ARIYANNUR AKSHARASLOKAKALAKSHETHRAM

അരിയന്നൂര്‍  

 

ജൂലൈ 2017  ലക്കം 67   

പത്രാധിപര്‍ : അരിയന്നൂര്‍ ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണന്‍ 

 

[മാസികയുടെ പഴയ ലക്കങ്ങള്‍ കാണുവാന്‍ ഹോംപേജില്‍ Archives ക്ലിക്കു ചെയ്യുക] 

തത്വമുക്തകം  63

 

യം മാതാപിതരൌ ക്ലേശം

സഹേതേ സംഭവം നൃണാം

ന തസ്യാഃ നിഷ്ക്കൃതിഃ ശക്യാ

കര്‍ത്തും വര്‍ഷശതൈരപി

 

മനുഷ്യരുടെ കാര്യത്തില്‍ എന്തു ക്ലേശം മാതാപിതാക്കള്‍ സഹിയ്കുന്നു, അതിനു പ്രത്യുപകാരം നൂറ്റാണ്ടുകള്‍ കൊണ്ടും ചെയ്യാന്‍ സാദ്ധ്യമല്ല‌ 

 

ശ്ലോകവും ലോകവും 

 

പൂര്‍വ്വാര്‍ദ്ധവും ഉത്തരാര്‍ദ്ധവും വ്യത്യസ്ത കവികളൂടേതായ ശ്ലോകങ്ങള്‍ ധാരാളമുണ്ട്. പൂര്‍വ്വാര്‍ദ്ധം മാത്രം കണ്ടു കിട്ടിയ ഒരു ശ്ലോകാര്‍ദ്ധം പലരും പൂരിപ്പിച്ച ഉത്തരാര്‍ദ്ധത്തോടുകൂടി താഴെ കൊടുക്കുന്നു. ഫേസ് ബുക്കില്‍ ശ്രീ പ്രജേഷ് പണിക്കര്‍ പോസ്റ്റു ചെയ്ത‌ പൂര്‍വ്വാര്‍ദ്ധം ഇപ്രകാരം ആയിരുന്നു

"കളവേണുരവം മുദാ മുഴക്കി

കളിയിൽ ഗോപവധൂമനം മയക്കി" 

 

ശ്ലോകം പൂര്‍ത്തീകരിച്ചവ. 

 

1.പി.എന്‍.വിജയന്‍:
 "കളവേണുരവംമുദാമുഴക്കി -
ക്കളിയിൽഗ്ഗോപവധൂമനം മയക്കി "
കിളിയും കലമാനുമേ മയങ്ങി -
ത്തെളിയേണം മനതാരിലുണ്ണി, യെന്നും
2. ഡോ.ആര്‍.രാജന്‍:
 "കളവേണുരവംമുദാമുഴക്കി -
ക്കളിയിൽഗ്ഗോപവധൂമനം മയക്കി "
അളിപോതസമം സരോജമദ്ധ്യേ 
കളിയാടുന്ന കിശോരനാശ്രയം മേ
3 ഉമേഷ് പി. നരേന്ദ്രന്‍:
കളവേണുരവം മുദാ മുഴക്കി -
ക്കളിയിൽഗ്ഗോപവധൂമനം മയക്കി
ചുളുവിൽ തുണി കട്ടു ഗോപികാനാം
കുളി തെറ്റിച്ച കുമാരനെത്തൊഴുന്നേൻ!
4. അരിയന്നൂര്‍ ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണന്‍:
കളവേണുരവം മുദാ മുഴക്കി
കളിയിൽ ഗോപവധൂമനം മയക്കി
വിളയാടിയ ദേവനെന്നെ നോക്കി‍
ത്തെളിവില്‍ കാക്കുക കല്മ‌ഷങ്ങള്‍ നീക്കി

 

ശ്രീ മഠസി വിജയന്‍ അയച്ചു തന്ന വാര്‍ത്ത‌ 

 

ശ്ലോകശാരദം'17

 

ആഗസ്ത് 19,20 തീയതികളിലായി കാറൽമണ്ണയിൽ വച്ച് അഖിലകേരളാടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രായഭേദമെന്യേ കാവ്യകേളി, അക്ഷരശ്ലോകം എന്നീ മത്സരങ്ങൾ നടത്തുന്നു. 19ന് 10 മണി മുതൽ തുടങ്ങുന്ന കാവ്യകേളിമത്സരവിജയികൾക്ക് യഥാക്രമം  3000 ,2000,1000  രൂപയും  20ന് 10 മണി മുതൽ തുടങ്ങുന്ന ഇന്ദിരടീച്ചർ സ്മാരകസുവർണ്ണമുദ്രയ്ക്കു (1പവൻ)വേണ്ടിയുള്ള അക്ഷരശ്ലോക മത്സരത്തിൽ 2,3 സ്ഥാനക്കാർക്ക് യഥാക്രമം 5000, 3000 രൂപ വീതവും സമ്മാനം നൽകുന്നു. വൃത്താനുവൃത്തമായി നടത്തുന്ന മത്സത്തിൽ, വലിയവൃത്തങ്ങൾക്കു പുറമേ മന്ദാക്രാന്ത,പൃഥ്വി,ശിഖരിണി,മാലിനി,വസന്തതിലകം,പുഷ്പിതാഗ്ര,ദ്രുതവിളംബിതം,രഥോദ്ധത,ഉപജാതി,വിയോഗിനി എന്നീ വൃത്തങ്ങളിൽ നിന്ന് വിധികർത്താക്കളുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ശ്ലോകങ്ങൾ ചൊല്ലേണ്ടതാണ്. മത്സരാർത്ഥികളായ എല്ലാവരുടെയും പങ്കാളിത്തം മേൽപ്പറഞ്ഞ രണ്ട് മത്സരങ്ങളിലേയ്ക്കും  സാദരം ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു

[സ്ഥലം:-ചെർപ്പുളശ്ശേരി-പെരിന്തൽമണ്ണ റൂട്ടിൽ (3 കി.മീ. ദൂരം) കാറൽമണ്ണ വായനശാലയോടു ചേർന്നുള്ള ഹാൾ]

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് താഴെ കൊടുത്തിരിയ്ക്കുന്ന നമ്പറുകളിൽ ബന്ധപ്പെടുക.
 
രാജീവ് കാറൽമണ്ണ
മഠസി വിജയൻ
കെ.ബി രാജ്ആനന്ദ്
09447381547
09846538755
09447301802

സംസ്കൃതത്തിൽ നിന്നു ഒരു മുത്ത്‌  - 66

ബാഹുദ്വൌ ച മൃണാളമാസ്യകമലം

ലാവണ്യലീലാജലം

ശ്രോണീ തീര്‍ത്ഥശിലാ ച നേത്രശഫരീ

ധമ്മില്ലശൈവാളകം

കാന്തായാഃ സ്തന‌ചക്രവാകയുഗളം

കന്ദര്‍പ്പബാണാനലൈര്‍

ദഗ്ദ്ധാനാമവഗാഹനായ വിധിനാ

രമ്യം സരോ നിര്‍ മ്മിതം 

 

കൈകള്‍ താമര വളയം , മുഖം താമരപ്പൂ, ലാവണ്യലീല വെള്ളം , ശ്രോണി തീര്‍ത്ഥക്കല്ലു, കണ്ണു മത്സ്യം ,തലമുടി പായല്‍, സ്തനങ്ങള്‍ ചക്രവാകദ്വന്ദ്വം ഇവയെല്ലാം ചേര്‍ന്ന സുന്ദ‌രിയാകുന്ന‌ തടാകം കാമത്തീയില്‍ കത്തുന്നവനു മുങ്ങുന്നതിനു വേണ്ടി വിധി നിര്‍ മ്മിച്ചിട്ടുള്ളതാണു

 

മുത്തും പരിഭാഷയും 

മുത്ത് - 65

 

നിത്യം പുരാ മമ കരോതി വിഹംഗനാദഃ

പ്രത്യൂഷ ഏഷ ഹൃദി രോഷകഷായിതത്വം

അദ്യഃ ത്വദീയവിരഹേ തു പുനഃ സ ഏവ‌

പ്രീതിം കരോതി വിവിധാ കില ദൈവചേഷ്ടാ

 

 

പ്രഭാതത്തിലെ പക്ഷികൂജനം മുമ്പു എനിയ്ക്കു കോപമുളവാക്കിയിരുന്നു. ഇപ്പോഴാകട്ടെ അങ്ങയുടെനിന്‍റെ ഈ വിരഹത്തില്‍ അതേ കൂജനം എന്നില്‍ സന്തോഷം ഉണ്ടാക്കുന്നു. ദൈവചേഷ്ടിതങ്ങള്‍ പലവിധത്തിലാകുന്നു.

 

പരിഭാഷകൾ
1
പി എന്‍ വിജയന്‍
പ്രഭാതകാലേകളകൂജനത്തിൽ
പ്രകോപിതൻഞാ,നതു മാറിയേറ്റം
പ്രസാദമായീ വിരഹംഭവിക്കേ;
പലേപ്രകാരം ഭവദാശയങ്ങൾ!
2
ദിലീപ്
എന്നും ഖഗാരവമുഷസ്സിലെഴുന്നതെന്നിൽ 
മുന്നം പ്രകോപമുളവാക്കിയിരുന്നതിപ്പോൾ 
തോന്നിച്ചിടുന്നു സുഖമായ് തവ വിപ്രലംഭം 
വന്നപ്പൊഴീശ്വരവിചേഷ്ടിതവൈഭവത്താൽ
 
3
തൃക്കഴിപ്പുറം രാമന്‍
എന്നും പുലർച്ചസമയം കിളികൂജനത്താൽ 
എന്നുള്ളമത്യധികരോഷമിയന്നു മുന്നം;
നിന്നോടു വേർപിരികയാലതുതന്നെ മോദ
മിന്നേകിടുന്നു വിവിധം വിധിചേഷ്ടിതങ്ങൾ!
4
അത്തിപ്പറ്റ രവി
മുന്നം പ്രഭാതവിഹഗാരവമേകിയെന്നി -
ലെന്നും പ്രകോപ;മയി! നിൻ വിരഹത്തിലിപ്പോൾ
എന്നേ തരുന്നു പരിതോഷമതേ സ്വരം! ഹാ!

ഭിന്നം വിധിയ്ക്കുടയ ചേഷ്ടകളിപ്രകാരം

 

5
അരിയന്നൂര്‍ ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണന്‍
മുന്നം പ്രഭാതസമയേ ഖഗ‌കൂജനത്താ
ലെന്നും മനസ്സിലുളവായ് കൊടുതായ രോഷം 
ഇന്നോ ത്വദീയവിരഹത്തിലതുള്‍പ്രമോദ‍
മെന്നില്‍ തരുന്നു , വിവിധം ബത ദൈവചേഷ്ട‌

 


  

പുതിയ കവിതകള്‍ 

ചെങ്ങന്നൂര്‍ തൃപ്പൂത്ത്
രാമന്‍ നമ്പീശന്‍ കേശവത്ത്
ഹരസഹചരി ചെങ്ങന്നൂരു വാഴും ഭവാനി -
ക്കരിമയിലണയുന്നൂ യൌവനശ്രീവിലാസം
പരിചൊടിനി നിവാസം മൂന്നു നാള്‍ക്കംബ തൃപ്പൂ -
ത്തറയിലരികില്‍ നില്പൂ കാവലാള്‍ ദാസിയുഗ്മം
കല കമല മഹേന്ദ്രീദേവിമാര്‍ കല്പവാടീ -
മലരണികളിറുത്തിന്നെത്തി ചെങ്കന്നിയൂരില്‍
പലവുരു പരിസേവക്കായി ദിവ്യാപ്സരസ്ത്രീ -
ലലനകളിടചേര്‍ന്നൂ ശൈലജേ ! കണ്‍മിഴിക്കൂ
ലളിതപദതലാബ്ജം ലാസ്യഭാവത്തിലാടി -
ക്കിളിമൊഴിയൊടെതിര്‍ക്കും മഞ്ജുഗാനങ്ങള്‍ പാടി
മിളിതമൃദുലഘോഷം ചെന്തളിര്‍ക്കൈകള്‍ കൊട്ടി -
ക്കളിയില്‍ മുഴുകിടുന്നൂ ശൈലജേ ! പെണ്‍കിടാങ്ങള്‍
ഉദയരവി വിഭാതേ പൊന്നണിച്ചൂലിനാല്‍ സ -
മ്പദസുഖദശിവേ നിന്‍ വീഥി നീളെത്തെളിച്ചൂ
സദയമിനി ഗമിക്കാം തോഴിമാരൊത്തു പമ്പാ -
നദിയിലമലതോയേ മജ്ജനാര്‍ത്ഥം മഹേശീ !
 
