ARIYANNUR AKSHARASLOKAKALAKSHETHRAM

അരിയന്നൂര്‍  

 

ആഗസ്റ്റ് 2017  ലക്കം 68   

പത്രാധിപര്‍ : അരിയന്നൂര്‍ ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണന്‍ 

 

[മാസികയുടെ പഴയ ലക്കങ്ങള്‍ കാണുവാന്‍ ഹോംപേജില്‍ Archives ക്ലിക്കു ചെയ്യുക] 

തത്വമുക്തകം  64

 

സത്യം മാതാ പിതാ ജ്ഞാനം

ധര്‍ മ്മോ ഭ്രാതാ ദയാ സഖീ

ശാന്തിഃ പത്നീഃ ക്ഷമാ പുത്രഃ

ഷഡമീ മമ ബാന്ധവാഃ 

 

സത്യം മാതാവു, ജ്ഞാനം പിതാവു, ധര്‍ മ്മം സഹോദരന്‍, ദയ സഖി, ശാന്തി പത്നി, ക്ഷമ പുത്രി ‍ ‍ ഈ ആറുമാണു എന്‍റെ ബന്ധുക്കള്‍ 

ശാന്തിഃ പത്നീഃ ക്ഷമാ പുത്രഃ 
ഷഡമീ മമ ബാന്ധവാഃ

സത്യം മാതാവു, ജ്ഞാനം പിതാവു, ധര്‍ മ്മം സഹോദരന്‍, ദയ സഖി, ശാന്തി പത്നി, ക്ഷമ പുത്രി ‍ ‍ ഈ ആറുമാണു എന്‍റെ ബന്ധുക്കള്‍

 

ശ്ലോകവും ലോകവും 

 

പുതിയ അക്ഷരശ്ലോകഡയറക്ടറി

2000 ത്തിലാണു ഈയുള്ളവന്‍റെ ഉത്സാഹഫലമായി ആദ്യത്തെ
അക്ഷരശ്ലോകഡയറക്ടറി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്. അതിനു ശേഷം ധാരാളം ശ്ലോകകലാകാരന്മാര്‍ രംഗത്തു വന്നിട്ടുണ്ട്. അന്നത്തെ ഡയറക്ടറിയില്‍ ചിലരെങ്കിലും ഉള്‍പ്പെടാത്തവരായിട്ടുണ്ടാകാനുള്ള സാദ്ധ്യതയും തള്ളിക്കളയാനാകില്ല. കൂടുതല്‍ സമഗ്രവും കാലികവുമായ ഒരു ഡയറക്ടറി ഉണ്ടാക്കാന്‍ ആഗ്രഹിയ്ക്കുന്നു. എല്ലാവരുടേയും സഹകരണം അഭ്യര്‍ത്ഥിയ്ക്കുന്നു.
അക്ഷരശ്ലോകരംഗത്തുള്ളവര്‍ പേര്, മേല്‍വിലാസം എന്നിവ അയച്ചു തരണമെന്നു അഭ്യര്‍ത്ഥിയ്ക്കുന്നു. ടെലിഫോണ്‍ നമ്പര്‍ ഇ മെയില്‍ അഡ്ഡ്രസ്സ് എന്നിവയും അയച്ചാല്‍ നന്നായിരിയ്ക്കും . സ്വന്തം വിവരവും പരിചയത്തിലുള്ളവരുടെ വിവരങ്ങളും അറിയിയ്ക്കുക. അക്ഷരശ്ലോകകലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു ആലാപനം , സംഘാടനം , സാഹിത്യം എന്നീ രംഗങ്ങളിലുള്ളവരെല്ലാം ഡയറക്ടറിയിലുണ്ടാകണമെന്നാണു ആഗ്രഹം.
സംഘടനകളെക്കുറിച്ചുള്ള ലഘുവിവരണം രണ്ടാം ഘട്ടത്തില്‍ ശേഖരിയ്ക്കാനാണുദ്ദേശിയ്ക്കുന്നതു

 

താഴെ പറയുന്ന ഏതെങ്കിലും രീതിയില്‍ വിവരങ്ങള്‍ അയയ്ക്കുക.

whats app : 9447129500

e-mail : ariyannur@gmail.com

postal address:
ariyannur unnikrishnan
pallippaat house
post Ariyannur
Thrissur - 680102
Kerala

 

താഴെ പറയുന്ന വിവരങ്ങളാണു അയയ്ക്കേണ്ടത്.

പേര്‍:


മേല്‍വിലാസം:


ടെലിഫോണ്‍ നമ്പര്‍


ഇ മെയില്‍ അഡ്ഡ്രസ്സ്


ഒരു ഫൊട്ടോ അറ്റാച്ചു ചെയ്യുക‌

 

അരിയന്നൂർ ഏകാക്ഷരശ്ലോക സദസ്സ്‌

അരിയന്നൂരിൽ 05-08-2017 നു ക ചെറിയ ശ്ലോകങ്ങൾ (15 അക്ഷരത്തിൽ താഴെ മാത്രം) ഏകാക്ഷരശ്ലോകസദസ്സ് നടന്നു.

പങ്കെടുത്തവർ : 


വി വിശ്വനാഥൻ നമ്പ്യാർ, നാമംഗലംമാധവൻ, കോംങ്ങൂർ പള്ളി, പുരുഷോത്തമൻ നായർ, ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണൻ ചെറുതുരുത്തി, ടി കെ പ്രസന്നൻ, അയിരിൽ നാരായണൻ, അരിയന്നൂർ ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണൻ, ആരതിമോൾ, ജയൻ വാര്യർ, സ്വസ്ഥി ചന്ദ്രൻ, ഷീജ സതീശൻ, ശ്രീവിദ്യ, അനിൽക്കൃഷ്ണൻ അരിയന്നൂർ 

സംസ്കൃതത്തിൽ നിന്നു ഒരു മുത്ത്‌  - 67

ശീതേധികമുഷ്ണമതിശീതളമുഷ്ണകാലേ

സംസ്പൃഷ്ടുരുല്‍പുളകദം ബഹുതാപഹാരീ

അംഭോജകോശസുഭഗം കളഹംസഗത്യാ

കിഞ്ചിച്ച‌ലജ്ജലമഹോ തരുണീകുചാഭം  

 

നാരീകുചവും ജലവും തമ്മിലുള്ള സാമ്യങ്ങളാണു പറയുന്നത്.തണുപ്പുകാലത്തു ചൂടും ഉഷ്ണകാലത്തു തണുപ്പും നല്കും  , തൊടുന്നവര്‍ക്കു പുളകം തരുന്നു, താപം(ചൂടു , ദുഃഖം) ശമിപ്പിയ്ക്കുന്നു, താമരമൊട്ടു കൊണ്ടു (താമരമൊട്ടു പോലെ)സുഭഗം, അരയന്നം പോകുമ്പോള്‍(അന്നം പോലെയുള്ള പോക്കാല്‍) ചലിയ്ക്കുന്നു. ജലം തരുണിയുടെ സ്തനം പോലെത്തന്നെ. 

 

മുത്തും പരിഭാഷയും 

മുത്ത് - 66

 

ബാഹുദ്വൌ ച മൃണാളമാസ്യകമലം
ലാവണ്യലീലാജലം
ശ്രോണീ തീര്‍ത്ഥശിലാ ച നേത്രശഫരീ
ധമ്മില്ലശൈവാളകം
കാന്തായാഃ സ്തന‌ചക്രവാകയുഗളം
കന്ദര്‍പ്പബാണാനലൈര്‍
ദഗ്ദ്ധാനാമവഗാഹനായ വിധിനാ
രമ്യം സരോ നിര്‍ മ്മിതം 

കൈകള്‍ താമര വളയം , മുഖം താമരപ്പൂ, ലാവണ്യലീല വെള്ളം , 
ശ്രോണി തീര്‍ത്ഥക്കല്ലു, കണ്ണു മത്സ്യം ,തലമുടി പായല്‍, സ്തനങ്ങള്‍ 
ചക്രവാകദ്വന്ദ്വം ഇവയെല്ലാം ചേര്‍ന്ന സുന്ദ‌രിയാകുന്ന‌ തടാകം 
കാമത്തീയില്‍ കത്തുന്നവനു മുങ്ങുന്നതിനു വേണ്ടി വിധി 
നിര്‍മ്മിച്ചിട്ടുള്ളതാണു

പരിഭാഷകൾ

1

ദിലീപ്

ലാവണ്യത്തിര, ഹസ്തപദ്മവളയം,
മീങ്കൺക,ളാസ്യാംബുജം, 
വൻവക്ഷോഭരകോകിദമ്പതി, ശിലാ-
പൃഷ്ഠം, മുടിപ്പായലായ് 
പൂവമ്പക്കനലിൽദ്ദഹിപ്പവനഹോ 
മുങ്ങാൻ മനോമോഹനം 
ശ്രീവാണീശകൃതം തടാകമനിശം 

തന്വീപരം വിഗ്രഹം

 

2

അരിയന്നൂര്‍ ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണന്‍:

പാണിദ്വന്ദ്വബിസം, മുഖാബ്ജ,മഴകാം
തോയം, സുതീര്‍ത്ഥോപലം
ശ്രോണിശ്രീ, കുചചക്ര,മക്ഷിഝഷമാ
വാര്‍കൂന്തലാം ചണ്ടിയും
ചേണാര്‍ന്നിങ്ങനെ നാരിയാം തടിനിയെ
ബ്രഹ്മാവു സൃഷ്ടിച്ചു പൂ
ബാണത്തീയിലെരിഞ്ഞിടും നരനഹോ
മുങ്ങിക്കുളുര്‍ത്തീടുവാന്‍

  

പുതിയ കവിതകള്‍ 

രാമായണം

വിനോദ് വര്‍മ്മ‌

ശ്രീരാമചന്ദ്രകഥ പാടുവതിന്നു നീ ഹൃ-
ത്താരില്‍ സദാ സദയമൊന്നു വസിക്ക വാണീ
പാരിന്നു സൌഖ്യമരുളും കഥ പാടുവാനായ്
കാരുണ്യമോടെയരുളൂ പദമെന്റെ നാവില്‍
 
