ARIYANNUR AKSHARASLOKAKALAKSHETHRAM

thunjan kunjan tudangi

This is a slokam from chila kavithaa chinthakal (tirusheshippu)SAHASRADALAM.This book is written by Ariyannur Unnikrishnan.

Posted by Anilkrishnan P U on October 13, 2012 at 10:45 AM 2293 Views