മിളദളിരുചിയാം നിന്‍ കുന്തളം വേര്‍പെടുത്തി -
ത്തളിരൊളിമൃദുമെയ്യില്‍ മഞ്ഞള്‍ ചാര്‍ത്തീടുകമ്മേ !
ധവളമൃദുലശോഭം സ്നാനവസ്ത്രം ധരിച്ചി -
ങ്ങിളവെയിലിലൊലിക്കും നീരില്‍ മുങ്ങീടു മന്ദം
 
സുരുചിരകനകാഭം പട്ടുപൂഞ്ചേല രത്നാ -
ഭരണമൊടണിയൂ നൈവേദ്യമന്നം ഭുജിക്കൂ
ഗരിമയൊടു കരേറൂ പൊന്നണിഞ്ഞിങ്ങു നില്‍ക്കും
കരിവരനിലപര്‍ണ്ണേ ! ശോണശൈലാദ്രിനാഥേ !
 
തരുണികളണിവെച്ചു പൊന്നുപൂത്ത്താലമേന്തി -
ക്കുരവയുമുതിരുന്നൂ വാദ്യഘോഷങ്ങള്‍ ചേര്‍ന്നു
സ്ഫുരദനഘമുഖേ നിന്‍ യാത്രയില്‍ ലോകരെല്ലാ -
മിരുവശവുമിതാ കൈകൂപ്പിവന്ദിച്ചിടുന്നൂ.
 
നിലയനഭുവി ഗംഗാമൌലിയോടൊത്തു വാഴും
മലയുടെമകളാകും സര്‍വലോകൈകരാജ്ഞീ
നലമൊടടിയനിന്നീ മാലിനീവൃത്തബദ്ധം
പലവരികള്‍ പുലമ്പീടുന്നതല്പം ശ്രവിക്കൂ !
24 ഗുരുക്കന്മാര്‍

പ്രചോദനം: ശ്രീമദ് ഭാഗവതം

വിനോദ് വര്‍മ്മ‌ 

 
1. ധര (earth)
ധരയ്ക്കൊപ്പമായ് തന്നെയെന്തും സഹിക്കാ-
നൊരാളില്ല മര്‍ത്ത്യന്നു വേണ്ടുന്നതെല്ലാം
തരുന്നുണ്ടു നോവെത്രെ നാം നല്കിയിട്ടെ-
ന്നറിഞ്ഞിന്നു കൂപ്പുന്നു ഭൂവിന്നിതാ ഞാന്‍
 
(ഭുജംഗപ്രയാതം)
2. വായു (air/wind)
ആടുന്നാടുന്ന ജീവന്‍ പവന! തവ കൃപാ-
വര്‍ഷമൊന്നാലെ, സത്യം
മൂടുന്നൂ മായ, കാണാനടിയനു കഴിയു-
ന്നില്ല, യീ വാഴ്വിലെങ്ങും
ഓടിച്ചെന്നെത്തി, യൊട്ടാതതിനൊടുകലരാ-
തിങ്ങു വാഴുന്ന നീ ചാ-
ഞ്ചാടുന്നോരീമനസ്സിന്നൊരുഗുരുവതിനാ-
ലോതിടാം വന്ദനം ഞാന്‍
 
(സ്രഗ്ദ്ധര)
 
3. ആകാശം (space)
ആകാശത്തിലണഞ്ഞിടുന്നു മറയു-
ന്നൂ പിന്നെയക്കാഴ്ചയെ-
ന്നാകാമൊക്കെയുമോര്‍ക്കിലാസിനിമ കാ-
ട്ടും ശീല പോലാണു പോല്‍
ഈ കാണുന്ന മനസ്സുമേവമതിനി-
ല്ലാ ബന്ധമെന്നോതിമോ-
രാകാശം ഗുരുവര്യനത്രെയടിയന്‍
നിത്യം നമിക്കുന്നു ഞാന്‍
(ശാര്‍‌ദ്ദൂലവിക്രീഡിതം)
4. ജലം (water)
 
ജലത്തിന്‍ നൈര്‍മ്മല്യം മധുരവുമറി-
ഞ്ഞോരു മനമേ
കലങ്ങീടാതേ നീയപരനു സദാ
സൌഖ്യമരുളാന്‍
ജലം പോല്‍ മാലിന്യം കളയുക സദാ,
വാഴ്വിലതിനായ്
ജലത്തെക്കാണുന്നേന്‍ ഗുരുവരസമം
നിത്യമുലകില്‍
 
(ശിഖരിണി)
5. അഗ്നി (fire)
 
എല്ലാം ഭുജിക്കുമതിലുള്ളൊരഴുക്കു തെല്ലും
തന്നില്‍ വരാതെയറിവായൊളിയേകുമല്ലോ
എന്നെന്നുമഗ്നിയവനെന്‍ ഗുരു തന്നെയാത്മാ-
വെന്നോതിടുന്ന പൊരുളാണവനേ നമിപ്പൂ
(വസന്തതിലകം)
 
6. ചന്ദ്രന്‍ (moon)
ക്ഷയം വൃദ്ധി രണ്ടും വെറും തോന്നലത്രേ
സ്വയം ജ്യോതിയാത്മാവതിന്നില്ല മാറ്റം
ഭയം വേണ്ടയെന്നോതിടും ചന്ദ്രനെന്നേ
നയിക്കട്ടെ നീ ദേശികൻ തേ പ്രണാമം
 
(ഭുജംഗപ്രയാതം)
7. സൂര്യന്‍ (sun)
സൂര്യനെപ്പല കിണറ്റിലൊക്കെ നിഴലിച്ചു കാണുമതുമിഥ്യയി-
പ്പാരിലേകനവനെന്നപോലറികയാത്മനെന്നൊരറിവേകിടും
സൂര്യനെന്റെ ഗുരുനാഥനത്രെ കൃപയാലെയാഴിയിലെവെള്ളവും
മാരിയായ് പകരുമത്രെ പക്ഷെയവനില്ല ബന്ധമിതിലേതിലും
 
(കുസുമമഞ്ജരി)
 
8. കപോതം (pigeon)
സ്നേഹം നല്ലതു തന്നെ, പക്ഷെ, മിഴി മൂ-
ടാം ദുഃഖമേകുന്ന ദുര്‍-
മോഹത്തിന്‍ വലയില്‍ പതിക്കുമതിനാ-
ലത്രേ, ചിലപ്പോഴതില്‍
ദേഹാപായവുമാകുമത്രെ, യിതു ചൊ-
ല്ലീടും കപോതത്തെ സ-
ന്ദേഹം വിട്ടു നമിപ്പു ഗുരുവെനി-
ക്കെന്നോര്‍ത്തു നിത്യം മനം
(ശാര്‍‌ദ്ദൂലവിക്രീഡിതം)
9. അജഗരം/പെരുമ്പാമ്പ് (python)
 
താന്‍ ചാരെ കിട്ടിയതു തന്നെ ഭുജിച്ചു വാണീ-
ടുന്നത്രെയിങ്ങജഗരം, പശി തന്നവന്‍ താന്‍
തന്നീടുമെന്നുമതിനുള്ളൊരുപായമെന്നാ-
യെന്നോടുചൊല്ലുമവനനെന്‍ ഗുരു, ഞാന്‍ നമിപ്പൂ
 
(വസന്തതിലകം)
10. കടല്‍ (sea)
 
ആഴം പരപ്പുമൊരുപോല്‍ കടലിന്നതേപോല്‍
വാഴേണമത്രെ ജലമെത്രയതില്‍ കലര്‍ന്നും
ആഴിയ്ക്കുമാറ്റമിഹ കാണുവതില്ലയേവം
വാഴാന്‍ പറഞ്ഞുതരുവോനവനെന്‍ പ്രണാമം
 
11. പാറ്റ/പതംഗം (moth)
 
എരിഞ്ഞിടുന്ന തീയ്യിലായെരിഞ്ഞൊടുങ്ങുവാന്‍ സ്വയം
പറന്നണഞ്ഞിടുന്ന പാറ്റ ചൊല്ലിടുന്നു മാനസം
എരിച്ചിടുന്നതാണു കാമമൊക്കെ നഷ്ടമാക്കുമെ-
ന്നറിഞ്ഞുകൊള്‍കയെന്നു ദേശികന്‍ ഭവാന്‍ നമിച്ചിടാം
 
(പഞ്ചചാമരം)
 
12. വണ്ട് (honey bee)
 
വണ്ടെന്‍ ദേശികനത്രെയെന്നുമവനോ-
രോ പൂവിലും ചെന്നു തേ–
നുണ്ടാലും വരുവോര്‍ക്കുകാണുമതിലാ-
യെല്ലാമെടുക്കില്ല പോല്‍
കണ്ടീടാമതു ചേര്‍ത്തു വച്ചു സുഖമായ്
വാഴാന്‍ നിനച്ചീടിലി-
ങ്ങുണ്ടാകും ദുരിതം തകര്‍ക്കുമതിനായ്
കൂടും കവര്‍ന്നീടുവോര്‍
 
(ശാര്‍‌ദ്ദൂലവിക്രീഡിതം)
13. ആന (elephant)
മത്തേഭമെന്റെ ഗുരു താന്‍, കാണ്മതില്‍ വരുവ-
തായുള്ള കാമഫലമായ്
ഗര്‍ത്തത്തിലേയ്ക്കിടറി വീഴും മദം മിഴി മ-
റയ്ക്കുന്നനേര, മതിനാല്‍
എത്തും പലേ ദുരിതമെന്നോതിടുന്നു, വഴി
തെറ്റാതെ യാത്ര തുടരാന്‍
നിത്യം തുണച്ചിടുവതാമെന്റെ ദേശികനെ-
നിക്കേകിടട്ടെ ശരണം
 
14. തേന്‍ കക്കുന്നവന്‍ (honey hunter)
 
വിത്തം ചേര്‍ക്കാന്‍ കഠിനതരമായ്
ചെയ്തിടുന്നൂ പ്രയത്നം
മര്‍ത്ത്യര്‍, വാഴ്വില്‍ മരണമൊരുനാള്‍
വന്നതെല്ലാം ഹരിക്കും
സത്യം കണ്ടിങ്ങമരുക ഹിതം
തന്നെയെന്നോതിടുന്നോന്‍
ഹൃത്താരിന്നായറിവു പകരും
ദേശികന്‍ വന്ദനം തേ
 
15. ഹരിണം/മാന്‍ (deer)
 
പാട്ടിന്‍ രസത്തിലൊരു പാടു രസിച്ചു നിന്നാ-
ലൊട്ടേറെ ദുഃഖമതിനാല്‍ വരുമെന്ന സത്യം
കാട്ടിത്തരും ഹരിണമെന്‍ ഗുരു ലക്ഷ്യബോധം
നഷ്ടപ്പെടാതെയമരാന്‍ പറയുന്നു നിത്യം
 
(വസന്തതിലകം)
 
16. മത്സ്യം (fish)
 
“അന്നത്തിനോടു കൊതി കണ്ണു മറച്ചുവെന്നാല്‍
ചെന്നെത്തിയേക്കുമൊരുചൂണ്ടയിലേയ്ക്കു നിങ്ങള്‍ “
എന്നോതിടുന്ന ഝഷമെന്‍ ഗുരുനാഥനല്ലോ
വന്ദിച്ചിടുന്നു സതതം ഗുരുവാം ഭവാനെ
 