നേരായ മാര്‍ഗ്ഗമരുളീടുവതിന്നു തന്നില്‍
കാരുണ്യമൂറിയണയുന്നതുകാവ്യമാക്കി
ശ്രീരാമചന്ദ്രകഥ പാടിയതാം കവേ! ഹൃ-
ത്താരില്‍ വസിക്ക ഗുരുവായ്, പ്രണമിച്ചിടുന്നേന്‍
 
ശ്രീരാമചന്ദ്രകഥ പാടി രസിക്കുവാനായ്
ശ്രീരാമഭക്തനകതാരിലമര്‍ന്നിടേണം
കാരുണ്യമോടെയരുളീടുക മാരുതേ ഹൃ-
ത്താരിന്നു ഭക്തി രഘുരാമനിലെന്നുമെന്നും
 
പാരെങ്ങുമേയിരുളുമൂടുവതായ നേര-
ത്താരുണ്ടു വെട്ടമരുളുവതിന്നു, ചന്ദ്രന്‍
കാരുണ്യമോടെ പകരുന്നു നിലാവെളിച്ചം 
ശ്രീരാമചന്ദ്രനതുപോലരുളുന്നു ധര്‍മ്മം
 
കാരുണ്യമാണിരുളു മാറ്റി വെളിച്ചമെന്നും
പാരിന്നു നല്കുവതിനായണയുന്ന സൂര്യന്‍ 
ശ്രീരാമചന്ദ്രനതുപോലിഹ ധര്‍മ്മമാകും
നേരിന്റെ വെട്ടമരുളുന്നു ജഗത്തിനത്രേ
 
ശ്രീരാമചന്ദ്രചരണാംബുജമുള്ളിലോർത്തീ
പാരാകെ വാണ കുലശേഖരനന്നു തീർത്തൂ
നാരായണന്റെ തിരുകോവിലതിങ്കൽ വാഴും
നാരായണാ! തിരുനിവേദ്യമിതങ്ങെടുക്കൂ


ഒരു സിനിമക്കഥ

രാമന്‍ നമ്പീശന്‍ കേശവത്ത്

ഒട്ടുമില്ലഭിനയം മുഴുത്ത വായ് -
പുട്ടു കൊണ്ടു ശതകോടി കൊയ്തവന്‍
പുട്ടു വിറ്റു പലരെച്ചതിച്ച വന്‍ -
ദുഷ്ടനിന്നഴികളെണ്ണി വാഴ്വതാം 1

ഉച്ചമാര്‍ത്ത നടമുഖ്യരും സഭാ-
ധ്യക്ഷനെന്ന തനിനിഷ്കളങ്കനും
ദുശ്ചരിത്രനിധിയോടു ചൊന്ന സം-
രക്ഷനല്കിടുവതെപ്രകാരമാം ? 2

അയ്യടാ ! പുതുമുഖങ്ങള്‍ വന്നു തന്‍
ശയ്യ പങ്കിടുവതും കൊതിച്ചവര്‍
പെയ്യുമീ നിയമധോരണിക്കകം
മെയ്യു മൂടി നരകത്തിലാഴ്ന്നിടും 3

ശക്തമായ ഭരണക്രമേണ സു -
വ്യക്തമായ് തെളിയുമേതു കുറ്റവും
നക്തചാരികള്‍ മറഞ്ഞിടും പരി -
ത്യക്തമാര്‍ വ്യഥയകന്നു മേവിടും 4

കണ്ടതില്ല പരിരക്ഷയേറ്റതാം
മണ്ടരാകിയ സുഹൃദ്ഗണത്തിനെ
തൊണ്ടപൊട്ടിയലറേണ്ട മേലിലി -
ങ്ങുണ്ട തിന്നു ദിവസങ്ങള്‍ നീക്കിടാം 5

താരകാപദവി നല്കിയാദരാ -
ലാരുതാനിവരെ വാനിലേറ്റിയോര്‍
ക്രൂരകൃത്യരതനെത്തുണച്ചതി -
ന്നോരിയിട്ടതുമതേജനങ്ങളാം 6
 
ചിത്രമൊന്നു വിജയിപ്പതിന്നു ഡയ് -
രക്ടര്‍ തന്നെ പ്രഥമപ്രധാനിയാം
കൃത്യമായ കഥയും തിരക്കഥാ -
കൃത്തു പിന്‍വരുവതാം നടീനടര്‍ 7

സ്ക്രീനിലിന്നു ഞെളിയുന്ന വൃദ്ധരാം
മാനനീയര്‍ വിരമിക്ക തത്ക്ഷണം
നൂനമന്നു മലയാളചിത്രമ -
ന്യൂനമായി വിലസും യുവാക്കളാല്‍ 8

സംവിധായകര്‍ വിധിച്ച പോല്‍ വെറും -
പാവയായ്‌ തിരയിലാടിടേണ്ടവര്‍
കൈവളര്‍ന്ന ധനകീര്‍ത്തിലബ്ധിയാല്‍
ദുര്‍വ്വഹപ്രകൃതരാവതത്ഭുതം 9

ആരഹോ ! നിയമപാലരോടു ദുര്‍ -
വാരമായഭിനയം തുടര്‍ന്നിടും ?
ചൂരലാല്‍ ചെറുമയക്കു നേരിടും -
നേരമാരുമിഹനേരുചൊല്ലിടും 10

ജാമ്യമില്ലിവനു , പാതകത്തിനും
സാമ്യമില്ല മലയാളഭൂമിയില്‍,
സൗമ്യയാമബല നേര്‍ക്കു ചെയ്ത ദുഷ് -
കര്‍മ്മഭാരമെളുതല്ല വേര്‍പെടാന്‍. 11ഒരു സിനിമക്കഥ

ഒട്ടുമില്ലഭിനയം മുഴുത്ത വായ് -
പുട്ടു കൊണ്ടു ശതകോടി കൊയ്തവന്‍
പുട്ടു വിറ്റു പലരെച്ചതിച്ച വന്‍ -
ദുഷ്ടനിന്നഴികളെണ്ണി വാഴ്വതാം 1

ഉച്ചമാര്‍ത്ത നടമുഖ്യരും സഭാ-
ധ്യക്ഷനെന്ന തനിനിഷ്കളങ്കനും
ദുശ്ചരിത്രനിധിയോടു ചൊന്ന സം-
രക്ഷനല്കിടുവതെപ്രകാരമാം ? 2

അയ്യടാ ! പുതുമുഖങ്ങള്‍ വന്നു തന്‍
ശയ്യ പങ്കിടുവതും കൊതിച്ചവര്‍
പെയ്യുമീ നിയമധോരണിക്കകം
മെയ്യു മൂടി നരകത്തിലാഴ്ന്നിടും 3

ശക്തമായ ഭരണക്രമേണ സു -
വ്യക്തമായ് തെളിയുമേതു കുറ്റവും
നക്തചാരികള്‍ മറഞ്ഞിടും പരി -
ത്യക്തമാര്‍ വ്യഥയകന്നു മേവിടും 4

കണ്ടതില്ല പരിരക്ഷയേറ്റതാം
മണ്ടരാകിയ സുഹൃദ്ഗണത്തിനെ
തൊണ്ടപൊട്ടിയലറേണ്ട മേലിലി -
ങ്ങുണ്ട തിന്നു ദിവസങ്ങള്‍ നീക്കിടാം 5

താരകാപദവി നല്കിയാദരാ -
ലാരുതാനിവരെ വാനിലേറ്റിയോര്‍
ക്രൂരകൃത്യരതനെത്തുണച്ചതി -
ന്നോരിയിട്ടതുമതേജനങ്ങളാം 6

ചിത്രമൊന്നു വിജയിപ്പതിന്നു ഡയ് -
രക്ടര്‍ തന്നെ പ്രഥമപ്രധാനിയാം
കൃത്യമായ കഥയും തിരക്കഥാ -
കൃത്തു പിന്‍വരുവതാം നടീനടര്‍ 7

സ്ക്രീനിലിന്നു ഞെളിയുന്ന വൃദ്ധരാം
മാനനീയര്‍ വിരമിക്ക തത്ക്ഷണം
നൂനമന്നു മലയാളചിത്രമ -
ന്യൂനമായി വിലസും യുവാക്കളാല്‍ 8

സംവിധായകര്‍ വിധിച്ച പോല്‍ വെറും -
പാവയായ്‌ തിരയിലാടിടേണ്ടവര്‍
കൈവളര്‍ന്ന ധനകീര്‍ത്തിലബ്ധിയാല്‍
ദുര്‍വ്വഹപ്രകൃതരാവതത്ഭുതം 9

ആരഹോ ! നിയമപാലരോടു ദുര്‍ -
വാരമായഭിനയം തുടര്‍ന്നിടും ?
ചൂരലാല്‍ ചെറുമയക്കു നേരിടും -
നേരമാരുമിഹനേരുചൊല്ലിടും 10

ജാമ്യമില്ലിവനു , പാതകത്തിനും
സാമ്യമില്ല മലയാളഭൂമിയില്‍,
സൗമ്യയാമബല നേര്‍ക്കു ചെയ്ത ദുഷ് -
കര്‍മ്മഭാരമെളുതല്ല വേര്‍പെടാന്‍. 11
♥♥♥


കവിസദസ്സ്

 

കവികളുടെ അക്ഷരശ്ലോകസദസ്സാണ്, ഇത്. അപ്രകാശിതങ്ങളായ സ്വരചിതശ്ലോകങ്ങള്‍ മാത്രം അനുവദനീയമായ ഇങ്ങനെ ഒരു സദസ്സു സൈറ്റില്‍ നടക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ ലക്കങ്ങളില്‍ സ്രഗ്ദ്ധര, ശാര്‍ദ്ദൂലവിക്രീഡിതം ,മന്ദാക്രാന്ത, മാലിനി, വസന്തതിലകം , രഥോദ്ധത, ദ്രുതവിളംബിതം, പുഷ്പിതാഗ്ര, മഞ്ജുഭാഷിണി, വസന്തമാലിക, വിയോഗിനി, ഭുജംഗപ്രയാതം , ശാലിനി, വംശസ്ഥം, ഉപജാതി, സമ്മത, അപരവക്ത്രം, പ്രഹര്‍ഷിണി, സ്രഗിണി, സ്വാഗത,  തോടകം,പഞ്ചചാമരം, ശിഖരിണി, പൃത്ഥ്വി, ശങ്കരചരിതം,  ഹരിണി, മല്ലിക,കുസുമമഞ്ജരി  എന്നീ വൃത്തങ്ങളില്‍ അഞ്ചു റൌണ്ടു വീതം പൂര്ത്തിയായ ശേഷം  ആരംഭിച്ച  മത്തേഭം  തുടരുന്നു . സൈറ്റില്‍ സദസ്സു ഇപ്പോഴും തുടര്‍ന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. 


