
നിര്‍ലജ്ജം കൈയേറ്റങ്ങള്‍ക്കൊത്താശകൊടുത്തപ്പോള്‍
മാറ്റുവാനാവില്ലാത്ത മാറ്റങ്ങള്‍ പ്രകൃതിയില്‍
ഊറ്റമായ്,പ്രചണ്ഡമായുണ്ടായി, ഫലം നാശം.
ഏതൊരു ക്രിയയ്ക്കായുമുണ്ടാവും പ്രതിക്രിയ
നേരിടാന്‍ കഴിയാത്ത ദുര്‍ബ്ബലനല്ലോ മര്‍ത്ത്യന്‍
ശക്തമായ് പ്രകൃതിയൊന്നാഞ്ഞടിച്ചപ്പോള്‍ മൂഢ-
മര്‍ത്ത്യരാപത്തില്‍പ്പെട്ടു ബുദ്ധിമുട്ടുന്നൂ ,കഷ്ടം!
എന്നിനി നിങ്ങള്‍ പഠിച്ചീടുമീ പ്രകൃതിയെ
വന്ദിക്കാന്‍,മഹാശക്തിശാലിയാണവളോര്‍ക്കൂ
ഒന്നു ദ്രോഹിച്ചാലാപത്തെത്രയോ മടങ്ങായി-
ത്തന്നിടും മഹാനാശമെത്ര വൈചിത്ര്യം, ചിത്രം!
അതിനാലൊന്നിച്ചാലും,രക്ഷിക്ക പ്രകൃതിയെ
മതിയാംവണ്ണംമാത്രം ചൂഷണം, സ്മൃതി വേണം
ഏതുമേ ‘അതി’ ആയാല്‍ നാശമാണതിന്‍ ഫലം
പാതകം തുടരാതെന്‍ വാക്കു കേള്‍ക്ക നീ, മര്‍ത്ത്യാ.
ഗുരു
നാഥ് മാന്നനൂർ
ഭൂമിയുടെ സൗന്ദര്യമുണ്ണുവാൻ
സ്നേഹനിലാപ്പാലൂട്ടുവാൻ
പ്രസവിച്ചൊരമ്മ ഗുരു,
വിരൽതുമ്പിൽ മുൻ വഴിയുടെ
വർഷവേനലുകളുടെ മറയായ്
നിന്നൊരച്ഛൻ ഗുരു,
നാക്കിലാദ്യാക്ഷരം കുറിച്ചിട്ട്
നേരുള്ള പൈതൃകം പകർന്ന്
അനുഗ്രഹമായ മുത്തച്ഛനും,
ഗുണസാരമാർന്ന കഥയുടെ
അന്നമുരുളയായ് നൽകി
പശിതീർത്ത മുത്തശ്ശിയും,
ഉള്ളതുള്ളപോൽ പങ്കിട്ടു
ഉള്ളുചേർത്തോരുടപ്പിറപ്പവർ,
പരിഭവപ്പുതപ്പിട്ട് കരുതൽ
പാകത്തിനേകുന്ന പത്നിയും,
കുറവുകളില്ലാതെ കളികളിൽ
കാര്യങ്ങൾ കാട്ടുന്ന കുട്ടികൾ,
കാര്യമൊക്കവെ കളി കളഞ്ഞു
കൈകോർത്തുചേർന്ന കൂട്ടരും,
വിത്തെറിഞ്ഞു കൊയ്യും കൗശലം
കാണിച്ചു തന്ന കൃഷീലവൻ,
വിദ്യ തന്നു വിദ്യാലയത്തിലെ
വിത്തരായുളളയദ്ധ്യാപകർ,
ഒന്നുമില്ലാതെയും ചിരിക്കുവാൻ
കാണിച്ചുതന്ന ദാരിദ്ര സത്യം,
കവിത ചൊല്ലിയൊഴുകും പുഴ,
കുളിരുതന്നു കിടത്തും പുളിനം,
പകലുണർത്തുന്ന സൂര്യൻ,
രാവിനു ചന്തമേകും വെൺമതി,
മലകളിക്കാടും, മണ്ണുമാവിണ്ണും,
സർവ്വമഖിലം ചരാചരം ഗുരു.
ധ്യാനത്തിൻ സാക്ഷാത്കാരത്തിൽ
അവതരിക്കും ആത്മതത്വം,
ധർമ്മചക്രത്തിൻ സൃഷ്ടിക്രമത്തിൽ
ആധാരമാകും പരമതത്വം,
സർവ്വജ്ഞാന ശക്തി വ്യാപിയാം
സത്യതത്വം ഗുരു, അതുണർത്തും
ബോധ പ്രകാശനം ഗുരു.
നീ എവിടെ
അനില്‍ക്കൃഷ്ണന്‍ അരിയന്നൂര്‍
കൊഴിയുന്ന ചിറകിന്റെ തൂവല്‍ പെറുക്കി ഞാന്‍
മിഴിനീര്‍ പൊഴിച്ചിരിയ്ക്കുമ്പോള്‍
കനവാകെയും വറ്റിവരളുന്ന ഹൃദയമായ്
തനിയേ തളര്‍ന്നു പോകുമ്പോള്‍
മൊഴിയുവാനാശിച്ച വാക്കുകള്‍ മൌനത്തിന്‍
കുഴികളില്‍ വീണുടയുമ്പോള്‍
അഴലിന്റെ അട്ടഹാസങ്ങളെന്‍ കാതിലായ്
ഒഴിയാതെയലതല്ലിടുമ്പോള്‍
ഒരു സ്നിഗ്ദ്ധ‌ സാന്ത്വനത്തരിതന്‍ മനോഹര‌
ചിരിയുമായ് നീ വന്നുവെങ്കില്‍
ഹൃദയത്തിലാകെയൊന്നാനന്ദസുന്ദര‌
മൃദുനിസ്വന‍ം തൂകിയെങ്കില്‍
വെറുതെയാണെങ്കിലു,മാ സ്വപ്നമാണു ഞാന്‍
അറിയുന്നു ജീവചൈതന്യം!
അകലെയാണെങ്കിലും തിരയുന്നു ഞാന്‍ വൃഥാ
മകരന്ദമേ നിന്നെയെന്നും!