(വസന്തതിലകം)
 
17. പിംഗള
 
എന്നും സുഖം തരുവതിങ്ങു വിരുന്നുകാരായ്
വന്നെത്തിടുന്ന പല മോഹഗണങ്ങളല്ലാ
എന്നുള്ള സത്യമകതാരിലറഞ്ഞു വന്ദി-
ക്കുന്നോരു പിംഗളയുമെന്‍ ഗുരു, ഞാന്‍ നമിപ്പൂ
 (വസന്തതിലകം)
 
18. കുരരം (raven/crow)
 
മാംസം കൊണ്ടു പറന്നിടുന്നൊരളവില്‍
ശ്ശത്രുക്കളെത്തീടവേ
നിസ്സന്ദേഹമതങ്ങു വിട്ട കുരരം
ചൊല്ലുന്നു “മോഹിപ്പതാം
വസ്തുക്കള്‍ത്തരുകില്ല സൌഖ്യ, മതിനാല്‍
വേണ്ടെന്നു വയ്ക്കൂ ഭവാ”-
നീസന്ദേശമെനിക്കു തന്ന ഗുരുവാം
പക്ഷിയ്ക്കിതെന്‍ വന്ദനം
 
(ശാര്‍‌ദ്ദൂലവിക്രീഡിതം)
 
19. ശിശു (infant)
 
സന്തോഷം വെളിയില്‍ ത്തിരഞ്ഞു തളരാ-
തെന്നുന്നുമേ തന്നിലായ്
ത്തന്നെ ത്തേടുക, മോദമോടെയനിശം
വാണീടുകീവാഴ്വിലായ്
എന്നോതുന്നൊരുപൈതലെന്റെ ഗുരുനാ-
ഥന്‍, പുഞ്ചിരിച്ചീടുവാ-
നൊന്നും വേണ്ടിതു ചൊല്ലിടുന്ന ശിശുവി-
ന്നായിട്ടിതെന്‍ വന്ദനം
 
(ശാര്‍‌ദ്ദൂലവിക്രീഡിതം)
 
20. കന്യ (girl)
 
കന്യയെന്‍ ഗുരു തന്നെ, കയ്യിലണിഞ്ഞിടും വളയൊച്ചയേ-
കുന്നതായറിയുന്ന നേരമതൊക്കെ മാറ്റിയണിഞ്ഞു പോല്‍
ഒന്നു മാത്ര, മതേ വിധം കലഹം മറന്നിനിയേകനായ്
തന്നിലേയ്ക്കു മടങ്ങുവാന്‍ പറയുന്നതോര്‍ത്തു നമിപ്പു ഞാന്‍
 
(മല്ലിക)
 
21. സര്‍പ്പം (snake)
 
സര്‍പ്പത്തിനില്ലിവിടെ മാളമതിന്നു വാഴാ-
നെപ്പോഴുമുണ്ടപരനേകുവതായ ഗേഹം
തൃപ്തന്നു സൌഖ്യമണയാനിവ വേണ്ടയെന്നാ-
യപ്പോള്‍ പ്പറഞ്ഞ ഗുരുവാണവനെന്‍ പ്രണാമം
 
(വസന്തതിലകം)
 
22. ശരകൃത്/അമ്പുണ്ടാക്കുന്നവന്‍ (arrow maker)
 
അമ്പുണ്ടാക്കുന്നതില്‍ താന്‍ മുഴുകിയ ശരകൃത്
കാണ്മതേയില്ലയത്രേ
മുമ്പില്‍ രാജാവു വന്നാലതുവിധമനിശം
ശ്രദ്ധയുണ്ടായ് വരേണം
ഇപ്പാരില്‍ സ്സിദ്ധിനേടാനറിവിതുപകരു-
ന്നോനുമെന്‍ ദേശികന്‍ താ-
നെപ്പോഴും വന്ദനീയന്‍ സതതമവനു ഞാന്‍
വന്ദനം ചൊല്ലിടട്ടേ
 
(സ്രഗ്ദ്ധര)
 
23. ചിലന്തി (spider)
 
തന്നില്‍ താനെ വരുന്ന നൂലിലനിശം
നെയ്യും വലയ്ക്കുള്ളിലായ്
തന്നെപ്പാവമമര്‍ന്നിടുന്നു, ചില നാള്‍
കൊണ്ടൂര്‍ണ്ണനാഭിയ്ക്കഹോ
അന്ത്യം വന്നിടുമത്രെയങ്ങിതു സമം
താന്‍ മര്‍ത്ത്യ! നിന്‍ ചിന്തയെ-
ന്നെന്നോടോതിയൊരെട്ടുകാലി ഗുരുവാ-
ണോതുന്നു ഞാന്‍ വന്ദനം
 
(ശാര്‍‌ദ്ദൂലവിക്രീഡിതം)
 
24. പുഴു (caterpillar)
 
നന്നേ ഭീതിയൊടാകിലും പുഴുവതില്‍
കൂടില്‍ കിടന്നുള്ളിലാ-
യെന്നും തന്നെ നിനച്ചിടുന്നു ശലഭ-
ത്തെത്തന്നെ പിന്നെ ക്രമാത്
വന്നീടും പല മാറ്റമത്രെയൊരുനാള്‍
പൂമ്പാറ്റയായ് മാറിടു-
ന്നെന്നോതുന്നതു കീടമാട്ടെ ഗുരുവായ്
കാണ്മൂ നമിക്കുന്നു ഞാന്‍
 (ശാര്‍‌ദ്ദൂലവിക്രീഡിതം)
♥♥♥


കവിസദസ്സ്

 

കവികളുടെ അക്ഷരശ്ലോകസദസ്സാണ്, ഇത്. അപ്രകാശിതങ്ങളായ സ്വരചിതശ്ലോകങ്ങള്‍ മാത്രം അനുവദനീയമായ ഇങ്ങനെ ഒരു സദസ്സു സൈറ്റില്‍ നടക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ ലക്കങ്ങളില്‍ സ്രഗ്ദ്ധര, ശാര്‍ദ്ദൂലവിക്രീഡിതം ,മന്ദാക്രാന്ത, മാലിനി, വസന്തതിലകം , രഥോദ്ധത, ദ്രുതവിളംബിതം, പുഷ്പിതാഗ്ര, മഞ്ജുഭാഷിണി, വസന്തമാലിക, വിയോഗിനി, ഭുജംഗപ്രയാതം , ശാലിനി, വംശസ്ഥം, ഉപജാതി, സമ്മത, അപരവക്ത്രം, പ്രഹര്‍ഷിണി, സ്രഗിണി, സ്വാഗത,  തോടകം,പഞ്ചചാമരം, ശിഖരിണി, പൃത്ഥ്വി, ശങ്കരചരിതം,  ഹരിണി, മല്ലിക,കുസുമമഞ്ജരി  എന്നീ വൃത്തങ്ങളില്‍ അഞ്ചു റൌണ്ടു വീതം പൂര്ത്തിയായ ശേഷം  ആരംഭിച്ച  മത്തേഭം  തുടരുന്നു . സൈറ്റില്‍ സദസ്സു ഇപ്പോഴും തുടര്‍ന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. 


പങ്കെടുക്കുന്ന കവികള്‍  1.അരിയന്നൂര്‍ ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണന്‍ 2.കൈതക്കല്‍ ജാതവേദന്‍ 3.രാമന്‍ നമ്പീശന്‍ കേശവത്ത് 3.ശ്രീലകം വേണുഗോപാല്‍ 5.ഋഷികപ്ലിങ്ങാട് 6.വാരിയത്ത് കുട്ടി 7. ജിനന്‍ 8.ജ്യോതിര്‍ മ്മയി ശങ്കരന്‍ 9.ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണന്‍ ശ്രീലകം 10.തൃക്കഴിപ്പുറം രാമന്‍ 11.ദിലീപ് 12.അനിരുദ്ധ വര്‍മ്മ 13.ഡോ: ആര്‍ .രാജന്‍ 14.ഡോ:ജോയ് വാഴയില്‍ 15.രാജേഷ വര്‍മ്മ 16.പി എന്‍ വിജയന്‍ 17.ഗീത വാസുദേവന്‍ 18. ശ്രീജ പ്രശാന്ത് 19. മധുരാജ് പി സി 20. ആര്യാംബിക 21.സന്തോഷ് വര്‍മ്മ 22.അനില്‍ക്കൃഷ്ണന്‍ അരിയന്നൂര്‍