പങ്കെടുക്കുന്ന കവികള്‍  1.അരിയന്നൂര്‍ ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണന്‍ 2.കൈതക്കല്‍ ജാതവേദന്‍ 3.രാമന്‍ നമ്പീശന്‍ കേശവത്ത് 3.ശ്രീലകം വേണുഗോപാല്‍ 5.ഋഷികപ്ലിങ്ങാട് 6.വാരിയത്ത് കുട്ടി 7. ജിനന്‍ 8.ജ്യോതിര്‍ മ്മയി ശങ്കരന്‍ 9.ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണന്‍ ശ്രീലകം 10.തൃക്കഴിപ്പുറം രാമന്‍ 11.ദിലീപ് 12.അനിരുദ്ധ വര്‍മ്മ 13.ഡോ: ആര്‍ .രാജന്‍ 14.ഡോ:ജോയ് വാഴയില്‍ 15.രാജേഷ വര്‍മ്മ 16.പി എന്‍ വിജയന്‍ 17.ഗീത വാസുദേവന്‍ 18. ശ്രീജ പ്രശാന്ത് 19. മധുരാജ് പി സി 20. ആര്യാംബിക 21.സന്തോഷ് വര്‍മ്മ 22.അനില്‍ക്കൃഷ്ണന്‍ അരിയന്നൂര്‍

 
2046
കാരാഗൃഹേ പിറവി സൂരാപഗാകടവില്‍
നീരാകെ മാറ്റി പശുപാ
ഗാരാന്തരത്തിലണവാരാല്‍ യശോദയുടെ
താരാട്ടു കേട്ടു വളരല്‍
വാരാളിടും പ്രണയസാരാമൃതാഖ്യനവ
പൂരാഗമേന്തുമളിയായ്
ജാരാത്മനാ വ്രജഹൃദാരാമസീമ്നി നില; ‍
നീരാഗമോര്‍ക്ക മനമേ!

അരിയന്നൂര്‍ ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണന്‍ 

2047
വേഷത്തിനൊത്തു പരിതോഷംനടിച്ചു കര
ഘോഷംലഭിച്ചിടുകിലും
ദ്വേഷം വളർക്കുമുരുദോഷങ്ങളാൽ സുജന
രോഷംഭവിച്ചിടുകിലും
ശേഷം നിനപ്പതിനു വൈഷമ്യമേറ്റു മന
മീഷൽപ്പെടുന്നളവിലു -
ന്മേഷത്തിനാകുമഭിലാഷം മനസ്സില,ത
ശേഷം കഥിക്ക വിഷമം

കൈതയ്ക്കല്‍ ജാതവേദൻ

2048
ശൌര്യം പെരുത്തു പെരുകീടുന്നു നായ്ക്കള്‍ പുരിയുള്ളില്‍ ഭുജിച്ചു പിശിതം 
വീര്യത്തൊടേതു തെരുവും തെണ്ടിടുന്നുദയകാലത്തു ഭൌരവയുതം 
കാര്യം സമസ്തജനഭീതിപ്രദം നഗരി വാഴുന്നവര്‍ പഥികസൌ -
കര്യാര്‍ത്ഥമൊക്കെ നിഹനം ചെയ്ക തെല്ലു കൃപയില്ലാതെ ബാധയൊഴിവാന്‍ 

രാമന്‍ നമ്പീശന്‍ കേശവത്ത്

2049
കണ്ഠത്തില്‍ നാഗ,മൊരു തീക്കണ്ണു നെറ്റിയതില്‍ ,വെള്ളം ജടാന്തരെ,യതൊ-
ത്തുണ്ടാ ഹിമാംശു കുളിരേകാനിതെന്തു രസമാണീ വിഭൂഷകള്‍ ശിവാ !
ഇണ്ടല്‍കെടുത്തുവതിനായ് നിന്റെ മുന്നില്‍ വരുമീ ഭക്തനിറ്റു ഭയമി-
ന്നുണ്ടെങ്കിലും സപദി വേണ്ടുംവിധം വരവുമേകെന്റെയാധിയൊഴിയാന്‍.

ശ്രീലകം വേണുഗോപാല്‍

2050
ഇല്ലെന്റെ തൂലികയിൽ മാധുര്യമേറുമൊരു കാവ്യം രചിക്കുവതിനായ്
നല്ലോരു വൈഭവവുമേറെത്തികഞ്ഞപദജാലങ്ങളും ഭഗവതീ
വന്നീടുകെന്മനസി കാരുണ്യമോടെയൊരു താങ്ങായിയെങ്കിലിവനി-
ന്നാവുന്നപോലെ തവ നാമങ്ങൾ കോർത്ത തിരുമാല്യം പദത്തിലണിയാം

ഋഷി കപ്ലിങ്ങാട്

2051
വാതായനം പതിയെ ചാരുന്നതെന്തിനു വിശാലാക്ഷി നീ പറയണം
ചൂടല്പമൊന്നു കുറയാനാണു ഞാനതു തുറന്നിട്ടതെന്റെ കരളേ
ആരും വരില്ല ഭയമൊക്കെക്കളഞ്ഞു വര മഞ്ചത്തിലേക്ക് കയറൂ
മന്ദാനിലന് തഴുകി നീങ്ങുന്നതെത്ര സുഖ മീഗ്രീഷ്മ താപ മകലാന്.

വാരിയത്ത് കുട്ടി

2052
ആരും കൊതിയ്ക്കുമൊരു പൂപോൽ കവർന്നു മനമേറീട്ടെനിയ്ക്കു സദയം
നീയേകിയോ പറകയോമൽക്കൊടീ പ്രണയ,മാവോളമിന്നു നുകരേ
ഞാനോർത്തിടുന്നു മമ ഗാനത്തിനേകി പുതു ശീലൊന്നു നമ്മളറിയു-
ന്നീ ജീവിതം ക്ഷണികമാണെങ്കിലും പറകിലാനന്ദതുന്ദിലമയം

ജ്യോതിര്‍ മയി ശങ്കരന്‍

2053
ഞാനാരു ജീവശതകോടിക്കിടക്കു കടുകോളം വരുന്നകൃമിയോ
ദാനം ലഭിച്ച മമ ജീവന്‍റെ യാത്രയിതി-
ലാരന്യമൊന്നുതുണയായ്
ആനന്ദരൂപനഖിലേശന്‍ കൃപാനിധി 
നിയോഗിച്ചിടുന്നവഴിയേ
മീ നാളമുള്ളതുവരേ!
മാനാപമാന ഭയമെന്യേ ചരിച്ചിടണ-
മീ നാളമുള്ളതുവരേ!

ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണന്‍ ശ്രീലകം
2054
അന്നത്തിനന്യരുടെ മുന്നിൽത്തൊഴുന്ന പടി നിന്നീടവയ്യ, യതുപോൽ,
ചെന്നൈ തരുന്ന വിഷമൊന്നായ് നിറഞ്ഞ പഴമെന്നേ! മടുത്തിതു പരം;
പൊന്നിൻവിലയ്ക്കഹഹ വന്നീടുമാന്ധ്രയരി തിന്നീടവയ്യയിനിമേ,
ലെന്നാകിലോ കൃഷികൾ നന്നായ് തുടങ്ങിടുക മുന്നത്ത മട്ടിലിഹ നാം.

തൃക്കഴിപ്പുറം രാമന്‍ 

2055
പേപ്പർ പ്രഭാതസമയത്തൊന്നു നീർത്തിടു-
കിലത്യന്തഭീതിയുളവാം
മുപ്പത്തിരണ്ടു കൊല, നാരീപ്രഘർഷണവു-
മൊത്തും കവർച്ച നിതരാം
ഒപ്പം പൊതുസ്ഥലമെടുക്കുന്നു കൈവശ-
മഹോ കൂടെ നവ്യതരമായ്
ഇപ്പോഴൊരാധുനിക സൈബർ ദുരാക്രമവു-
മെത്തുന്നു വാർത്തകളിലായ്

ദിലീപ്

2056
ഓരായിരം മൃദുലസൂനങ്ങളിന്നു തിരുപാദാംബുജം പൊതിയവേ
മാരാരിതന്‍ പ്രിയതമേയെന്നിലെന്നുമിനി കാരുണ്യമാരി ചൊരിയൂ
തീരാത്തശോകമഖിലം തീര്‍ത്തു നീ കനിയു, മായേ, മഹേശി ജനനീ
പാരാകെ നിന്‍ കഥകള്‍ പാടാനെനിക്കുമൊരു ഭാഗ്യം തരൂ ഭഗവതീ

അനിരുദ്ധ വര്‍മ്മ

2057
തങ്ങള്‍ക്കു താന്‍ സഭയില്‍ മേല്‍ക്കോയ്മ കിട്ടിടണമെന്നുള്ള മോഹമൊടഹോ
പൊങ്ങച്ചമുള്ള ചില പാണ്ഡിത്യമാനികളിടിച്ചിങ്ങു കേറി ബലമായ്‌
ചട്ടം തിരുത്തിയിഹ  മാര്‍ക്കാല്‍ ജയിക്കുമൊരു പുത്തന്‍ പരിഷ്കൃതി വശാല്‍
നേട്ടങ്ങളൊക്കെയുമവര്‍ക്കുള്ളതാക്കിയിഹ തമ്പ്രാക്കളായി ഞെളിവൂ 

ഡോ രാജന്‍

2058
ചേറ്റിൽക്കുരു,ത്തതിനെ മാറ്റിപ്രസൂനമിഴിവിറ്റിപ്പു താമരകൾ; വി-
ണ്ണാറ്റിൽ നിറഞ്ഞ മുകിലൂറ്റിത്തെളിച്ചു നിറമേറ്റിസ്ഫുരിപ്പു മഴവിൽ.
കാറ്റിൽപറന്നു വഴിതെറ്റിപ്പതിച്ച മണി,യൂറ്റിൽക്കിളിർപ്പു മരമായ്;
തെറ്റിൽത്തപിച്ചു മിഴിയിറ്റിക്കുമശ്രുകണമാറ്റിത്തെളിപ്പു ഹൃദയം.

