ARIYANNUR AKSHARASLOKAKALAKSHETHRAM

Praanjaanaam chinmarandha

This is a slokam from SAHASRADALAM,adhyaayam krishnasthuti.This book is written by Ariyannur Unnikrishnan. For more details please visit www.aksharaslokam.com

പ്രാജ്ഞാനാം ചിന്മരന്ദ പ്രണതപശുപതാ-

രാവലീപൂര്‍ണ്ണചന്ദ:

ത്രൈലോക്യാനന്ദകന്ദ: ത്രിദിവനദസമാ-

രംഭപാദാരവിന്ദ:

കൃത്താമര്‍ത്ത്യാരിവൃന്ദ: കൃതസുകൃതഹൃദം -

ഭോജഖേലന്മിളിന്ദ:

കംസപ്രാണഘ്നഭിന്ദ: കലയതു കുശലം 

ദീനബന്ധുര്‍മ്മുകുന്ദ:

 

പുസ്തകം സഹസ്രദളം 

അദ്ധ്യായം കൃഷ്ണസ്തുതി

ഗ്രന്ധകര്‍ത്താവ് അരിയന്നൂര്‍ ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണന്‍


Posted by Anilkrishnan P U on May 24, 2012 at 5:00 AM 1051 Views

Post a Comment

Oops!

Oops, you forgot something.

Oops!

The words you entered did not match the given text. Please try again.

You must be a member to comment on this page. Sign In or Register

1 Comment

Reply Anilkrishnan P U
5:01 AM on May 24, 2012 
പ്രാജ്ഞന്മാര്‍ക്ക് ചിന്മരന്ദവും,നമിയ്ക്കുന്ന പശുപതാരാവലിയ്ക്ക് ചന്ദ്രനും,മൂലോകത്തിനും ആനന്ദാനുഭവവും,ഗംഗാനദി ഉത്ഭവിക്കുന്ന പാദത്തോടുകീടിയവനും,അസുരക്കൂട്ട­ത്തിനു മുറിവേല്‍പ്പിക്കുന്നവനും,സുകൃത­ിഹൃദയമളിനത്തില്‍ കളിയ്ക്കുന്ന വണ്ടും,കംസപ്രാണനാശകനും,ദീനുമന്­ധുവും ആയ മുകുന്ദന്‍ കുശലത്തെ ചെയ്യട്ടെ