 
2046
കാരാഗൃഹേ പിറവി സൂരാപഗാകടവില്‍
നീരാകെ മാറ്റി പശുപാ
ഗാരാന്തരത്തിലണവാരാല്‍ യശോദയുടെ
താരാട്ടു കേട്ടു വളരല്‍
വാരാളിടും പ്രണയസാരാമൃതാഖ്യനവ
പൂരാഗമേന്തുമളിയായ്
ജാരാത്മനാ വ്രജഹൃദാരാമസീമ്നി നില; ‍
നീരാഗമോര്‍ക്ക മനമേ!
അരിയന്നൂര്‍ ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണന്‍ 
2047
വേഷത്തിനൊത്തു പരിതോഷംനടിച്ചു കര
ഘോഷംലഭിച്ചിടുകിലും
ദ്വേഷം വളർക്കുമുരുദോഷങ്ങളാൽ സുജന
രോഷംഭവിച്ചിടുകിലും
ശേഷം നിനപ്പതിനു വൈഷമ്യമേറ്റു മന
മീഷൽപ്പെടുന്നളവിലു -
ന്മേഷത്തിനാകുമഭിലാഷം മനസ്സില,ത
ശേഷം കഥിക്ക വിഷമം
കൈതയ്ക്കല്‍ ജാതവേദൻ
2048
ശൌര്യം പെരുത്തു പെരുകീടുന്നു നായ്ക്കള്‍ പുരിയുള്ളില്‍ ഭുജിച്ചു പിശിതം 
വീര്യത്തൊടേതു തെരുവും തെണ്ടിടുന്നുദയകാലത്തു ഭൌരവയുതം 
കാര്യം സമസ്തജനഭീതിപ്രദം നഗരി വാഴുന്നവര്‍ പഥികസൌ -
കര്യാര്‍ത്ഥമൊക്കെ നിഹനം ചെയ്ക തെല്ലു കൃപയില്ലാതെ ബാധയൊഴിവാന്‍ 
രാമന്‍ നമ്പീശന്‍ കേശവത്ത്
2049
കണ്ഠത്തില്‍ നാഗ,മൊരു തീക്കണ്ണു നെറ്റിയതില്‍ ,വെള്ളം ജടാന്തരെ,യതൊ-
ത്തുണ്ടാ ഹിമാംശു കുളിരേകാനിതെന്തു രസമാണീ വിഭൂഷകള്‍ ശിവാ !
ഇണ്ടല്‍കെടുത്തുവതിനായ് നിന്റെ മുന്നില്‍ വരുമീ ഭക്തനിറ്റു ഭയമി-
ന്നുണ്ടെങ്കിലും സപദി വേണ്ടുംവിധം വരവുമേകെന്റെയാധിയൊഴിയാന്‍.
ശ്രീലകം വേണുഗോപാല്‍
2050
ഇല്ലെന്റെ തൂലികയിൽ മാധുര്യമേറുമൊരു കാവ്യം രചിക്കുവതിനായ്
നല്ലോരു വൈഭവവുമേറെത്തികഞ്ഞപദജാലങ്ങളും ഭഗവതീ
വന്നീടുകെന്മനസി കാരുണ്യമോടെയൊരു താങ്ങായിയെങ്കിലിവനി-
ന്നാവുന്നപോലെ തവ നാമങ്ങൾ കോർത്ത തിരുമാല്യം പദത്തിലണിയാം
ഋഷി കപ്ലിങ്ങാട്
2051
വാതായനം പതിയെ ചാരുന്നതെന്തിനു വിശാലാക്ഷി നീ പറയണം
ചൂടല്പമൊന്നു കുറയാനാണു ഞാനതു തുറന്നിട്ടതെന്റെ കരളേ
ആരും വരില്ല ഭയമൊക്കെക്കളഞ്ഞു വര മഞ്ചത്തിലേക്ക് കയറൂ
മന്ദാനിലന് തഴുകി നീങ്ങുന്നതെത്ര സുഖ മീഗ്രീഷ്മ താപ മകലാന്.
വാരിയത്ത് കുട്ടി
2052
ആരും കൊതിയ്ക്കുമൊരു പൂപോൽ കവർന്നു മനമേറീട്ടെനിയ്ക്കു സദയം
നീയേകിയോ പറകയോമൽക്കൊടീ പ്രണയ,മാവോളമിന്നു നുകരേ
ഞാനോർത്തിടുന്നു മമ ഗാനത്തിനേകി പുതു ശീലൊന്നു നമ്മളറിയു-
ന്നീ ജീവിതം ക്ഷണികമാണെങ്കിലും പറകിലാനന്ദതുന്ദിലമയം
ജ്യോതിര്‍ മയി ശങ്കരന്‍
2053
ഞാനാരു ജീവശതകോടിക്കിടക്കു കടുകോളം വരുന്നകൃമിയോ
ദാനം ലഭിച്ച മമ ജീവന്‍റെ യാത്രയിതി-
ലാരന്യമൊന്നുതുണയായ്
ആനന്ദരൂപനഖിലേശന്‍ കൃപാനിധി 
നിയോഗിച്ചിടുന്നവഴിയേ
മീ നാളമുള്ളതുവരേ!
മാനാപമാന ഭയമെന്യേ ചരിച്ചിടണ-
മീ നാളമുള്ളതുവരേ!
ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണന്‍ ശ്രീലകം
2054
അന്നത്തിനന്യരുടെ മുന്നിൽത്തൊഴുന്ന പടി നിന്നീടവയ്യ, യതുപോൽ,
ചെന്നൈ തരുന്ന വിഷമൊന്നായ് നിറഞ്ഞ പഴമെന്നേ! മടുത്തിതു പരം;
പൊന്നിൻവിലയ്ക്കഹഹ വന്നീടുമാന്ധ്രയരി തിന്നീടവയ്യയിനിമേ,
ലെന്നാകിലോ കൃഷികൾ നന്നായ് തുടങ്ങിടുക മുന്നത്ത മട്ടിലിഹ നാം.
തൃക്കഴിപ്പുറം രാമന്‍ 
2055
പേപ്പർ പ്രഭാതസമയത്തൊന്നു നീർത്തിടു-
കിലത്യന്തഭീതിയുളവാം
മുപ്പത്തിരണ്ടു കൊല, നാരീപ്രഘർഷണവു-
മൊത്തും കവർച്ച നിതരാം
ഒപ്പം പൊതുസ്ഥലമെടുക്കുന്നു കൈവശ-
മഹോ കൂടെ നവ്യതരമായ്
ഇപ്പോഴൊരാധുനിക സൈബർ ദുരാക്രമവു-
മെത്തുന്നു വാർത്തകളിലായ്
ദിലീപ്
2056
ഓരായിരം മൃദുലസൂനങ്ങളിന്നു തിരുപാദാംബുജം പൊതിയവേ
മാരാരിതന്‍ പ്രിയതമേയെന്നിലെന്നുമിനി കാരുണ്യമാരി ചൊരിയൂ
തീരാത്തശോകമഖിലം തീര്‍ത്തു നീ കനിയു, മായേ, മഹേശി ജനനീ
പാരാകെ നിന്‍ കഥകള്‍ പാടാനെനിക്കുമൊരു ഭാഗ്യം തരൂ ഭഗവതീ
അനിരുദ്ധ വര്‍മ്മ
2057
തങ്ങള്‍ക്കു താന്‍ സഭയില്‍ മേല്‍ക്കോയ്മ കിട്ടിടണമെന്നുള്ള മോഹമൊടഹോ
പൊങ്ങച്ചമുള്ള ചില പാണ്ഡിത്യമാനികളിടിച്ചിങ്ങു കേറി ബലമായ്‌
ചട്ടം തിരുത്തിയിഹ  മാര്‍ക്കാല്‍ ജയിക്കുമൊരു പുത്തന്‍ പരിഷ്കൃതി വശാല്‍
നേട്ടങ്ങളൊക്കെയുമവര്‍ക്കുള്ളതാക്കിയിഹ തമ്പ്രാക്കളായി ഞെളിവൂ 
ഡോ രാജന്‍
2058
ചേറ്റിൽക്കുരു,ത്തതിനെ മാറ്റിപ്രസൂനമിഴിവിറ്റിപ്പു താമരകൾ; വി-
ണ്ണാറ്റിൽ നിറഞ്ഞ മുകിലൂറ്റിത്തെളിച്ചു നിറമേറ്റിസ്ഫുരിപ്പു മഴവിൽ.
കാറ്റിൽപറന്നു വഴിതെറ്റിപ്പതിച്ച മണി,യൂറ്റിൽക്കിളിർപ്പു മരമായ്;
തെറ്റിൽത്തപിച്ചു മിഴിയിറ്റിക്കുമശ്രുകണമാറ്റിത്തെളിപ്പു ഹൃദയം.
ജോയ് വാഴയില്‍
2059
കാണാകണം ഹൃദി സദാനേരവും, കനിവു തൂകുന്ന ചാരുവദനം
കേട്ടീടണം,കുളിരു കാതില്‍ ച്ചൊരിഞ്ഞരുളിടുന്നോരു വേണുനിനദം
ഓര്‍ത്തീടണം തവ കഥാസാരമെന്നുമകതാരില്‍ ഹരേ!മുരരിപോ!
ചേര്‍ത്തീടണം , രമ തലോടുന്ന പാദമതിലീ പ്രാണനന്ത്യസമയേ
ഗീത വാസുദേവന്‍
2060
ഒന്നല്ല, മുന്നിലൊരുപാടുണ്ടു വേഷമതിലോരോന്നെടുത്തു ചമയാ-
മെന്നാകിലും തനതു ഭാവങ്ങൾ മാറിമറയുന്നേരമങ്ങു കുഴയും
തന്നിൽ തെളിഞ്ഞ വരികൾക്കൊട്ടു തൊങ്ങലിനു പൊന്നിൻറെ ചായമിടുവാ-
നിന്നും തുനിഞ്ഞു, ചിതറിപ്പോയ് മഴക്കുളിരിലെല്ലാമലിഞ്ഞു വെറുതേ 
ശ്രീജ പ്രശാന്ത്
2061
താരാഗണങ്ങൾ മിഴി ചിമ്മുന്നു, മേഘനിരയാരാൽ മുഴക്കിയമലം
നേരുന്നു മംഗള,മതോരാതെ വർഷനിര ചോരുന്നു മണ്ണിലനിശം;
തേരേറി വെല്ലുമൊരു സൂര്യൻ കണക്കെയൊളി പേറുന്ന നിത്യഹരിതം -
പൂരിച്ച കീർത്തിയൊടു വാഴട്ടെ ഗോപി ചിര, മാരോഗ്യസൗഖ്യസഹിതം.!
ജയദേവ് കൃഷ്ണന്‍
2062
തനിയ്ക്കു പശുതാൻ വേണമെന്നിടതു
നേതാവുരയ്ക്കെയതുകേ-
ട്ടന്ന്യൂനപക്ഷജനമൊന്നാകെ വോട്ടരുളു-
മെന്നേ ഭയന്നു വലതൻ
ചൊന്നൂ തനിയ്ക്കതിനെയീറോട്ടിലിട്ടു പകൽ
കൊല്ലേണമെന്നു കനിവ-
റ്റിന്നീപ്പിശാചകുലനാശത്തിനുള്ളവഴി
കാട്ടീടണം പശുപതേ!
മധുരാജ് പി സി
2063
ചേരുന്നതായ പൊരു ളോരുന്നതാം കവിത നേരുന്നതിക്കുതകു മാ
റാരുറ്റുതീർക്കുവതു വാരുറ്റുതാൻ പെരിയ പേരുറ്റു വെന്നിടുമവൻ
പാരുറ്റു നോ ക്കു മതിഭീരുത്വമോ ടവ നെ, ചാരുത്വ മാർന്ന ഹൃദ യേ
കാരുണ്യ മാർന്നു നവ താരുണ്യ വാൻ നയന നീരുറ്റ ദീനനു ശിവൻ
നാമംഗലം മാധവന്‍
2064
പാടുന്ന കോകിലവുമാടുന്നമാമയിലു-
മോടുന്നവാജിഗണവും
കാടും പ്രശാന്തമൊരുമേടും കുണുങ്ങിയൊഴുകും
ചോലയെന്നിവകളും
തേടുന്നു തങ്ങളെ ജനിപ്പിച്ചശക്തിയുടെ
മാഹാത്മ്യമെന്നുമിവിടെ-
ക്കൂടുന്നബുദ്ധിയൊടു വാഴുന്നമാനവനു
തോന്നാത്തതെന്തിതിനിയും?
സന്തോഷ് വര്‍മ്മ‌

 സമസ്യ 


(സൈറ്റില്‍ കൊടുക്കുന്ന സമസ്യകളും പൂരണങ്ങളും )

 

