ARIYANNUR AKSHARASLOKAKALAKSHETHRAM

അരിയന്നൂര്‍  

 

സെപ്തംബര്‍ 2017  ലക്കം 69   

പത്രാധിപര്‍ : അരിയന്നൂര്‍ ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണന്‍ 

 

[മാസികയുടെ പഴയ ലക്കങ്ങള്‍ കാണുവാന്‍ ഹോംപേജില്‍ Archives ക്ലിക്കു ചെയ്യുക] 


തത്വമുക്തകം  65

 

സംസാര കടുവൃക്ഷസ്യ

ദ്വേ ഫലേഹ്യമൃതോപമേ

സുഭാഷിത രസാസ്വാദഃ

സംഗതിഃ സുജനേ ജനേ

 

 

കയ്‌പേറിയ ഈ സംസാരവൃക്ഷത്തില്‍ അമൃതോപമങ്ങളായ രണ്ടു ഫലങ്ങളുണ്ടു്.ഒന്നു സജ്ജനങ്ങളുടെ സദ്യുക്തികള്‍. മറ്റൊന്നു സജ്ജനസമ്പര്‍ക്കം.

ശാന്തിഃ പത്നീഃ ക്ഷമാ പുത്രഃ 
ഷഡമീ മമ ബാന്ധവാഃ

സത്യം മാതാവു, ജ്ഞാനം പിതാവു, ധര്‍ മ്മം സഹോദരന്‍, ദയ സഖി, ശാന്തി പത്നി, ക്ഷമ പുത്രി ‍ ‍ ഈ ആറുമാണു എന്‍റെ ബന്ധുക്കള്‍

 

ശ്ലോകവും ലോകവും 

 

പുതിയ അക്ഷരശ്ലോകഡയറക്ടറി

2000 ത്തിലാണു ഈയുള്ളവന്‍റെ ഉത്സാഹഫലമായി ആദ്യത്തെ
അക്ഷരശ്ലോകഡയറക്ടറി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്. അതിനു ശേഷം ധാരാളം ശ്ലോകകലാകാരന്മാര്‍ രംഗത്തു വന്നിട്ടുണ്ട്. അന്നത്തെ ഡയറക്ടറിയില്‍ ചിലരെങ്കിലും ഉള്‍പ്പെടാത്തവരായിട്ടുണ്ടാകാനുള്ള സാദ്ധ്യതയും തള്ളിക്കളയാനാകില്ല. കൂടുതല്‍ സമഗ്രവും കാലികവുമായ ഒരു ഡയറക്ടറി ഉണ്ടാക്കാന്‍ ആഗ്രഹിയ്ക്കുന്നു. എല്ലാവരുടേയും സഹകരണം അഭ്യര്‍ത്ഥിയ്ക്കുന്നു.
അക്ഷരശ്ലോകരംഗത്തുള്ളവര്‍ പേര്, മേല്‍വിലാസം എന്നിവ അയച്ചു തരണമെന്നു അഭ്യര്‍ത്ഥിയ്ക്കുന്നു. ടെലിഫോണ്‍ നമ്പര്‍ ഇ മെയില്‍ അഡ്ഡ്രസ്സ് എന്നിവയും അയച്ചാല്‍ നന്നായിരിയ്ക്കും . സ്വന്തം വിവരവും പരിചയത്തിലുള്ളവരുടെ വിവരങ്ങളും അറിയിയ്ക്കുക. അക്ഷരശ്ലോകകലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു ആലാപനം , സംഘാടനം , സാഹിത്യം എന്നീ രംഗങ്ങളിലുള്ളവരെല്ലാം ഡയറക്ടറിയിലുണ്ടാകണമെന്നാണു ആഗ്രഹം.
സംഘടനകളെക്കുറിച്ചുള്ള ലഘുവിവരണം രണ്ടാം ഘട്ടത്തില്‍ ശേഖരിയ്ക്കാനാണുദ്ദേശിയ്ക്കുന്നതു

 

താഴെ പറയുന്ന ഏതെങ്കിലും രീതിയില്‍ വിവരങ്ങള്‍ അയയ്ക്കുക.

whats app : 9447129500

e-mail : ariyannur@gmail.com

postal address:
ariyannur unnikrishnan
pallippaat house
post Ariyannur
Thrissur - 680102
Kerala

 

താഴെ പറയുന്ന വിവരങ്ങളാണു അയയ്ക്കേണ്ടത്.

പേര്‍:


മേല്‍വിലാസം:


ടെലിഫോണ്‍ നമ്പര്‍


ഇ മെയില്‍ അഡ്ഡ്രസ്സ്


ഒരു ഫൊട്ടോ അറ്റാച്ചു ചെയ്യുക‌

 

 

പുതിയ കവിതകള്‍ 

ഓട്ടൂര്‍ ഉണ്ണിനമ്പൂതിരിപ്പാട് അനുസ്മരണം

25/08/2017

അരിയന്നൂര്‍ ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണന്‍

 

1

ബ്രഹ്മാവീശന്‍ മുതല്കുള്ളവരടിപണിയും
സച്ചിദാനന്ദമൂര്‍ത്തി
ബ്രഹ്മാണ്ഡൈകാധിപന്‍ ശ്രീഗുരുപവന‌പുരാ
ധീശനാമീശനെത്താന്‍
ബ്രാഹ്മണ്യത്തിന്‍റെ നിഷ്ഠാവിധിയൊടുപചരി
ച്ചുണ്ണിയായ് വാണൊരാ സു_
ബ്രഹ്മണ്യാഭിഖ്യ‌നോട്ടൂര്‍ വിബുധ‌കവിവരന്‍
വിശ്രുതന്‍ സുസ്മൃതന്‍ മേ
2
സന്താപക്കടുസൂരതാപമണുവും
വീഴാത്തതായ്, ഭക്തിയാം
സന്താനപ്പെരുമാമരത്തണലിനാല്‍
പേര്‍ത്തും കുളുര്‍ത്തുള്ളതായ്
പൂന്താനം നടകൊള്‍കയാല്‍ പവിതമായ്
പണ്ടേ പുകള്‍ ക്കൊണ്ടതാം
പന്ഥാവത്രെ തിരഞ്ഞെടുത്തു കവിതാ
കര്‍ മ്മ‌ത്തിലിമ്മാന്യനും
3
ഉണ്ണുമ്പോഴുമുണര്‍ന്നിടുമ്പൊഴുമുറ
ങ്ങുമ്പോഴുമെല്ലായ്പൊഴും
കണ്ണന്‍ തന്‍ കമനീയരൂപമൊഴികെ
ക്കണ്ടില്ല മറ്റൊന്നുമേ
വര്‍ണ്ണശ്രീമയപുഷ്പമാലിക കൊരു
ത്തീടുന്ന നേരത്തുമാ
കര്‍ണ്ണാനന്ദദവേണുനാദമൊഴികെ
ക്കേട്ടില്ല മറ്റൊന്നുമേ
4
രാധാമാധവരാസലീലയില‌ഹോ
രാത്രം രസം പൂണ്ടു നി
ര്‍ബ്ബാധാലാപനസൌകുമാര്യപരമാ
നന്ദം പകര്‍ന്നീടവേ
ബോധാകാശവിഹാരലോലവിഹഗോ
ദ്ഘോഷങ്ങളായ് ത്തീര്‍ന്ന തദ്
ശ്രീധാരാധരവര്‍ണ്ണവര്‍ണ്ണനകളാല്‍
കോരിത്തരിച്ചൂ ധര‌
5
ഓര്‍മ്മിയ്ക്കാമോട്ടൂരിനെ
കാര്‍മ്മുകില്‍വ‌ര്‍ണ്ണന്‍ കനിഞ്ഞ കവിവരനെ
കര്‍മ്മപഥങ്ങളിലെല്ലാം
ധര്‍മ്മരഥം തെളിച്ച സാത്വികനെ
മൂശാരിയുത്സവം
ജിനദേവൻ വെളിയനാട് 
സൂര്യപ്രഭാ കിരണകാന്തിയണഞ്ഞു ഭൂവിൽ
നേർമഞ്ഞുതുള്ളിയതുകണ്ടു ചിരിച്ചു നിന്നൂ.
ഈ ലോകമാകെയതിലുണ്ടൊരു പൊട്ടു പോലേ
എല്ലാം തെളിഞ്ഞുവരുമല്പമിരുന്നു കണ്ടാൽ.
ദൂരേ നദിക്കരയൊടൊട്ടകലത്തു മാറി -
ച്ചേലുറ്റദേശ,മവിടുണ്ടൊരു ദേവശില്പി.
ഏതുഗ്രദേവതയുമാ, കര നൈപുണിക്കു -
കീഴ്പ്പെട്ടിരുന്നു ശിലയിൽ, തരു, ലോഹമായും.
ആരുണ്ടറിഞ്ഞു നവയോഗ വിയോഗമെല്ലാം
ആരാൽക്കൊരുത്തു സുഖദുഃഖ ഗുണങ്ങൾ വാഴ്വിൻ
ആരാർക്കു നാളെയതിമേൽഗതിവീഥി തീർക്കും
ചൊല്ലാവതല്ല, നിയതിക്കെഴുമന്തരംഗം!
പ്രാതൽ കഴിഞ്ഞു കരശുദ്ധി വരുത്തിമോദാൽ
താംബൂലമിട്ടു നിറവാക്കിയ വായ്ത്തുരുത്തിൽ
ഇറ്റിറ്റുതിർന്ന നിണശോഭയെഴുന്ന തുപ്പൽ
മെല്ലെത്തുടച്ചിടതു കൈപ്പടമുൾവശത്തായ് .
കണ്ടേൻകടത്തു കടവിങ്കലതാൾത്തിരക്കാ -
ണെന്തെന്നുനോക്കി മുടി കെട്ടിയൊതുക്കി ശില്പി
മൂശപ്പൊടിക്കരി നിറഞ്ഞയുടുത്ത മുണ്ടും
മെല്ലെക്കുടഞ്ഞു നിവരുന്നെളി നേരെയാക്കി.
കാണാമടുത്തുവരുമാ ജനസഞ്ചയത്തിൻ
മുന്നിൽ പിടിച്ച കൊടിയിൽ തിരുരാജ ചിഹ്നം
നേരേ നടന്ന വരുവന്നകമെത്തി നില്പൂ
കമ്മാള ശില്പ്പിയുടെ ഗേഹ നിഴൽപ്പരപ്പിൽ .
മന്ത്രിക്കു ചേർന്നവിധമൊത്തൊരുവന്നൊടൊപ്പം
സേനാംഗമായിരുവരുണ്ടു തുണയ്ക്കു പോന്നോർ
വാക്കയ്യുപൊത്തി ചിലദേശികരങ്ങു മാറീ -
നില്പാണു കാര്യമറിയാനതിയാഗ്രഹത്തിൽ .
പൂർണ്ണാ നദിക്കരയിലുള്ളൊരു കോവിൽ തന്നിൽ
പൂർണ്ണത്രയീശനുടെ ബിംബമൊരുക്കിടാനായ്
രാജ്യാധികാരിയുടെ നീട്ടുകൊടുത്തു മോദം
ത്വഷ്ട പ്രമാണിയൊടു യാത്ര പറഞ്ഞു കൂട്ടർ.
സന്താന ഗോപപരിപാലക വിഷ്ണുരൂപം
ഹൃത്തിൽ കുറിച്ചഴകൊടാത്മ നിവേദ്യമായി
ചാലേ മെനഞ്ഞു മെഴുകിൽ മിഴിവേകിടും ശ്രീ -
പൂർണ്ണത്രയീശ ശുഭദായക ബിബകാവ്യം.
നന്നായരച്ച തരിമണ്ണു പതിച്ചുണക്കീ
തീയിട്ടുരുക്കി മെഴുകാകെയെടുത്ത ശേഷം
മൂശയ്ക്കകത്തുരുകിടുന്നൊരു പഞ്ചലോഹം
ശ്രദ്ധിച്ചെടുത്തു കരുവിന്നകമായ് നിറച്ചു.
പൊട്ടിത്തകർന്നു കരു ചോർന്നു നിലത്തു തൂവീ
ലാവ ദ്രവത്തിനൊടു ചേർന്ന വിധത്തിലെങ്ങും
എല്ലാമൊരിറ്റു സമയത്തിനകം പൊലിഞ്ഞൂ
ശില്പീഹൃദത്തമൊരു തീക്കനലായി മാറീ .
വീണ്ടും രചിച്ചു മെഴുകിൽ ഹരിരൂപഭാവം
മണ്ണിൽ പൊതിഞ്ഞു മെഴുകൂറ്റി നിറച്ചു ലോഹം
പണ്ടേക്കണക്കു തകരുന്നതു കണ്ടു ശില്പീ
ബോധം ക്ഷയിച്ചിതടിതെറ്റി നിലത്തു വീണു.
ക്ഷേത്രപ്രതിഷ്ഠദിനമെത്തിയ കത്തുമായി -
ച്ചാരത്തണഞ്ഞ നൃപ സേവകനോടുണർത്തി
ഒന്നല്ല രണ്ടു മുറ ഞാൻ തിരുദേവ രൂപം
നിർമ്മിച്ചുടഞ്ഞു, മമഹൃത്തുമതേ വിധത്തിൽ.
മൂന്നാമതുഗ്രതപനിഷ്ഠയൊടാ വരേണ്യൻ
ഭംഗ്യാരചിച്ചു ശിശുപാലക മൂർത്തി രൂപം.
ചെമ്മേയരച്ചതരിമണ്ണു പൊതിഞ്ഞതിന്മേൽ
കട്ടിക്കു മണ്ണു പശയുള്ളതു തേച്ചുണക്കി.
ഏതോ നിഗൂഢത മറഞ്ഞു നിറഞ്ഞു നിന്ന -
ക്കമ്മാളശാലയകമേ, തുറുകണ്ണുചിക്കി.
ഭാവം കനത്തു മഴപെയ്തു ദശാഠ്യ മോടെ -
കാറ്റേറെ വീശിയരുതാത്തൊരു കാലമാക്കി.
കാലേ കുളിച്ചു കുറിയിട്ടു വിശുദ്ധനായി -
ട്ടഗ്നിക്കുവച്ച കരുവിൻ മെഴുകൂറ്റിവച്ചൂ.
ഉള്ളിൽ നിറഞ്ഞ ഹരിനാമജപങ്ങളാലേ
ത്വഷ്ടൻ പകർന്നുരുകിടുന്നൊരു പഞ്ചലോഹം.
ഹൃത്താർ വിറച്ചു ചെറുചിന്നലു വീണ്ടുമെത്തീ
കെട്ടിപ്പിടിച്ചു കനലായിയെരിഞ്ഞു നിൽക്കേ.
ഞെട്ടിത്തെറിച്ചു നില വിട്ടു കരഞ്ഞു ശില്പീ
പൂർണ്ണത്രയീശയടരല്ല,ടരല്ലെ ദേവാ.
ബിംബം തണുത്തു,കനലാറി, യുറഞ്ഞു കൂടീ
പൂർണ്ണത്രയീശനിലലിഞ്ഞിതു ദേവശില്പി.
ആ വിശ്വകർമ്മജനൊടുള്ളതിയാദരത്താൽ
മൂശാരിയുത്സവമതിന്നു വരേയ്ക്കുമുണ്ടാം