ജോയ് വാഴയില്‍

2059
കാണാകണം ഹൃദി സദാനേരവും, കനിവു തൂകുന്ന ചാരുവദനം
കേട്ടീടണം,കുളിരു കാതില്‍ ച്ചൊരിഞ്ഞരുളിടുന്നോരു വേണുനിനദം
ഓര്‍ത്തീടണം തവ കഥാസാരമെന്നുമകതാരില്‍ ഹരേ!മുരരിപോ!
ചേര്‍ത്തീടണം , രമ തലോടുന്ന പാദമതിലീ പ്രാണനന്ത്യസമയേ

ഗീത വാസുദേവന്‍

2060
ഒന്നല്ല, മുന്നിലൊരുപാടുണ്ടു വേഷമതിലോരോന്നെടുത്തു ചമയാ-
മെന്നാകിലും തനതു ഭാവങ്ങൾ മാറിമറയുന്നേരമങ്ങു കുഴയും
തന്നിൽ തെളിഞ്ഞ വരികൾക്കൊട്ടു തൊങ്ങലിനു പൊന്നിൻറെ ചായമിടുവാ-
നിന്നും തുനിഞ്ഞു, ചിതറിപ്പോയ് മഴക്കുളിരിലെല്ലാമലിഞ്ഞു വെറുതേ 

ശ്രീജ പ്രശാന്ത്

2061
താരാഗണങ്ങൾ മിഴി ചിമ്മുന്നു, മേഘനിരയാരാൽ മുഴക്കിയമലം
നേരുന്നു മംഗള,മതോരാതെ വർഷനിര ചോരുന്നു മണ്ണിലനിശം;
തേരേറി വെല്ലുമൊരു സൂര്യൻ കണക്കെയൊളി പേറുന്ന നിത്യഹരിതം -
പൂരിച്ച കീർത്തിയൊടു വാഴട്ടെ ഗോപി ചിര, മാരോഗ്യസൗഖ്യസഹിതം.!

ജയദേവ് കൃഷ്ണന്‍

2062
തനിയ്ക്കു പശുതാൻ വേണമെന്നിടതു
നേതാവുരയ്ക്കെയതുകേ-
ട്ടന്ന്യൂനപക്ഷജനമൊന്നാകെ വോട്ടരുളു-
മെന്നേ ഭയന്നു വലതൻ
ചൊന്നൂ തനിയ്ക്കതിനെയീറോട്ടിലിട്ടു പകൽ
കൊല്ലേണമെന്നു കനിവ-
റ്റിന്നീപ്പിശാചകുലനാശത്തിനുള്ളവഴി
കാട്ടീടണം പശുപതേ!

മധുരാജ് പി സി

2063
ചേരുന്നതായ പൊരു ളോരുന്നതാം കവിത നേരുന്നതിക്കുതകു മാ
റാരുറ്റുതീർക്കുവതു വാരുറ്റുതാൻ പെരിയ പേരുറ്റു വെന്നിടുമവൻ
പാരുറ്റു നോ ക്കു മതിഭീരുത്വമോ ടവ നെ, ചാരുത്വ മാർന്ന ഹൃദ യേ
കാരുണ്യ മാർന്നു നവ താരുണ്യ വാൻ നയന നീരുറ്റ ദീനനു ശിവൻ

നാമംഗലം മാധവന്‍

2064
പാടുന്ന കോകിലവുമാടുന്നമാമയിലു-
മോടുന്നവാജിഗണവും
കാടും പ്രശാന്തമൊരുമേടും കുണുങ്ങിയൊഴുകും
ചോലയെന്നിവകളും
തേടുന്നു തങ്ങളെ ജനിപ്പിച്ചശക്തിയുടെ
മാഹാത്മ്യമെന്നുമിവിടെ-
ക്കൂടുന്നബുദ്ധിയൊടു വാഴുന്നമാനവനു
തോന്നാത്തതെന്തിതിനിയും?

സന്തോഷ് വര്‍മ്മ‌

 സമസ്യ 


(സൈറ്റില്‍ കൊടുക്കുന്ന സമസ്യകളും പൂരണങ്ങളും )

 

സമസ്യ നമ്പർ 258

.....ക‌റിവേണ്ട വേറെ മമ വല്ലഭേ

സമസ്യാകാരൻ: പീതാംബരന്‍ നായര്‍
വൃത്തം: കുസുമമഞ്ജരി

1
പച്ചമാങ്ങ പുളിയേറിടാത്തതൊരു പൂളു, തേങ്ങ മുറിയൊന്നു, നൽ-
പ്പച്ചയാം മുളകു,മല്പമുപ്പു, കറിവേപ്പില,ക്കടുകു, ജീരകം;
ഇഞ്ചി,യുള്ളി,മുള,കാദി ചേർത്തു നനുവായരച്ചതു ലഭിക്കിലി-
ന്നുച്ചയൂണിനു സുഭിക്ഷമായി, കറി വേണ്ട വേറെ മമ വല്ലഭേ.

പീതാംബരന്‍ നായര്‍

2
കിട്ടിനിന്റെകുറിയെങ്കിലും കടയിലെന്തുനൽകിയരിവാങ്ങിടും 
വേട്ടുപോയി പണിയേതുമില്ല പകലന്തിയോളവുമലഞ്ഞുഞാൻ 
വീട്ടിലെത്തി,യവളന്നുവെച്ച വിഹിതം വിളമ്പി, കടുവാക്കുകൾ 
കേട്ടുതന്നെ വയറും നിറഞ്ഞു കറിവേണ്ടവേറെ മമ വല്ലഭേ!

സുബ്രഹ്മണ്യന്‍ കുറ്റിക്കോല്‍

3
മോരൊഴിച്ച കറി, സാമ്പനും, രുചിര-
മോലനൊത്തൊരെരിശേരിയും
തോരനും, സരസമായ പച്ചടി-
\യവീലു,കിച്ചടിയു,മിഷ്ടുവും
കേരതൈലമൊരുമിച്ചതാം പിപചിത
ചേനയും ബഹു ലഭിക്കുകിൽ
ചോറശിപ്പത്തിനു തീർച്ചയാണു
കറി വേറെ വേണ്ട മമ വല്ലഭേ

ദിലീപ്

4
അന്നു കാണുമുലകൊക്കെ മായയിതി ചൊല്ലി പോൽ ശിവ, നുമയ്ക്കുടൻ
വന്നു കോപമവളും മറഞ്ഞു ഭുവനത്തിലുള്ള ജനമൊക്കെയും
ചെന്നു കേണു ശിവനോടു, ഭിക്ഷു വടിവോടെ നിന്നവനു നൽകിയോ-
രന്നമേകിടുകിലിന്നെനിക്കു ക‌റിവേണ്ട വേറെ മമ വല്ലഭേ

വിനോദ് വര്‍മ്മ

സമസ്യ നമ്പർ 259

പാലാണു വൈദ്യവിധി, രോഗി കൊതിച്ചതും പാൽ

സമസ്യാകാരൻ: ദിലീപ്
വൃത്തം: വസന്തതിലകം

1
ചേലൊത്തതൊന്നുമവനില്ല, പറഞ്ഞിടാനെ-
ന്നാലും ഗമയ്ക്കു പിടിവാശി പിടിച്ചിരിക്കും
കോലിന്റെ തെല്ലു കുറവുണ്ടതറിഞ്ഞിരിക്കേ
"പാലാണു വൈദ്യവിധി, രോഗി കൊതിച്ചതും പാൽ

കുട്ടന്‍ ഗോപുരത്തിങ്കല്‍

2
പാട്ടില്‍പ്പടുത്വമെഴുമാത്തരുണിക്കു സീറ്റു 
കിട്ടീലഹോ പ്രൊഫഷണല്‍പ്പദമുള്ളതൊന്നും
മ്യൂസിക്കു സീറ്റൊടുവിലൊന്നു ലഭിച്ചു ഭാഗ്യാല്‍
പാലാണു വൈദ്യവിധി, രോഗി കൊതിച്ചതും പാല്‍

ഡോ രാജന്‍

3
താലപ്പൊലിക്കണി നിരന്ന നതാംഗിമാർ തൻ
താലത്തിൽ ദീപമതിലെണ്ണയൊഴിക്കുവാനായ്
ചാലേ നിയോഗമിവനിന്നു ലഭിച്ചു, ഭാഗ്യം,
പാലാണു വൈദ്യവിധി, രോഗി കൊതിച്ചതും പാൽ

പീതാംബരന്‍ നായര്‍

4
കാലത്തെണീറ്റു മിഴിയൊന്നു തുറന്നു നോക്കീ
നീലാഭ പൂണ്ട ഗഗനം തെളിയുന്നു മേലെ
ചേലായൊരല്‍പ്പമഴയിന്നിനി പെയ്തുവെങ്കില്‍
"പാലാണു വൈദ്യവിധി, രോഗി കൊതിച്ചതും പാൽ"

അനിരുദ്ധ വര്‍മ്മ

5
വാലിൻെമേലെ തുണിചുറ്റി വരിഞ്ഞ ദൈത്യർ
ജ്വാലക്കു ചേർത്തപടി മാരുതിയോടി ശീഘ്രം
ആ ലങ്ക കത്തി മുഴുവൻ, ഹനുമാൻ ചിരിച്ചൂ
''പാലാണു വൈദ്യവിധി, രോഗി കൊതിച്ചതും പാൽ!''