സമസ്യ നമ്പർ 254
.......വിജയിച്ചുമന്ത്രിപദമേറിടാം
സമസ്യാകാരൻ: അരിയന്നൂര്‍ ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണന്‍
വൃത്തം:കുസുമമഞ്ജരി
1
കട്ടു കട്ടു കൊതിതീര്‍ന്നിടാത്ത ചിലര്‍ പല്ലിളിച്ചു തൊഴുകയ്യൊടേ
വോട്ടിനായി പടിയുംകടന്നു വരവായി, നാണവുമകന്നിതാ
ആട്ടിമാറ്റി, യകലേയ്ക്കയച്ചു, പടിചാരി, ചാണകമൊഴിക്കിലും;
കാട്ടുകള്ളനുമൊരാശയുണ്ട്, “വിജയിച്ചുമന്ത്രിപദമേറിടാം..”
കുട്ടന്‍ ഗോപുരത്തിങ്കല്‍
2
പത്തിലുള്ളൊരു പരീക്ഷ കുട്ടനൊരു പത്തു വട്ടമെഴുതീട്ടുമേ
യൊത്തതില്ല വിജയിക്കുവാ,നൊടുവിലെത്തി സിദ്ധനുടെ സന്നിധൌ
സിദ്ധനോതി ജനസേവനത്തിനുടെയുള്ളുകള്ളികള്‍ പഠിക്കെടോ
വത്സരദ്വയമതിന്‍റെയുള്ളില്‍ വിജയിച്ചു മന്ത്രിപദമേറിടാം
ഡോ: ആര്‍ .രാജന്‍
3
നാലുകാശു വില വേണ്ട ചൊൽവതിനു,
കൊള്ളയും കളവുമാം തൊഴിൽ
വാലുയർന്നു വരികിൽ സ്വപൃഷ്ഠവിടവിൽ
പറഞ്ഞു തണലായതും
പാലു വീണതു സമം ചിരിച്ചുമിഹ
രാജനീതിവഴി നീങ്ങുകിൽ
കാലുമാറി ബഹു കാലുവാരി
വിജയിച്ചു മന്ത്രിപദമേറിടാം
ദിലീപ്
4
മാനിയാം സമരവീരനന്നുരണഭൂമിയിൽ
കൊടിയുയർത്തിയോൻ
ഹീനമർദ്ദകനു പേടിതോന്നിടുമവന്റെ
യാത്മബലമുഷ്ടിയിൽ
സ്ഥാനമോഹമതു തെല്ലുമില്ല ജനനന്മ
മാത്രമവനേ വ്രതം
എന്നുസമ്മതിലഭിക്കിലന്നുവിജയിച്ചു
മന്ത്രിപഥമേറിടാം
സുബ്രഹ്മണ്യന്‍ കുറ്റിക്കോല്‍
5
കട്ടെടുപ്പു, കുതികാലുവെട്ടു, മുതല്‍തട്ടിടാന്‍ കഴിവതേറെയും
ഒട്ടതല്ല വിനയം, മുഖത്തു പശവച്ചു തേച്ചതു കണക്കിലും
തട്ടിവിട്ട മൊഴിയൊട്ടുമേ ഹൃദി നിനച്ചിടാത്തവനു പാര്‍ക്കിലോ
തിട്ടമാണിഹ, തിരഞ്ഞെടുപ്പു`` വിജയിച്ചു മന്ത്രിപദമേറിടാം',
ഗീത വാസുദേവന്‍
6
പാര്‍ട്ടിയൊ, ന്നതിനു വേണമിങ്ങു കൊടി, ചിഹ്ന, മോതിടുവതൊത്തു ചേര്‍-
ന്നാട്ടിടുന്ന പടിയാടുവാനണിക, ളേവമായി മതജാതിയും
വോട്ടു നേടുവതിനായ് പറഞ്ഞിടുക, മദ്യവും പണവുമൊത്തു ചേര്‍-
ത്തിട്ടു വീശിടുവതാകിലിങ്ങു “വിജയിച്ചുമന്ത്രിപദമേറിടാം.
വിനോദ് വര്‍മ്മ‌
7
കള്ളനാട്യമതുവേണമാദ്യമിനിയിക്കളിക്കുവിജയിച്ചിടാൻ
ഭള്ളുകൾ പറയുവാൻതരിമ്പുമടികാട്ടിടാതഭിനയിക്കണം
തള്ളിടാം പുറകിലൂടെവന്നുമുറുകേപിടിച്ചിടുകസൂഷ്മമീ-
യുള്ളിലേവിരുതുകൾപ്പഠിച്ചു'വിജയിച്ചുമന്ത്രിപദമേറിടാം
ദീപ കരുവാട്
8
മന്ത്രവാദവുമൊരിന്ദ്രജാലവുമിതൊന്നുമല്ലയിനി വേണ്ടതോ ?
തന്ത്രപൂര്‍വ്വമൊരുനീക്കമാണു വിജയം വരിക്കുവതിനാശ്രയം
തന്ത്രമൊന്നു മെനയാനൊരുങ്ങി വരുമെന്‍ പ്രിയാ, പ്രിയസഹോദരാ
മന്ത്രവാദി ചമയാതെയിന്നു "വിജയിച്ചു മന്ത്രിപദമേറിടാം"
അനിരുദ്ധ വര്‍മ്മ
9
ചിട്ടയോടെ പല നല്ല കര്‍ മ്മ‌മനിശം തുടര്‍ന്നു ജനസമ്മതം
നേടിയും പതിതരായവര്‍ക്കഭയമേകുവാന്‍ സദയമെപ്പൊഴും
പട്ടു പോലെ മൃദുവാം സമീപനമതാണു താന്ന്‍ തുടരുമെങ്കിലോ
നാട്ടുകാരുടെ മനസ്സു നേടി വിജയിച്ചു മന്ത്രിപദമേറിടാം
വി വിശ്വനാഥന്‍ നമ്പ്യാര്‍
10
മന്ദബുദ്ധിയൊരുവന്‍, മഹാധിഷണ
ചേര്‍ന്നവന്‍ പരനുമീവിധം
സന്തതിദ്വയമെനിക്കവര്‍ക്കുചിത-
മാര്‍ഗ്ഗമോതുക മഹാഗുരോ!
ചിന്തയെന്തിനു, ഗുമസ്തമത്സരപരീക്ഷ-
യുണ്ടയി! സമര്‍ത്ഥ,നാ
മന്ദനോ വരുമിലക്ഷനുണ്ടു വിജയിച്ചു
മന്ത്രിപദമേറിടാം
അരിയന്നൂര്‍ ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണന്‍
11
കാലമേറെകരളില്‍ കൊതിച്ചരിയൊരാഗ്ര
ഹത്തിനിയുമേറെയായ്
ചേലെഴുന്ന മധുരാര്‍ദ്രവാക്കുകളുരച്ചു
കൊണ്ടു നടമാടണം
കൂലി നല്‍കികളവോതി രാഷ്ട്രിയകുതന്ത്ര
മേറെ കളിയാടിയാ
കാലുവാരി ചതി ചെയ്തു കൊണ്ടുവിജയിച്ചു
മന്ത്രിപദമേറിടാം
അനില്‍ക്കൃഷ്ണന്‍ അരിയന്നൂര്‍
സമസ്യ നമ്പർ 255
.....സുഖം പകർന്നു തരേണമേ ജഗദീശ്വരാ
സമസ്യാകാരൻ: ഋഷി കപ്ലിങ്ങാട്
വൃത്തം:മല്ലിക‌
1
കണ്ടു കണ്‍കുളിരേണമൊന്നരികത്തിരിക്കണമെന്നത-
ല്ലുണ്ടു മോഹശതങ്ങളുള്ളിലെനിക്കു മോഹന സൂനമേ!
തണ്ടുലഞ്ഞൊരു താമരയ്ക്കു സമം തളർന്നവളോമന-
ച്ചുണ്ടുകൊണ്ടു “സുഖം പകർന്നു തരേണമേ, ജഗദീശ്വരാ!”
കുട്ടന്‍ ഗോപുരത്തിങ്കല്‍
2
നിത്യമായുണരുന്നു ഞാൻ തവ ചിന്തയിൽ പ്രണയാഗ്നിയാ-
ലത്രമേൽ മമ ജീവനിൽ നിറയുന്ന ദിവ്യ വെളിച്ചമേ!
കത്തിനിന്നിടു, ദീപമായണയാതൊരിക്കലുമെൻറെയീ-
ഹൃത്തിലാകെ "സുഖം പകർന്നു തരേണമേ ജഗദീശ്വരാ"
ദീപ കരുവാട്
3
എന്തു ചെയ്യണമെന്ന ചിന്ത വളർന്നിടുന്നൊരു വേളയിൽ
സ്വന്തമായവരൊക്കെയെന്നെ വെടിഞ്ഞിടുന്നതു കാൺകവേ
നന്ദഗോപനു പുത്രനായി പിറന്നു ഭൂവിനെ കാത്ത പോൽ
ശാന്തിയേകി സുഖം പകർന്നു തരേണമേ ജഗദീശ്വരാ!
ജ്യോതിര്‍ മ്മയി ശങ്കരന്‍ 
4
നിത്യജീവിതസന്ധ്യയിന്നുതമസ്സുമൂടിയിരിയ്ക്കവേ
ദുര്‍ഘടങ്ങളകറ്റിരാവണനിഗ്രഹങ്ങള്‍നടത്തുവാന്‍
കാലകാലകലിയ്ക്കുമൃത്യുവതായകല്‍ക്കിപിറന്നുടന്‍
പാരിനാകെസുഖം പകര്‍ന്നുതരേണമേജഗദീശ്വരാ
ശ്രീകല നായര്‍
5
ഇന്നുനിൻമുഖമെൻ മനസ്സിലുദിക്കുമെങ്കിലതാം സുഖം
നന്നു നിൻ സ്തുതിഗീതമന്ത്രരവം തരും സുഖസാന്ത്വനം
വന്നുനിൻ പദപങ്കജത്തെ മുകർന്നിടുന്നതു സൌഭഗം
എന്നുമത്ര സുഖംപകർന്നുതരേണമേ ജഗദീശ്വരാ
സുബ്രഹ്മണ്യന്‍ കുറ്റിക്കോല്‍
6
പോരടിച്ചു കഴിഞ്ഞിടും ഖലരായൊരീ ജനമൊക്കെയും
പാരിലാകെ നിറച്ചിടുന്നൊരു ദോഷമൊക്കെയകറ്റണേ
നീറിടുന്നൊരു നൊമ്പരങ്ങളെയാറ്റിടുന്ന തലോടലി-
ന്നേറെയേകി സുഖം പകർന്നു തരേണമേ ജഗദീശ്വരാ
ഋഷികപ്ലിങ്ങാട്
സമസ്യ നമ്പർ 256
......... നാകമിവിടംതാനെന്നു കേട്ടീടവേ
സമസ്യാകാരൻ: ഗീത വാസുദേവന്‍
വൃത്തം: ശാര്‍ദ്ദൂലവിക്രീഡിതം
1
പോകാനില്ലൊരിടം നമുക്കു, പണിയി
ല്ലാതാ,യടുത്തൂണെടു -
ത്താകപ്പാടെ മുഷിഞ്ഞിരിപ്പു,മുറിവി
ട്ടില്ലാ നടപ്പെന്നതായ്
ഏകാറില്ല രസം വിനോദ,മപരം
യാത്രയ്ക്കുമില്ലാ സുഖം
ചാകാനും ;ബഹുബോറു നാകമവിടം
താനെന്നു കേട്ടീടവേ
മോഹനന്‍ കാരണത്ത്
2
ദൈവത്തിന്നിടമത്രെ കേരള, മിതാ-
രാണെന്നു ചൊല്ലീ, യതാ
ദൈവം പോലുമറിഞ്ഞിടാനിടയുമി-
ല്ലാ, കാട്ടിടും കൂത്തുകള്‍ 
പാവം കണ്ടുനടുങ്ങു, മിങ്ങുപറയും 
വാക്കും ദുഷിച്ചേറ്റവും 
കൂവും ലോകവുമത്രെ നാകമിവിടം
താനെന്നു കേട്ടീടവേ
വിനോദ് വര്‍മ്മ‌
3
മന്നിൽ സ്വർഗ്ഗമുയർത്തിനി,ന്നതിഥികൾ
ക്കേറ്റം പ്രിയം ചേർത്തുമേ
മിന്നീ പണ്ടു വിദേശിവിസ്മയദമാ,
യിക്കേരളം ശ്രീക്കളം
ഇന്നിങ്ങുള്ള മലീമസപ്രകൃതിക,
ണ്ടാശ്ചര്യമാർ,ന്നേവരും
നിന്നീടും ചലിയാതെ ;നാകമിവിടം
താനെന്നു കേട്ടീടവേ.
കൈതക്കല്‍ ജാതവേദന്‍ 
4
എന്തീക്കേൾപ്പതു വാങ്ങുവാനൊരു തുടം
മദ്യം മണിക്കൂറു ര-
ണ്ടന്ത്യല്ലാത്ത വളഞ്ഞ, നീണ്ട വരിയിൽ
നില്ക്കേണമെന്നോ സഖേ?
എന്തായാലുമിതായി വൻ ചതി,യിവൻ
തൻ കൂട്ടുകാരൊത്തു, ഹാ!
വന്നേൻ കേരള നാട്ടിൽ, നാകമിവിടം
താനെന്നു കേട്ടീടവേ.
പീതാംബരന്‍ നായര്‍
5
പൊന്തൻ ദോശയിലുള്ളി തേങ്ങചതയും ചമ്മന്തിയും ചട്ണിയും
കാന്താരീകറിവേപ്പുമിഞ്ചിമണമായ് സംഭാരവും ശീതളം
അന്തിക്കള്ളിനു ചന്തമാർന്ന കരിമീൻപൊള്ളിച്ചതും, ദൈവമീ
സ്വന്തം നാടിതിലെത്തി നാകമിവിടംതാനെന്നു കേട്ടീടവേ!
സുബ്രഹ്മണ്യന്‍ കുറ്റിക്കോല്‍
6
പന്തിന്‍ പോക്കു കണക്കു പൊങ്ങിയുമതേ
മട്ടില്‍ തളര്‍ന്നും സദാ
ചിന്തിപ്പോര്‍ക്കു മനസ്സിലെന്നുമുയരും
വേറിട്ട മോഹങ്ങളാല്‍
ചെന്താര്‍ മാലയിലെന്ന പോല്‍ വികസിതം
തന്നില്‍ തളിര്‍ക്കുന്നിതോ
സന്തോഷം നിറയുന്നു നാകമിവിടം
താനെന്നു കേട്ടീടവേ
വി വിശ്വനാഥന്‍ നമ്പ്യാര്‍
7
കുന്തം ,വാൾ ,ശില ,തോക്കുതൊട്ടവകളാൽ
കാശ്മീർശരിക്കിപ്പോഴോ
സന്താപം വിതറുന്ന നാരകമതായ്
തീർക്കുന്നു വൈരിവ്രജം ;
ഹന്താശ്ചര്യവു മാധിയും വരുമൊരേ
നേരം മുറയ്ക്കാർക്കുമി
ന്നെന്തൊഴാ ഹഹ "മുമ്പുനാകമിവിടം
താനെന്നു കേട്ടീടവേ" .
തൃക്കഴിപ്പുറം രാമന്‍ 
8
കുന്നിന്മീതെ മുളച്ചു പൊന്തി കുരിശെ
ങ്ങെങ്ങും, മുദാ ചുറ്റിലും
നിന്നെപ്പോഴുമുയര്‍ന്നിടുന്നതഴകില്‍
സാത്താന്‍റെ വേദോക്തികള്‍
എന്നല്ലാ സഭ തന്‍ വിശുദ്ധ‌ ഭരണം ;
തര്‍ക്കിയ്ക്കുവാന്‍ പോകുവോ
രിന്നില്ലാ മലനാട്ടില്‍, നാകമിവിടം
താനെന്നു കേട്ടീടവേ
അരിയന്നൂര്‍ ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണന്‍ 
9
മഞ്ഞിന്‍ തുള്ളി പൊഴിഞ്ഞിടുന്ന വഴിയില്‍
കാണാം നിണപ്പാടുകള്‍
കുഞ്ഞിന്‍ തേങ്ങലൊഴുക്കിടും ധ്വനികളോ
കേള്‍ക്കാം ദിനം തോറുമേ
ഈ കാശ്മീരിനെയാണു നമ്മളൊരുനാള്‍
പേരിട്ടു ചൊല്ലീ മഹാ
കഷ്ടം! ഭൂവിലെഴുന്ന നാകമിവിടം
താനെന്നു കേട്ടീടവേ
അനില്‍ക്കൃഷ്ണന്‍ അരിയന്നൂര്‍
10
അച്ഛന്‍ തന്നുടെ പീഡനത്തിനിരയായി‍ത്തീര്‍ന്ന പുത്രീജനം
മെച്ചംചൊന്ന പുരോഹിതര്‍ക്കു ബലിയാടാകുന്നതാം കന്യമാര്‍
ഇച്ഛക്കായ് നിജ പുത്രിതന്റെ തനുവേ വില്‍ക്കുന്ന മാതൃത്വവും
പുച്ഛം തോന്നുകയാണു നാകമിവിടം താനെന്നു കേട്ടീടവേ''
ഗീത വാസുദേവന്‍ 
സമസ്യ നമ്പർ 257
ധര കരയുകയാകാം കേൾപതിങ്ങാരു താനോ
സമസ്യാകാരൻ: വിനോദ് വര്‍മ്മ‌
വൃത്തം: മാലിനി
1
ഒരു നദിവരളുന്നൂ, തീരമില്ലാത്ത ദു:ഖം
കരകവിയുകയായീ, പൂമരങ്ങൾ കരിഞ്ഞു
ഒരു കുയിൽ മറുപാട്ടിൻ തേങ്ങലോർത്തോർത്തു കേണൂ
“ധര കരയുകയാവാം കേൾപ്പതിങ്ങാരുതാനോ.”
കുട്ടന്‍ ഗോപുരത്തിങ്കല്‍
2
വരളുമരുവിപോലാകുന്നുവോ മാനസത്തില്‍
നരനു കരുണ, കഷ്ടം! തേടുമാനന്ദമേറ്റം
വിരളമുലകിലെന്നായ്‌ കാണ്മു ദുഃഖാർത്തയാമീ
ധര കരയുകയാകാം കേൾപതിങ്ങാരു താനോ
വിനോദ് വര്‍മ്മ‌
3
ഖരവിഭവമതാണെങ്കില്‍ പരിഭ്രാന്തി കാട്ടും
തരളിതമതു താനെങ്കില്‍ ചലിയ്ക്കാന്‍ ശ്രമിയ്ക്കും
ഒരു നിമിഷവുമേകുന്നില്ല ശാന്തം സ്വഭാവം
ധര കരയുകയാകാം കേള്‍പ്പതിന്നാരു താനോ
വി വിശ്വനാഥന്‍ നമ്പ്യാര്‍
4
ഹരിതനിറമെഴുന്നാ വൃക്ഷജാലങ്ങളെല്ലാം
ഒരുതരിദയയില്ലാതിന്നു നീ വെട്ടിമാറ്റേ
അറിയുക മനുജാ ഹാ! വറ്റിടും ചുണ്ടുമായീ
ധര കരയുകയാകാം കേൾപതിങ്ങാരു താനോ
അനില്‍ക്കൃഷ്ണന്‍ അരിയന്നൂര്‍
5
നുരചിതറിയലയ്ക്കും സാഗരക്കൈകുഴഞ്ഞൂ 
ഗിരിശിഖരഹിമത്തിൻ ദാർഢ്യവും ബാഷ്പമായീ 
ധരണിയിലിടിവെട്ടും മേഘധാർഷ്ട്യം പൊഴിഞ്ഞൂ 
ധരകരയുകയാവാം കേൾപ്പതിങ്ങാരുതാനോ?
സുബ്രഹ്മണ്യന്‍ കുറ്റിക്കോല്‍
6
ധരണിയിൽ മഴ തീരെക്കമ്മിയായ്, കൂടി ചൂടും,
മരമൊരു ദയയെന്യേ വെട്ടി നാം വീഴ്ത്തമൂലം
അരുവികൾ, പുഴ, തോ,ടിത്യാദിയെല്ലാം വരണ്ടൂ,
ധര കരയുകയാകാം കേൾപതിങ്ങാരു താനോ
പീതാംബരന്‍ നായര്‍