 

നീലത്തിമിംഗലം 
വിനോദ് വര്‍മ്മ
ആ നീലവര്‍ണ്ണമെഴുമാഝഷമൊന്നിനാലെ-
ത്താനിന്നു ഭീതി വളരുന്നു മനുഷ്യചിത്തേ
നിന്‍ നീലിമയ്ക്കു കനിവാണു നിദാന, മെന്നാ-
ലീനീലമത്സ്യമൊരുദൈത്യസമന്‍, മുരാരേ!
പ്രത്യക്ഷമായ് വരുകയില്ലിതു മുന്നിലായെ-
ന്നത്രേയറിഞ്ഞിടുവതി, ങ്ങൊരുകേളിയത്രേ
ഹൃത്താരിനേറ്റുമതു ഭീതി പതുക്കെ, മെല്ലെ-
ച്ചത്തീടുമീ കളി കളിച്ചവരൊക്കെ കണ്ണാ!
കൈക്കുള്ളിലായ് ചെറിയ മീനു കണക്കു വന്നി-
ട്ടൊക്കെത്തകര്‍ത്തു മറയും ഝഷമായി മാറും
വെക്കം വളര്‍ന്നു, കളിയല്ലിതു കാര്യമാകും
ചിക്കെന്നു ഗൂഢമമരുന്നതിമിംഗലത്താല്‍
മീനല്ല പോ, ലൊരു തിമിംഗലമല്ല, മര്‍ത്ത്യര്‍
താനത്രെയീവിധമഹോ കളിയാടിടുന്നൂ
ജ്ഞാനം പകര്‍ന്നു തരുമീയുലകത്തിലായ-
ജ്ഞാനാന്ധകാരമറയാലെ മറഞ്ഞിരിപ്പൂ
എന്നും മനസ്സിനകമേ കൃപയായ് വാഴും
നിന്നെത്തിരിച്ചറിവതില്ലതിനാലെയല്ലേ
ഇന്നീവിധം മനുജനിങ്ങു വലഞ്ഞിടുന്നൂ
മന്നില്‍ ത്തെളിഞ്ഞു വരണേ ഹൃദി നിന്റെ രൂപം
ഇക്കാലമിങ്ങു കലി വാഴുവതാം യുഗം താ-
നുള്‍ക്കാമ്പിലില്ല കൃപ, മര്‍ത്ത്യരു തന്റെ കാര്യം
നോക്കിത്തിരക്കിലലയുന്നു ഭവനെ തെല്ലൊ-
ന്നോര്‍ക്കാനവര്‍ക്കു സമയം കുറവത്രെ കണ്ണാ
കാണുന്നതൊക്കെ സുഖമേകുവതെന്ന മട്ടായ്
കാണുന്ന ജീവനതു തേടിയലഞ്ഞിടുന്നൂ
കാണുന്നതില്ല തിരയേണ്ടതു തന്നിലെന്നായ്,
കാണുന്നതല്ല പകരുന്നതു സൌഖ്യമാര്‍ക്കും
പൊന്മാനു കാണുമഴകില്‍ കൊതി തോന്നി മാനിന്‍
പിന്നാലെ പായുമളവുണ്മ മറന്നു പോകും
പിന്നീടു കേഴുവതിനായിടയാക്കുമെന്നാ-
യന്നോര്‍ക്കയില്ലയിതുരാക്ഷസമായയത്രേ
എന്‍ നാവു നിന്നെയറിയില്ല പറഞ്ഞിടട്ടേ-
യെന്തെങ്കിലും, തവ കൃപാബലമൊന്നിനാലെ
നിന്‍ നാമമാട്ടെയവയൊക്കെ, വരുന്നു ശബ്ദം
തന്നെ പ്രഭോ കരുണയാലുലകത്തിലെങ്ങും
എന്തെന്തു നാവു പറയുന്നതു, മാനസത്തില്‍
ചിന്തിപ്പതും മിഴികളാലറിയുന്നതേവം
എന്നും ശ്രവിപ്പതു, മതൊക്കെ ഭവാന്‍ സ്വയം താ-
നെന്നായ് വരട്ടെ, കൃപയായ് തെളിയട്ടെ ലോകം
എന്തൊക്കെ ഞാന്‍ പറകിലും, മമ മാനസത്തില്‍
ചിന്തിക്കിലും, സതതമെന്നരികത്തു തന്നെ
നിന്നീടണേ, വഴിയെനിക്കിഹ വേറെയില്ല
നിന്നെ പ്പിരിഞ്ഞു കഴിയാനിനി സാദ്ധ്യമല്ലാ

♥♥♥

 

ഓണശ്ലോകങ്ങള്‍
വിനോദ് വര്‍മ്മ‌
മഹാബലി
 
വിശ്വത്തെക്കാൾ വളർന്നൂ ഹരിയുലകഖിലം
രണ്ടു കാൽ വയ്പിനാല-
ങ്ങാശ്ചര്യം താനളന്നൂ, ബലിയൊടു പദമൂ-
ന്നേണ്ടു മൂന്നാമതായി
വിശ്വത്തിൻ നാഥനല്ലേ, പറയുകയെവിടേ-
യെന്നു, ഗൂഢം ചിരിച്ചൂ,
വിശ്വാസത്തോടിരിപ്പോനൊരുഭയമണയി-
ല്ലെന്നു കാട്ടിത്തരാനോ?
 
എന്തുണ്ടെന്റേതു കണ്ണാ! സകലവുമവിടു-
ത്തേതു താന്‍ കാണ്മതെല്ലാം
നിന്നില്‍ നിന്നും വരുന്നൂ, കലരുമൊരുദിനം
നിന്നിലായ് തന്നെ, യെന്നാല്‍
എന്‍ സ്വത്തെന്നോര്‍ത്തു കഷ്ടം! മമ ഹൃദി മറയായ്
നിന്ന ദര്‍പ്പത്തിനാലി-
ന്നെന്നില്‍ക്കാരുണ്യമോടീവടിവിലരികിലായ്
വന്നതേയെന്റെ ഭാഗ്യം
 
ധന്യം യജ്ഞം നമിപ്പൂ തവ പദകമലം
വയ്ക്കണേയെന്‍ ശിരസ്സില്‍
തന്നേയാപാദധൂണീകണമിവനണിയാ-
നായ് വരം മാത്രമേകൂ
എന്റേതായൊന്നുമില്ലിങ്ങഖിലവുമവിടു-
ത്തേതു താന്‍ കൃഷ്ണ! ലോക-
ത്തിന്നൊപ്പം നീയെടുത്തീടുകയുടനിവനെ
ക്കൂടി, നിന്നോടു ചേര്‍ക്കൂ
 
വന്നെത്തീപോരിനായാദിതിജരുമവരോ-
ടോതി കാലം സ്വയം താ-
നിന്നീക്കാണുന്നതെന്നായ് കരുതുകയൊരുനാള്‍
നല്കിടും വേണ്ടതെല്ലാം
പിന്നീടെല്ലാം ഹരിയ്ക്കും ഹരിയിതുപൊരുതാന്‍
നിന്നിടേണ്ടാ ഭവാന്മാര്‍
വന്നെത്തും വീണ്ടുമെല്ലാമതുവരെതുടരൂ
കര്‍മ്മമെന്നോതിയത്രേ
 
