ARIYANNUR AKSHARASLOKAKALAKSHETHRAM

Nokkanokkanamenno

This is a slokam from SAHASRADALAM,adhyaayam aadhimadhyantha yamakm This book is written by Ariyannur Unnikrishnan.

Posted by Anilkrishnan P U on January 7, 2013 at 7:04 AM 2514 Views