ദേവദാസ് മായന്നൂര്‍

6
ശൈലാത്മനന്ദിനി സപത്നിപരപ്രകോപാൽ
ചാലേ നടന്ന സമയം ദശകണ്ഠശക്ത്യാ
കൈലാസമൊന്നിളകി, ദേവി പുണർന്നു ദേവം
പാലാണു വൈദ്യവിധി, രോഗി കൊതിച്ചതും പാൽ

ദിലീപ്

7
ചേലാണു, നല്ല തണലാ, ണതു വൃക്ഷരാജന്‍
പോലാണു പോ, ലതു ചിലര്‍ക്കു വരുന്നു മൂട്ടില്‍
ആലാണതെന്നു പറയുന്നതു കാണ്കെ, യോതാം
"പാലാണു വൈദ്യവിധി, രോഗി കൊതിച്ചതും പാൽ"

വിനോദ് വര്‍മ്മ‌

8
മേലാകെയും തളരുവാനിടയായി വിപ്രന്‍
മാലൊട്ടു മാറ്റുവതിനായ് വഴി തേടി, ചൊല്ലീ
പാലാഴിവാസനുടെ ലീലകളോതുകെന്നായ്
"പാലാണു വൈദ്യവിധി, രോഗി കൊതിച്ചതും പാൽ"

വിനോദ് വര്‍മ്മ‌

9
മാലേറ്റിയിക്കപിയെയങ്ങു പറഞ്ഞയക്കാന്‍
വാലില്‍ക്കൊളുത്തിടുക വഹ്നിയതെന്നു കേള്‍ക്കേ
ചാലേനിനച്ചു ഹനുമാ,നിതു തന്നെ തക്കം
പാലാണു വൈദ്യവിധി, രോഗി കൊതിച്ചതും പാല്‍

ഗീത വാസുദേവന്‍

10
കാലം കടക്കുവതിനായൊരു തോണിയിൽഞാൻ 
പാലാഴിയെന്നതറിയാതെ തുഴഞ്ഞുപോകേ 
കാലൻ ചമച്ച ചുഴിയിൽ മുഴുകുന്നു തോണീ
പാലാണുവൈദ്യവിധി രോഗി കൊതിച്ചതും പാൽ

സുബ്രഹ്മണ്യന്‍ കുറ്റിക്കോല്‍

11
ചേലാകുകില്ല പഠനം മകളേ നിനക്കു
ചേലായമട്ടിലൊരു മംഗലമാണു നല്ലൂ
ലോലാംഗി കേട്ടു ജനകോക്തിയിതുള്‍ക്കുളിര്‍ത്തു
പാലാണു വൈദ്യവിധി രോഗി കൊതിച്ചതും പാല്‍

അരിയന്നൂര്‍ ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണന്‍

12
മാലേന്തി വാഴുമൊരുവന്‍ നിനയാതെ കിട്ടും
ചേലാര്‍ന്ന മൂലമുളവാമൊരു വസ്തുവെന്നാല്‍
മാലോകരില്‍ പലരുമേകപദേന വാഴ്ത്തും
പാലാണു വൈദ്യവിധി രോഗി കൊതിച്ചതും പാല്‍

വി വിശ്വനാഥന്‍ നമ്പ്യാര്‍

13
കല്യാണമെത്തിയവനുണ്ടൊരുപാടുപേരേ
നീളേവിളിയ്ക്കുവതിനില്ലൊരു ലീവുപോലും
നാളേപ്പുലര്‍ച്ചമുതലുണ്ടൊരു ബന്ദുകേള്‍പ്പൂ
പാലാണു വൈദ്യവിധി, രോഗി കൊതിച്ചതും പാൽ

അനില്‍ക്കൃഷ്ണന്‍ അരിയന്നൂര്‍

സമസ്യ നമ്പർ 260

കനിവൊരുലവലേശം തൊട്ടുതീണ്ടാതെയായി

സമസ്യാകാരൻ: ജിനദേവന്‍ വെളിയനാട്
വൃത്തം: മാലിനി

1
മുനിപരനിലയിൽത്താൻ സ്വാമി പഞ്ചാസ്ത്രകേളി-
ക്കനിശമൊരുവളെപ്പോയ് പുൽകിയെന്നുള്ള ദോഷാൽ
പനിമതിമുഖി ലിങ്ഗച്ഛേദനം ചെയ്തു, പെണ്ണിൽ
കനിവൊരു ലവലേശം തൊട്ടുതീണ്ടാതെയായി

ദിലീപ്

2
മനമിതിലുളവായ് നിന്‍ വേണുഗാനം ശ്രവിക്കേ
കനവുകള, തിലെല്ലാം നീ നിറഞ്ഞൂ, മറക്കാന്‍ 
ഇനി പറയരുതേ, യെന്‍ കണ്ണനെന്തീവിധത്തില്‍ 
കനിവൊരുലവലേശം തൊട്ടുതീണ്ടാതെയായി?

വിനോദ് വര്‍മ്മ‌

3
മുനിയുടെ മുഖഭാവം കാവിമുണ്ടാണു വേഷം,
മനിതമൃഗസമാനം ചിന്തകള്‍ ഭ്രാന്തമെന്നും
വനിതകളുടെ നേര്‍ക്കാ ണെപ്പൊഴും കള്ളനോട്ടം
"കനിവൊരു ലവലേശം തൊട്ടുതീണ്ടാതെയായി

അനിരുദ്ധ വര്‍മ്മ

4
മനമുരുകിവിളിക്കേ കേട്ടഭാവം നടിയ്ക്കി-
ല്ലിനിയതുവഴിവന്നീ ടില്ലയല്‍ക്കാരുപോലും
മനുജനൊരുപകാരം ചെയ്യുവാനാരുമില്ലാ
"കനിവൊരുലവലേശം തൊട്ടുതീണ്ടാതെയായി"?

കുട്ടന്‍ ഗോപുരത്തിങ്കല്‍

5
അണുവിടെ ദയയില്ലാ, താഴ്മയോ തീരെയില്ല
വിനയവുമതുപോലേ കാണ്മതില്ലാരിലിന്നും
മനമതി കഠിനം താൻ, ക്ഷോഭമിന്നേറിനില്ക്കും
"കനിവൊരു ലവലേശം തൊട്ടുതീണ്ടാതെയായി

ദീപ കരുവാട്

6
വെറുമൊരുശിശുവാണെന്നാകിലും, പെണ്ണതെങ്കില്‍
വെറിയധികമെഴുന്നോര്‍ക്കൊന്നുമേ നോട്ടമില്ലാ
ധരണിയിലിതി കാമാര്‍ത്തര്‍ പെരുത്തൂ ,മനസ്സില്‍
കനിവൊരു ലവലേശം തൊട്ടു തീണ്ടാതെയായീ

ഗീത വാസുദേവന്‍

7
രുധിരമൊഴുകിയിപ്പോള്‍ കാലനെത്തുന്ന നേരം
കരുണ പരതി മാര്‍ഗ്ഗേ ആരുമില്ലൊന്നു നോക്കാന്‍
മനുജനിലൊരു മാറ്റം വന്നുവെന്നോര്‍ത്തുവയ്ക്കൂ
കനിവൊരുലവലേശം തൊട്ടുതീണ്ടാതെയായി

വിഷ്ണു മോഹന്‍

8
മനമിതു പിടയുന്നൂ കണ്ണുകൾ നീരണിഞ്ഞൂ
ദിനവുമിവിടെയുണ്ടാം പീഡനം കണ്ടിടുമ്പോൾ
വനചരമൃഗതുല്യം മാനുഷർ മാറിടുന്നൂ
കനവൊരു ലവലേശം തൊട്ടുതീണ്ടാതെയായീ

ഋഷി കപ്ലിങ്ങാട്

9
കനിവു മനുജനേന്തും മൗലികാന്തർഗുണം, ഭൂ-
വനികയിലതുപോലില്ലൊറ്റജീവിക്കുമുള്ളിൽ.
ഇനിയതു കഥമാത്രം, ഭീകരന്മാർ പെരുത്തു;
കനിവൊരു ലവലേശം തൊട്ടുതീണ്ടാതെയായീ.

ജോയ് വാഴയില്‍

10
വനമതിലൊരുവന്നുണ്ടാകുമേകാവലംബം
ദിനകരനുമതേ മട്ടില്‍ സഹായത്തിനുണ്ടാം
കനമിയലുമനിഷ്ടം സംഭവിച്ചാലതിന്മേല്‍
കനിവൊരു ലവലേശം തൊട്ടു തീണ്ടാതെയായി

വി വിശ്വനാഥന്‍ നമ്പ്യാര്‍

11
കനലുകളെരിയുന്നെൻ നെഞ്ചിലെപ്പോഴുമെന്നാൽ
കനവിലുമിടയില്ലാ നിൻവിരൽ സ്പർശമേല്ക്കാൻ
നിനവിലുണരുമെന്നും നിന്റെ പാദസ്വരങ്ങൾ
കനിവൊരുലവലേശം തൊട്ടുതീണ്ടാതെയായീ

സുബ്രഹ്മണ്യന്‍ കുറ്റിക്കോല്‍

12
അനുദിനമിവിടത്തിൽക്കൂടിടുന്നക്രമങ്ങൾ,
മനമതു പിടയുന്നൂ കാണ്കെയന്യായമെങ്ങും;
മനുജനപരനോടിന്നില്ല സാഹോദരത്വം,
കനിവൊരുലവലേശം തൊട്ടുതീണ്ടാതെയായി.

സുബ്രഹ്മണ്യന്‍ കുറ്റിക്കോല്‍

13
പനിമതി മൃദുഹാസം തൂകി വന്നെത്തി ഹാ പൂ
വനികളിലരുമപ്പൂഗന്ധപൂരം പരന്നു
ഇനിയുമരികിലെത്തീലെന്‍ പ്രിയേ നിന്മനസ്സില്‍
കനിവൊരു ലവലേശം തൊട്ടു തീണ്ടാതെയായി

അരിയന്നൂര്‍ ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണന്‍

14
ഇനിയിവിടെ മഴയ്ക്കായ് കാത്തിരിയ്ക്കേണമോ ഞാന്‍
ദിനവുമിതുകണക്കേ വറ്റിടും ചുണ്ടുമായീ
നനവുപകരുവാതേ വൃഷ്ടിതന്‍ ചിത്തമാകേ
കനിവൊരുലവലേശം തൊട്ടുതീണ്ടാതെയായി.

അനില്‍ക്കൃഷ്ണന്‍ അരിയന്നൂര്‍

15
അപകട മതിനാലേ തീ പിടിച്ചൂ കരിഞ്ഞൂ
പെരുവഴിനടുവിങ്കൽ രണ്ടുപേർ വെന്തടങ്ങീ.
പൊതുജനമതുനോക്കിക്കണ്ടുകൊണ്ടേ നടന്നൂ
കനിവൊരുലവലേശം തൊട്ടുതീണ്ടാതെയായി.