 

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
 

 

 

www.aksharaslokam.com

 

സൈറ്റില്‍ അംഗമാകാന്‍  ഇപ്പോള്‍ തന്നെ റജിസ്റ്റര്‍   ചെയ്യുക.(ഹോം പേജില്‍

റജിസ്റ്റെര്‍ ഇന്‍ ക്ലിക്കു ചെയ്തു കോളങ്ങള്‍ പൂരിപ്പിക്കുക)

 

സൈറ്റില്‍ ലഭ്യമായ പുസ്തകങ്ങള്‍ 

 

 
1.സഹസ്രദളം :


ഗ്രന്‍ഥകര്‍ത്താവ് : അരിയന്നൂര്‍ ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണന്‍

അഷ്ടപ്രാസം ,യമകവിദ്യ, ഗോഹത്യയും ബ്രഹ്മഹത്യയും എന്ന മണി
പ്രവാള ഖണ്ഡകാവ്യം ,കറുത്ത ചേകവന്‍ എന്ന പച്ചമലയാളം കാവ്യം,
രസരാജന്‍, കുറിമാനം (എഴുത്തുകുത്തുകള്‍ , ആശംസകള്‍ , ചരമശ്ലോക
ങ്ങള്‍), അക്ഷരശ്ലോകമാഹാത്മ്യം (നൂറു പൂക്കള്‍, അംബോപദേശം) , തിരു
ശേഷിപ്പ് എന്നിങ്ങനെ എട്ടു അദ്ധ്യായങ്ങളിലായി ആയിരത്തിലധികം 
ശ്ലോകങ്ങള്‍ അടങ്ങുന്ന കൃതി. 2000ത്തില്‍ കൂനംമൂച്ചി അക്ഷരശ്ലോകവേദി 
പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.