സന്തോഷത്തോടെ വച്ചൂ ബലിയുടെ തലയില്‍
തന്‍ പദം വിഷ്ണു, ഭക്തര്‍-
ക്കെന്തുണ്ടാശിക്കുവാനായിതിനുമുപരിയായ്,
ചൊല്ലി പോലീവിധത്തില്‍
നിന്നോടായ് ഭിക്ഷ യാചിച്ചൊരുദിന, മിനിമേ-
ലിങ്ങു യാചിച്ചിടാ ഞാ-
നെന്നായക്കാരണത്താല്‍ വ്രജഭുവി ഭഗവാന്‍
വെണ്ണ കട്ടത്രെയുണ്ടൂ
 
കാരുണ്യത്തോടെയേകീസുതലമമരുവാ-
നത്രെ രക്ഷിയ്ക്കുവാനായ്
ചാരേ നിന്നീടുമെന്നും വരമരുളി, യതെ-
ല്ലാമെ കാണാകുമെന്നും
പോരാ വംശത്തെരക്ഷിക്കുവതിനുമരികെ-
ക്കാണുമെന്നായുമേകീ
പാരിന്നിന്ദ്രത്വമൊപ്പം ഹരി,യിതിനു സമം
ഭക്തവാത്സല്യമുണ്ടോ
ഓണം
ഗീത വാസുദേവന്‍ 
ഓണപ്പൂവിളിയില്ല തുമ്പമലരി,ല്ലില്ലായരിപ്പൂക്കളും
കാണാനുള്ളു കൊതിച്ചിടുന്നു കരിനീലക്കൊങ്ങിണിപ്പൂവിനേ 
ചേണാര്‍ന്നോരു ചുവന്ന കൊങ്ങിണിയുമില്ലാ വേലിതോറും പടര്‍- 
ന്നീണം ചേര്‍പ്പൊരുപൂക്കളൊക്കെയെവിടെപ്പോയെന്റെ മാലോകരേ!
കാണം വിറ്റൊരു കാലമൊക്കെമറവായ്ക്കാശിന്നു മുട്ടാതെയീ
യോണക്കാലമതാര്‍ത്തു ഘോഷമൊടു കൊണ്ടാടുന്നു നാമേവരും 
കാണാനെത്തിടുമാ നൃപപ്രവരനേ ക്കോലങ്ങളാടിച്ചുകൊ- 
കൊണ്ടാണേയോണമതിന്നു, നാടു പൊടിപാറിക്കുന്ന കച്ചോടവും..
ഓണക്കോടിയതാണ്ടിലൊന്നുകനിവായ്ക്കിട്ടംന്ന സന്തോഷമി-
ക്കാണും കാലമതൊട്ടുമില്ല ദിനവും കിട്ടീടുമെന്നാകയാല്‍ 
കാണാമോണവുമിങ്ങു ടീവിയതിലാഘോഷങ്ങളും കേമമാ-
യാണെന്നാകിലു മോണമെന്ന മധുരസ്സങ്കല്‍പ്പമേ ധന്യ നീ!!


ഓണം വന്നു

അനിരുദ്ധ വര്‍മ്മ‌
ഓണം വന്നു കഴിഞ്ഞു നാട്ടിലുമിതാ പൂക്കാലവും വന്നുപോയ്‌
കാണം വില്‍ക്കണമോണമുണ്ണുവതിനാ യെന്നുള്ളതും സത്യമായ്
നാണം കെട്ടൊരു വര്‍ഗ്ഗമിന്നു ഭരണം കൈയാളുമീ വേളയില്‍
വാണം വിട്ട വിധത്തിലിങ്ങു വിലകള്‍ കേറുന്നഹോ ! കഷ്ടമേ !

മറ്റൊരു ബലി

വിവേക്

ഞെരുക്കം ജീവിക്കാൻ, വിലകളുയരുന്നൂ പ്രതിദിനം-
കുരുന്നാം കുഞ്ഞയ്യോ പിടയുവതഹോ പ്രാണവിവശാൽ
പെരുക്കും രാഷ്ട്രീയക്കൊടുനിരകൾ കാവിത്തുണി പുത-
ച്ചെരിക്കുന്നീ ന്നാട്ടിൽപ്പിറവിയെഴുമോ മറ്റൊരു "ബലി"

♥♥♥


കവിസദസ്സ്

 

കവികളുടെ അക്ഷരശ്ലോകസദസ്സാണ്, ഇത്. അപ്രകാശിതങ്ങളായ സ്വരചിതശ്ലോകങ്ങള്‍ മാത്രം അനുവദനീയമായ ഇങ്ങനെ ഒരു സദസ്സു സൈറ്റില്‍ നടക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ ലക്കങ്ങളില്‍ സ്രഗ്ദ്ധര, ശാര്‍ദ്ദൂലവിക്രീഡിതം ,മന്ദാക്രാന്ത, മാലിനി, വസന്തതിലകം , രഥോദ്ധത, ദ്രുതവിളംബിതം, പുഷ്പിതാഗ്ര, മഞ്ജുഭാഷിണി, വസന്തമാലിക, വിയോഗിനി, ഭുജംഗപ്രയാതം, ശാലിനി, വംശസ്ഥം, ഇന്ദ്രവജ്ര/ഉപേന്ദ്രവജ്ര/ഉപജാതി, സമ്മത, അപരവക്ത്രം, പ്രഹര്‍ഷിണി, സ്രഗ്വിണി, സ്വാഗത, തോടകം, പഞ്ചചാമരം, ശിഖരിണി, പൃത്ഥ്വി,ശങ്കരചരിതം, ഹരിണി, മല്ലിക, കുസുമമഞ്ജരി, മത്തേഭം എന്നീ വൃത്തങ്ങള്‍ അഞ്ചു റൌണ്ടു വീതം പൂര്‍ത്തിയായി.

അടുത്ത അഞ്ചു റൌണ്ടു ' ശ‍ംഭുനടനം ' വൃത്തം സ്വീകരിക്കാമെന്നു നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു.

ശംഭുനടനം വൃത്തം ആരംഭിക്കുന്നു.. സൈറ്റില്‍ സദസ്സു ഇപ്പോഴും തുടര്‍ന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. 


പങ്കെടുക്കുന്ന കവികള്‍  1.അരിയന്നൂര്‍ ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണന്‍ 2.കൈതക്കല്‍ ജാതവേദന്‍ 3.രാമന്‍ നമ്പീശന്‍ കേശവത്ത് 3.ശ്രീലകം വേണുഗോപാല്‍ 5.ഋഷികപ്ലിങ്ങാട് 6.വാരിയത്ത് കുട്ടി 7. ജിനന്‍ 8.ജ്യോതിര്‍ മ്മയി ശങ്കരന്‍ 9.ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണന്‍ ശ്രീലകം 10.തൃക്കഴിപ്പുറം രാമന്‍ 11.ദിലീപ് 12.അനിരുദ്ധ വര്‍മ്മ 13.ഡോ: ആര്‍ .രാജന്‍ 14.ഡോ:ജോയ് വാഴയില്‍ 15.രാജേഷ വര്‍മ്മ 16.പി എന്‍ വിജയന്‍ 17.ഗീത വാസുദേവന്‍ 18. ശ്രീജ പ്രശാന്ത് 19. മധുരാജ് പി സി 20. ആര്യാംബിക 21.സന്തോഷ് വര്‍മ്മ 22.അനില്‍ക്കൃഷ്ണന്‍ അരിയന്നൂര്‍

 

 

