ARIYANNUR AKSHARASLOKAKALAKSHETHRAM

kelikkalu tikanjidate

This is a slokam from krishnashtapraasam,SAHASRADALAM.This book is written by Ariyannur Unnikrishnan. For more details please visit www.aksharaslokam.com

Posted by Anilkrishnan P U on July 9, 2012 at 7:49 AM 2289 Views