2.അരിയന്നൂര്‍ :


അരിയന്നൂര്‍ ഗ്രാമത്തിന്റെ സാംസ്ക്കാരിക ചരിത്രം . ക്ഷേത്രത്തെക്കുറി
ച്ചുള്ള വിശദവിവരങ്ങള്‍ . ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിലെ സം ഭവങ്ങളുടെ 
വിവരണം . കൂടാതെ നൂറോളം സരസശ്ലോകങ്ങള്‍ editor അരിയന്നൂര്‍ 
ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണന്‍


3.അക്ഷരശ്ലോക ഡയറക്ടറി 2000:


ഗ്രന്‍ഥകര്‍ത്താവ് : അരിയന്നൂര്‍ ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണന്‍

അക്ഷരശ്ലോകകലാരംഗത്തുള്ള സംഘടനകളുടെയും വ്യക്തികളുടെയും 
വിവരങ്ങള്‍ അടങ്ങുന്ന ഇത:പര്യന്തമുണ്ടായിട്ടുള്ള ഏക കൃതി.


4.ഉപനയനം :

ഗ്രന്‍ഥകര്‍ത്താവ്: ആദരേടത്ത് നീലകണ്ഠന്‍ ഭട്ടതിരിപ്പാട്
ആദരേടത്തിന്റെ ശ്ലോകങ്ങളുടെ സമാഹാരം .'മയൂരദൂത്' എന്ന സന്ദേശ
കാവ്യത്തിന്റെ പരിഭാഷ പൂര്‍ണ്ണ രൂപത്തില്‍ ഈ പുസ്തകത്തില്‍ഉണ്ട്.

5.കണ്ണോക്ക് :

ടി.എം . പോള്‍ മാസ്റ്റര്‍ സ്മരണിക. കേരളത്തിലെ പ്രഗത്ഭരായ അക്ഷര
ശ്ലോകപ്രവര്‍ത്തകരുടെ പ്രൌഢലേഖനങ്ങള്‍,പഴയ നൂറു കവികളുടേതാ
യി നൂറു ശ്ലോകങ്ങള്‍ ,കൊച്ചുണ്ണിത്തമ്പുരാന്റെ 'കാന്തവൃത്തം ' എന്ന 
പുസ്തകത്തിന്റെ പൂര്‍ ണ്ണരൂപം എന്നിവ ഉള്ളടക്കത്തില്‍ പെടുന്നു.

6.തിലാഞ്ജലി:

പണ്ഡിതവര്യനും ബഹുമുഖപ്രതിഭയുമായിരുന്ന കാര്യാട്ടുശങ്കുണ്ണിനായര്‍
കൂനമ്മൂച്ചി അക്ഷരശ്ലോകവേദി അദ്ധ്യക്ഷനായിരിക്കെ 1989ല്‍ അന്തരിച്ചു. 
അക്കാലത്തു പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഒരു സ്മരണികയാണു 'തിലാഞ്ജലി'. മാട
മ്പു കുഞ്ഞുകുട്ടന്റെ അനുസ്മരണലേഖനം, മണ്മറഞ്ഞു പോയ എന്‍.ഡി. 
കൃഷ്ണനുണ്ണി,കെ.എന്‍ഡി., ആദരേടം ,നെല്ലുവായ് കെ.എന്‍ നമ്പീശന്‍ തു
ടങ്ങി പലരുടെയും ശ്ലോകരചനകള്‍ എന്നിവ ഉള്ളടക്കത്തില്‍ പെടുന്നു.