2065
തരംഗതരളം തവ‌ മിഴിക്കടയുലച്ചിടു‍
മനംഗരിപുഹൃത്തടിനിയില്‍
തരത്തില്‍ വിടരു‍ന്ന‌ നവ പക്ഷ്മളദലങ്ങളി‍
ലൊളിഞ്ഞരുളിടും വരമധു
തിരഞ്ഞരികിലെത്തുമൊരു സത്തരിലണച്ചരുളു‍
മംബ കൃപ സത്വരമിവ‌
ന്നരം തരിക,സംസൃതിപയോധിതരണത്തിനു
തുണച്ചിടുക പര്‍വ്വതസുതേ
അരിയന്നൂര്‍ ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണന്‍ 
2066
തെളിഞ്ഞതു ദുരൂഹതകളിന്നു സിനിമക്കക
മൊളിഞ്ഞു പെരുകും പലതു കെ -
ട്ടഴിഞ്ഞു പടുവൃദ്ധനടര്‍തന്‍ കഠിനമാം മദ
മൊരുക്കിയ ചതിക്കുഴികളില്‍
കുടുങ്ങി പിടയും ഹരിണി സിംഹിസമമൊന്നലറി
 ധൈര്യമൊടെതിര്‍ത്ത സമയ -
ത്തുണര്‍ന്നു നിയമം കുടിലവൃത്തരിനി ചങ്ങല
യണിഞ്ഞു തുടരാമഭിനയം
രാമന്‍ നമ്പീശന്‍ കേശവത്ത്
2067
കരത്തിലൊരു വേണുവൊടു വാഴുമൊരു ബാലക
നെനിക്കു വരമിന്നു തരണം
വരുന്നപല ദുഃഖമവയൊക്കെയൊഴിവാക്കി സു
ഖമൊക്കെയരുളാന്‍ കനിയണം
പെരുത്തകൊതിപൂണ്ടവനെനിക്കരികിലെത്തുവ
തിനൊത്ത നറുവെണ്ണ സഹിതം
നിരന്തരമിവന്‍ ഗുരുമരുത്പുരമണഞ്ഞു മ
മയര്‍ത്ഥനയിതൊന്നുരുവിടും
ശ്രീലകം വേണുഗോപാല്‍
2068
പതുക്കെയൊഴിവാകുവതിനായ് കപടവേലകള്‍ 
നടത്തി നടനൊക്കെയതുപോ-
ലൊടുക്കമൊരുപാടു നുണയോതിയതു ഹാ വിഫ
ലമായ് വരികയായ് ദ്രുതതരം
പലർക്കുമവനോടു പകയുണ്ടതു പറഞ്ഞിടു
വതിന്നു ചിലർ ചാനലുകളിൽ
നിറഞ്ഞു മരുവുന്നു പുതുതാം വിഷയമായി, പൊ
രുളൊന്നുമറിയാത്ത ജനവും
ഋഷി കപ്ലിങ്ങാട്
2069
പ്രകാശ കിരണം വെറുതെവന്നു ധൃതികൂട്ടിയ
തു കാരണമുണറ്ന്നിവിടെയീ
മറഞ്ഞ കുടിലിന്റെ ചെറുതായൊരു കിടപ്പുമു
റിവിട്ടു മടിയോടു മുനിപോല്
പുറത്തെ കരിവീട്ടിയുടെ നല്ലസുഖമുള്ളൊരു 
കസേരയിലിരുന്നലസമായ്
നുകറ്ന്നു കിളി കോകില മുദാര തരമായ് പക
രുമീ വിജന ഗാന വിഭവം.
വാരിയത്ത് കുട്ടി
2070
പതുക്കെയിഹ മോദമൊടു വാണിടുക, ഓടുവ
തിനൊട്ടു തുനിയേണ്ട, തിരയാം
നമുക്കധികമീ പുതിയ പാതകളതൊക്കെയി
നി,യെന്നതു മറന്നു ദിനവും
ശരിയ്ക്കുമിനി ചൊല്ലുകിലൊരുത്തനൊടു കോപമ
തുമൊട്ടുമണയേണ്ട, വലയും
നമുക്കറിക, പന്തലിതു യാത്രയിലെ, ഭൂമിയി
തിലെന്തുമരണത്തിനതിയായ്
ജ്യോതിര്‍ മയി ശങ്കരന്‍
2071
ശരിക്കു ചുടലക്കളമതിങ്കലതിമോദമൊ
ടു ഭൂതപരിസേവിതനടൻ
കരങ്ങളിലുടുക്കുമുതലാം വിവിധവാദ്യവു
മെടുത്തു ബത ശംഭുനടനം
മുറയ്ക്കു ദിവസേന നിറസന്ധ്യ സമയങ്ങളിൽ 
നടത്തു,മതുകാണ്മതി,നുമേ!
സ്ഥിരം ചിതയിലെത്തുമൊരു നീ യടിയനായര
മിനിട്ടനതുവച്ചു തരണേ !
തൃക്കഴിപ്പുറം രാമന്‍ 
2072
മുരിങ്ങയില കൊച്ചരിയണം മുളകു-
തുന്തുഭഗണം വറവിലായതുമിടാം
സരം മുളകുചൂർണ്ണമുമയും കലരണം
പുനരടച്ചു ഖലു തോയവലിവിൽ
മൊരിച്ചിടുക, കേരചിരവൽ മുകളിലിട്ട-
ഖിമൊട്ടൊരുമയായ് വരികിലോ
പരം രുചികരം രുജഹരം പ്രഥിതശിഗ്രുദള-
തോരനയി, മത്പ്രിയതമേ!
ദിലീപ്
2073
മുദം വിടരുമീ നിമിഷമെന്‍ ഭഗവതീ തവ
പദേ ശരണമേകു സദയം
പദാംബുജമതിങ്കലിനിയെന്‍ കവനമിന്നുമെ
ഴുതാന്‍ വരികയായിനിയഹം
ഇദം കവിതയെന്നുമുണരാന്‍ വരമെനിക്കുമ
രുളൂ ജനനി നീ കനിയണേ
പദാനുപദഭംഗി നിറയാന്‍ ഹൃദി സദാ വില
സണേ, തവപദം പണിയുവേന്‍
അനിരുദ്ധ വര്‍മ്മ
2074
ഇവന്നുമൊരു പദ്യമിതു കണക്കിലെഴുതേ
ണമിതി മോഹമുളവായിടുകയാല്‍
കിണഞ്ഞു പല പാടുകളുമിതിന്‍ വിധമ
ഹോ പെടുകിലും
വെറും വില കുറഞ്ഞ തരമതാം വികൃതിയ
തൊന്നൊഴികെ ഹാ
ചമയ്ക്കുവതിനെനിക്കു ചെറു പടുത്വമതുമെഴാ
ത്തതുമഹാകഠിനമാം
ഡോ രാജന്‍
2075
വിഹംഗമവിലാസിതവിയത്തിനു സമം മനുജ-
ബോധമലയുന്ന പരമം;
വിസാരി കുതികൊണ്ടുകളിയാടുമുദധിയ്ക്കു സമ-
മാഴവുമതിന്നു സഹജം.
വിലോലനമതിൽ ചലിതമാകുമണു താൻ പരമ-
നെന്നു നിനയുന്നതിനു മേൽ
വിചിത്രതരമായൊരു വിശേഷമിനിയെന്തിതര-
മുണ്ടുലകമേഴിലറിവിൽ?
ജോയ് വാഴയില്‍
2076
വിനായക നടൻ തനിമചൂടിയഴകാർന്നഭിന
യത്തിനു പുരസ്‌കൃതനുമായ്
വിലോലവിജയസ്മിതമണിഞ്ഞു നിലകൊണ്ടു, മ
ലയാണ്മ വരവേറ്റു സുകൃതം
വിശേഷമൊരു നർത്തനകലയ്‌ക്കുരുവമേകിയ 
കുലത്തിനഭിമാനമുണരേ
വിലാസലസിതം നടനദേവിനടമാടി , ജ
നഹൃത്തിലുളവായി പുളകം
ശ്രീജ പ്രശാന്ത്

 സമസ്യ 


(സൈറ്റില്‍ കൊടുക്കുന്ന സമസ്യകളും പൂരണങ്ങളും )

 