ജിനദേവന്‍ വെളിയനാട്

സമസ്യ നമ്പർ 261

.......ഉടനേ സന്തോഷമേറുന്നിതാ

സമസ്യാകാരൻ: അനിരുദ്ധ വര്‍മ്മ‌
വൃത്തം: ശാര്‍ദ്ദൂലവിക്രീഡിതം

1
നേരെക്കേറിയകത്തിരുന്നു,ബെയറർക്കോഡർക്കൊടുത്തപ്പൊഴേ
നീരിൻഗ്ലാസ്സൊടുവെച്ചു തട്ടിലിലയിൽച്ചൂടോടെ നെയ്റോസ്റ്റുമേ
കാരച്ചട്ടിണി, യുള്ളിയിട്ടരസികൻസാമ്പാർ, പൊടിക്കെണ്ണയും
പോരാ,ചായകടുപ്പമോടെയുടനേ,സന്തോഷമേറുന്നിതാ

പി എന്‍ വിജയന്‍

2
ചേലൊത്തീടുമവൾക്കു വേണ്ടി ദിനമ
ങ്ങെസ്ക്കോർട്ടു ചെയ്യുന്നതും
കാളും ഭക്തിയതേശിടാതെയവളെ
ക്കാണാൻ;തൊഴാൻ നിന്നതും
വ്യർത്ഥം തെല്ലു ധരിച്ചു നിന്നൊരളവിൽ
ച്ചാരത്തു വന്നാദ്യമാ
യിഷ്ടം തന്നെയതോതിടുമ്പൊളുടനേ
സന്തോഷമേറുന്നിതാ

യദുനാഥന്‍

3
പട്ടാല്‍ ദേഹമതേപ്പൊതിഞ്ഞു ചുളികേറുന്നോരുമോന്തയ്ക്കുമേല്‍‌ 
കട്ടിപ്പൌഡറുമിട്ടുലഞ്ഞ ചൊടിയില്‍ ചെഞ്ചായവും തേച്ചിതാ
വെട്ടിക്കീറിയപോലെ ചോളി, നിറമാറൊട്ടും മറയ്കാതെയീ
മട്ടെന്‍‌മുന്‍പിലൊരുങ്ങിനിന്ന "യുടനേ സന്തോഷമേറുന്നിതാ.

കുട്ടന്‍ ഗോപുരത്തിങ്കല്‍

4
ന്യൂസിന്നായ് ചവറില്‍ ത്തിരഞ്ഞുവതിലായ്
നാറ്റത്തിലൊന്നാമതേ
ന്യൂസ് ടൈമില്‍ പതിവായ് വിളമ്പു, വതിനെ-
ച്ചൊല്ലിക്കുറേ ചര്‍ച്ചയും
നൊസ്സീ മട്ടു നടത്തിടുന്നു, വതിനാല്‍
ടീയാര്‍പിയേറുമ്പൊഴോ
ന്യൂസ് ചാനല്‍ മുതലാളിമാര്‍ക്കു"മുടനേ
സന്തോഷമേറുന്നിതാ."

വിനോദ് വര്‍മ്മ‌

5
മാരിക്കൊ,ത്തനിരുദ്ധമാധുരി വഴിഞ്ഞീടും പദാർത്ഥാന്വിതം
ഭൂരിപ്രൗഢനവാശയങ്ങളൊളിവായ്ച്ചേറും സമസ്യാവ്രജം
പൂരിപ്പിച്ചൊരു കാളിദാസകവിതൻ ചാതുര്യമെമ്പാടുമുൾ -
ത്താരിൽപ്പേർത്തു നിനയ്ക്കുമെന്നിലുടനേ സന്തോഷമേറുന്നിതാ

കൈതക്കല്‍ ജാതവേദന്‍

6
വന്നൂ ശ്രീ രഘുരാമനെന്‍ പ്രിയസുത യ്ക്കാദ്യത്തെ സല്‍പ്പുത്രനായ്
നിന്നൂ ഞാനതിമോദമോടെ, മിഴികള്‍ മൂടുന്നു കണ്ണീരിനാല്‍
ചെന്നൂ കൈകളിലൊന്നെടുത്തു മൃദുവായ് മുത്തങ്ങളും നല്‍കവേ
തന്നൂ നല്ലൊരു മന്ദഹാസമുടനേ, സന്തോഷമേറുന്നിതാ

അനിരുദ്ധ വര്‍മ്മ

7
കുഞ്ഞിക്കാലടി വച്ചു വച്ചു പതിയേ ഇല്ലത്തെ മുത്തായിടും
പുത്രന്നായ് പല നോമ്പുനോറ്റഹമിതാ വന്നെത്തി നിന്‍ മുന്നിലായ്
കണ്ണായെന്നുടെ ആശ കേട്ടൊടുവില്‍ നീ വന്നെത്തിയെന്‍ പുത്രനായ്‌
കുഞ്ഞിക്കാലൊരു നോക്കുകണ്ടയുടനേ സന്തോഷമേറുന്നിതാ

വിഷ്ണു മോഹന്‍

8
സന്തോഷക്കുറവിന്നു ഹേതു തിരയാൻ
തർക്കജ്ഞരെത്തുന്നിതാ;
ചിന്തോദ്ദീപിതരായ് ജനം സകലരും
നേടുന്നു ബോധോദയം.
എന്തോതേണ്ടു? തുടർന്നു ചൂഷണമവർ
ചെയ്യുന്നയൽക്കാരനെ;
സന്തോഷം പരനേകുമെങ്കിലുടനേ
സന്തോഷമേറുന്നിതാ

ജോയ് വാഴയില്‍

9
കണ്ണേ, കാഴ്ചകൾ കാട്ടി നീയരുളിടു-
ന്നാനന്ദ,മെൻ നാവതിൻ
വണ്ണം നല്കിയതെത്രയെത്ര രുചികൾ,
നസ്തം സുഗന്ധങ്ങളും.
കർണ്ണം നാദമൊരുക്കി, ചർമ്മമരുമ-
സ്പർശങ്ങളും; സത്യമുൾ-
ക്കണ്ണേ, നീ വെളിവാക്കി,യെന്നിലുടനേ
സന്തോഷമേറുന്നിതാ.

ജോയ് വാഴയില്‍

10
ഹൃദ്യാനന്ദമതൊന്നു മാത്രമൊരുവ‌
ന്നുത്സാഹമേകുന്നതാം
പഥ്യാഹാരമെഴും പദാര്‍ത്ഥമധികം
കാമിച്ചിടും മര്‍ത്ത്യനില്‍
ചിന്താധാരയിലേകമായതു മുഴ‌
ങ്ങിക്കൊണ്ടു നില്ക്കുമ്പൊഴാ
ഉദ്ദേശം നിറവേറി ശേഷമുടനേ
സന്തോഷമേറുന്നിതാ

വി വിശ്വനാഥന്‍ നമ്പ്യാര്‍

 

 

 

ഇംഗ്ലീഷ് കവിതകള്‍ക്കു ശ്ലോക/ഭാഷാവൃത്ത പരിഭാഷ 

 കഴിഞ്ഞ കാലത്തെ ഇംഗ്ലിഷുകവികളുടെ കൃതികളെ പരിചയപ്പെടുകയും

അംഗങ്ങള്‍ പരിഭാഷപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ശ്ലോക

പരിഭാഷ എന്ന ഈ ഫോറം .ഇത് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ശ്രീ രാമന്‍

നമ്പീശന്‍ കേശവത്ത് ആണ്.  

 

ഇംഗ്ലീഷ് കവിത 76

 

A Red, Red Rose - Poem by Robert Burns

O my Luve's like a red, red rose
That's newly sprung in June;
O my Luve's like the melodie
That's sweetly play'd in tune.

As fair art thou, my bonnie lass,
So deep in luve am I:
And I will luve thee still, my dear,
Till a' the seas gang dry:

Till a' the seas gang dry, my dear,
And the rocks melt wi' the sun:
I will luve thee still, my dear,
While the sands o' life shall run.

And fare thee well, my only Luve
And fare thee well, a while!
And I will come again, my Luve,
Tho' it were ten thousand mile.

ശ്ലോക പരിഭാഷ‌

1
ദിലീപ്

പുത്തൻ മഴയ്ക്കു വിരിയും പനിനീർച്ചുകപ്പായ്
ചിത്താന്തരത്തിലുണരും പ്രണയം മദീയം
നിർത്താതെ തന്നെ മധുരാത്മകമായൊരീണം
ചോർത്തുന്ന ഗീതകവുമായതു തങ്ങി നിൽപ്പൂ

മത്പ്രേമമായതിനു സാമ്യത കണ്ടിടുന്നൂ
ഹേ പ്രേയസി, പ്രഭയെഴും തവ വിഗ്രഹത്തിൽ
അപ്പാടെ സാഗരജലം വലിയും വരേയ്ക്കും
നിൽപ്പൂന്നിടും പ്രിയതമേ പ്രിയമെൻ മനസ്സിൽ

അത്രയ്ക്കുമല്ല തപനാതപമേറ്റു പാറ-
ക്കൂട്ടങ്ങളങ്ങുരുകിടും സമയം വരേയ്ക്കും
ഗാത്രത്തിലേകചലനം നിലനില്ക്കുമെങ്കിൽ
കോട്ടം വരില്ല ഹൃദയേ പ്രിയതയ്ക്കു തെല്ലും

നിന്നോടു വേർപെടുകയില്ലൊരുനാളു,മെന്നാൽ
എന്നോമലേ, വിടയുമിന്നു പറഞ്ഞിടുന്നൂ
ഒന്നോർക്ക, താണ്ടിടുമിവൻ ശതകോടി കാതം
വന്നെത്തിടാൻ പുനരയേ നികടേ, പ്രിയേ, തേ

 

 


 

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥


 

www.aksharaslokam.com

 

സൈറ്റില്‍ അംഗമാകാന്‍  ഇപ്പോള്‍ തന്നെ റജിസ്റ്റര്‍   ചെയ്യുക.(ഹോം പേജില്‍

റജിസ്റ്റെര്‍ ഇന്‍ ക്ലിക്കു ചെയ്തു കോളങ്ങള്‍ പൂരിപ്പിക്കുക)

 

സൈറ്റില്‍ ലഭ്യമായ പുസ്തകങ്ങള്‍ 

 

 
1.സഹസ്രദളം :


ഗ്രന്‍ഥകര്‍ത്താവ് : അരിയന്നൂര്‍ ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണന്‍

അഷ്ടപ്രാസം ,യമകവിദ്യ, ഗോഹത്യയും ബ്രഹ്മഹത്യയും എന്ന മണി
പ്രവാള ഖണ്ഡകാവ്യം ,കറുത്ത ചേകവന്‍ എന്ന പച്ചമലയാളം കാവ്യം,
രസരാജന്‍, കുറിമാനം (എഴുത്തുകുത്തുകള്‍ , ആശംസകള്‍ , ചരമശ്ലോക
ങ്ങള്‍), അക്ഷരശ്ലോകമാഹാത്മ്യം (നൂറു പൂക്കള്‍, അംബോപദേശം) , തിരു
ശേഷിപ്പ് എന്നിങ്ങനെ എട്ടു അദ്ധ്യായങ്ങളിലായി ആയിരത്തിലധികം 
ശ്ലോകങ്ങള്‍ അടങ്ങുന്ന കൃതി. 2000ത്തില്‍ കൂനംമൂച്ചി അക്ഷരശ്ലോകവേദി 
പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.