7.ശിവൊള്ളിക്കൃതികള്‍ :

ശിവൊള്ളിയുടെ ലഘു ജീവചരിത്രക്കുറിപ്പു, ദാത്യൂഹസന്ദേശം കാവ്യം, 
തെരഞ്ഞെടുത്ത 60 ശ്ലോകങ്ങള്‍ എന്നിവയാണ് ഉള്‍ക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ളത്.

8.ശ്ലോകമേവ ജയതേ :

മണ്മറഞ്ഞ ശ്ലോകപ്രതിഭകളെ പരിചയപ്പെടുത്തുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെ 
ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പംക്തിയാണു ഇത്.

9.രാമകൃഷ്ണവിലോമകാവ്യം :

ഗ്രന്‍ഥകര്‍ത്താവ് : സൂര്യകവി
ജലജ എന്ന വാക്കു അനുലോമമായും പ്രോമമായും ഒരേ പോലെ വാ
യിക്കാവുന്ന പദമാണ്. മോരു തരുമോ എന്ന വാക്യം ഇപ്രകാരം തന്നെ. 
വിലോമപദം ,വിലോമവാക്യം എന്നിങ്ങനെ ഇവയെ വിളിക്കാം. വാക്യം
വലുതാകും തോറും ഇത്തരം ​ഘടന ക്ലിഷ്ടമാകുന്നു. ഇംഗ്ലീഷില്‍ ഒരു ആ
ശയം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വിലോമവാക്യം a man, a plan, a 
canal, panama എന്നാണെന്നു ഗിന്നസ് ബുക്കില്‍ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്.
ഇവിടെ ഇതാ ഒരു സംസ്ക്കൃത കാവ്യം. എല്ലാ ശ്ലോകങ്ങളും വിലോമ
ങ്ങള്‍! മാത്രമല്ല, രണ്ടു ഇതിവൃത്തങ്ങള്‍ ഒരേസമയം പറഞ്ഞു പോകുക
യും ചെയ്യുന്നു. ശ്ലോകങ്ങളുടെ പൂര്‍വ്വാര്‍ദ്ധങ്ങള്‍ ശ്രീരാമകഥ പറഞ്ഞു 
പോകുമ്പോള്‍ ഉത്തരാര്‍ദ്ധങ്ങള്‍ ശ്രീകൃഷ്ണകഥ പറഞ്ഞു പോകുന്നു. കാ
വ്യകാരന്റെയും സംസ്ക്കൃത ഭാഷയുടെയും മഹത്വം! നമ്മുടെയെല്ലാം 
സുകൃതവും .
രാമകൃഷ്ണവിലോമകാവ്യത്തിനു മലയാളവ്യാഖ്യാനം തയ്യാറായിട്ടുള്ള
തു ഖണ്ഡശ: പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു. ആദ്യശ്ലോകത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാനംകൊടു
ത്തിട്ടുണ്ട്.പണ്ഡിതോത്തമനായശ്രീ.മച്ചട്ട് ടി.നീലകണ്ഠന്‍ നമ്പീശനാണു 
വ്യാഖ്യാതാവ്.

10.ഗോശാല:

ഗ്രന്‍ഥകര്‍ത്താവ് : ഉണ്ണി എടക്കളത്തൂര്‍
ഉണ്ണി എടക്കളത്തൂര്‍ എന്ന തൂലികാനാമത്തില്‍ അറിയപ്പെടുന്ന കെ.പി.
നാരയണന്‍ നമ്പീശന്റെ ശ്ലോകരചനകള്‍ സമാഹരിച്ചതാണു കൃതി. 1994 
ലെ കവനകൌതുകം പുരസ്ക്കാരജേതാവാണു കവി. പുരസ്ക്കാരത്തിന
ര്‍ഹമായ കവിതയും ഇതില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

11.ഒറവങ്കര ശ്ലോകങ്ങള്‍:

ഒറവങ്കരയുടെ തെരഞ്ഞെടുത്ത കുറെ ശ്ലോകങ്ങള്‍

12.വൃത്തങ്ങളിലെ താളഘടന:

ഗ്രന്‍ഥകര്‍ത്താവ് : അത്തിപ്പറ്റ രവി. 
പരമ്പരാഗതരീതിയില്‍ നിന്നു വ്യത്യസ്തമായി, താളത്തെ അടിസ്ഥാനഘട
കമാക്കി വൃത്തങ്ങളെ വിശകലനം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ശ്രമം. സംസ്ക്കൃത
വൃത്തമായാലും ,ഭാഷാവൃത്തമായാലും , ചലച്ചിത്രഗാനമായാല്‍ പോലും 
അവയിലെല്ലാം പൊതുവായ ഒരു താളഘടനയെ കണ്ടെത്തുന്ന ഒരു .
സൈദ്ധാന്തികഗ്രന്‍ഥം

13. ശ്രീരാഘവയാദവീയം:

രാമകൃഷ്ണവിലോമകാവ്യം പോലെ തന്നെ മറ്റൊരു വിലോമകാവ്യം. 
വെങ്കിടാധ്വരി എന്ന കവിയാണ് ഇതിന്റെ രചയിതാവ്. രാമകഥ പറ
ഞ്ഞു പോകുന്ന ഓരോ ശ്ലോകത്തിനും കൃഷ്ണകഥ പറഞ്ഞു പോകുന്ന 
പ്രതിലോമശ്ലോകം എന്നാണു രചനയുടെ രീതി. ഓരോ ജോടി ശ്ലോകവും
വിലോമമാണെന്നര്‍ത്ഥം . പദച്ഛേദം കൂടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്.

14.നാരായണീയം ഭാഷാവൃത്തത്തില്‍ :

അരിയന്നൂര്‍ ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണന്റെ പരിഭാഷ.

15.ഭര്‍ത്തൃഹരി എന്ന  ഫോറം:

ഭര്‍ത്തൃഹരിയുടെ ശതകത്രയം ഭാഷാവൃത്തത്തിലേക്കു പരിഭാഷപ്പെടു
ത്തുക എന്നതാണു ലക്ഷ്യം

16.അരിയന്നൂര്‍  E-Magazine :

ശ്ലോക വിവരങ്ങളടങ്ങുന്ന ഒരു മാസികപ്രസിദ്ധീകരണം.  എല്ലാ 10-ആം 
തിയ്യതിയും പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു.

17.ശയനപ്രദക്ഷിണം:

ശ്രീ.രാധാകൃഷ്ണന്‍ കാക്കശ്ശേരിയുടെ കവിതാസമാഹാരമാണു. സാഹിത്യ
ത്തിന്റെ വിവിധ ശാഖകളിലായി നിരവധി പുസ്തകങ്ങള്‍ രചിച്ചിട്ടുള്ള
ഗ്രന്‍ഥകര്‍ത്താവിന്റെ ഈ കൃതി ശ്ലോകങ്ങളും ഭാഷാവൃത്തത്തിലുള്ള
കവിതകളും ഉള്‍ക്കൊള്ളുന്നതാണ്.

18.കഥാത്രയീ ശ്ലേഷകാവ്യം: സമ്പൂര്‍ണ്ണമലയാളവ്യാഖ്യാനത്തോടുകൂടി.

രാമായണ-ഭാരത-ഭാഗവത കഥകള്‍ ഒരുമിച്ചു പറഞ്ഞു പോകുന്ന വിശി
ഷ്ടമായ ഒരു സംസ്ക്കൃതകാവ്യമാണ്. ഓരോ ശ്ലോകവും മൂന്നു രീതിയില്‍ 
അര്‍ത്ഥം ഉള്‍ക്കൊള്ളുന്നു. ചിദംബരകവിയുടെ ഈ കാവ്യത്തിനു മലയാ
ളവ്യാഖ്യാനം രചിച്ചിട്ടുള്ളതു മച്ചാട്ടു ടി. നീലകണ്ഠനാണ്.
വന്ദനശ്ലോകത്തിനു 10 അര്‍ത്ഥമാണു വ്യാഖ്യാതാവു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്.