സമസ്യ നമ്പർ 262
വേനൽകഴിഞ്ഞധികമില്ല വസന്തമെത്താൻ
സമസ്യാകാരൻ: പി എന്‍ വിജയന്‍
വൃത്തം: വസന്തതിലകം
1
മാനത്തു സൂര്യനെരിയും പടിയായ് മനസ്സും 
താനേയെരിഞ്ഞിടുവതാകിലിതോര്‍ത്തു കൊള്‍ക
ആനന്ദമുണ്ടകമെ കാണുവതാകുമാര്‍ക്കും 
"വേനൽകഴിഞ്ഞധികമില്ല വസന്തമെത്താൻ"
വിനോദ് വര്‍മ്മ
2
മാനത്തിനില്ലവില ജീവനുമപ്രകാരം
ചെന്നെത്തിടുന്നനിലയാണതുകേരളത്തിൽ
മൗനംവെടിഞ്ഞിതുണരേണ്ടവരെത്തുമന്നീ
വേനൽക്കഴിഞ്ഞധികമില്ലവസന്തമെത്താൻ
യദുനാഥന്‍
3
വേനൽ ജ്വലിച്ചധികതാപമുതിർത്തു, ഹൃത്തിൽ
കാനൽജലക്കപടചിത്രമൊരുക്കിടുമ്പോൾ,
പൂ നൽകി നിൻ ചൊടികളോതിയതേവമല്ലോ:
വേനൽകഴിഞ്ഞധികമില്ല വസന്തമെത്താൻ….
ജോയ് വാഴയില്‍
4
നൂനം നിശയ്ക്കു പിറകേ പകലെത്തിടും, വെൺ-
മാനം തെളിഞ്ഞുവിലസും കൊടുമാരി തോർന്നാൽ.
പീനം ധരം കയറിയാലുമിറക്കമെത്തും,
വേനൽകഴിഞ്ഞധികമില്ല വസന്തമെത്താൻ.
ജോയ് വാഴയില്‍
5
മാനത്തു കാര്‍ മുകിലൊഴിഞ്ഞു വെളുത്ത വര്‍ണ്ണം
താനേ പകര്‍ന്നധികശാഖകളായി മാറി
ചിന്നിപ്പരന്ന ശരതാം ഋതു വന്ന പോലെ
വേനല്‍ കഴിഞ്ഞധികമില്ല വസന്തമെത്താന്‍
വി വിശ്വനാഥന്‍ നമ്പ്യാര്‍
6
ധ്യാനം കഴിഞ്ഞധികമില്ല നമസ്ക്കരിക്കാൻ
നാമം ജപിച്ചധികമില്ല വിളിച്ചിരുത്താൻ
ദാനംകഴിഞ്ഞധികമില്ല ധനം ലഭിക്കാൻ
വേനൽകഴിഞ്ഞധികമില്ല വസന്തമെത്താൻ
പി എന്‍ വിജയന്‍
സമസ്യ നമ്പർ 263
.....തലയിലിതുവിധം താങ്ങിടാഭാരമൊന്നും
സമസ്യാകാരൻ: മോഹനന്‍ കാരണത്ത്
വൃത്തം: സ്രഗ്ദ്ധര‌
1
ചൊല്ലാമെപ്പോഴുമെന്നും (പലതുമതുമിതും സ്വന്തമാം ജല്‍പ്പനങ്ങള്‍)
തോന്നുന്നുള്ളിന്‍റെയുള്ളില്‍ മധുരസുഖകരം ഭ്രാന്തമോഹങ്ങളെന്നും
ചെയ്യാനാവില്ലയൊന്നും വിഷമമിനിമുതല്‍ വേണ്ടെനിക്കെന്നു ചൊല്‍വേന്‍
കേള്‍ക്കൂ മേലാലെനിക്കെന്‍ "തലയിലിതുവിധം താങ്ങിടാഭാരമൊന്നും"
അനിരുദ്ധ വര്‍മ്മ‌
2
ശോകത്തിന്‍ മാര്‍ഗ്ഗമെന്നും പുലരുവതിനു സാ
ക്ഷ്യം വഹിച്ചും, ചിലപ്പോള്‍
മൂകം ഭാവേന കാലം കഴിയുവതു നിരൂ
പിയ്ക്കുവാന്‍ ശേഷിയെന്യേ
പൂകുന്നുണ്ടത്രെ മര്‍ത്ത്യര്‍ വിധിഫലമതു താ
നെന്നു തോന്നീടുമാറും
പാകത്തില്‍ കൂടുമെങ്കില്‍ തലയിലിതുവിധം
താങ്ങിടാ ഭാരമൊന്നും
വി വിശ്വനാഥന്‍ നമ്പ്യാര്‍
3
പാലാഴിപ്പെൺമണാളന്നൊടുപരിഭവമോ
ടോതിനാൾ ഭൂമിയല്പം
കാലുഷ്യത്തോടൊരുന്നാൾ, "തവനയനമതി
ന്നില്ലയോ കാഴ്ച തെല്ലും?
കാലം മുന്നോട്ടു പോകുന്നളവിവിടെ ജന
സ്സംഖ്യയേറുന്നു പാരം,
കാലിന്നില്ലാ ബലം മേ, തലയിലിതുവിധം
താങ്ങിടാ ഭാരമൊന്നും".
പീതാംബരന്‍ നായര്‍
4
മാപ്പാക്കീടേണമെല്ലാം; കവിതയിലെഴുതാനായി ഞാനായമേന്താ,~
മാക്കത്തിൽത്തത്തിയെത്തും യതിയുടെ ഗതിഭംഗങ്ങ,ളാകെക്കുഴക്കും
നോട്ടത്തെറ്റിൽപ്പിഴയ്ക്കും; പിഴയുടെ പരിഹാരത്തിനായിന്നിമേൽ ഞാ~
നേറ്റാൻ വെമ്പില്ല സത്യം തലയിലിതുവിധം താങ്ങിടാഭാരമൊന്നും.
മോഹനന്‍ കാരണത്ത്
സമസ്യ നമ്പർ 264
.....അഴകു പകരുന്നെന്റെ യുൾപ്പൂവിനുള്ളിൽ
സമസ്യാകാരൻ: ശ്രീജ പ്രശാന്ത്
വൃത്തം: മന്ദാക്രന്ത‌
1
ചേറേറീടും കുളവു, മൊരു നല്‍
ത്താമരപ്പൂവിരിഞ്ഞാല്‍
പോരേ, കാണാന്‍ കുതുകമൊടെ-
യങ്ങാരുമേ നോക്കി നില്ക്കും
നേരാണേവം ഹൃദയമറിവൂ
കണ്ണ! നിന്‍ നാമമോതും
നേരം നീവന്നഴകു പകരു-
ന്നെന്റെ യുൾപ്പൂവിനുള്ളിൽ
വിനോദ് വര്‍മ്മ
2
ആകാശങ്ങൾക്കതിരുമളവും കാണ്മതി,ല്ലേതുമെണ്ണാ-
നാകാ താരാഗണ,മവ വലം വെച്ചിടുന്നെപ്പൊഴും തേ.
നാകാധീശൻ തവ നിയമമാമീ ജഗത്തിന്റെ തത്ത്വം
രാകാസ്മേരാ,ലഴകു പകരുന്നെന്റെയുൾപ്പൂവിനുള്ളിൽ.
ജോയ് വാഴയില്‍
3
പ്രേമാർദ്രം നിൻ കടമിഴികടാക്ഷങ്ങളെൻ ഭാഗധേയം,
സീമാതീതപ്രമയിലുതിരും വാക്കുകൾ സൗഖ്യമൂലം.
നീ മാത്രം ചേതനയിലനിശം വാഴുവോൾ, നിൻപ്രസാദം
രോമാഞ്ചത്താലഴകു പകരുന്നെന്റെയുൾപ്പൂവിനുള്ളിൽ
ജോയ് വാഴയില്‍
4
നീലാകാശം നിശയിലണിയും താരകസ്‌മേരമാണോ
നീഹാരത്തിൽ ധരയിലുതിരും പാവന സ്നേഹമാണോ
നീറിത്തൂവും കതിരിലൊളിയും സപ്തവർണ്ണങ്ങളാണോ
നീയെത്തുമ്പോളഴകു പകരുന്നെന്റെയുൾപ്പൂവിനുള്ളിൽ !
ശ്രീജ പ്രശാന്ത്
5
ഹൃത്തിൽക്കേറി,പ്പരിചിനൊടു നീ നൃത്തമാടീടണം മേ,
'വൃത്ത'ച്ചേലച്ചമയമൊടു മേവുന്ന സുശ്ലോകകന്യേ
നിത്യം നീയൊത്തിവനു തരമായീടുമീയല്പനേരം,
സത്യം ചൊന്നാ,ലഴകു പകരുന്നെന്റെയുൾപ്പൂവിനുള്ളിൽ
പീതാംബരന്‍ നായര്‍
6
കുഞ്ഞിക്കൈകള്‍ മൃദുലതരമാ യെന്‍ മുഖം തൊട്ടുനോക്കും
മന്ദസ്മേരം വിരിയുമുടനേ മേനി കോരിത്തരിക്കും
കുഞ്ഞേ നീയെ ന്നരികിലിനിയും വന്നു ചേരുന്നതെന്നോ !
നിത്യം നീയാ ണ"ഴകു പകരു ന്നെന്‍റെയുള്‍പ്പൂവിനുള്ളില്‍"
അനിരുദ്ധ വര്‍മ്മ‌
സമസ്യ നമ്പർ 265
പരുങ്ങും ജനം നീരിനായ് വേനലായാൽ.
സമസ്യാകാരൻ: തൃക്കഴിപ്പുറം രാമന്‍
വൃത്തം: ഭുജംഗപ്രയാതം
1
മരം സര്‍വ്വവും വെട്ടി മാറ്റുന്നു, വെള്ളം
നിറഞ്ഞുള്ള വാപീഗണം തൂര്‍ത്തിടുന്നു
നിരത്തുന്നു ടൈല്‍സ് വീട്ടുമുറ്റത്തിലെല്ലാം
പരുങ്ങും ജനം നീരിനായ്‌ വേനലായാല്‍
ഡോ രാജന്‍
2
ധരിക്കേണ,മിന്നീധരിത്രിയ്ക്കു തെല്ലും
നിരക്കാത്ത കാര്യങ്ങളോരോന്നു ചെയ്താൽ,
വരും കാലമേതാണ്ടു തീർച്ചപ്പെടുത്താം
പരുങ്ങും ജനം നീരിനായ്, വേനലായാൽ
ദേവദാസ് മായന്നൂര്‍
3
വിരുന്നൂട്ടുവാനേറെ ശുഷ്ക്കാന്തി കാട്ടും
നിരൂപിച്ചിടാതുള്ള ഭോജ്യങ്ങള്‍ തീര്‍പ്പാന്‍
കരുതോടെ നീങ്ങുന്ന നേരത്തു കാണാം
പരുങ്ങും ജനം നീരിനായ് വേനലായാല്‍
വി വിശ്വനാഥന്‍ നമ്പ്യാര്‍
4
ചുരുങ്ങുന്നു തണ്ണീർ ത്ത ട ങ്ങൾ മ്മു റയ്ക്കാ
മരങ്ങൾക്കു നാശം വരുത്തുന്നു മർത്ത്യ ൻ
നിരങ്ങുന്നു കാറ്റേ റെ യേശാതെ മേഘം
പരുങ്ങും ജനം നീരിനായ് വേനലായാൽ
യദുനാഥന്‍
5
നിരന്നില്ല മേഘങ്ങൾ മാനത്തിതെന്തേ,
വരില്ലെന്നൊ ഭൂവിങ്കലീയാണ്ടു മാരി?
തരുന്നിന്നിതോട്ടേറെയാശങ്ക ചിത്തേ,
പരുങ്ങും ജനം നീരിനായ് വേനലായാൽ
പീതാംബരന്‍ നായര്‍
6
ചുരുങ്ങുന്നു കാടിന്‍റെ വിസ്താരമൊപ്പം
ഞെരുങ്ങുന്നു പാരാകെ വേവുന്നു ചൂടില്‍
ഒരുങ്ങാം നമുക്കിപ്പൊഴേ തീര്‍ച്ചയായീ
പരുങ്ങും ജനം നീരിനായ് വേനലായാല്‍
അരിയന്നൂര്‍ ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണന്‍
7
ഞെരുക്കം പലേമട്ടൊരുക്കുന്നു മർത്ത്യർ,
പരുക്കേറ്റു പാരും വിയത്തും ശയിപ്പൂ.
കുരുക്കായ് പരക്കുന്നു മാലിന്യമെങ്ങും,
പരുങ്ങും ജനം നീരിനായ് വേനലായാൽ.
ജോയ് വാഴയില്‍
8
ചുരുങ്ങുന്നു ഭൂവിൻ കുളിർത്തട്ട,തും വി-
ട്ടിറങ്ങുന്ന കാറ്റിന്നകക്കണ്ണുടഞ്ഞാൽ
കുഴങ്ങും ജലത്തിൽ മഴക്കാലമെല്ലാം
പരുങ്ങും ജനം നീരിനായ് വേനലായാൽ.
ശ്രീജ പ്രശാന്ത്
9
ചിരം മാരിയേറ്റം ലഭിയ്ക്കുന്ന ദിക്കാം
ചിറാപ്പുഞ്ചിയാണെങ്കിലും ഭൂമിതന്നിൽ
ഇറങ്ങാതതെല്ലാമൊലിച്ചങ്ങു പോയാൽ
പരുങ്ങും ജനം നീരിനായ് വേനലായാൽ
തൃക്കഴിപ്പുറം രാമന്‍

 

 

 

ശ്ലോകേതരവിഭാഗം 

 

 

പുതിയ കവിതകള്‍ 

 

മഹാബലി
ജോയ് വാഴയിൽ
വന്നു ഞാൻ വീണ്ടും ഭൂവിലിന്നലെ, മഹാബലി-
യെന്നു പേ,രെന്നാൽ മഹാദുർബ്ബലൻ, വയോധികൻ.
 
പേരു നേടുവാൻ ത്വരയേറുന്ന ഹൃത്താണല്ലോ,
ഭാരമായിടുമ്പോളതൊഴിയാൻ കാംക്ഷിക്കുന്നു.
 
കല്ലുകൾ പേരിൻ ഭാരം പേറുന്ന വഴികളിൽ,
കല്ലുകളായ് ചേതന മാറുന്ന പുരികളിൽ,
 
പേരു തച്ചുടയ്ക്കലും, സൃഷ്ടിയും, വ്യാപാരമായ്
തീരുന്ന നവീനമാം വാണിഭകേന്ദ്രങ്ങളിൽ,
 
കാഴ്ച മങ്ങുമെൻ കൺകൾ തേടുന്നൂ, മുമ്പെൻ നാടു-
വാഴ്ച തൻ കാലത്തിന്റെ നുറുങ്ങുശേഷിപ്പുകൾ.
 
എന്റെ നാടി,തെൻ കാവ്യഭാവനാമയൂഖങ്ങൾ
പണ്ടൊരു നാളിൽ സ്വർഗ്ഗസീമകൾ വെടിഞ്ഞെത്തി,
 
ഉല്ലേഖക്കാർവില്ലൊളി സുസ്മിതം നഭോമുഖ-
ത്തുല്ലസിപ്പിക്കേ,യതിന്നുൽപ്രേക്ഷ ചമച്ചിടും
 
കാവ്യനീതിയാൽ, പ്രജാഹൃത്തടങ്ങളിലെല്ലാം
നവ്യശോഭനാരാമം തീർത്തതിങ്ങാണല്ലോ ഞാൻ.
 
എന്റെ നാടി,തെൻ ഹൃത്തിലുണർന്ന ദിവ്യസ്വപ്ന-
ത്തിന്റെ സാക്ഷാത്കാരത്തിന്നിങ്ങു ഞാൻ ശ്വസിച്ചല്ലോ.
 
ഇതിന്റെ മണൽത്തരി സുവർണ്ണസമുജ്ജ്വല-
സ്മൃതിയാണെനിക്കെന്നും ഇരുളിൻ ലോകത്തിങ്കൽ.
 
ഇതിന്റെ ഹരിതാഭ നിറയുന്നെൻ കൺകളിൽ,
ദ്യുതി ചേർത്തീടുന്നെങ്ങും പൂവുകൾ, പുണ്യങ്ങളും.
 
ഇവിടെത്തീർത്തൂ സ്വർഗ്ഗം ഞാ,നെന്റെയാത്മാവിന്റെ
കവിത വിരചിച്ചീ നാടിന്റെ സ്വപ്നത്താളിൽ.
 
നാകത്തെക്കാല്ക്കീഴിലാക്കീടുവാ,നല്ലീ ഭൂമി
നാകപാരമ്യോദ്യാനമാക്കുവാൻ മോഹിച്ചൂ ഞാൻ.
 
അന്നൊരു നാളിൽ വന്നൊരന്തണൻ, കുറിയോനെൻ
മുന്നിലേറ്റവും വിനയാന്വിതനായേ നിന്നു.
 
വിനയത്തിൻ പിന്നിലെ വിനയെഗ്ഗണിച്ചീലാ,
വിദിതം ധർമ്മം പാത്രനിബദ്ധമല്ലല്ലോ മേ.
 
മൂന്നടി ചോദിച്ചൂ, ഞാനേകിയത്രയും, രണ്ടാ-
ലെന്നഭിമാനം വിട്ടിട്ടൊക്കെയുമളന്നീശൻ.
 
തന്നടി വെയ്ക്കാനെന്റെ ശിരസ്സു കുനിച്ചു ഞാൻ,
ഉന്നതി വാക്കിന്നേകാൻ, വാക്കിലെ ധർമ്മത്തിനും.
 