2.അരിയന്നൂര്‍ :


അരിയന്നൂര്‍ ഗ്രാമത്തിന്റെ സാംസ്ക്കാരിക ചരിത്രം . ക്ഷേത്രത്തെക്കുറി
ച്ചുള്ള വിശദവിവരങ്ങള്‍ . ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിലെ സം ഭവങ്ങളുടെ 
വിവരണം . കൂടാതെ നൂറോളം സരസശ്ലോകങ്ങള്‍ editor അരിയന്നൂര്‍ 
ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണന്‍


3.അക്ഷരശ്ലോക ഡയറക്ടറി 2000:


ഗ്രന്‍ഥകര്‍ത്താവ് : അരിയന്നൂര്‍ ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണന്‍

അക്ഷരശ്ലോകകലാരംഗത്തുള്ള സംഘടനകളുടെയും വ്യക്തികളുടെയും 
വിവരങ്ങള്‍ അടങ്ങുന്ന ഇത:പര്യന്തമുണ്ടായിട്ടുള്ള ഏക കൃതി.


4.ഉപനയനം :

ഗ്രന്‍ഥകര്‍ത്താവ്: ആദരേടത്ത് നീലകണ്ഠന്‍ ഭട്ടതിരിപ്പാട്
ആദരേടത്തിന്റെ ശ്ലോകങ്ങളുടെ സമാഹാരം .'മയൂരദൂത്' എന്ന സന്ദേശ
കാവ്യത്തിന്റെ പരിഭാഷ പൂര്‍ണ്ണ രൂപത്തില്‍ ഈ പുസ്തകത്തില്‍ഉണ്ട്.

5.കണ്ണോക്ക് :

ടി.എം . പോള്‍ മാസ്റ്റര്‍ സ്മരണിക. കേരളത്തിലെ പ്രഗത്ഭരായ അക്ഷര
ശ്ലോകപ്രവര്‍ത്തകരുടെ പ്രൌഢലേഖനങ്ങള്‍,പഴയ നൂറു കവികളുടേതാ
യി നൂറു ശ്ലോകങ്ങള്‍ ,കൊച്ചുണ്ണിത്തമ്പുരാന്റെ 'കാന്തവൃത്തം ' എന്ന 
പുസ്തകത്തിന്റെ പൂര്‍ ണ്ണരൂപം എന്നിവ ഉള്ളടക്കത്തില്‍ പെടുന്നു.

6.തിലാഞ്ജലി:

പണ്ഡിതവര്യനും ബഹുമുഖപ്രതിഭയുമായിരുന്ന കാര്യാട്ടുശങ്കുണ്ണിനായര്‍
കൂനമ്മൂച്ചി അക്ഷരശ്ലോകവേദി അദ്ധ്യക്ഷനായിരിക്കെ 1989ല്‍ അന്തരിച്ചു. 
അക്കാലത്തു പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഒരു സ്മരണികയാണു 'തിലാഞ്ജലി'. മാട
മ്പു കുഞ്ഞുകുട്ടന്റെ അനുസ്മരണലേഖനം, മണ്മറഞ്ഞു പോയ എന്‍.ഡി. 
കൃഷ്ണനുണ്ണി,കെ.എന്‍ഡി., ആദരേടം ,നെല്ലുവായ് കെ.എന്‍ നമ്പീശന്‍ തു
ടങ്ങി പലരുടെയും ശ്ലോകരചനകള്‍ എന്നിവ ഉള്ളടക്കത്തില്‍ പെടുന്നു.

7.ശിവൊള്ളിക്കൃതികള്‍ :

ശിവൊള്ളിയുടെ ലഘു ജീവചരിത്രക്കുറിപ്പു, ദാത്യൂഹസന്ദേശം കാവ്യം, 
തെരഞ്ഞെടുത്ത 60 ശ്ലോകങ്ങള്‍ എന്നിവയാണ് ഉള്‍ക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ളത്.

8.ശ്ലോകമേവ ജയതേ :

മണ്മറഞ്ഞ ശ്ലോകപ്രതിഭകളെ പരിചയപ്പെടുത്തുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെ 
ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പംക്തിയാണു ഇത്.

9.രാമകൃഷ്ണവിലോമകാവ്യം :

ഗ്രന്‍ഥകര്‍ത്താവ് : സൂര്യകവി
ജലജ എന്ന വാക്കു അനുലോമമായും പ്രോമമായും ഒരേ പോലെ വാ
യിക്കാവുന്ന പദമാണ്. മോരു തരുമോ എന്ന വാക്യം ഇപ്രകാരം തന്നെ. 
വിലോമപദം ,വിലോമവാക്യം എന്നിങ്ങനെ ഇവയെ വിളിക്കാം. വാക്യം
വലുതാകും തോറും ഇത്തരം ​ഘടന ക്ലിഷ്ടമാകുന്നു. ഇംഗ്ലീഷില്‍ ഒരു ആ
ശയം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വിലോമവാക്യം a man, a plan, a 
canal, panama എന്നാണെന്നു ഗിന്നസ് ബുക്കില്‍ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്.
ഇവിടെ ഇതാ ഒരു സംസ്ക്കൃത കാവ്യം. എല്ലാ ശ്ലോകങ്ങളും വിലോമ
ങ്ങള്‍! മാത്രമല്ല, രണ്ടു ഇതിവൃത്തങ്ങള്‍ ഒരേസമയം പറഞ്ഞു പോകുക
യും ചെയ്യുന്നു. ശ്ലോകങ്ങളുടെ പൂര്‍വ്വാര്‍ദ്ധങ്ങള്‍ ശ്രീരാമകഥ പറഞ്ഞു 
പോകുമ്പോള്‍ ഉത്തരാര്‍ദ്ധങ്ങള്‍ ശ്രീകൃഷ്ണകഥ പറഞ്ഞു പോകുന്നു. കാ
വ്യകാരന്റെയും സംസ്ക്കൃത ഭാഷയുടെയും മഹത്വം! നമ്മുടെയെല്ലാം 
സുകൃതവും .
രാമകൃഷ്ണവിലോമകാവ്യത്തിനു മലയാളവ്യാഖ്യാനം തയ്യാറായിട്ടുള്ള
തു ഖണ്ഡശ: പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു. ആദ്യശ്ലോകത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാനംകൊടു
ത്തിട്ടുണ്ട്.പണ്ഡിതോത്തമനായശ്രീ.മച്ചട്ട് ടി.നീലകണ്ഠന്‍ നമ്പീശനാണു 
വ്യാഖ്യാതാവ്.

10.ഗോശാല:

ഗ്രന്‍ഥകര്‍ത്താവ് : ഉണ്ണി എടക്കളത്തൂര്‍
ഉണ്ണി എടക്കളത്തൂര്‍ എന്ന തൂലികാനാമത്തില്‍ അറിയപ്പെടുന്ന കെ.പി.
നാരയണന്‍ നമ്പീശന്റെ ശ്ലോകരചനകള്‍ സമാഹരിച്ചതാണു കൃതി. 1994 
ലെ കവനകൌതുകം പുരസ്ക്കാരജേതാവാണു കവി. പുരസ്ക്കാരത്തിന
ര്‍ഹമായ കവിതയും ഇതില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

11.ഒറവങ്കര ശ്ലോകങ്ങള്‍:

ഒറവങ്കരയുടെ തെരഞ്ഞെടുത്ത കുറെ ശ്ലോകങ്ങള്‍

12.വൃത്തങ്ങളിലെ താളഘടന:

ഗ്രന്‍ഥകര്‍ത്താവ് : അത്തിപ്പറ്റ രവി. 
പരമ്പരാഗതരീതിയില്‍ നിന്നു വ്യത്യസ്തമായി, താളത്തെ അടിസ്ഥാനഘട
കമാക്കി വൃത്തങ്ങളെ വിശകലനം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ശ്രമം. സംസ്ക്കൃത
വൃത്തമായാലും ,ഭാഷാവൃത്തമായാലും , ചലച്ചിത്രഗാനമായാല്‍ പോലും 
അവയിലെല്ലാം പൊതുവായ ഒരു താളഘടനയെ കണ്ടെത്തുന്ന ഒരു .
സൈദ്ധാന്തികഗ്രന്‍ഥം

13. ശ്രീരാഘവയാദവീയം:

രാമകൃഷ്ണവിലോമകാവ്യം പോലെ തന്നെ മറ്റൊരു വിലോമകാവ്യം. 
വെങ്കിടാധ്വരി എന്ന കവിയാണ് ഇതിന്റെ രചയിതാവ്. രാമകഥ പറ
ഞ്ഞു പോകുന്ന ഓരോ ശ്ലോകത്തിനും കൃഷ്ണകഥ പറഞ്ഞു പോകുന്ന 
പ്രതിലോമശ്ലോകം എന്നാണു രചനയുടെ രീതി. ഓരോ ജോടി ശ്ലോകവും
വിലോമമാണെന്നര്‍ത്ഥം . പദച്ഛേദം കൂടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്.