19. അഷ്ടപ്രാസം :

സമ്പാദകന്‍ : അനില്‍ക്കൃഷ്ണന്‍ പി.യു.
ശാര്‍ദ്ദൂലവിക്രീഡിതം  വൃത്തത്തില്‍ ഓരോ ശ്ലോകത്തിലും എട്ടു സ്ഥല
ത്തു കൃത്യമായ താളത്തില്‍ ഒരേ പദം ആവര്‍ത്തിച്ചു വരുന്ന വിധം 
പദകുബേരന്മാര്‍ക്കു വിഹരിക്കാനുള്ള രചനാസങ്കേതമാണു അഷ്ടപ്രാസം. 
നാല്പതോളം കവികള്‍ ;നൂറ്റിഅമ്പതില്പരം ശ്ലോകങ്ങള്‍ ; ശ്ലോകസദസ്സു
കളിലൂടെയും കയ്യെഴുത്തു പുസ്തകങ്ങളിലൂടെയും മാത്രം തലമുറകള്‍ 
താണ്ടിയ നിരവധി രചനകള്‍. കുറെ പുതിയ രചനകളും.

20. പെട്ടരഴിയം കൃതികള്‍

പെട്ടരഴിയം വലിയ രാമനെളയതിന്റെ തെരഞ്ഞെടുത്ത കൃതികള്‍ ശ്ലേ
ഷം,പരല്‍ ഘടന,ശയ്യാഗുണം തുടങ്ങിയവയില്‍ അദ്വിതീയനായിരുന്നു 
ഗ്രന്‍ഥകര്‍ത്താവ്. വള്ളത്തോള്‍ പോലും പേട്ടരഴിയത്തിനെപ്പോലെ ശ്ലോകം
എഴുതാന്‍ കഴിയണമെന്നു കൊതിച്ചിട്ടുണ്ടത്രേ . സപ്തപ്രാസം ദീക്ഷിച്ചു 
രചിച്ചിട്ടുള്ള വഞ്ചിപ്പാട്ടു (നതോന്നത) രീതിയിലുള്ള ഒരു കവിത കൂടി .
ഇതില്‍ ചേര്‍ത്തിട്ടുണ്ട്

21.  കാതുകുത്ത്  

ഗ്രന്‍ഥകര്‍ത്താവ് : കുറുവല്ലൂര്‍ മാധവന്‍ 
കഴിഞ്ഞ രണ്ടു പതിറ്റാണ്ടു കാലമായി കൂനമ്മൂച്ചി അക്ഷരശ്ലോകവേദി
യുടെ അദ്ധ്യക്ഷനായി തുടരുന്ന  ശ്രീ കുറുവല്ലൂര്‍ മാധവന്റെ ശ്ലോകസ
മാഹാരം . കൂനമ്മൂച്ചി അക്ഷരശ്ലോകവേദി 1994 ല്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതാണ് 
ഈ കൃതി.

22. പച്ചമലയാളം

സാധാരണപ്രയോഗത്തിലുള്ള മണിപ്രവാളമലയാളത്തിന്റെ നിഷേധമാണ് 
പച്ചമലയാളം.സംസ്ക്കൃതപദങ്ങള്‍ ഒഴിവാക്കിയുള്ള മലയാളമെന്നാണ് 
ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. മനസ്സ്, ദുഃഖം ,വിഷമം ....തുടങ്ങി സമ്സ്ക്കൃതത്തില്‍ നി
ന്നു സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പദങ്ങളെല്ലാം നിഷിദ്ധം . ഇങ്ങനെയുള്ള 
കാവ്യങ്ങളുടെ ഒരു ശേഖരം .

23. അക്ഷരശ്ലോക സദസ്സ്  ഫോറം

അംഗങ്ങള്‍ക്കു  ശ്ലോകങ്ങള്‍ പൊസ്റ്റു ചെയ്തു സദസ്സില്‍ പങ്കെടുക്കാം .