ദേവകല്പനയാൽ ഞാൻ താണു പോകവേ, ചിത്ത-
മാവിലമായെൻ പ്രിയനാടിനായ്, നാകത്തിനായ്.
 
നന്മ തന്നയുതങ്ങൾ വിത്തുകൾ വിതച്ചു ഞാൻ
നന്മണിഫലങ്ങളെ കൊയ്തൊരീ മണ്ണിന്നായി.
 
മുല്ലയും, ജമന്തിയും പിച്ചകച്ചെണ്ടും വാടാ-
മല്ലിയുമൊരുക്കുന്ന വാസന്തവിരുന്നിനായ്.
 
ഊഴിയെ ത്രസിപ്പിക്കും വർഷചുംബനത്തിനായ്,
ഊർജ്ജരേണുക്കൾ നിറയും ശരത്കാലത്തിനായ്.
 
ഹേമന്തപ്പുലരി തൻ മസൃണസ്പർശത്തിനായ്,
ഗ്രീഷ്മവും ശിശിരവും തന്ന വൈവിദ്ധ്യത്തിനായ്.
 
താഴ്മയിൽ പാതാളത്തിൽ താഴവേ, വൈകുണ്ഠേശൻ
വാമനരൂപൻ മുമ്പിലീവിധം സമർപ്പിച്ചേൻ:
 
“ദേവ, നിൻ മുഖാംബുജദർശനഭാഗ്യം ലഭി-
ച്ചേവമി,ന്നതെൻ പുണ്യം, സഞ്ചിതകർമ്മോദ്ഭൂതം.
 
നാകത്തെപ്പടുത്തു ഞാൻ ധർമ്മത്തിൻ ശിലകളാൽ
നാട്ടി,ലെൻ ഹൃത്തിൽ വാച്ചോരഹന്തയറിഞ്ഞീലാ.
ഉള്ളിൽ ഞാൻ വിരിഞ്ചനായ്, ഹരിയായ്, ഹരനുമായ്;
തുള്ളിയെൻ മനം വെറും നുരയാം പ്രശസ്തിയിൽ.
 
താഴ്മയാലണച്ചേറ്റമുയർച്ചയെനി,ക്കങ്ങീ
പാഴ്മണൽത്തരിക്കുമിന്നേകി സായുജ്യം പുണ്യം.
 
ഞാൻ പടുത്തുയർത്തിയ നാകമെൻ മൃതിക്കൊപ്പം
ചാമ്പലായ്ത്തീർന്നീടായ് വാൻ ചോദിപ്പൂ വരം, വിഭോ!
 
എത്രയും പ്രിയപ്പെട്ടോരെൻ ജനങ്ങളെക്കാണാ-
നെത്തണമോണത്തിനിങ്ങർത്ഥിപ്പതതു മാത്രം.
 
എന്റെയോർമ്മയായ് സ്വർഗ്ഗമെന്നുമെത്തട്ടേ നാട്ടിൽ,
എന്റെയോർമ്മയിൽ ധർമ്മം പൂത്തുലയട്ടേ മണ്ണിൽ;
ഭാവന, ഹൃദയത്തിൽ വിരചിച്ചിടും സ്വർഗ്ഗം,
ഭാവുകമന്യോന്യമെല്ലാവരും നേരും സ്വർഗ്ഗം.”
വാമനനേത്രങ്ങളുമശ്രുവാൽ തുളുമ്പവേ
പൂമഴ പെയ്തൂ, ദേവൻ മൊഴിഞ്ഞൂ സമംഗളം:
“ഇന്നു രാജൻ, നീ മഹാബലിയായ്; സ്വന്തം നാടി-
നെന്നുമേയഭിമാനം ബലിയും പൊന്നോണവും.
 
വരിക, വർഷംതോറുമോണത്തിനെന്നും നാട്ടിൽ,
വിരിയിക്കുക പൂക്കൾ, പൂക്കളമായ് ഹൃത്തുകൾ.”
 
വെളിച്ചം രോമാഞ്ചമായ് ഭൂമിയിൽ, വിയത്തിലും,
വെൺകളിയോടം തുഴഞ്ഞൊഴുകീ മുകിലുകൾ.
 
ഭാവന, ഹൃദയത്തിൽ വിരചി,ച്ചപ്പോൾ സ്വർഗ്ഗം;
ഭാവുകമന്യോന്യമെല്ലാവരും നേരും സ്വർഗ്ഗം.
പൂവേ പൊലി
ജിനദേവൻ വെളിയനാട് 
 
പടഹധ്വനി വാനിലുയർന്നു
തിരുവോണത്തേരുവരുന്നു.
മാബലിയെയെതിരേ റ്റെതി -
രേറ്റാകാശപുഷ്പമുണർന്നു .
പൂക്കൈതപ്പൂമണമാകേ
വീശുന്നൊരു കാറ്റു വരുന്നു
പൂവേ പൊലി പാടിപ്പാടി
ആകാശപ്പക്ഷികൾ പാറി
സുന്ദരസങ്കല്‍പ്പം
ഗീത വാസുദേവന്‍ 
 
ഓണപ്പൂവിളിയെങ്ങുമുയര്‍ന്നൂ
ഓണത്തുമ്പികള്‍ പാറിനടന്നൂ
ഓണക്കളിയും ഓണപ്പാട്ടും
ഓണക്കളിയും കെങ്കേമം
പുലികളി പലകളി കുമ്മാട്ടിക്കളി-
യലകളുമൊഴുകിയനാടല്ലൊ
നലമൊടു കേരള നാടുഭരിച്ചൊരു
ബലിരാജനെ വരവേല്‍ക്കുകനാം
സകലരുമൊരുപോല്‍ വാണൊരു
കാലമതൊരു പഴമക്കഥയെന്നാലും
ഒരു വത്സരമതിലൊരുകുറി ഹൃദിയില്‍
നിറയും സുന്ദരസങ്കല്‍പ്പം!!

 

 

കാവ്യകേളി


(ഭാഷാകവിസദസ്സ് )

ഭാഷാവൃത്തത്തിലുള്ള സ്വരചിതങ്ങളായ കവിതാഖണ്ഡങ്ങള്‍ കവികള്‍ കാവ്യകേളിയുടെ നിയമമനുസരിച്ചു പോസ്റ്റു ചെയ്യുന്ന സദസ്സാണ് ഇത്. ഇതില്‍ പങ്കെടുക്കുന്ന ഏഴു കവികള്‍ ഈ ക്രമത്തിലാണ്, ഇരിക്കുന്നത്:

1.അരിയന്നൂര്‍ ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണന്‍ , 2..രാമന്‍ നമ്പീശന്‍ കേശവത്ത്, 3. ശ്രീലകം വേണുഗോപാല്‍, 4.അനില്‍ക്കൃഷ്ണന്‍ അരിയന്നൂര്‍ ,  5. വാരിയത്ത് കുട്ടി, 6.പൊതാളൂര്‍ വിജയന്‍ 8. ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണന്‍ ശ്രീലകം 9. തൃക്കഴിപ്പുറം രാമ‍ന്‍ 10. സന്തോഷ് വര്‍മ്മ

ഈ സദസ്സ് 01-01-2013 നു ആരംഭിച്ചു

 

785
കരളില്‍ കലാപത്തിന്‍ കല്‍ മഷം തളിര്‍ത്തതോ
തിരയാര്‍ത്തിടും വിഷക്കടലിന്നലര്‍ച്ചയോ
കണ്ണുനീരുണങ്ങാത്ത കണ്ണൂരിന്‍ മിഴികളില്‍
വാര്‍ന്നു വീണതു ചുടുരക്തമോ കുടുകുടെ
കടുത്ത രാഷ്ട്രീയത്തിന്‍ കത്തിയാലറുക്കവേ
ക‌ഴുത്തു, പിടഞ്ഞതെന്നിന്ത്യ തന്നത്മാവല്ലേ
ഏതു ജാതിയില്‍ പെട്ടതേതു പാര്‍ട്ടിയില്‍ പെട്ട‌
തോതുവിന്‍ നടു റോട്ടില്‍ പിടഞ്ഞ മിണ്ടാപ്രാണി
അരിയന്നൂര്‍ ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണന്‍ 
786
കോട്ടയം കഥ നാലും വിശിഷ്ടമാം
ചിട്ടയില്‍ ചൊല്ലിയാടിയ വൈഭവം 
പുഷ്ടശോഭയില്‍ നൈഷധം നാലിലും
കോട്ടമറ്റു തെളിയുന്നു ഗോപിയില്‍ 
കെട്ടിയാടുന്നശീതിയെത്തീടിലും 
കുട്ടിക്കാലത്തെ മെയ് വഴക്കത്തിനാല്‍ 
മട്ടലരില്‍ മധു പോല്‍ നവരസം 
ദൃഷ്ടിയില്‍ കിനിഞ്ഞീടുന്നനുസ്യൂതം 
രാമന്‍ നമ്പീശന്‍ കേശവത്ത്
787
കരയുന്ന കുഞ്ഞിന്റെയരുകില്‍ നീയെത്തവേ
ചിരിവിടര്‍ന്നീടുന്നതെത്ര ധന്യം
ആ മൃദുഹാസമുണര്‍ത്തിയെന്‍ ഹൃത്തിലെ
ലോലതരംഗങ്ങളെത്ര സൌമ്യം !
കൂട്ടുകൂടിക്കളിച്ചീടുന്ന ബാലകര്‍-
ക്കരികില്‍ നീയെത്തിനില്ക്കുന്നു ഹൃദ്യം!
സൌഹൃദം ഹൃദ്യമാവാന്‍ നീ കൊളുത്തി നിന്‍
ദ്യുതിയുമവര്‍ക്കുള്ളിലെത്ര ദിവ്യം!
ശ്രീലകം വേണുഗോപാല്‍
788
കൊതിയാണെനിയ്ക്കു നിന്‍ കൂടേ നടക്കുവാന്‍
നിസ്തുലപ്രണയമേയിന്നുമെന്നും
മിഴികളില്‍ മിഴിനട്ടിരുന്നു നീയോതും
മൊഴിതന്‍ കിളികൊഞ്ചല്‍ കേട്ടിരിയ്ക്കാന്‍
മധുരമന്ദസ്മിതം വിരിയുന്നൊരാ നിന്‍
അധരത്തിലെ തേന്‍ നുകര്‍ന്നെടുക്കാന്‍
വിരലിന്റെ തുമ്പും പിടിച്ചുകൊണ്ടെന്നുടേ
അരിയൊരാ ജീവിതപ്പാത താണ്ടാന്‍
അനില്‍ക്കൃഷ്ണന്‍ അരിയന്നൂര്‍
789
മഴ കാത്തിരിക്കുന്ന മണ്ണിന്റെ മാറിലെ
ചൂടുമാകംക്ഷയും കണ്ടറിയാൻ,
ചിരകാല പരിചയം കൊണ്ടു കൃഷീവലൻ
ശീലിച്ച വിദ്യകൾ കയ്യൊഴിച്ചാൽ;
ഉഴുതു മറിക്കാതെ, കട്ടകൾ തല്ലാതെ
പച്ചില, ചാണകം, വെണ്ണീറു ചേർക്കാതെ
പശിമ നഷ്ടം വന്നു ശുഷ്ക്കിച്ച ഭൂമിയിൽ
മഴ വീണു നിറയും, കൃഷിയോ മുടങ്ങും!
വാരിയത്ത് മാധവന്‍ കുട്ടി
790
ഉത്രാടപ്പാച്ചിലില്ലായ്‌വാനോരോ
ന്നെത്രയും ചിട്ടയായ് നമ്മൾ
ഉത്സാഹത്തോടെയൊരുക്കീ മുന്ന
മുത്സവമാക്കീനാമോണം ;
ഇന്നാളിലോണത്തിൻ നാളിൽ ടീവി
തന്നിൽപ്പരിപാടി കാണും;
മദ്യത്തിനായ് കേരളത്തിൽ ചില
വെത്രയിട്ടെന്നതും കേൾക്കും
വാരിയത്ത് കുട്ടി
791
ഇക്കുറിയുമോണത്തിനു വന്നെത്തീലാ മഹാബലി
തർക്കമിങ്ങു കേരളത്തിൽ തിമർക്കയാലെ
സസ്യശ്യാമളമായിടും നമ്മുടെ നാടൊരുകാലം
സമത്വസുന്ദരമാക്കി ഭരിച്ചിരുന്നോൻ.
ചതിയിൽ തന്റെ സാമ്രാജ്യം കൈക്കലാക്കിയെടുത്തൊരു
മതിയിലും വാമനത്വം നിറഞ്ഞകൂട്ടർ
പതിയെ തന്നോർമ്മയേയും തൻപ്രജകളുടെ ചിത്തേ
പതിയാതെ യാക്കീടുവാൻ ശ്രമിക്കമൂലം
സന്തോഷ് വർമ്മ 


♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥


 

www.aksharaslokam.com

 

സൈറ്റില്‍ അംഗമാകാന്‍  ഇപ്പോള്‍ തന്നെ റജിസ്റ്റര്‍   ചെയ്യുക.(ഹോം പേജില്‍

റജിസ്റ്റെര്‍ ഇന്‍ ക്ലിക്കു ചെയ്തു കോളങ്ങള്‍ പൂരിപ്പിക്കുക)

 

സൈറ്റില്‍ ലഭ്യമായ പുസ്തകങ്ങള്‍ 

 

 
1.സഹസ്രദളം :


ഗ്രന്‍ഥകര്‍ത്താവ് : അരിയന്നൂര്‍ ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണന്‍

അഷ്ടപ്രാസം ,യമകവിദ്യ, ഗോഹത്യയും ബ്രഹ്മഹത്യയും എന്ന മണി
പ്രവാള ഖണ്ഡകാവ്യം ,കറുത്ത ചേകവന്‍ എന്ന പച്ചമലയാളം കാവ്യം,
രസരാജന്‍, കുറിമാനം (എഴുത്തുകുത്തുകള്‍ , ആശംസകള്‍ , ചരമശ്ലോക
ങ്ങള്‍), അക്ഷരശ്ലോകമാഹാത്മ്യം (നൂറു പൂക്കള്‍, അംബോപദേശം) , തിരു
ശേഷിപ്പ് എന്നിങ്ങനെ എട്ടു അദ്ധ്യായങ്ങളിലായി ആയിരത്തിലധികം 
ശ്ലോകങ്ങള്‍ അടങ്ങുന്ന കൃതി. 2000ത്തില്‍ കൂനംമൂച്ചി അക്ഷരശ്ലോകവേദി 
പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.


2.അരിയന്നൂര്‍ :


അരിയന്നൂര്‍ ഗ്രാമത്തിന്റെ സാംസ്ക്കാരിക ചരിത്രം . ക്ഷേത്രത്തെക്കുറി
ച്ചുള്ള വിശദവിവരങ്ങള്‍ . ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിലെ സം ഭവങ്ങളുടെ 
വിവരണം . കൂടാതെ നൂറോളം സരസശ്ലോകങ്ങള്‍ editor അരിയന്നൂര്‍ 
ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണന്‍


3.അക്ഷരശ്ലോക ഡയറക്ടറി 2000:


ഗ്രന്‍ഥകര്‍ത്താവ് : അരിയന്നൂര്‍ ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണന്‍

അക്ഷരശ്ലോകകലാരംഗത്തുള്ള സംഘടനകളുടെയും വ്യക്തികളുടെയും 
വിവരങ്ങള്‍ അടങ്ങുന്ന ഇത:പര്യന്തമുണ്ടായിട്ടുള്ള ഏക കൃതി.


4.ഉപനയനം :

ഗ്രന്‍ഥകര്‍ത്താവ്: ആദരേടത്ത് നീലകണ്ഠന്‍ ഭട്ടതിരിപ്പാട്
ആദരേടത്തിന്റെ ശ്ലോകങ്ങളുടെ സമാഹാരം .'മയൂരദൂത്' എന്ന സന്ദേശ
കാവ്യത്തിന്റെ പരിഭാഷ പൂര്‍ണ്ണ രൂപത്തില്‍ ഈ പുസ്തകത്തില്‍ഉണ്ട്.

5.കണ്ണോക്ക് :

ടി.എം . പോള്‍ മാസ്റ്റര്‍ സ്മരണിക. കേരളത്തിലെ പ്രഗത്ഭരായ അക്ഷര
ശ്ലോകപ്രവര്‍ത്തകരുടെ പ്രൌഢലേഖനങ്ങള്‍,പഴയ നൂറു കവികളുടേതാ
യി നൂറു ശ്ലോകങ്ങള്‍ ,കൊച്ചുണ്ണിത്തമ്പുരാന്റെ 'കാന്തവൃത്തം ' എന്ന 
പുസ്തകത്തിന്റെ പൂര്‍ ണ്ണരൂപം എന്നിവ ഉള്ളടക്കത്തില്‍ പെടുന്നു.

6.തിലാഞ്ജലി:

പണ്ഡിതവര്യനും ബഹുമുഖപ്രതിഭയുമായിരുന്ന കാര്യാട്ടുശങ്കുണ്ണിനായര്‍
കൂനമ്മൂച്ചി അക്ഷരശ്ലോകവേദി അദ്ധ്യക്ഷനായിരിക്കെ 1989ല്‍ അന്തരിച്ചു. 
അക്കാലത്തു പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഒരു സ്മരണികയാണു 'തിലാഞ്ജലി'. മാട
മ്പു കുഞ്ഞുകുട്ടന്റെ അനുസ്മരണലേഖനം, മണ്മറഞ്ഞു പോയ എന്‍.ഡി. 
കൃഷ്ണനുണ്ണി,കെ.എന്‍ഡി., ആദരേടം ,നെല്ലുവായ് കെ.എന്‍ നമ്പീശന്‍ തു
ടങ്ങി പലരുടെയും ശ്ലോകരചനകള്‍ എന്നിവ ഉള്ളടക്കത്തില്‍ പെടുന്നു.

7.ശിവൊള്ളിക്കൃതികള്‍ :

ശിവൊള്ളിയുടെ ലഘു ജീവചരിത്രക്കുറിപ്പു, ദാത്യൂഹസന്ദേശം കാവ്യം, 
തെരഞ്ഞെടുത്ത 60 ശ്ലോകങ്ങള്‍ എന്നിവയാണ് ഉള്‍ക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ളത്.

8.ശ്ലോകമേവ ജയതേ :

മണ്മറഞ്ഞ ശ്ലോകപ്രതിഭകളെ പരിചയപ്പെടുത്തുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെ 
ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പംക്തിയാണു ഇത്.

9.രാമകൃഷ്ണവിലോമകാവ്യം :

ഗ്രന്‍ഥകര്‍ത്താവ് : സൂര്യകവി
ജലജ എന്ന വാക്കു അനുലോമമായും പ്രോമമായും ഒരേ പോലെ വാ
യിക്കാവുന്ന പദമാണ്. മോരു തരുമോ എന്ന വാക്യം ഇപ്രകാരം തന്നെ. 
വിലോമപദം ,വിലോമവാക്യം എന്നിങ്ങനെ ഇവയെ വിളിക്കാം. വാക്യം
വലുതാകും തോറും ഇത്തരം ​ഘടന ക്ലിഷ്ടമാകുന്നു. ഇംഗ്ലീഷില്‍ ഒരു ആ
ശയം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വിലോമവാക്യം a man, a plan, a 
canal, panama എന്നാണെന്നു ഗിന്നസ് ബുക്കില്‍ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്.
ഇവിടെ ഇതാ ഒരു സംസ്ക്കൃത കാവ്യം. എല്ലാ ശ്ലോകങ്ങളും വിലോമ
ങ്ങള്‍! മാത്രമല്ല, രണ്ടു ഇതിവൃത്തങ്ങള്‍ ഒരേസമയം പറഞ്ഞു പോകുക
യും ചെയ്യുന്നു. ശ്ലോകങ്ങളുടെ പൂര്‍വ്വാര്‍ദ്ധങ്ങള്‍ ശ്രീരാമകഥ പറഞ്ഞു 
പോകുമ്പോള്‍ ഉത്തരാര്‍ദ്ധങ്ങള്‍ ശ്രീകൃഷ്ണകഥ പറഞ്ഞു പോകുന്നു. കാ
വ്യകാരന്റെയും സംസ്ക്കൃത ഭാഷയുടെയും മഹത്വം! നമ്മുടെയെല്ലാം 
സുകൃതവും .
രാമകൃഷ്ണവിലോമകാവ്യത്തിനു മലയാളവ്യാഖ്യാനം തയ്യാറായിട്ടുള്ള
തു ഖണ്ഡശ: പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു. ആദ്യശ്ലോകത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാനംകൊടു
ത്തിട്ടുണ്ട്.പണ്ഡിതോത്തമനായശ്രീ.മച്ചട്ട് ടി.നീലകണ്ഠന്‍ നമ്പീശനാണു 
വ്യാഖ്യാതാവ്.

10.ഗോശാല:

ഗ്രന്‍ഥകര്‍ത്താവ് : ഉണ്ണി എടക്കളത്തൂര്‍
ഉണ്ണി എടക്കളത്തൂര്‍ എന്ന തൂലികാനാമത്തില്‍ അറിയപ്പെടുന്ന കെ.പി.
നാരയണന്‍ നമ്പീശന്റെ ശ്ലോകരചനകള്‍ സമാഹരിച്ചതാണു കൃതി. 1994 
ലെ കവനകൌതുകം പുരസ്ക്കാരജേതാവാണു കവി. പുരസ്ക്കാരത്തിന
ര്‍ഹമായ കവിതയും ഇതില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

11.ഒറവങ്കര ശ്ലോകങ്ങള്‍:

ഒറവങ്കരയുടെ തെരഞ്ഞെടുത്ത കുറെ ശ്ലോകങ്ങള്‍

12.വൃത്തങ്ങളിലെ താളഘടന:

ഗ്രന്‍ഥകര്‍ത്താവ് : അത്തിപ്പറ്റ രവി. 
പരമ്പരാഗതരീതിയില്‍ നിന്നു വ്യത്യസ്തമായി, താളത്തെ അടിസ്ഥാനഘട
കമാക്കി വൃത്തങ്ങളെ വിശകലനം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ശ്രമം. സംസ്ക്കൃത
വൃത്തമായാലും ,ഭാഷാവൃത്തമായാലും , ചലച്ചിത്രഗാനമായാല്‍ പോലും 
അവയിലെല്ലാം പൊതുവായ ഒരു താളഘടനയെ കണ്ടെത്തുന്ന ഒരു .
സൈദ്ധാന്തികഗ്രന്‍ഥം

13. ശ്രീരാഘവയാദവീയം:

രാമകൃഷ്ണവിലോമകാവ്യം പോലെ തന്നെ മറ്റൊരു വിലോമകാവ്യം. 
വെങ്കിടാധ്വരി എന്ന കവിയാണ് ഇതിന്റെ രചയിതാവ്. രാമകഥ പറ
ഞ്ഞു പോകുന്ന ഓരോ ശ്ലോകത്തിനും കൃഷ്ണകഥ പറഞ്ഞു പോകുന്ന 
പ്രതിലോമശ്ലോകം എന്നാണു രചനയുടെ രീതി. ഓരോ ജോടി ശ്ലോകവും
വിലോമമാണെന്നര്‍ത്ഥം . പദച്ഛേദം കൂടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്.