 

 

 

ശ്ലോകേതരവിഭാഗം 

 

കാവ്യകേളി

(ഭാഷാകവിസദസ്സ് )

 ഭാഷാവൃത്തത്തിലുള്ള സ്വരചിതങ്ങളായ കവിതാഖണ്ഡങ്ങള്‍ കവികള്‍ കാവ്യകേളിയുടെ നിയമമനുസരിച്ചു പോസ്റ്റു ചെയ്യുന്ന സദസ്സാണ് ഇത്. ഇതില്‍ പങ്കെടുക്കുന്ന ഏഴു കവികള്‍ ഈ ക്രമത്തിലാണ്, ഇരിക്കുന്നത്:

1.അരിയന്നൂര്‍ ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണന്‍ , 2.ഉണ്ണി എടക്കളത്തൂര്‍ , 3.രാമന്‍ നമ്പീശന്‍ കേശവത്ത്, 4 ശ്രീലകം വേണുഗോപാല്‍, 5.അനില്‍ക്കൃഷ്ണന്‍ അരിയന്നൂര്‍ , 6.ദേവദാസ് മായന്നൂര്‍ 7. പൊതാളൂര്‍ വിജയന്‍ 8.വാരിയത്ത് കുട്ടി, 9.സന്തോഷ വര്‍മ്മ


ഈ സദസ്സ് 01-01-2013 നു ആരംഭിച്ചു 

 

778
മണിമുഴക്കുന്നതും ശംഖുയര്‍ത്തുന്നതും
മലയാളഭാഷ തന്‍ മന്ദ്രനാദം
മലയാളം മീഡിയം സ്കൂളിലൊന്നാം ക്ലാസ്സില്‍
"ഫ"ലയാള പാഠം കഠിനമെന്നാല്‍
മ"ദ്യ"ത്തിലേതു ദ "ബാ"രത്തിലേതു "പ‌"
സാ"ദ്യ"മല്ലൊന്നും തിരിച്ചറിയാന്‍
പ"ച്ഛാ"ത്താപം കൊണ്ടു വി"ധ്യാബ്യാ"സത്തിനു
മെച്ചമിന്നി‍ംഗ്ലീഷെന്നോര്‍ത്തിടുന്നേന്‍
അരിയന്നൂര്‍ ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണന്‍ 
779
മാരകായുധയോധനശീലനം 
മാരകേളി മലിനസംഭാഷണം 
മാന്യയാകുമദ്ധ്യാപകാദ്ധ്യക്ഷ  തന്‍ 
മാനനീയമാം പീഠമെരിക്കലും 
നൂനം വിദ്യാര്‍ഥിചര്യയായെണ്ണുന്ന  
ശ്വാനതുല്യരായ്  മാറും പഠിതാക്കള്‍ 
നാണം കൂടാതെ പ്രാചീനകോളേജിന്‍
പ്രാണന്‍ പോക്കിക്കടല്‍ക്കകമാഴ്ത്തീടും
രാമന്‍ നമ്പീശന്‍ കേശവത്ത്
780
നാനാവിധം വാക്കുകള്‍കൊണ്ടു വന്ദ്യരെ
നിന്ദിച്ചിടാനായ് തുടങ്ങും
നീയറിയുന്നുവോ നിന്നുടെ വൃത്തിയാല്‍
എന്റെ മാനം നശിക്കുന്നു
സ്പര്‍ദ്ധ വര്‍ദ്ധിക്കുകില്‍ വ്യര്‍ത്ഥമാം ജീവിതം
തത്ത്വമറിഞ്ഞവന്‍ ഞാനും
നിന്നെയതിന്നാലെയെന്നുമേ ദൂരത്തില്‍
നിന്നിടാനായ് ഞാന്‍ വിധിപ്പൂ
ശ്രീലകം വേണുഗോപാല്‍
781
സന്ധ്യാംബരത്തിലെ ചക്രവാളത്തിലായ്
ചന്ദനപ്പൊട്ടുപോല്‍ തിങ്കള്‍ വന്നൂ!
സിന്ദൂരവര്‍ണ്ണം പടര്‍ന്നിടുന്നാകാശ‌
സൌന്ദര്യമൊന്നു ഞാന്‍ നോക്കി നിന്നൂ...
പോയ്മറഞ്ഞീടുന്ന പകലിന്റെ കണ്ണിലെ
നീര്‍ മണിത്തുള്ളികള്‍ വീണടര്‍ന്നീ
മുന്നില്‍ത്തെളിഞ്ഞൊരാ ദൃശ്യങ്ങളെന്തിനോ
ഒന്നാകെയിന്നിതാ മായ്ച്ചിടുന്നൂ!!
അനില്‍ക്കൃഷ്ണന്‍ അരിയന്നൂര്‍
782
പുലർ കാലവേളയിൽ ഹരിനാമ കീർത്തനം
പതിവുപോലന്നുമുരുവിട്ടിരിക്കവേ,
ചെവിയിലെത്തുന്നു കുയിൽനാദമെന്നപോൽ
മാധുര്യമൂറുന്ന സ്ത്രീ വാണിയിൽ 'കാപ്പി'.
ജപമുറതെറ്റി, ശിഥിലമായ് ചിന്തകൾ,
കണ്ണനെയൊക്കിലേറ്റി, യാമോദമായ് നറുവെണ്ണ
യൂട്ടുന്ന ധന്യ ഗോപാംഗന തന്റെയാ ചാരുവാം
ചിത്രമെൻ കണ്ണിൽ ഹരേ നീ നിറയ്ക്കുന്നു!
വാരിയത്ത് മാധവന്‍ കുട്ടി
783
ജന്മംലഭിച്ചതേ മര്‍ത്യനായെന്നതീ-
കര്‍മ്മനൈപുണ്യത്തിനാധാരമായിതേ,
ധര്‍മ്മനിഷ്ഠം കര്‍മ്മമാചരിച്ചീടുവാന്‍
ശര്‍മ്മം വരുത്താന്‍ മനുഷ്യനാവും ദൃഢം;
അന്യമാമേതിനും ജന്മലബ്ധം ധര്‍മ്മ-
മെന്നതിന്നപ്പുറത്തെന്തു ചെയ്തീടുവാന്‍
അന്തരാ ചിന്തിച്ചു വര്‍ഗ്ഗീകരിച്ചതാം
സ്വന്തമാം മാര്‍ഗ്ഗം മനുഷ്യനേ കൈവരൂ‍.
ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണന്‍ ശ്രീലകം
784
ജന്മംലഭിച്ചതേ മര്‍ത്യനായെന്നതീ-
കര്‍മ്മനൈപുണ്യത്തിനാധാരമായിതേ,
ധര്‍മ്മനിഷ്ഠം കര്‍മ്മമാചരിച്ചീടുവാന്‍
ശര്‍മ്മം വരുത്താന്‍ മനുഷ്യനാവും ദൃഢം;
അന്യമാമേതിനും ജന്മലബ്ധം ധര്‍മ്മ-
മെന്നതിന്നപ്പുറത്തെന്തു ചെയ്തീടുവാന്‍
അന്തരാ ചിന്തിച്ചു വര്‍ഗ്ഗീകരിച്ചതാം
സ്വന്തമാം മാര്‍ഗ്ഗം മനുഷ്യനേ കൈവരൂ‍.
സന്തോഷ് വർമ്മ 

 


ഇംഗ്ലീഷ് കവിതകള്‍ക്കു ശ്ലോക/ഭാഷാവൃത്ത പരിഭാഷ 

 കഴിഞ്ഞ കാലത്തെ ഇംഗ്ലിഷുകവികളുടെ കൃതികളെ പരിചയപ്പെടുകയും

അംഗങ്ങള്‍ പരിഭാഷപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ശ്ലോക

പരിഭാഷ എന്ന ഈ ഫോറം .ഇത് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ശ്രീ രാമന്‍

നമ്പീശന്‍ കേശവത്ത് ആണ്.  