24.  സ്തവപുഷ്പമാലിക

ഗ്രന്‍ഥകര്‍ത്താവ് : പണ്ഡിതഭൂഷണം പി.കെ.രാമന്‍ നമ്പ്യാര്‍ 
ശിഖരിണി വൃത്തത്തില്‍ 50 സംസ്ക്കൃതശ്ലോകങ്ങള്‍ വ്യാഖ്യാനത്തോടു 
കൂടി . തട്ടകത്തമ്മയായ പനങ്ങാട്ടുകര ഭഗവതിയെ സ്തുതിച്ചുള്ളതാണ് 
ഇതിവൃത്തം .കൊല്ലവര്‍ഷം 1106 ല്‍ പ്രസിദ്ധീകൃതമായത്.

25. .ശ്രീവിജയോദയം മഹാകാവ്യം

ഗ്രന്‍ഥകര്‍ത്താ : മഹാകവി പന്തളം കേരളവര്‍മ്മ
മഹാകവിയുടെ രണ്ടു മഹാകാവ്യങ്ങളില്‍ കൂടുതല്‍ പ്രശസ്തമായതു 
രുഗ്മാംഗദചരിതം ആണ്. എന്നാല്‍ വിജയോദയം കാവ്യവും കാവ്യമേന്മ 
കൊണ്ടും പന്തളത്തിന്റെ സ്വതസ്സിദ്ധമായ ശബ്ദാലങ്കാരവൈദഗ്ദ്ധ്യം  
കൊണ്ടും അതീവ മനോഹരമാണ്.
 
26. കളിയോഗത്തില്‍ 

ഗ്രന്‍ഥകര്‍ത്താവ് : ഉണ്ണി എടക്കളത്തൂര്‍ 
 
ഗ്രന്‍ഥകര്‍ത്താവിന്റെ ആദ്യത്തെ കാവ്യ സമാഹാരമാണ്‍ 1990 ല്‍ പ്രസി
ദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട ഈ പുസ്തകം ..

27. ഉഷയുടെ ശയനഗൃഹം

ഗ്രന്‍ഥകര്‍ത്താവ് : മഹാകവി കുട്ടമത്ത്
 
മഹാകവിയുടെ മുഖമുദ്രയായ രചനയിലെ  ശബ്ദസൌന്ദര്യവും ശാലീന
തയും നിറഞ്ഞു നില്‍ ക്കുന്ന ഒരു കൃതി.
 
28.  ആന്തര സാമ്രാജ്യങ്ങള്‍

 
കവിതാസമാഹാരം 
ഗ്രന്‍ഥകര്‍ത്താവ് : രാധാകൃഷ്ണന്‍ കാക്കശ്ശേരി 
 
29.  കേരളം


ഗ്രന്‍ഥകര്‍ത്താവ് : മഹാകവി കൊടുങ്ങല്ലൂര്‍ കുഞ്ഞിക്കുട്ടന്‍ തമ്പുരാന്‍ 
കേരളത്തിന്റെ ചരിത്രവും ഐതിഹ്യങ്ങളും ക്രോഡീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള
കാവ്യം . ഈ വിഭാഗത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തവും സമഗ്രവും , അതേ
സമയം മനോഹരവുമായ മലയാളകാവ്യം .  
 
30. പുലരി 
 
കവിതാ സമാഹാരം 
ഗ്രന്‍ഥകര്‍ത്താവ്: : ടി വി ജോസ്മാസ്റ്റര്‍ 
 
കൂനംമുച്ചി അക്ഷരശ്ലോക വേദിയുടെ സെക്രട്ടറി ആയിരിക്കേ 1997ല്‍ അ
ന്തരിച്ച ടി വി ജോസ് മാസ്റ്റരുടെ കാവ്യ രചനകള്‍ സമാഹരിച്ച കൃതി.


♥