14.നാരായണീയം ഭാഷാവൃത്തത്തില്‍ :

അരിയന്നൂര്‍ ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണന്റെ പരിഭാഷ.

15.ഭര്‍ത്തൃഹരി എന്ന  ഫോറം:

ഭര്‍ത്തൃഹരിയുടെ ശതകത്രയം ഭാഷാവൃത്തത്തിലേക്കു പരിഭാഷപ്പെടു
ത്തുക എന്നതാണു ലക്ഷ്യം

16.അരിയന്നൂര്‍  E-Magazine :

ശ്ലോക വിവരങ്ങളടങ്ങുന്ന ഒരു മാസികപ്രസിദ്ധീകരണം.  എല്ലാ 10-ആം 
തിയ്യതിയും പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു.

17.ശയനപ്രദക്ഷിണം:

ശ്രീ.രാധാകൃഷ്ണന്‍ കാക്കശ്ശേരിയുടെ കവിതാസമാഹാരമാണു. സാഹിത്യ
ത്തിന്റെ വിവിധ ശാഖകളിലായി നിരവധി പുസ്തകങ്ങള്‍ രചിച്ചിട്ടുള്ള
ഗ്രന്‍ഥകര്‍ത്താവിന്റെ ഈ കൃതി ശ്ലോകങ്ങളും ഭാഷാവൃത്തത്തിലുള്ള
കവിതകളും ഉള്‍ക്കൊള്ളുന്നതാണ്.

18.കഥാത്രയീ ശ്ലേഷകാവ്യം: സമ്പൂര്‍ണ്ണമലയാളവ്യാഖ്യാനത്തോടുകൂടി.

രാമായണ-ഭാരത-ഭാഗവത കഥകള്‍ ഒരുമിച്ചു പറഞ്ഞു പോകുന്ന വിശി
ഷ്ടമായ ഒരു സംസ്ക്കൃതകാവ്യമാണ്. ഓരോ ശ്ലോകവും മൂന്നു രീതിയില്‍ 
അര്‍ത്ഥം ഉള്‍ക്കൊള്ളുന്നു. ചിദംബരകവിയുടെ ഈ കാവ്യത്തിനു മലയാ
ളവ്യാഖ്യാനം രചിച്ചിട്ടുള്ളതു മച്ചാട്ടു ടി. നീലകണ്ഠനാണ്.
വന്ദനശ്ലോകത്തിനു 10 അര്‍ത്ഥമാണു വ്യാഖ്യാതാവു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്.

19. അഷ്ടപ്രാസം :

സമ്പാദകന്‍ : അനില്‍ക്കൃഷ്ണന്‍ പി.യു.
ശാര്‍ദ്ദൂലവിക്രീഡിതം  വൃത്തത്തില്‍ ഓരോ ശ്ലോകത്തിലും എട്ടു സ്ഥല
ത്തു കൃത്യമായ താളത്തില്‍ ഒരേ പദം ആവര്‍ത്തിച്ചു വരുന്ന വിധം 
പദകുബേരന്മാര്‍ക്കു വിഹരിക്കാനുള്ള രചനാസങ്കേതമാണു അഷ്ടപ്രാസം. 
നാല്പതോളം കവികള്‍ ;നൂറ്റിഅമ്പതില്പരം ശ്ലോകങ്ങള്‍ ; ശ്ലോകസദസ്സു
കളിലൂടെയും കയ്യെഴുത്തു പുസ്തകങ്ങളിലൂടെയും മാത്രം തലമുറകള്‍ 
താണ്ടിയ നിരവധി രചനകള്‍. കുറെ പുതിയ രചനകളും.

20. പെട്ടരഴിയം കൃതികള്‍

പെട്ടരഴിയം വലിയ രാമനെളയതിന്റെ തെരഞ്ഞെടുത്ത കൃതികള്‍ ശ്ലേ
ഷം,പരല്‍ ഘടന,ശയ്യാഗുണം തുടങ്ങിയവയില്‍ അദ്വിതീയനായിരുന്നു 
ഗ്രന്‍ഥകര്‍ത്താവ്. വള്ളത്തോള്‍ പോലും പേട്ടരഴിയത്തിനെപ്പോലെ ശ്ലോകം
എഴുതാന്‍ കഴിയണമെന്നു കൊതിച്ചിട്ടുണ്ടത്രേ . സപ്തപ്രാസം ദീക്ഷിച്ചു 
രചിച്ചിട്ടുള്ള വഞ്ചിപ്പാട്ടു (നതോന്നത) രീതിയിലുള്ള ഒരു കവിത കൂടി .
ഇതില്‍ ചേര്‍ത്തിട്ടുണ്ട്

21.  കാതുകുത്ത്  

ഗ്രന്‍ഥകര്‍ത്താവ് : കുറുവല്ലൂര്‍ മാധവന്‍ 
കഴിഞ്ഞ രണ്ടു പതിറ്റാണ്ടു കാലമായി കൂനമ്മൂച്ചി അക്ഷരശ്ലോകവേദി
യുടെ അദ്ധ്യക്ഷനായി തുടരുന്ന  ശ്രീ കുറുവല്ലൂര്‍ മാധവന്റെ ശ്ലോകസ
മാഹാരം . കൂനമ്മൂച്ചി അക്ഷരശ്ലോകവേദി 1994 ല്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതാണ് 
ഈ കൃതി.

22. പച്ചമലയാളം

സാധാരണപ്രയോഗത്തിലുള്ള മണിപ്രവാളമലയാളത്തിന്റെ നിഷേധമാണ് 
പച്ചമലയാളം.സംസ്ക്കൃതപദങ്ങള്‍ ഒഴിവാക്കിയുള്ള മലയാളമെന്നാണ് 
ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. മനസ്സ്, ദുഃഖം ,വിഷമം ....തുടങ്ങി സമ്സ്ക്കൃതത്തില്‍ നി
ന്നു സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പദങ്ങളെല്ലാം നിഷിദ്ധം . ഇങ്ങനെയുള്ള 
കാവ്യങ്ങളുടെ ഒരു ശേഖരം .

23. അക്ഷരശ്ലോക സദസ്സ്  ഫോറം

അംഗങ്ങള്‍ക്കു  ശ്ലോകങ്ങള്‍ പൊസ്റ്റു ചെയ്തു സദസ്സില്‍ പങ്കെടുക്കാം .

24.  സ്തവപുഷ്പമാലിക

ഗ്രന്‍ഥകര്‍ത്താവ് : പണ്ഡിതഭൂഷണം പി.കെ.രാമന്‍ നമ്പ്യാര്‍ 
ശിഖരിണി വൃത്തത്തില്‍ 50 സംസ്ക്കൃതശ്ലോകങ്ങള്‍ വ്യാഖ്യാനത്തോടു 
കൂടി . തട്ടകത്തമ്മയായ പനങ്ങാട്ടുകര ഭഗവതിയെ സ്തുതിച്ചുള്ളതാണ് 
ഇതിവൃത്തം .കൊല്ലവര്‍ഷം 1106 ല്‍ പ്രസിദ്ധീകൃതമായത്.

25. .ശ്രീവിജയോദയം മഹാകാവ്യം

ഗ്രന്‍ഥകര്‍ത്താ : മഹാകവി പന്തളം കേരളവര്‍മ്മ
മഹാകവിയുടെ രണ്ടു മഹാകാവ്യങ്ങളില്‍ കൂടുതല്‍ പ്രശസ്തമായതു 
രുഗ്മാംഗദചരിതം ആണ്. എന്നാല്‍ വിജയോദയം കാവ്യവും കാവ്യമേന്മ 
കൊണ്ടും പന്തളത്തിന്റെ സ്വതസ്സിദ്ധമായ ശബ്ദാലങ്കാരവൈദഗ്ദ്ധ്യം  
കൊണ്ടും അതീവ മനോഹരമാണ്.
 
26. കളിയോഗത്തില്‍ 

ഗ്രന്‍ഥകര്‍ത്താവ് : ഉണ്ണി എടക്കളത്തൂര്‍ 
 
ഗ്രന്‍ഥകര്‍ത്താവിന്റെ ആദ്യത്തെ കാവ്യ സമാഹാരമാണ്‍ 1990 ല്‍ പ്രസി
ദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട ഈ പുസ്തകം ..

27. ഉഷയുടെ ശയനഗൃഹം

ഗ്രന്‍ഥകര്‍ത്താവ് : മഹാകവി കുട്ടമത്ത്
 
മഹാകവിയുടെ മുഖമുദ്രയായ രചനയിലെ  ശബ്ദസൌന്ദര്യവും ശാലീന
തയും നിറഞ്ഞു നില്‍ ക്കുന്ന ഒരു കൃതി.
 
28.  ആന്തര സാമ്രാജ്യങ്ങള്‍

 
കവിതാസമാഹാരം 
ഗ്രന്‍ഥകര്‍ത്താവ് : രാധാകൃഷ്ണന്‍ കാക്കശ്ശേരി 
 
29.  കേരളം


ഗ്രന്‍ഥകര്‍ത്താവ് : മഹാകവി കൊടുങ്ങല്ലൂര്‍ കുഞ്ഞിക്കുട്ടന്‍ തമ്പുരാന്‍ 
കേരളത്തിന്റെ ചരിത്രവും ഐതിഹ്യങ്ങളും ക്രോഡീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള
കാവ്യം . ഈ വിഭാഗത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തവും സമഗ്രവും , അതേ
സമയം മനോഹരവുമായ മലയാളകാവ്യം .  
 
30. പുലരി 
 
കവിതാ സമാഹാരം 
ഗ്രന്‍ഥകര്‍ത്താവ്: : ടി വി ജോസ്മാസ്റ്റര്‍ 
 
കൂനംമുച്ചി അക്ഷരശ്ലോക വേദിയുടെ സെക്രട്ടറി ആയിരിക്കേ 1997ല്‍ അ
ന്തരിച്ച ടി വി ജോസ് മാസ്റ്റരുടെ കാവ്യ രചനകള്‍ സമാഹരിച്ച കൃതി.