 

ഇംഗ്ലീഷ് കവിത 75
 
Lone Wild Goose - Poem by Du Fu
Alone, the wild goose refuses food and drink,
his calls searching for the flock.
Who feels compassion for that single shadow
vanishing in a thousand distant clouds?
You watch, even as it flies from sight,
its plaintive calls cutting through you.
The noisy crows ignore it:
the bickering, squabbling multitudes.
ശ്ലോക പരിഭാഷ‌
1
രാമന്‍ നമ്പീശന്‍ കേശവത്ത്
ഒറ്റപ്പെട്ടൊരു കാട്ടുവാത്തശനവും നീരും വെടിഞ്ഞിങ്ങു തന്‍-
കൂട്ടത്തെത്തിരയുന്ന രോദനമിതേവര്‍ക്കും പിളര്‍ത്തും മനം
നേര്‍ത്തീടും നിഴലായിമാഞ്ഞു മുകില്‍മാലക്കൊപ്പമീ കാകരി -
ന്നേറ്ം സ്പര്‍ദ്ധ നിറഞ്ഞു തമ്മില്‍ ബഹളം വെക്കുന്നവര്‍ക്കെന്തു 
താന്‍ ?
ഭാഷാവൃത്ത പരിഭാഷ‌
2
തീറ്റ തണ്ണീരുമുപേക്ഷിച്ചു താറാവു
കൂട്ടരെത്തേടി ക്കരഞ്ഞീടുന്നു
ആര്‍ക്കുമനുകമ്പയുണ്ടാക്കി ക്കാര്‍മേഘ -
ക്കൂട്ടത്തിനുള്ളില്‍ മറഞ്ഞീടുന്നു
ദൃഷ്ടിയില്‍ നിന്നു മറഞ്ഞീടവേ കരള്‍
പൊട്ടിക്കും ദീനവിലാപം കേള്‍ക്കാം
കൊത്തിക്കലഹിക്കും നൂറായിരം കാക -
രിത്തിരിതാല്പര്യം നല്കുന്നീലാ

 

 


 

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥


 

www.aksharaslokam.com

 

സൈറ്റില്‍ അംഗമാകാന്‍  ഇപ്പോള്‍ തന്നെ റജിസ്റ്റര്‍   ചെയ്യുക.(ഹോം പേജില്‍

റജിസ്റ്റെര്‍ ഇന്‍ ക്ലിക്കു ചെയ്തു കോളങ്ങള്‍ പൂരിപ്പിക്കുക)

 

സൈറ്റില്‍ ലഭ്യമായ പുസ്തകങ്ങള്‍ 

 

 
1.സഹസ്രദളം :


ഗ്രന്‍ഥകര്‍ത്താവ് : അരിയന്നൂര്‍ ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണന്‍

അഷ്ടപ്രാസം ,യമകവിദ്യ, ഗോഹത്യയും ബ്രഹ്മഹത്യയും എന്ന മണി
പ്രവാള ഖണ്ഡകാവ്യം ,കറുത്ത ചേകവന്‍ എന്ന പച്ചമലയാളം കാവ്യം,
രസരാജന്‍, കുറിമാനം (എഴുത്തുകുത്തുകള്‍ , ആശംസകള്‍ , ചരമശ്ലോക
ങ്ങള്‍), അക്ഷരശ്ലോകമാഹാത്മ്യം (നൂറു പൂക്കള്‍, അംബോപദേശം) , തിരു
ശേഷിപ്പ് എന്നിങ്ങനെ എട്ടു അദ്ധ്യായങ്ങളിലായി ആയിരത്തിലധികം 
ശ്ലോകങ്ങള്‍ അടങ്ങുന്ന കൃതി. 2000ത്തില്‍ കൂനംമൂച്ചി അക്ഷരശ്ലോകവേദി 
പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.


2.അരിയന്നൂര്‍ :


അരിയന്നൂര്‍ ഗ്രാമത്തിന്റെ സാംസ്ക്കാരിക ചരിത്രം . ക്ഷേത്രത്തെക്കുറി
ച്ചുള്ള വിശദവിവരങ്ങള്‍ . ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിലെ സം ഭവങ്ങളുടെ 
വിവരണം . കൂടാതെ നൂറോളം സരസശ്ലോകങ്ങള്‍ editor അരിയന്നൂര്‍ 
ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണന്‍


3.അക്ഷരശ്ലോക ഡയറക്ടറി 2000:


ഗ്രന്‍ഥകര്‍ത്താവ് : അരിയന്നൂര്‍ ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണന്‍

അക്ഷരശ്ലോകകലാരംഗത്തുള്ള സംഘടനകളുടെയും വ്യക്തികളുടെയും 
വിവരങ്ങള്‍ അടങ്ങുന്ന ഇത:പര്യന്തമുണ്ടായിട്ടുള്ള ഏക കൃതി.


4.ഉപനയനം :

ഗ്രന്‍ഥകര്‍ത്താവ്: ആദരേടത്ത് നീലകണ്ഠന്‍ ഭട്ടതിരിപ്പാട്
ആദരേടത്തിന്റെ ശ്ലോകങ്ങളുടെ സമാഹാരം .'മയൂരദൂത്' എന്ന സന്ദേശ
കാവ്യത്തിന്റെ പരിഭാഷ പൂര്‍ണ്ണ രൂപത്തില്‍ ഈ പുസ്തകത്തില്‍ഉണ്ട്.

5.കണ്ണോക്ക് :

ടി.എം . പോള്‍ മാസ്റ്റര്‍ സ്മരണിക. കേരളത്തിലെ പ്രഗത്ഭരായ അക്ഷര
ശ്ലോകപ്രവര്‍ത്തകരുടെ പ്രൌഢലേഖനങ്ങള്‍,പഴയ നൂറു കവികളുടേതാ
യി നൂറു ശ്ലോകങ്ങള്‍ ,കൊച്ചുണ്ണിത്തമ്പുരാന്റെ 'കാന്തവൃത്തം ' എന്ന 
പുസ്തകത്തിന്റെ പൂര്‍ ണ്ണരൂപം എന്നിവ ഉള്ളടക്കത്തില്‍ പെടുന്നു.

6.തിലാഞ്ജലി:

പണ്ഡിതവര്യനും ബഹുമുഖപ്രതിഭയുമായിരുന്ന കാര്യാട്ടുശങ്കുണ്ണിനായര്‍
കൂനമ്മൂച്ചി അക്ഷരശ്ലോകവേദി അദ്ധ്യക്ഷനായിരിക്കെ 1989ല്‍ അന്തരിച്ചു. 
അക്കാലത്തു പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഒരു സ്മരണികയാണു 'തിലാഞ്ജലി'. മാട
മ്പു കുഞ്ഞുകുട്ടന്റെ അനുസ്മരണലേഖനം, മണ്മറഞ്ഞു പോയ എന്‍.ഡി. 
കൃഷ്ണനുണ്ണി,കെ.എന്‍ഡി., ആദരേടം ,നെല്ലുവായ് കെ.എന്‍ നമ്പീശന്‍ തു
ടങ്ങി പലരുടെയും ശ്ലോകരചനകള്‍ എന്നിവ ഉള്ളടക്കത്തില്‍ പെടുന്നു.

7.ശിവൊള്ളിക്കൃതികള്‍ :

ശിവൊള്ളിയുടെ ലഘു ജീവചരിത്രക്കുറിപ്പു, ദാത്യൂഹസന്ദേശം കാവ്യം, 
തെരഞ്ഞെടുത്ത 60 ശ്ലോകങ്ങള്‍ എന്നിവയാണ് ഉള്‍ക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ളത്.

8.ശ്ലോകമേവ ജയതേ :

മണ്മറഞ്ഞ ശ്ലോകപ്രതിഭകളെ പരിചയപ്പെടുത്തുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെ 
ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പംക്തിയാണു ഇത്.

9.രാമകൃഷ്ണവിലോമകാവ്യം :

ഗ്രന്‍ഥകര്‍ത്താവ് : സൂര്യകവി
ജലജ എന്ന വാക്കു അനുലോമമായും പ്രോമമായും ഒരേ പോലെ വാ
യിക്കാവുന്ന പദമാണ്. മോരു തരുമോ എന്ന വാക്യം ഇപ്രകാരം തന്നെ. 
വിലോമപദം ,വിലോമവാക്യം എന്നിങ്ങനെ ഇവയെ വിളിക്കാം. വാക്യം
വലുതാകും തോറും ഇത്തരം ​ഘടന ക്ലിഷ്ടമാകുന്നു. ഇംഗ്ലീഷില്‍ ഒരു ആ
ശയം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വിലോമവാക്യം a man, a plan, a 
canal, panama എന്നാണെന്നു ഗിന്നസ് ബുക്കില്‍ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്.
ഇവിടെ ഇതാ ഒരു സംസ്ക്കൃത കാവ്യം. എല്ലാ ശ്ലോകങ്ങളും വിലോമ
ങ്ങള്‍! മാത്രമല്ല, രണ്ടു ഇതിവൃത്തങ്ങള്‍ ഒരേസമയം പറഞ്ഞു പോകുക
യും ചെയ്യുന്നു. ശ്ലോകങ്ങളുടെ പൂര്‍വ്വാര്‍ദ്ധങ്ങള്‍ ശ്രീരാമകഥ പറഞ്ഞു 
പോകുമ്പോള്‍ ഉത്തരാര്‍ദ്ധങ്ങള്‍ ശ്രീകൃഷ്ണകഥ പറഞ്ഞു പോകുന്നു. കാ
വ്യകാരന്റെയും സംസ്ക്കൃത ഭാഷയുടെയും മഹത്വം! നമ്മുടെയെല്ലാം 
സുകൃതവും .
രാമകൃഷ്ണവിലോമകാവ്യത്തിനു മലയാളവ്യാഖ്യാനം തയ്യാറായിട്ടുള്ള
തു ഖണ്ഡശ: പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു. ആദ്യശ്ലോകത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാനംകൊടു
ത്തിട്ടുണ്ട്.പണ്ഡിതോത്തമനായശ്രീ.മച്ചട്ട് ടി.നീലകണ്ഠന്‍ നമ്പീശനാണു 
വ്യാഖ്യാതാവ്.