14.നാരായണീയം ഭാഷാവൃത്തത്തില്‍ :

അരിയന്നൂര്‍ ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണന്റെ പരിഭാഷ.

15.ഭര്‍ത്തൃഹരി എന്ന  ഫോറം:

ഭര്‍ത്തൃഹരിയുടെ ശതകത്രയം ഭാഷാവൃത്തത്തിലേക്കു പരിഭാഷപ്പെടു
ത്തുക എന്നതാണു ലക്ഷ്യം

16.അരിയന്നൂര്‍  E-Magazine :

ശ്ലോക വിവരങ്ങളടങ്ങുന്ന ഒരു മാസികപ്രസിദ്ധീകരണം.  എല്ലാ 10-ആം 
തിയ്യതിയും പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു.

17.ശയനപ്രദക്ഷിണം:

ശ്രീ.രാധാകൃഷ്ണന്‍ കാക്കശ്ശേരിയുടെ കവിതാസമാഹാരമാണു. സാഹിത്യ
ത്തിന്റെ വിവിധ ശാഖകളിലായി നിരവധി പുസ്തകങ്ങള്‍ രചിച്ചിട്ടുള്ള
ഗ്രന്‍ഥകര്‍ത്താവിന്റെ ഈ കൃതി ശ്ലോകങ്ങളും ഭാഷാവൃത്തത്തിലുള്ള
കവിതകളും ഉള്‍ക്കൊള്ളുന്നതാണ്.

18.കഥാത്രയീ ശ്ലേഷകാവ്യം: സമ്പൂര്‍ണ്ണമലയാളവ്യാഖ്യാനത്തോടുകൂടി.

രാമായണ-ഭാരത-ഭാഗവത കഥകള്‍ ഒരുമിച്ചു പറഞ്ഞു പോകുന്ന വിശി
ഷ്ടമായ ഒരു സംസ്ക്കൃതകാവ്യമാണ്. ഓരോ ശ്ലോകവും മൂന്നു രീതിയില്‍ 
അര്‍ത്ഥം ഉള്‍ക്കൊള്ളുന്നു. ചിദംബരകവിയുടെ ഈ കാവ്യത്തിനു മലയാ
ളവ്യാഖ്യാനം രചിച്ചിട്ടുള്ളതു മച്ചാട്ടു ടി. നീലകണ്ഠനാണ്.
വന്ദനശ്ലോകത്തിനു 10 അര്‍ത്ഥമാണു വ്യാഖ്യാതാവു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്.

19. അഷ്ടപ്രാസം :

സമ്പാദകന്‍ : അനില്‍ക്കൃഷ്ണന്‍ പി.യു.
ശാര്‍ദ്ദൂലവിക്രീഡിതം  വൃത്തത്തില്‍ ഓരോ ശ്ലോകത്തിലും എട്ടു സ്ഥല
ത്തു കൃത്യമായ താളത്തില്‍ ഒരേ പദം ആവര്‍ത്തിച്ചു വരുന്ന വിധം 
പദകുബേരന്മാര്‍ക്കു വിഹരിക്കാനുള്ള രചനാസങ്കേതമാണു അഷ്ടപ്രാസം. 
നാല്പതോളം കവികള്‍ ;നൂറ്റിഅമ്പതില്പരം ശ്ലോകങ്ങള്‍ ; ശ്ലോകസദസ്സു
കളിലൂടെയും കയ്യെഴുത്തു പുസ്തകങ്ങളിലൂടെയും മാത്രം തലമുറകള്‍ 
താണ്ടിയ നിരവധി രചനകള്‍. കുറെ പുതിയ രചനകളും.

20. പെട്ടരഴിയം കൃതികള്‍

പെട്ടരഴിയം വലിയ രാമനെളയതിന്റെ തെരഞ്ഞെടുത്ത കൃതികള്‍ ശ്ലേ
ഷം,പരല്‍ ഘടന,ശയ്യാഗുണം തുടങ്ങിയവയില്‍ അദ്വിതീയനായിരുന്നു 
ഗ്രന്‍ഥകര്‍ത്താവ്. വള്ളത്തോള്‍ പോലും പേട്ടരഴിയത്തിനെപ്പോലെ ശ്ലോകം
എഴുതാന്‍ കഴിയണമെന്നു കൊതിച്ചിട്ടുണ്ടത്രേ . സപ്തപ്രാസം ദീക്ഷിച്ചു 
രചിച്ചിട്ടുള്ള വഞ്ചിപ്പാട്ടു (നതോന്നത) രീതിയിലുള്ള ഒരു കവിത കൂടി .
ഇതില്‍ ചേര്‍ത്തിട്ടുണ്ട്

21.  കാതുകുത്ത്  

ഗ്രന്‍ഥകര്‍ത്താവ് : കുറുവല്ലൂര്‍ മാധവന്‍ 
കഴിഞ്ഞ രണ്ടു പതിറ്റാണ്ടു കാലമായി കൂനമ്മൂച്ചി അക്ഷരശ്ലോകവേദി
യുടെ അദ്ധ്യക്ഷനായി തുടരുന്ന  ശ്രീ കുറുവല്ലൂര്‍ മാധവന്റെ ശ്ലോകസ
മാഹാരം . കൂനമ്മൂച്ചി അക്ഷരശ്ലോകവേദി 1994 ല്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതാണ് 
ഈ കൃതി.

22. പച്ചമലയാളം

സാധാരണപ്രയോഗത്തിലുള്ള മണിപ്രവാളമലയാളത്തിന്റെ നിഷേധമാണ് 
പച്ചമലയാളം.സംസ്ക്കൃതപദങ്ങള്‍ ഒഴിവാക്കിയുള്ള മലയാളമെന്നാണ് 
ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. മനസ്സ്, ദുഃഖം ,വിഷമം ....തുടങ്ങി സമ്സ്ക്കൃതത്തില്‍ നി
ന്നു സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പദങ്ങളെല്ലാം നിഷിദ്ധം . ഇങ്ങനെയുള്ള 
കാവ്യങ്ങളുടെ ഒരു ശേഖരം .

23. അക്ഷരശ്ലോക സദസ്സ്  ഫോറം

അംഗങ്ങള്‍ക്കു  ശ്ലോകങ്ങള്‍ പൊസ്റ്റു ചെയ്തു സദസ്സില്‍ പങ്കെടുക്കാം .

24.  സ്തവപുഷ്പമാലിക

ഗ്രന്‍ഥകര്‍ത്താവ് : പണ്ഡിതഭൂഷണം പി.കെ.രാമന്‍ നമ്പ്യാര്‍ 
ശിഖരിണി വൃത്തത്തില്‍ 50 സംസ്ക്കൃതശ്ലോകങ്ങള്‍ വ്യാഖ്യാനത്തോടു 
കൂടി . തട്ടകത്തമ്മയായ പനങ്ങാട്ടുകര ഭഗവതിയെ സ്തുതിച്ചുള്ളതാണ് 
ഇതിവൃത്തം .കൊല്ലവര്‍ഷം 1106 ല്‍ പ്രസിദ്ധീകൃതമായത്.

25. .ശ്രീവിജയോദയം മഹാകാവ്യം

ഗ്രന്‍ഥകര്‍ത്താ : മഹാകവി പന്തളം കേരളവര്‍മ്മ
മഹാകവിയുടെ രണ്ടു മഹാകാവ്യങ്ങളില്‍ കൂടുതല്‍ പ്രശസ്തമായതു 
രുഗ്മാംഗദചരിതം ആണ്. എന്നാല്‍ വിജയോദയം കാവ്യവും കാവ്യമേന്മ 
കൊണ്ടും പന്തളത്തിന്റെ സ്വതസ്സിദ്ധമായ ശബ്ദാലങ്കാരവൈദഗ്ദ്ധ്യം  
കൊണ്ടും അതീവ മനോഹരമാണ്.
 
26. കളിയോഗത്തില്‍ 

ഗ്രന്‍ഥകര്‍ത്താവ് : ഉണ്ണി എടക്കളത്തൂര്‍ 
 
ഗ്രന്‍ഥകര്‍ത്താവിന്റെ ആദ്യത്തെ കാവ്യ സമാഹാരമാണ്‍ 1990 ല്‍ പ്രസി
ദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട ഈ പുസ്തകം ..

27. ഉഷയുടെ ശയനഗൃഹം

ഗ്രന്‍ഥകര്‍ത്താവ് : മഹാകവി കുട്ടമത്ത്
 
മഹാകവിയുടെ മുഖമുദ്രയായ രചനയിലെ  ശബ്ദസൌന്ദര്യവും ശാലീന
തയും നിറഞ്ഞു നില്‍ ക്കുന്ന ഒരു കൃതി.
 
28.  ആന്തര സാമ്രാജ്യങ്ങള്‍

 
കവിതാസമാഹാരം 
ഗ്രന്‍ഥകര്‍ത്താവ് : രാധാകൃഷ്ണന്‍ കാക്കശ്ശേരി 
 
29.  കേരളം


ഗ്രന്‍ഥകര്‍ത്താവ് : മഹാകവി കൊടുങ്ങല്ലൂര്‍ കുഞ്ഞിക്കുട്ടന്‍ തമ്പുരാന്‍ 
കേരളത്തിന്റെ ചരിത്രവും ഐതിഹ്യങ്ങളും ക്രോഡീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള
കാവ്യം . ഈ വിഭാഗത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തവും സമഗ്രവും , അതേ
സമയം മനോഹരവുമായ മലയാളകാവ്യം .  
 
30. പുലരി 
 
കവിതാ സമാഹാരം 
ഗ്രന്‍ഥകര്‍ത്താവ്: : ടി വി ജോസ്മാസ്റ്റര്‍ 
 
കൂനംമുച്ചി അക്ഷരശ്ലോക വേദിയുടെ സെക്രട്ടറി ആയിരിക്കേ 1997ല്‍ അ
ന്തരിച്ച ടി വി ജോസ് മാസ്റ്റരുടെ കാവ്യ രചനകള്‍ സമാഹരിച്ച കൃതി.