10.ഗോശാല:

ഗ്രന്‍ഥകര്‍ത്താവ് : ഉണ്ണി എടക്കളത്തൂര്‍
ഉണ്ണി എടക്കളത്തൂര്‍ എന്ന തൂലികാനാമത്തില്‍ അറിയപ്പെടുന്ന കെ.പി.
നാരയണന്‍ നമ്പീശന്റെ ശ്ലോകരചനകള്‍ സമാഹരിച്ചതാണു കൃതി. 1994 
ലെ കവനകൌതുകം പുരസ്ക്കാരജേതാവാണു കവി. പുരസ്ക്കാരത്തിന
ര്‍ഹമായ കവിതയും ഇതില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

11.ഒറവങ്കര ശ്ലോകങ്ങള്‍:

ഒറവങ്കരയുടെ തെരഞ്ഞെടുത്ത കുറെ ശ്ലോകങ്ങള്‍

12.വൃത്തങ്ങളിലെ താളഘടന:

ഗ്രന്‍ഥകര്‍ത്താവ് : അത്തിപ്പറ്റ രവി. 
പരമ്പരാഗതരീതിയില്‍ നിന്നു വ്യത്യസ്തമായി, താളത്തെ അടിസ്ഥാനഘട
കമാക്കി വൃത്തങ്ങളെ വിശകലനം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ശ്രമം. സംസ്ക്കൃത
വൃത്തമായാലും ,ഭാഷാവൃത്തമായാലും , ചലച്ചിത്രഗാനമായാല്‍ പോലും 
അവയിലെല്ലാം പൊതുവായ ഒരു താളഘടനയെ കണ്ടെത്തുന്ന ഒരു .
സൈദ്ധാന്തികഗ്രന്‍ഥം

13. ശ്രീരാഘവയാദവീയം:

രാമകൃഷ്ണവിലോമകാവ്യം പോലെ തന്നെ മറ്റൊരു വിലോമകാവ്യം. 
വെങ്കിടാധ്വരി എന്ന കവിയാണ് ഇതിന്റെ രചയിതാവ്. രാമകഥ പറ
ഞ്ഞു പോകുന്ന ഓരോ ശ്ലോകത്തിനും കൃഷ്ണകഥ പറഞ്ഞു പോകുന്ന 
പ്രതിലോമശ്ലോകം എന്നാണു രചനയുടെ രീതി. ഓരോ ജോടി ശ്ലോകവും
വിലോമമാണെന്നര്‍ത്ഥം . പദച്ഛേദം കൂടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്.

14.നാരായണീയം ഭാഷാവൃത്തത്തില്‍ :

അരിയന്നൂര്‍ ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണന്റെ പരിഭാഷ.

15.ഭര്‍ത്തൃഹരി എന്ന  ഫോറം:

ഭര്‍ത്തൃഹരിയുടെ ശതകത്രയം ഭാഷാവൃത്തത്തിലേക്കു പരിഭാഷപ്പെടു
ത്തുക എന്നതാണു ലക്ഷ്യം

16.അരിയന്നൂര്‍  E-Magazine :

ശ്ലോക വിവരങ്ങളടങ്ങുന്ന ഒരു മാസികപ്രസിദ്ധീകരണം.  എല്ലാ 10-ആം 
തിയ്യതിയും പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു.

17.ശയനപ്രദക്ഷിണം:

ശ്രീ.രാധാകൃഷ്ണന്‍ കാക്കശ്ശേരിയുടെ കവിതാസമാഹാരമാണു. സാഹിത്യ
ത്തിന്റെ വിവിധ ശാഖകളിലായി നിരവധി പുസ്തകങ്ങള്‍ രചിച്ചിട്ടുള്ള
ഗ്രന്‍ഥകര്‍ത്താവിന്റെ ഈ കൃതി ശ്ലോകങ്ങളും ഭാഷാവൃത്തത്തിലുള്ള
കവിതകളും ഉള്‍ക്കൊള്ളുന്നതാണ്.

18.കഥാത്രയീ ശ്ലേഷകാവ്യം: സമ്പൂര്‍ണ്ണമലയാളവ്യാഖ്യാനത്തോടുകൂടി.

രാമായണ-ഭാരത-ഭാഗവത കഥകള്‍ ഒരുമിച്ചു പറഞ്ഞു പോകുന്ന വിശി
ഷ്ടമായ ഒരു സംസ്ക്കൃതകാവ്യമാണ്. ഓരോ ശ്ലോകവും മൂന്നു രീതിയില്‍ 
അര്‍ത്ഥം ഉള്‍ക്കൊള്ളുന്നു. ചിദംബരകവിയുടെ ഈ കാവ്യത്തിനു മലയാ
ളവ്യാഖ്യാനം രചിച്ചിട്ടുള്ളതു മച്ചാട്ടു ടി. നീലകണ്ഠനാണ്.
വന്ദനശ്ലോകത്തിനു 10 അര്‍ത്ഥമാണു വ്യാഖ്യാതാവു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്.

19. അഷ്ടപ്രാസം :

സമ്പാദകന്‍ : അനില്‍ക്കൃഷ്ണന്‍ പി.യു.
ശാര്‍ദ്ദൂലവിക്രീഡിതം  വൃത്തത്തില്‍ ഓരോ ശ്ലോകത്തിലും എട്ടു സ്ഥല
ത്തു കൃത്യമായ താളത്തില്‍ ഒരേ പദം ആവര്‍ത്തിച്ചു വരുന്ന വിധം 
പദകുബേരന്മാര്‍ക്കു വിഹരിക്കാനുള്ള രചനാസങ്കേതമാണു അഷ്ടപ്രാസം. 
നാല്പതോളം കവികള്‍ ;നൂറ്റിഅമ്പതില്പരം ശ്ലോകങ്ങള്‍ ; ശ്ലോകസദസ്സു
കളിലൂടെയും കയ്യെഴുത്തു പുസ്തകങ്ങളിലൂടെയും മാത്രം തലമുറകള്‍ 
താണ്ടിയ നിരവധി രചനകള്‍. കുറെ പുതിയ രചനകളും.

20. പെട്ടരഴിയം കൃതികള്‍

പെട്ടരഴിയം വലിയ രാമനെളയതിന്റെ തെരഞ്ഞെടുത്ത കൃതികള്‍ ശ്ലേ
ഷം,പരല്‍ ഘടന,ശയ്യാഗുണം തുടങ്ങിയവയില്‍ അദ്വിതീയനായിരുന്നു 
ഗ്രന്‍ഥകര്‍ത്താവ്. വള്ളത്തോള്‍ പോലും പേട്ടരഴിയത്തിനെപ്പോലെ ശ്ലോകം
എഴുതാന്‍ കഴിയണമെന്നു കൊതിച്ചിട്ടുണ്ടത്രേ . സപ്തപ്രാസം ദീക്ഷിച്ചു 
രചിച്ചിട്ടുള്ള വഞ്ചിപ്പാട്ടു (നതോന്നത) രീതിയിലുള്ള ഒരു കവിത കൂടി .
ഇതില്‍ ചേര്‍ത്തിട്ടുണ്ട്

21.  കാതുകുത്ത്  

ഗ്രന്‍ഥകര്‍ത്താവ് : കുറുവല്ലൂര്‍ മാധവന്‍ 
കഴിഞ്ഞ രണ്ടു പതിറ്റാണ്ടു കാലമായി കൂനമ്മൂച്ചി അക്ഷരശ്ലോകവേദി
യുടെ അദ്ധ്യക്ഷനായി തുടരുന്ന  ശ്രീ കുറുവല്ലൂര്‍ മാധവന്റെ ശ്ലോകസ
മാഹാരം . കൂനമ്മൂച്ചി അക്ഷരശ്ലോകവേദി 1994 ല്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതാണ് 
ഈ കൃതി.

22. പച്ചമലയാളം

സാധാരണപ്രയോഗത്തിലുള്ള മണിപ്രവാളമലയാളത്തിന്റെ നിഷേധമാണ് 
പച്ചമലയാളം.സംസ്ക്കൃതപദങ്ങള്‍ ഒഴിവാക്കിയുള്ള മലയാളമെന്നാണ് 
ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. മനസ്സ്, ദുഃഖം ,വിഷമം ....തുടങ്ങി സമ്സ്ക്കൃതത്തില്‍ നി
ന്നു സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പദങ്ങളെല്ലാം നിഷിദ്ധം . ഇങ്ങനെയുള്ള 
കാവ്യങ്ങളുടെ ഒരു ശേഖരം .

23. അക്ഷരശ്ലോക സദസ്സ്  ഫോറം

അംഗങ്ങള്‍ക്കു  ശ്ലോകങ്ങള്‍ പൊസ്റ്റു ചെയ്തു സദസ്സില്‍ പങ്കെടുക്കാം .

24.  സ്തവപുഷ്പമാലിക

ഗ്രന്‍ഥകര്‍ത്താവ് : പണ്ഡിതഭൂഷണം പി.കെ.രാമന്‍ നമ്പ്യാര്‍ 
ശിഖരിണി വൃത്തത്തില്‍ 50 സംസ്ക്കൃതശ്ലോകങ്ങള്‍ വ്യാഖ്യാനത്തോടു 
കൂടി . തട്ടകത്തമ്മയായ പനങ്ങാട്ടുകര ഭഗവതിയെ സ്തുതിച്ചുള്ളതാണ് 
ഇതിവൃത്തം .കൊല്ലവര്‍ഷം 1106 ല്‍ പ്രസിദ്ധീകൃതമായത്.

25. .ശ്രീവിജയോദയം മഹാകാവ്യം

ഗ്രന്‍ഥകര്‍ത്താ : മഹാകവി പന്തളം കേരളവര്‍മ്മ
മഹാകവിയുടെ രണ്ടു മഹാകാവ്യങ്ങളില്‍ കൂടുതല്‍ പ്രശസ്തമായതു 
രുഗ്മാംഗദചരിതം ആണ്. എന്നാല്‍ വിജയോദയം കാവ്യവും കാവ്യമേന്മ 
കൊണ്ടും പന്തളത്തിന്റെ സ്വതസ്സിദ്ധമായ ശബ്ദാലങ്കാരവൈദഗ്ദ്ധ്യം  
കൊണ്ടും അതീവ മനോഹരമാണ്.
 
26. കളിയോഗത്തില്‍ 

ഗ്രന്‍ഥകര്‍ത്താവ് : ഉണ്ണി എടക്കളത്തൂര്‍ 
 
ഗ്രന്‍ഥകര്‍ത്താവിന്റെ ആദ്യത്തെ കാവ്യ സമാഹാരമാണ്‍ 1990 ല്‍ പ്രസി
ദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട ഈ പുസ്തകം ..

27. ഉഷയുടെ ശയനഗൃഹം

ഗ്രന്‍ഥകര്‍ത്താവ് : മഹാകവി കുട്ടമത്ത്
 
മഹാകവിയുടെ മുഖമുദ്രയായ രചനയിലെ  ശബ്ദസൌന്ദര്യവും ശാലീന
തയും നിറഞ്ഞു നില്‍ ക്കുന്ന ഒരു കൃതി.
 
28.  ആന്തര സാമ്രാജ്യങ്ങള്‍

 
കവിതാസമാഹാരം 
ഗ്രന്‍ഥകര്‍ത്താവ് : രാധാകൃഷ്ണന്‍ കാക്കശ്ശേരി 
 
29.  കേരളം


ഗ്രന്‍ഥകര്‍ത്താവ് : മഹാകവി കൊടുങ്ങല്ലൂര്‍ കുഞ്ഞിക്കുട്ടന്‍ തമ്പുരാന്‍ 
കേരളത്തിന്റെ ചരിത്രവും ഐതിഹ്യങ്ങളും ക്രോഡീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള
കാവ്യം . ഈ വിഭാഗത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തവും സമഗ്രവും , അതേ
സമയം മനോഹരവുമായ മലയാളകാവ്യം .  
 
30. പുലരി 
 
കവിതാ സമാഹാരം 
ഗ്രന്‍ഥകര്‍ത്താവ്: : ടി വി ജോസ്മാസ്റ്റര്‍ 
 
കൂനംമുച്ചി അക്ഷരശ്ലോക വേദിയുടെ സെക്രട്ടറി ആയിരിക്കേ 1997ല്‍ അ
ന്തരിച്ച ടി വി ജോസ് മാസ്റ്റരുടെ കാവ്യ രചനകള്‍ സമാഹരിച്ച കൃതി.